Prof. ing. Peter Staněk, CSc.

Prof. ing. Peter Staněk, CSc.

samostatný vědecký pracovník, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, v. v. i., Slovenská akadémia vied, Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika,

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc (prosinec 1948, Brno), je slovenský ekonom, evropský prognostik, vizionář, "katastrofista", spisovatel a prognostik pracující v Slovenskej akadémii vied. V letech 1994 - 1998 byl poradcem předsedy vlády SR Vladimíra Mečiara a v letech 1997 - 1998 byl státním tajemníkem na Ministerstvu financí SR. Působil jako předseda vědecké rady Ekonomického ústavu SAV a byl také poradcem premiéra Roberta Fica v jeho první a druhé vládě. V současnosti poradce slovenské vlády pro zahraniční a strategické otázky.

 • již 30 let jsem poradcem různých vlád, premiérů v Evropě i ve světě, vlády se mění já zůstávám....říká prof. Staněk
 • externí poradce  současného slovenského premiéra Pellegriniho a České vlády
 • spolupracuje s prof. Součkem, prof. Bártou (egyptolog) a prof. Maříkem (robotika, externí poradce japonského premiéra) a dalšími
 • nová kniha v roce 2019 "Fakta a mýty o společnosti 5.0" nakladatelství (Wolters a kluwer)
 • Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, (OSN) 17 bodů
 • Má dar parapsychologických schopností: telepatie (mimosmyslový přenos informací) a prekognice (předvídaní budoucnosti) a v Evropě jsou pouze dva lidé kteří mají schopnost tvořit architekturu souvislostí, předvídat na základě nich a dynamické rovnováhy budoucnost!
 • Sleduje cca 18 různých oblastí společnosti, člověka, přírody a hledá nový druh rovnováhy mezi společností a přírodou - homeostázu, pro svoji práci nepoužívá počítač, je pro něj příliš plochý a neumí myslet v architektuře souvislostí
 • Věnuje se výzkumu Mozku, mikrobiomu, dopravě, ekonomice, geopolitice, energetice, vojenské technice, zdravotnictví, stavebnictví, průmyslu 4.0 - robotika, společnosti 5.0 , hospodářským a ekonomickým krizím, vodě, paměti krajiny (signály krajiny, rostlin a živočichů) a dalším oborům, hledá mezi nimi vzájemnou Homeostázu - rovnováha uvnitř i vně (člověk, rodina, společnost, příroda, planeta) a vychází z principu neustálé dynamické rovnováhy!

Semináře a přednášky Prof. Petera Staňka:

pokud máte zájem o uspořádání přednášky s prof. Peter Staňkem volejte na: +420 605 205 800 aktualizace přednášek ke dni 8.9.2020

 • seznam přednášek

 • 12. listopadu 2020 Pardubice v 17:00

 • 15. října 2020 Pardubice v 17:00, Dům Techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice I

 • 30.9.2020 Institut Quilibrium, konference v Praze, 

 • 19.9.2020 Brno, 10:00 až 16:00 na Křenové 67, vystoupení prof. Staňka zrušeno

 • 10. září Pardubice v 17:00, zrušeno

 • 10. září 2020 CIIRC ČVUT (Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6), zrušeno

 • 9. září 2020 CIIRC ČVUT (Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6), zrušeno

 • Srpen 2020 Myjava

 • 31.7.2020 piatok od 9:00, Myjavské kopanice (registrácia povinná), cena 90€/osoba, registrace 

 • 24. 6. 2020 od 8.30 hodin,  Clarion Congress Hotel Prague, sály Meridian, Zenit a Nadir. Přednášející: Miroslav Bárta, Vladimír Beneš, Vladimír Mařík, Václav Pačes, Zdeněk Souček, Peter Staněk, Milan Zelený, Michal Kořán, Rút Bízková, Miroslava Kopicová, Martin Roman, diskutovat budou Tereza Šamanová, Vladimír Wagner a Otakar Foltýn. Přihlašovací formulář naleznete na stránkách institutu www.i-equilibrium.cz. Registrace bude probíhat do 21.6. 2020. Vzhledem k hygienickým pravidlům Covid-19 je kapacita omezena.


Názory a myšlenky prof. Peter Staněk 2020

24.6.2020

 • Digitalizace průmyslu a 3D tisk povedou k tomu, že se budou věci vyrábět lokálně a na míru zákazníkům. "To odstraní zbytečnou nadvýrobu. Dnes se velká část aut vyrobí, i když se neprodá. Vozy se pak sešrotují a materiál využije k výrobě nových aut," uvádí Staněk. "Takový přístup je ale neekologický a naráží již na limity přírody."
 • Dlouhodobým tahounem české ekonomiky je právě výroba aut a montážní průmysl. Tato cesta je však pro budoucí prosperitu země neudržitelná. Česko má spíše vsadit na vlastní výzkum a rozvoj pokročilých technologií.

10.5.2020

 • 90 % nemocí je způsobeno chemickým složením stravy (mění se agrární sektor např. v Německu, aby produkoval kvalitní potraviny, díky tomu klesne nemocnost o 30 - 40 %, ušetřené se použije na další oblasti rozvoje společnosti)
 • klíčová je obnova potravinové soběstačnosti v Česku (reforma agrárního sektoru), objevuje se např. Aquapónie (pěstují se rostliny a ryby, které se vzájemně podporují), roce 2019 se zničilo ve světě 111 milionů tun potravin
 • imunitní systém je ohrožen třemi faktory: latentní stres, latentní zápaly, které ohrožují imunitní systém a znečištěné prostředí (světelný, zvukový, chemický, elektromagnetický smog atd.)
 • medicína budoucnosti: personifikovaná - každý jsme odlišný a celostní medicína
 • základní zákony univerza (zákon dynamické rovnováhy, vývoj se mění kvalitativními skoky, vše má systém setrvačnosti, provázání a řetězení důsledků, klíčový je zákon diverzity)
 • Černé moře je staré 6 500 roků, tehdy praskl žulový práh na Bosporu a Dardanely a za 80 roků vzniklo Černé moře, písek z Baltického moře se nachází v Alpských údolích (díky větrné eroze nebo obří tsunami)
 • jehličnany produkují zvláštní druhu aerosolů (silice) která způsobují zvýšení oblačnosti a snížení průchodnosti zemské atmosféry, čímž planeta zajišťuje přirozenou regulaci energie - odstraňování lesů na Severní polokouli vede k totální mu vysychání a dezertifikaci velkých území

9.5.2020

 • Největším přínosem umělé inteligence je v tom, že odstraní zbytečnou produkci (to je až 20 -40 % produkce) a to má vazbu na přírodní zdroje atd.
 • Největší problém současného stavebnictví je písek, nebo stříbro bude vytěženo do 15 roků a pro celou planetu se stává největším problémem voda (mění se poměr skupenství vody na planetě a to ovlivňuje podmínky přežití na planetě)
 • Češi jsou na světové špičce ve virtuální realitě, materiálovém výzkumu, umělé inteligenci a robotice (je nebezpečí že závislost na automobilovém průmyslu bude vystřídána závislostí na digitálním průmyslu a službách)
 • Stojíme na prahu zásadní změny spotřeby práce ve společnosti
 • čeká nás Technokratická vláda, budou vládnout giganti typu Facebook, Google, Microsoft, Amazon atd.(nebude to materiální produkce, ale sektor služeb), ale i tady platí Bártův Herakleitův zákon (jak rychle vznikne, tak rychle zanikne)
 • Současná krize (koronavirus) ukázala, že mizí důvěra, spolupráce a ochota spojit se za společným cílem
 • nyní děláme práci ve mzdě manuální a čeká nás, díky vlastnické struktuře, že budeme dělat i výzkumnou práci ve mzdě (budeme součástí nadnárodní kolonie)
 • na globální úrovni dochází ke koncentraci firem díky koronakrizi (nekontrolovaná síla transnacionálních firem, které si díky technologií se světem dělají co chtějí - dochází ke koncentraci kapitálu a moci), tyto firmy skupují levně potravinové řetězce, obchodní centra, vytváří obchodní flotily dopravních prostředků (budou země vyvolené a nevyvolené a ty budou dělat pouze práci v hodinové mzdě)
 • EU a zelený úděl do roku 2050 má stát cca 685 bilionu EUR - kde je vezmeme? Když odborníci a analytici konstatují, že stojíme na prahu ještě větší krize, než v roce 1929 (a chceme opakovat stejnou spirálu?), nyní se objevují modelové scénáře třetí světové války (smyslem je vyhladit protivníka), blížíme se k překročení zásadní hranice lidství
 • Všichni po koronakrizi musíme přiložit ruku k dílu, prosperitu musíme vybudovat společně (musíme se dokázat sjednotit na společném cíli, musíme pracovat na obnově důvěry, musíme se naučit mluvit i přijímat pravdu) - skončily roky hojnosti, nastává čas skromnosti a tvrdé práce
 • do 10 roků se změní 20 % povrchu planety na území nevhodné pro život (stojíme tak na prahu nejzásadnější změny přírodního prostředí)
 • hlavním cílem Equlibria je říct všem lidem jak vidíme vývoj, navrhnout řešení, přenést komplexní poznatky myšlení do poznání pravdy pro většinu veřejnosti

27.4.2020: Zrcadlo globalizované konzumní společnosti. Svatý grál HDP. Takhle to dál nejde. Ekonom profesor Staněk o obrovských změnách, které nás čekají

2.4.2020 Architektúra spoločnosti budúcnosti , (soubor) 

Oficiální představení Institutu Equilibrium 4.2.2020 Praha

Názory prof. Staňka 2019

 • Již se nacházíme za "bodem zlomu", nyní můžeme pouze minimalizovat množství ztrát (8.2019)
 • 4 základní přírodní zákony: dynamická rovnováha, diverzita (různorodost), vývoj se mění kvalitativní změnou - cyklování a časová osa
 • Světové oceány (plíce planety) jsou producenty kyslíku, ale jeho produkce poklesla z cca 80 % na cca 50 %. Snížení salinity vody (rozpouštění sladké vody z ledovců) je způsobeno rozpouštěním ledovců (Arktida, Grónsko atd.) je provázáno s posunem klimatických pásem směrem k severnímu pólu, s termodynamickým čerpadlem, se změnou tryskového proudění a také s pulzováním jaderného reaktoru v jádru planety Země
 • Amazonské, Kanadské a Sibiřské pralesy vyvažují "plíce planety" (tvoří celek s oceány) a jsou zdrojem diverzity flóry a fauny na planetě
 • Sucho a voda jsou klíčové spouštěče nové migrace (do pohybu se může dát až 300 milionů lidí po roce 2020)
 • Diverzita (živočichů, rostlin, druhů, společnosti, názorů atd.) zajišťuje rovnováhu života na planetě, největší problém současnosti je, že člověk tuto diverzitu ohrožuje
 • Očekává příchod krize v roce 2020 (končí věk hojnosti), začátek transformace dnešní společnosti (jedním z klíčových startérů může být velká rozdílnost, polarita regionů)
 • Člověk formuje řešení problémů ve společnosti, proto pokud budeme současnou cestou, tak nám umělá inteligence, nové technologie a robotizace nepomohou v řešení sociálních, kulturních náboženských a ekonomických problémů současnosti
 • Propojování lidí (s rozumným přístupem a rozumným myšlením) je velmi důležité, pokud to neuděláme zůstanou lidé izolovaní, budou mimo reálnou sféru vlivu
 • Klíčová otázka je, co bude rychlejší? Destrukce systému, nebo snaha lidí propojit se a dosáhnout zvrat nebo transformaci tohoto systému? A kolik času máme na tuto změnu?
 • Dynamická rovnováha je základem veškerého života kolem nás včetně nás, která je neustále v pohybu v UNIVERZU, je systém porušování a obnovování rovnováhy (musíme pochopit proč se dynamická rovnováha na planeta mění a proč se otepluje atd. a jaký bude výsledný stav redefinice planety Země, tedy nové rovnováhy)
 • Neurologie se může stát jednou z klíčových věd budoucnosti, máme 2 mozky a klíčovou triádu: mozek, trávící trakt a imunitní systém
 • Diverzita je faktorem pevnosti systému (diverzita je součást homeostázy planety, systém je celistvý), při jejím kritickém porušení dochází k jejímu zhroucení (vymírání druhů) a následně dojde k obnově a nastolení nové dynamické rovnováhy. Diverzita a setrvačnost jsou klíčové faktory současných změn, naší povinností je poznat podobu těchto změn (princip dynamické rovnováhy, vývoj se děje kvalitativními skoky, pulzy), které budou mít zásadní vliv na vše kolem nás. (dynamickou rovnováhu na planetě pravděpodobně zajišťují mikroorganismy a jejich propojení a komunikace s celým systémem planety v UNIVERZU)
 • Lidé (společnost) se změní, až narazí na betonovou zeď (transformační šok, katalyzátor), potom teprve lidé začnou přemýšlet (nyní jsou v moci peněz a nadměrné spotřeby) atd. Důležitá je odpovědnost lidí za svoje skutky (dynamická rovnováha práv a povinností).
 • Klimatické změny jsou vztyčeným prstem přírody vůči jednání lidí na planetě (planeta bez nás přežije, my bez ní nikoli) a také neschopnosti pochopit a poznat přírodu
 • Česko ztratí ročně 30 milionů tun spraše díky větrné a vodní erozi, to je důsledkem rozorání mezi, vykácení větrolamů, nedostatku organické hmoty v půdě, chemizaci zemědělství, odchodu od trojpolního hospodaření a také velkým lánům monokultur. Musíme obnovit mikrobiotu v půdě (co je v přírodě zdrojem mikrobiomu?), abychom zadržely podstatně více vody v krajině a doplnily podzemní zásoby vody
 • 4 body: odpovědnost, úcta před Přírodou, schopnost vnímat, co nám příroda říká a mít úctu jeden k druhému
 • 20 největších transnacionálních firem drží hotovost ve výši cca 800 miliard USD, nechtějí investovat do zelených projektů ani do elektromobility či energie. Nenachází v těchto projektech profitabilitu?. Otázkou je proč? Ví něco co my nevíme?
 • Ocitáme se opět na vrcholu zbrojení, globální částka nyní dosahuje 2 biliony USD, na řešení klimatických změn investujeme pouze 1 bilion USD ročně. Není to nějaký paradox? Jaké máme jako civilizace skutečné priority?
 • Nyní se nacházíme v době "Postfaktické" nebo také Partokratické (vláda politických stran a lobistů) a směřujeme k "TECHNOKRACII" (vliv digitálních a informačních gigantů, nad kterými jsme ztratili moc je regulovat)
 • Proč začal před prázdninami takový rozruch kolem změn klimatu (Gréta, Klimatický panel atd.). Přichází nějaká zásadní změna? Dojde ke změně interglaciálu na glaciál? Čeká nás nová doba ledová a pokles teplot? (vždy při extrémech dochází k zásadní změně)
 • Hodnota majetku domácností v celém světě se zvýšila o 2,6 procenta na 360 bilionů dolarů (8,3 biliardy korun), majetek v přepočtu na jednoho dospělého pak vzrostl o 1,2 procenta na rekordních 70 850 dolarů (1,6 milionu korun). Ve své zprávě za období od poloviny roku 2018 do poloviny roku 2019 to dnes uvedl výzkumný institut při švýcarské bance Credit Suisse. 
 • Jak překlenout rozpor mezi možnostmi, které nám nové technologie nabízí a co nás čeká civilizaci díky klimatickým změnám a životu na dluh? Jsou to 3 věci: sjednocení na společném cíli (nechceme žít na dluh našich potomků), obnova důvěry mezi sebou, musíme se vrátit k pravdě, která je nepříjemná, ale osvobozuje nás

Jaké klíčové parametry bude mít "Budoucí společnosti"?

 • klíčová je "obnova důvěry" ve společnosti a "říkat si pravdu"
 • perzonifikace všeho)
 • kvalita výrobků, kvalitní produkce (úspora produkce až o 60 -80%)
 • ekologizace, recyklace
 • doprava a její radikální snížení
 • kvalitní potraviny
 • čeká nás největší transformace průmyslu v období cca 10 roků

Kombinace všech faktorů bude pravděpodobně znamenat zdražení všeho o 20-30%

Názory, úvahy a vize prof. Petera Staňka 2018:

 • Základní princip univerza - "dynamická rovnováha" - koloběh jin/jang, vývoj se mění kvalitativními skoky (ne plynule), důležitá je také homostáza (zjednodušeně rovnováha dovnitř a ven)
 • Krize větší než v roce 2008 přijde pravděpodobně v roce 2019-2020 (podobně jako uvádí Nouriel Roubini, Pikora, Markéta Šichtařová, Oldřich Rejnuš, Pavel Kysilka, Robert Kiyosaki, Lenka Zlámalová a další ekonomové), bude 20 - 30 x větší a silnější než v roce 2008
 • Šéf klíčového analytického útvaru jedné nejmenované Rockefellerovské banky, který se zabývá příštím vývojem, říká: čeká nás gigantická ekonomická světová krize, ale nebude pouze finanční, jejím důsledkem budou davy lidí, kteří budou zuřivě putovat ulicemi a budou ničit vše kolem sebe, politické elity selhávají a dochází k impaktu společnosti do vnitřku, to vše bude začínat kolapsem finančního sektoru a proroste všemi součástmi společnosti, odhadovaný čas? rok 2020!!!!
 • největším šokem může být fakt, že ve fondu pojištění vkladů v Česku je pouze cca 6% na Slovensku cca 8% z částky na výplatu pojištěných vkladů, kterou garantuje národní banka (fond pojištění vkladů ve výši 100 000 EUR) a ta může v případě potřeby tuto částku splácet po dobu 7 roků. Stát ale také může zkonfiskovat úspory bez náhrady podle platného zákona a občan nemůže stát ani banku za to žalovat!!! (Peter. Staněk Litoměřický seminář 22.9.2018) - kdy se přijímají takové zákony??? v době růstu, nebo když hrozí tajfun krize??
 • Taková krize a její největší následky pominou cca po 6 měsících, proto doporučuje držet částku ve výši půl roční výdajů v hotovosti
 • Ruský generální štáb očekává nukleární konflikt s 90% pravděpodobností nejpozději do roku 2020 (bude to válka anihilační - vyhladí protivníka)
 • vývoj v příštích 10 letech se rozhodne o budoucnosti na dalších stovky roků (zda bude následovat např. model zániku říše Římské a dalších civilizací, nebo se poučíme a půjdeme jinou cestou) - časová dimenze současných změn
 • Současné procesy probíhají 20-30 x rychleji, než jsme předpokládali (např. zpomalování Golfského proudu - termodynamické čerpadlo a dalších změn např. sucho atd.)
 • základní vize - Homeostáza, rovnováha uvnitř i vně (člověk, rodina, společnost, příroda, planeta)
 • zdravotnictví: nejsilnější léčebný prostředek - důvěra nemocného k lékaři a důvěra lékaře v nemocného (personifikovaná medicína, homeostáza)
 • vhodná je investice do stříbra, protože bez stříbra nevyčistíme kvalitně pitnou vodu (neexistuje v současnosti lepší technologie na čištění vody), tato komodita je v průmyslu potřeba pro cca 12 000 dalších činností, zásoby stříbra dojdou do 15 roků, banka GP Morgan vlastní 46% zásob fyzického stříbra - důvod??.... až bude problém s vodou, bez stříbra žádná technologie na čištění vody na zemi zatím nefunguje - p. profesor doporučuje nakupovat stříbro
 • 2600 miliardářů, 16 milionů miliardářů , kteří vlastní 97% majetku - extrémní polarizace bohatství, možností a tato polarizace může být rizikem budoucího odbytu zboží, spotřeby (nemajetní nebudou mít za co nakupovat)
 • současná hodnota USD je nadhodnocena o cca 38-40%, Američané posledních 20 roků žijí na dluh
 • Rusové, Číňané (remimbi - cíl světová měna) a Araby skupují všechno Zlato, chtějí přejít na zlatý standard? (Basilej III)
 • Geopolitika: USA chtějí, aby Evropa nakupovala kapalný plyn (je min. o 30% dražší) z USA a ne z Ruska (Nord Stream 2), tlak na Evropu (zvýšit výdaje na zbrojení na úroveň 2% DPH) - Rusko je nepřítel (agresor, škůdce)
 • Mezinárodní měnový fond (hájil dříve transnacionální korporace) vydal zásadní studii, ve které varuje před vlivem transnacionálních společností, na finanční podvody, ovládání politických elit, rozhodovací a lobistické skupiny díky tomu formují světový vývoj - Peter Staněk toto chápe jako varovný signál před nastupující krizí
 • kdo pochopí smyl dynamické rovnováhy (obnoví se význam člověka - člověčiny, která se stane kořením života, jako lidské bytosti) vyhraje další volby, a bude politickou silou
 • Energetika: bude nedostatek energie - nejdůležitějším zařízením se stanou klimatizace (abychom přežily teploty 40 a více °C) a elektromobilita budou dvě klíčové oblasti spotřeby el. energie po průmyslu, z těchto důvodů se do 5 roku (2022-2023) zvýší cena elektrické energie o 40 - 70% pro koncového uživatele, nový jaderný blok v ČR by měl být uveden do provozu mezi lety 2033-2037 podle ministryně Marty Novákové (2019)
 • Energetika, nový trend lokalizace: mini reaktory (jaderné modulární reaktory na kamionů pro města do 50 000 lidí), lokální zdroje (eliminace black-outů, není nutná přenosová síť)- cena 15 milionů EUR
 • průmyslem 4.0 je ohroženo cca 35 - 70% pracovních míst (Německý průmysl přejde do 10 roků na průmysl 4.0 a zlikviduje min. 10 mil. pracovních míst), sociální důsledky však nikdo neřeší
 • proto jsou dnes experimenty s nepodmíněným příjmem a sdílenými pracovními místy (pro lidi nebude dostatek práce) - 30% z toku peněz v tzv. šedé ekonomice v EU stačí na nepodmíněný příjem ve výši 1000 eur měsíčně pro každého člověka (517 miliónů) - 70% mohou rozkrádat dále....
 • současný konzumní způsob života je neudržitelný, musíme přejít k smysluplnému spotřebnímu životu - nutný pokles spotřeby ve všech vrstvách společnosti
 • agenturní pracovníci tvoří cca 35% veškeré pracovní síly v dnešní Evropské ekonomice, EU přijala ochranná opatření proti vyděračským způsobům agentur
 • umělá inteligence (AI, UI) - její největší přínos bude v odstranění nadbytečné činnosti ve všech oblastech společnosti (nebýt otrokem věcí)
 • prodlužuje se dožití, už téměř neroste počet nové populace (do roku 2030 přibude cca 800 milionů obyvatel), je zde pouze růst populace bude právě v islámských zemích - arabský okruh (největší růst počtu práce schopného obyvatelstva)
 • Ford: "musím dobře platit své pracovníky, aby kupovali mé vozy" - to je myšlenka pro Čechy, aby kvalitně platily domácí schopné zaměstnance a nenahrazovali je levnou pracovní solu ze zahraničí - strana která si to uvědomí první vyhraje příští volby
 • Současný svět je obrazem totální nejistoty a nepředvídatelnosti.....ale člověk chce jistotu pro sebe a své děti. V dalších budoucích 50 letech (po gigantické krizi) nebudeme řešit ekonomiku, stát či jiné problémy, ale co je smyslem života, proč jsme na planetě a co po nás zůstane, až tady nebudeme. 
 • OSN - konflikty budoucnosti: současné migrace (dezertifikace - díky vysušování Afriky a středního východu, do 10 roků lze očekávat 150 - 200 milionů migrantů), tato migrace je jen vstupní branou budoucí války o vodu, potraviny a teritorium ve které se dá přežít!
Prof. Ing. Peter Staněk CSc.
Prof. Ing. Peter Staněk CSc.

Přednáška prof. Peter Staněk Myjava 25.1.2019


Peter Staněk: Co můžeme dělat před krizí, kterou predikujete na rok 2019-20?

 • stačí hotovost na 6 měsíců vašich výdajů (nákladů na život), po 6- ti měsících většinou největší projevy krize pominou

Přednáška Štětí 20.11.2018

 • podíl onkologických onemocnění stoupne do roku 2035 (pokles minerálů, stopových prvků a dalších látek ve stravě) o 60-80% a posunou (okologické nemoci) se do věkové kategorie 20 - 40 roků - nemoci budou extrémně finančně náročné (protože se neřeší příčina a opakuje se remise)
 • důležité je, aby medicína dokázala pojmenovat příčinu nemocí (dívat se na člověka komplexně) a předcházet nemocem tak, aby lidem zajistila zdravý plnohodnotný život
 • faktor stresu (světelný, chemický, časový, zvukový, finanční) - psychický tlak v zaměstnání (splátky hypoték, nemoc, rodina, rostoucí požadavky atd.) způsobuje nárůst psychických problémů neurologického typu, problémů s imunitním systémem a problémů s trávením
 • Zdravotnictví: zvýší se dožití u žen na 90 roků a u mužů na 85 roků (měří se pouze délka dožití, nikoliv vitalita člověka), prodloužení života (v aktivní síle) bude novou formou polarizace společnosti (pokud máte peníze - nemáte stres, budete žít dlouho) - kombinuje možnost délky dožití a výši příjmu
 • protein P53 - zastavuje zkracování telomer (může si jej dovolit 1 % populace, protože je hodně drahý) a tím pádem prodloužení délky života - podobně jako Věc Makropulos (K. Čapek), nyní zjišťujeme že délka života je zásadně limitována stavem našeho cévního systému (který kolabuje nejdříve)
 • nemajetní lidé (malý volný čas, bude muset stále pracovat) budou mít pouze virtuální zážitky, majetní lidé budou mít reálné zážitky (velký čas - nebudou muset pracovat)
 • může nastat tzv. generační zlom (protože důchodci budou klíčovou volební složkou společnosti - díky stárnutí populace) - střet generací (mladá generace se nemůže prosadit - frustrace mladých)
 • střet civilizací - změna dominance z USA (peníze, zisk) na Čínu (v 15. století byla největší civilizací na planetě) - možná totální planetární katastrofa
 • stačí 500 roků a z Mannhatanu bude prales (nejrychleji zmizí dálnice), po civilizaci staré 10 000 roků zůstanou pouze mikrometrické částečky a právě na Urale (Sibiř) se v řekách takové částečky (několik mm) pravidelně nacházejí - může to být signál, že se něco v minulosti událo
Publikácie za rok 2018. Peter Staněk
 • STANĚK, Peter. Smart cities znamenajú zmenu v nás. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2018, roč. 6, č. 3, s. 62-65. ISSN 1339-2360. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - DOBROVIČ, Vladimír. Musíme sa vrátiť ku koreňom [rozhovor]. In Bojovník : dvojtýždenník antifašistov, 2018, roč. LXIII, č. 2, s. 4. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Ekonóm Staněk: Bohatne len päť až osem percent populácie, zvyšok stagnuje alebo klesá. S príjmovou polarizáciou sa nedá robiť prakticky nič, aj keď... In ParlamentnéListy.sk, 2018, 1.4., [6 s.]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Ekonom-Stanek-Bohatne-len-pat-az-osem-percent-populacie-zvysok-stagnuje-alebo-klesa-S-prijmovou-polarizaciou-sa-neda-robit-prakticky-nic-aj-ked-299037>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk: Hospodářská krize přijde. Otázka je, zda za pár měsíců, nebo za dva roky. In ParlamentníListy.cz [online], 2018, 24.5., [12 s.]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-Hospodarska-krize-prijde-Otazka-je-zda-za-par-mesicu-nebo-za-dva-roky-537132>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk představuje možnou blízkou budoucnost : Společnost 4.0, nalezení smyslu života, možnost nalezení bodu ekvilibria... In ParlamentníListy.cz, 2018, 28.02., [8,3 NS]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-predstavuje-moznou-blizkou-budoucnost-Spolecnost-4-0-nalezeni-smyslu-zivota-moznost-nalezeni-bodu-ekvilibria-525122>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Orientácia slovenskej ekonomiky len na automobilový priemysel prináša desivé riziko : Názor. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 26.07., [5 s.]. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jgCN>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Slovenský ekonóm: Príde ďalšia kríza, horšia ako v roku 2008. Otázka je, koľko máme času. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 27.07., [4 s.]. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jhgu>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Veľká časť toho, čo dnes nazývame ekonomickým rastom, je v skutočnosti rastom na dlh. Blížime sa ku kritickej miere zadlženosti, varuje profesor Staněk. In ParlamentnéListy.sk [online], 2018, 15.1., [5 s.]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Velka-cast-toho-co-dnes-nazyvame-ekonomickym-rastom-je-v-skutocnosti-rastom-na-dlh-Blizime-sa-ku-kritickej-miere-zadlzenosti-varuje-profesor-Stanek-296928>. Typ: GII

LOS IV - Litoměřický odborný seminář 22.9.2018

Smart cities, Prof. Peter Staněk

Prof. Staněk je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti dopadů průmyslové revoluce. www.ciirc.cvut.cz 


Loading...