Sofie, slunce v srdci

Sofie, slunce v srdci

Narozená 24.6.1968, v roce 2018 byla v Nepálu v Pokhare, okruh kolem Annapurny. V Roce 2021 v Mexiku (Shambala).

 • Láska (prvotní síla, ze které vše vzniklo) je pevný základ na které můžeme stavět, ostatní se hroutí. Skutečná láska je založená na svobodě, dávám svobodu svým pocitům, důvěřuji jim, je to součást mé vnitřní moudrosti. Moje pocity mě vedou k intuici a když se naučím s mými emocemi zacházet, lépe poznám moudrost pocitů a dary intuice. Nejvyšší vztah je sám k sobě (Stvořiteli), milovat sám sebe (otevření se k božským dotykům). 
 • Bůh (vědomí kosmické lásky a světla je skutečný zdroj božské podstaty v nás, jsme propojené pole vědomí, jsme jednotným polem lásky, světla a poznání) ani láska nesoudí, láska vše přijímá jako zkušenost.
 • Jsme v dualitě a opakem lásky (světlo) je strach (tma), který zhušťuje vibrace, omezuje, dusí, blokuje. Strach je kontrakce, která vede k omezením a nesvobodě. Láska naopak rozpíná. Celý život je cestou od strachu k lásce, od nesvobody ke svobodě, od nevědomosti k moudrosti (poznání), je to cesta každé lidské bytosti os tmy ke světlu.
 • Před každou volbou se máme ztišit, abychom cítili, že jsme svobodní, ze zdroje svobody se rodí obrovská síla a v našich srdcích máme otevřenou bránu do pole všech možností a příležitostí, ze kterých můžeme tvořit.

20.3.2021 Brána jarnej rovnodennosti- vynára sa nová sila života- z prameňa Sofie

 • Začíná se nový astrologický rok, symbolem je žena, která se vynořuje a vychází z oceánu a objímá ji tuleň (možná jde o průnik realit).  
 • Obvykle my lidé jsme připravení si uvědomit věci, až když jsme pod tlakem, až když zažíváme něco velmi intenzívního (např. až nemoc, dokážeme ocenit hodnotu zdraví). 
 • Situace do konce března je nestabilní a bude se velmi měnit. Nevěnujte příliš pozornosti to, co se děje venku (to nepřichází od zdroje), věnujme pozornost tomu, co je ze zdroje, co nese tu velkou božskou jiskru tvoření, kde je ten tah směrem k radosti, ke štěstí, přirozenosti. Situace je nyní hodně zatlačená energií strachu. Největší výzva pro nás je, jak vystoupit z tohoto zacyklení strachu a jak začít tvořit to, co nás těší a dělá radost. Tím se dostaneme do vyššího vibračního nastavení, vyšší vibrace a začínají se nám otevírat nové pohledy, situace a příležitosti. Přestáváme přitahovat blokující situace.
 • Vychutnávejme si situace tady a teď, ale buďme vědomí a bdělí. Pokud se dostaneme do vibrace strachu, tak si to uvědomme (nastavme mysl na vyšší vibraci a záměr, který nám přináší sílu, zdraví, hojnost), strach oslabuje a přitahuje další neštěstí. Ze všech sil důvěřujme naší cestě a životu, který nás dostane k cíli tou nejlepší cestou pro nás (vede nás Bůh, božství v nás). Pokud důvěřujme sobě (národu), tak se stáváme mírotvůrcem. 

4.3.2021 Výklad na marec 2021 - z kariet Slnka v srdci- Orákulum zivota a Vedomie jednoty - z Prameňa Sofie

 • Celý březen je velmi důležité probudit moudrost ve spojení s matkou zemí a vesmírnou energii (léčivá energie). Vše co potřebujeme najdeme v přírodě, která se nyní probouzí. Pozorujme a učme se od přírody, pozorujme, co roste kousek od našeho domu. Pozorujme, jak k nám promlouvá příroda, když jsme na procházce. Pozorujme ptáky a zvířata, zurčení potoka, vítr, jak se opírá a do týká se stromů. Pozorujme stromy, projme svoje vědomí s kopci, krajinou a přírodou. Získáme tím propojení s vesmírným děním, přes nasměrování pozornosti do našeho těla, protože jak na hoře, tak dole (makro a mikro kosmos). Objevíme tak netušené dary, které máme v sobě (díky sebe vědomí, sebe přijetí, sebe lásky). Jsme tvůrci svého života. 
 • Tento měsíc máme obrovskou sílu komunikace, sebevyjádření a vůle jako lidstvo. Vnímejme uvnitř sebe po čem toužíme a tam nasměrujme svoji pozornost.
 • Otevírá se energie, která propojuje vesmír a zem v tom nejvyšším, aktivuje se světelné tělo (Merkaba), oživuje se kosmické semínko našem vědomí, aby jsme se vykoupali v posvátných vodách nového vědomí (poznali sebe). 
 • Duchovnost je to, čím jsme, ne to co máme nastudované. Rodí se v nás nové vědomí, nový stav bytí, ta energie se rodí přes nás. Vnímejme všechny projevy a příznaky transformačního procesu (covid je součást transformačního procesu) a každý rozumí svému tělu, přijmi za to zodpovědnost, navaž komunikaci se svými buňkami a řekni jim co chceš (zdraví, vitalita atd.).

Nov vo Vodnárovi - 11.2.2021- nulovy bod - sila odpustenia- z prameňa Sofieí) 

 • V tyto dny jsme velmi senzitivní (citlivý, vnímavý, intuitivní), srdce (energie dvojky) je přijmutí obou polarit a tehdy je srdce otevření. Důležité je ponořit se do proudu bytí a vnímat symboly, které zdroj přináší. Jsou otevřené časoprostorové brány. a může se dotýkat tajemství, které jsou pro nás potřebné k poznání, sebeuvědomění.
 • Otevřené bytosti se stávají kanály přes které Bůh dýchá - výdech, dochází k uvolnění, osvobození a očistě, prostřednictvím otevřeného srdce. Srdcem jsme schopni poznat více než rozumem (rozpoznat informace a svoji cestu, duše to dokáže, to je moudrost v nás).
 • Posláním novu je, co zasejeme (semínka čehokoliv hmotného i nehmotného) tento den (nový začátek, nový proces) budeme sklízet následující měsíc.
 • Láska je vždy silnější než strach a světlo nebojuje proti temnotě, světlo jen svítí. Vyšleme světlo do všech koutů naší bytosti, zejména tam, kde je strach a tma. A potom do všech struktur světa kolem nás. Tma je nedostatek lásky. Díky lásce a sdílení se v nás probouzejí naše dary.
 • Kvantový duchovní skok probíhá přes uvědomění, otevřené srdce a lásku.

1.2.2021 Február (intuice, dvojka) 2021 - duchovný rozvoj a hlboké liečenie - nasleduj svoj prúd - z prameňa Sofie.

 • Únor je velmi transformační období, žehná duchovnímu probuzení a vzájemné pomoci.
 • Rok 2021 je rokem "5", velkých transformačních změn na úrovní vědomí. 
 • Lemurie byla ve velkém cyklu, když jsme měli probuzené všechny světelné krystaly, které nás propojovali s Univerzálním kosmickým vědomím, s kvantovým polem jednoty, láskou a soucitem.
 • Atlantida byla dobou velmi inovativní a také dobou zneužití duchovních darů, výsledkem byla temná noc lidstva před 13 000 roky, která nyní končí a vynořuje se světlo v každém z nás. To je zákon cyklů (cyklický čas). Rok 2021 je rokem velké proměny a učení z vlastních zkušeností.
 • Až dovolíme, aby se naše mysl zklidnila, tak dokážeme jemně rozlišovat a slyšet ten jemný hlásek v nás, dokážeme jej cítit a jsme napojení na zdroj naší moudrosti (intuice - dvojka). 
 • Jednička v lednu nás vedla k tomu, abychom si jasně stanovili náš záměr (co chceme).
 • Svoboda, v roce 2021 se rodí velký záměr a jsme pod velkým tlakem a ve dvojkovém měsíci (únor) se tako energie přenese (transformuje) do našeho srdce. Je to o vztazích, které nám budou zrcadlit, budou se čistit, bude probíhat spojení na duchovní úrovni. Čas nových komunit a nových propojení.
 • V únoru se děje proces obrovských a nečekaných změn, je čas vykročit k duchovním změnám v nás (pustit, to co s námi nesouzní a rozpadá se, a vytvořit nové).
 • 6 planet je nyní ve znamení Vodnáře (svoboda, inovace, duchovní napojení, transformace), bude projevením komunikace přes skutečnou moudrost. 
 • Jupiter (moudrost) je rozpínání a Saturn (najít svoje místo v sobě, svoji podstatu a následovat svoje srdce) je strukturalizace a to vše ve Vodnáři. Oběti planety, přestože jsou opačné polarity, nám pomáhají. 
 • První kvadratura Saturnu a Uranu v Býku nám transformuje vědomí s ohledem na skutečnou hodnotu (co to je?). Bude přecházet z moci, ovládání a vlastnění do sdílení (vzájemně si pomáhat). Budeme procházet velkou transformací v bankovním a finančním systému. Poznáme co je skutečně ta cesta ke zdraví, ve spojení s naším tělem (poznání: já jsem duch v těle, nebo moje tělo je ponořené do jediného ducha). 
 • Vytváří se nové světelné tělo Gáji (díky světelným krystalům a pyramidám), my se rodíme přes Gáju a tedy se v nás rodí nové světelné tělo MERKABA, postupně se aktivují všechny její struktury. 
 • Vydržme v klidu, abychom mohli vnímat svůj vnitřní hlas. Samota je to nejhlubší spojení s božským zdrojem.

SPLN v levovi - 28.1.2021- príprava na kaskádový proces zmien na všetkých úrovniach- z prameňa Sofie.

 • Skutečná láska je založená na svobodě, dávám svobodu svým pocitům, důvěřuji jim, je to součást mé vnitřní moudrosti. Moje pocity mě vedou k intuici a když se naučím s mými emocemi zacházet, lépe poznám moudrost pocitů a dary intuice. Nejvyšší vztah je sám k sobě (Stvořiteli), milovat sám sebe (otevření se k božským dotykům). 
 • Jsme v proudu fotonového pásu (božská síla), který to vše transformuje do podoby, která je ukrytá v našem vědomí (bezpodmínečná láska). Přes lásku se rozpouští odpor, blok (který je důsledkem zranění z minulosti).

6.12.2020 DECEMBER 2020 - dôvera v Božský plán

 • Vše na Zemi je strukturované podle čísla 12, které je posvátné číslo a v tarotu symbolizuje Viselce (uváznutá, zaseknutá bytost v něčem, neumí se pohnout dále - princip oběti, ruce a nohy má svázané, jediné co je aktivní je mysl). 
 • 12 ( 1 = já přes svoje srdce = 2, přes spojení s duší, přes propojení obou polarit, přes neutralitu se otevírám novému vidění a poznání = 3, mistrovství mysli, zaměření pozornosti) je nové vidění, který vychází z lásky (zdroje), které je osvobozené od mentálních programů, obětí, bezmocnosti, viny a strachů.
 • Na co zaměřujeme pozornost, tomu dáváme život, to přitahujeme do svého života (to je to mistrovství mysli, uvědomění si toho, přebírám odpovědnost za to, že vše v mém životě je mé dílo, nejsem oběť svých rodičů, výchovy, školního systému, vlády, společnosti, partnera).
 • Vědomí je nad myslí (mysl můžeme usměrnit směrem, kterým chceme, kde je plodnost, tvořivost atd.) a mysl má sloužit vědomí a duši.
 • Současné bytí v těle je jen malá část našeho vědomí - jsme multidimenzionální bytost (DNA je multidimenzionální a nezničitelná).
 • Bude přicházet mnoho změn z vnější, co nemá pevný základ se hroutí (systémy, struktury, jedinci), nevíme co je zatím závojem, co přijde dále, pusťme ten strach a odevzdejme se (radost je v odevzdání), každým dnem je tu více světla.
 • Světlo kosmického vědomí (vesmírná podstata zdroje) nalaďuje a ovlivňuje ty nižší vibrace (není to naopak).

16.11.2020 AKO FÉNIX (15.11.2020 začíná NOV a určuje energii celého měsíce)

 • Nyní je úsvit nové doby, končí se galaktická noc a začíná čas a úsvit galaktického dne. Celý cyklus platónského roku je 26 000 roků, není však největší. Nyní tento cyklus určuje, co se nyní děje a my můžeme být vědomou součástí této hry.
 • Kam proudí naše mysl tam proudíme (mezi polaritami je záblesk poznání, smíření) a to zažíváme.
 • Božské čísla: 3 - mysl (tělo), 6 - duše (spojení polarit, vykřesávané světlo poznání duše), 9 - vědomí, moudrost, světlo (duch).  Když se dva kruhy (principy, polarity) propojí (průnik realit, polarit muž a žena), je to podstata průniku dvou polarit - vzniká oko (výseč průniku dvou kruhů), nový život .
 • Budeme boje a rozdělení, systém padá a všichni aktéři to dobře hrají (dívejme se na to z úhlu pohledu - hry, protože tehdy nebudeme projektovat naše nezpracované emoce na ty herce). Proto je důležité v této době to vnitřní osvobození. Ta hra- iluze oddělení (konflikt vlády a lidí) nyní vrcholí, procházíme bránou smrti a znovuzrození, je důležité se odevzdat proudu (podstata existence, zdroj, síla života) božského cyklu a přijmou sebe takového jaký jsem (sebepřijetí, milovat sám sebe) se svými pocity a emocemi. Dokážu přijmout všechny lidi kolem sebe? 
 • Tam kde máš největší zranění, tam je brána transformace (duchovní podstata problému) a největší síla na proces smrti a znovuzrození. Člověk, který vytváří největší problém v tvém životě, přijmi ho a přijmi i ten největší problém (podívej se na věc z jiného pohledu, odevzdej to), který je mezi vámi. Tam v tom průniku, v té bráně (tam je to oko, brána, spojení dvou realit, dva různé pohledy), přijímáš sám sebe.
 • Na zemi se děje velká fúze, velké prolínání realit (všech paralelních realit a úrovní lidského vědomí) a klíčem je 9 - vědomí, moudrost, poznání, světlo.
 • Nepotřebujeme vůdce (Igor Bukovský), potřebujeme vzory (oko, jiný úhel pohledu, láska). Když přes tu lásku otevřeme oko našeho srdce a dokážeme vidět v každém člověku to podstatné, dobré, čím nás inspiruje (do teď jsme viděli stíny, hrozbu, konflikty, potlačování), dokážeme tak vidět nové pole příležitostí (to je ta podstata, brána, která se otevírá nastavením duše a nastavením pozornosti). Zlomové okamžiky, byli vždy ve zlomových časech a nyní je čas, kdy staré nefunguje a nové  tady není, tento proces má v rukou božská síla. 
 • NOVem se vždy nové začíná, tento týden jsou velmi silné dny (vyhrát bitvu bez boje). Tam, kde zaměřuji pozornost proudí síla a energie, když zaměřuji pozornost přes odpor, tak dávám sílu tomu odporu, tomu proti čemu boji (boji sám se sebou - samodestrukce), není protivník, jsem to pouze já (v zrcadle vidím protivníka a to jsem já, protože vše je propojené a vše je součástí mě). Když dokážu vyjádřit svůj názor, pohled tvořivě a pokojně, tak v té chvíli to má sílu. Protože ta láska, jasný záměr co chci - nová vize nového světa, má vyšší vibraci a sílu okamžitého tvoření, které se nyní děje, než jakýkoliv odpor, nedávejme sílu tomu starému, tvořme to nové. 
 • Každým novým dnem až do 21.12.2020 (Jupiter a Saturn budou na nové 20 ročné cestě a začne se nový cyklus Vodnáře) je potřeba očistit naše těla, abychom mohli to světlo vědomě vnímat, cítit a zachytit poselství od světelné rodiny duše, abychom mohli vědomě tvořit, pochopili principy vědomé tvorby. 

9.11.2020 Majstrovstvo lásky - poslanie nášho národa - Slovenska i Česka- umenie prijatia

 • 11 nás propojuje s energií ducha, božské sféry (zdrojem), je to energie počátku i konce (had, který požírá svůj ocas).
 • 11 přináší zrcadlení ve všem (ve všech mých vztazích, které jsou mě učitelem), co je kolem nás, je to síla božské spravedlivosti.
 • 11 (listopad) je dar, kdy se uvolňují časoprostorové brány a jsme blíže podstatě, otevírá se nám naše intuice a duch k nám mluví přes vše, tento rok 11.2020 (33). V každé bráně jsme konfrontovaní s tím nejsilnějším strachem a současně se otevírá ten největší potenciál, který v nás žije.
 • Naše poslání (1.1.1993 -vznik Česka a Slovenska (6) láska, harmonie, spojení, přijetí) je vždy v souladu s krajinou, národem a rodem, kde se rodíme a propojuje kolektivní vědomí.
 • Výzvou duše a poslání slovenského národa je sebe přijetí, přijmout svoje hodnoty, přijmout samy sebe i jiných, přijmout sílu, která se v nás probouzí a otevřít ji lásce (prvotní síla, ze které vše vzniklo).
 • Jsme v dualitě a opakem lásky (světlo) je strach (tma), který zhušťuje vibrace, omezuje, dusí, blokuje. Strach je kontrakce, která vede k omezením a nesvobodě. Láska naopak rozpíná. Celý život je cestou od strachu k lásce, od nesvobody ke svobodě, od nevědomosti k moudrosti (poznání), je to cesta každé lidské bytosti os tmy ke světlu.
 • Vláda je jen kanál a nástroj k tomu, aby se to zesilnilo a převzali jsme odpovědnost za strachy, které v sobě neseme. Nyní, ve světle této doby se v každém z nás projevuje nějaký strach. Testování - očkování - čipování, pokud tomu dáme tu pozornost (věříme tomu a dáváme tomu energii, strach), tak se to může stát naší realitou. V našich nitrech se vyplavují dávná zranění, bolesti, křivdy, činy, ať jsme byli na té či oné straně. Každá oběť přitahuje tyrana (každý tyran hledá oběť), to je polarita, jedním z mnohých archetypů, které žijí a vytváří dynamiku hry.
 • Naplňuje se cyklus a důležité je transformovat strachy ve svém nitru přes uvědomění, přijetí a přes odpuštění. Z role oběti vystoupíme tím, že uvolníme naše strachy, podmíněnosti (pokud neudělám něco- testování - ztratím práci).
 • Naší úlohou je přijmout svoji vlastní hodnotu, právo vyjádřit své pocity, potřeby a sny. Naší úlohou je následovat svoji duši a znovu se s ní spojit sami v sobě.
 • 1. přijmi, že vše je součástí božího (mého) plánu, vše tvoření je pro mě, vše se děje pro mně. Přijmi, že vše se děje tebe. 2. polarita, přijmi svoje stíny a dary (přijmi svého anděla i démona a pozoruj to). 3. přijmi svoji mysl a lidi kolem sebe, každý má právo na svoji cestu, zkušenosti, rozhodnutí, záměr, na svůj rozkvět. Nauč se vyjadřovat ve svých slovech (potom dochází k uvědomění) pokojně svůj pohled, moudrost, zkušenosti. 4. Přijmi to nejdůležitější v pozemské realitě, pilíře svého života (kořeny, zvyky, nekopíruj jiné, najdi svoje priority. 5. přijmi právo na svoji svobodu a přijmi to, že jsi svobodná bytost a najdi jakým způsobem můžeš vyjadřovat svoji svobodu, přijmi i nesvobodu - vstup do toho pocitu a projdi přes to (musí se probudit jiskra, vnitřní síla a jdu, nelze to udělat na popud zvenčí) a za tím je svoboda. 6. přijmi svoje vztahy kolem sebe (každého takového jaký je), které jsou zrcadlením nakolik přijímáme vnitřního muže (zdroj vůle a nasměrování na venek, Jang, odvaha, síla, kreativita a tvořivost, která se zhmotňuje) a ženu (podstata, která je citlivá, vnímavá, laskavá, intuitivní). 7. přijmi svůj život a zkušenosti, to je zdroj moudrosti, změna přichází, která přichází bude taková jací dnes jsme (jakou míru a vibraci lásky v sobě máme). 8. Přijmi, že jednou je to nahoře a jednou dole (dynamická rovnováha), při nějakém setkání nám to může narušit rovnováhu, můžeme padnout do nízkých vibrací a můžeme začít soudit, to nevadí, také je to zkušenost, i vychýlení z rovnováhy je cesta k rovnováze, důležité je si to uvědomit a vrátit se do svého středu (ke své podstatě, které věřím a cítím ji). Nerovnováhy jsou pomíjivé (odplynou), láska (zdroj lásky) je věčná, z lásky nyní přichází změny. 9. Přijmi svoji moudrost a mistrovství, procházíme zkušeností, která nás léčí, čistí a mění, dovolme si poodstoupit od dramat, které se dějí, dovolme si poznat, že ti, prostřednictvím kterých se to děje, jsou nesmírně vzácné bytosti, které souhlasili s tím, že to dobře zahrají..tvoří to polarita světla a tmy. Systém, který byl založený na manipulaci, ovládání a strachu sestupuje z trůnu a provází to velké drama, ale realitou je, že síly, které tvoří, vychází z těch nejvyšších cyklů, v nejvyšším cyklu se začíná doba světla. Cykly se naplňují a dokončují, nyní se to děje urychleně, intenzivně a mocně. Vědomě plyňme a děkujme každé zkušenosti, odpouštějme a přijímejme každou situaci jako dar. Važme si sami sebe (sebeláska, sebe přijetí, vše bolestivé léčí). Buďme láskou ve všem co děláme a tvoříme, protože láskou ve skutečnostmi jsme.

2.11.2020 NOVEMBER - 2020- v prúde božskej spravodlivosti - z prameňa Sofie


15.10.2020

 • Láska je pevný základ na které můžeme stavět, ostatní se hroutí.
 • Jsme v největší tmě (zraňující období, vystupují všechny zranění), ze které může vzejít pouze světlo (to je to pozitivní), probuzení a změna.
 • Cítíme se oběti strachu a koronaviru, vede nás to k plnému odevzdání se a uvolnění emocí (vnitřního odporu a hněvu) v nás a podívat se na svět úplně jinak přes soucit a své srdce, rodí se v nás nové inspirace.
 • 13 000 roků vládl mužský princip, nyní vstupuje do vlády ženského principu (začíná se cyklus bohyně) v rámci platónského roku.
 • moudrost a soucit matky se rodí se zrozením dítěte.

29.9.2020 OKTÓBER 2020

 • Říjen pro nás bude měsícem nových začátků, bránou a zkouškou jestli dokážeme ustát poznání vesmírných zákonů v praxi. 
 • Začíná se něco nové vstupujeme do nového cyklu (změna a transformace systému), objevit a vnést ducha do hmoty - hmota je zhuštěné světlo (informace), které se neustále transformuje změnou mysli a duše (informaci následuje energie, která ji dává sílu a vytváří hmotu).
 • 10 (kola štěstí, osudu) - je znásobená roztočená energie, vír, kosmické energie které proudí, abychom uchopili svůj záměr ukrytí v našem vědomí jako semínko, esenci. Přináší tvoření ve společném sjednocení, spojení duší - já jsem ty a ty jsi já. Naše vize (nové idee a božské inspirace) se budou postupně sjednocovat a vylaďovat.
 • Duše zušlechtěná všemi zkouškami transformuje v sobě strach na čistou lásku (přijetí) a připravena zachytit tu čistou inspiraci od božského zdroje, které je v souladu s vědomým stvořením - jsme v souladu se zákonem přitažlivosti a energií, která přichází přes otevřené srdce a ztišení v sobě (přichází to v meditaci, modlitbě, ve stav přítomného okamžiku, je tak), zachytíš to a poznáš to, že je to od Boha, naplňuje tě to čistou vášní a radostí, kdy najednou máš pocit, ano toto je ono, proč žiji.
 • Když my jsme šťastní, přitahujeme do svého života šťastný svět, kdy tvoříme lásku, radost a porozumění, přitahujeme podobné lidi a najednou si uvědomíme, už v to žijeme (nemusíme se trápit tím, jak to uskutečníme, s každým záměrem přichází návod a řešení - síla to uskutečnit, síla na každý další krok, důležité je být pozorní a naslouchat a usměrnit tu sílu tvořivě a ne destruktivně).
 • Důležité je abychom v praxi naplňovali podněty a vedení ducha (srdce se nám naplní radostí, štěstím a klidem) , které nám přicházejí. V některých se probouzí hněv - přirozená emoce (to je vyjádření nesouhlasu s něčím), pokud ji potlačíme, stává se agresí a později otupělostí (rezignací). Agrese je emoce, která ničí duši, je jedem. Důležité je to vyjádřit, abychom přirozeně uvolnili hněv tvořivým způsobem (agrese je transformována do tvůrčí činnosti) - usměrnit tu sílu tvořivě a ne destruktivně.
 • Musíme být vnímaví, abychom vnímali podobné energie lidí, kteří přicházejí s podobnými vizemi a vibracemi - tento měsíc bude přát harmonickým spojením.
 • největší bohatství je vnitřní svoboda, svoboda bez vůle (živá síla) nemá jiskru - 14 je rovnováha mezi vůlí a volností - byt ve středu, to je princip přírody a zdraví.
 • 5 velekněz - vnitřní moudrost (začíná intuicí, pocitem, kdo jsem co je pro mě v souladu - následovat hlas duše) poznání jak transformovat strach a vystoupit z diktátu moci, uvědomit si, že jsme svobodné bytosti, kdy tvoříme svůj vlastní život v souladu se svým srdcem a následujeme hlas duše a nejít proti odporu (hněv přitahuje hněv, bolest přitahuje bolest) - najít střed, kde přijímáme každou bytost takovou jaká je, také svých pocitů-takové jaké jsou, nechat každou bytost jít svou cestou, poznat, že každý se rozvíjí v ten správný čas.

22.9.2020 (8) podzimní rovnodennost, rovnováha světla a tmy, lásky i strachu.

 • V těchto 4 dnech (2 slunovraty a 2 rovnodennosti) jsou otevřené časoprostorové brány se nás duch dotýká a probouzí v nás to nejvyšší co v sobě máme a můžeme poděkovat matce Zemi, sami sobě a Vesmíru, důležité je zformulovat komu a a co.
 • Každý člověk v naše životě je vlastně promítnutím jediné duše, kterou jsme všichni (je to síla, která se přes nás promítá).
 • 22 je mistrovské číslo, božské tvoření (22 - brána, která se otevírá do jiných dimensí přes lásku, vděčnost, pokoru).
 • 12 nové uvědomění.
 • Zjemňují se nám všechny smysly, jemno a jasno cit.
 • Jasné otázky? Kdo jsem, jaké mám poslání, jak je teď můj záměr života, jak je další krok a na co má zaměřit pozornost?
 • 25.9.  nová energie léčení - zvuk, tón, který je vyladěn na božskou frekvenci.
 • 26.9. usměrnit životní energii k myšlenkám, které v sobě neseme a které nesou radost, to je energie tvoření.

14.9.2020

 • V kódu života např. 24.6.1968, 24 - dary, 6 poslaní a 1968 -  klíč (cesta), jak naplním své poslání. Klíčový je den narození (6 -jaké mám dary) a životní číslo (jaké je moje poslání 24.6.1968, tedy 9, také je to osudové číslo, náplň života, kam směřuji).
 • 9 v tarotu (poslání, hloubka). starý muž, poustevník, který nese světlo (důležité je, abychom toto světlo probudili v sobě), 9 představuje zrcadlo a sebepoznání. 
 • Životní číslo nebo den narození 1 -  posláním je inspirovat, jít vlastní cestou a nacházet vlastní inspirace požehnané duchem. 1 je síla tvoření, inspirace, radosti a komunikace, vede k jasnosti, v září (9) je důležité uvolnit program, který je spojen se závistí (závist je odraz, že jasně máte následovat svůj směr či cíl, buďte sami sebou a světlem inspirace). Jedničky přináší nové vize na Zem, a světlem devítky (září) produchovníte vaše záměry.
 • Životní číslo nebo den narození 2 (srdce, které má křídla) - jsou srdcem pro zem, energie, která se ráda spojuje. 2 je intuice.
 • Životní číslo nebo den narození 3 - posláním je produchovnit svoji mysl.
 • Životní číslo nebo den narození 4 (transformace)-  posláním je zaměřit pozornost na systém, pořádek a disciplínu (mentální program křivdy od systému).
 • Životní číslo nebo den narození 5 (soulad, harmonie) - posláním je umění života, svoboda, volnost, inovace, rozpínání vědomí, prolomit bariéry.
 • Životní číslo nebo den narození 6 (spojení, sebepoznání) - posláním je růst přes vztahy, 15 (6) je ďábel a symbolizuje fénixe, osvobození od všech připoutaností, závislostí, očekávání a představ, které nás svazují, 15 znamená přijmout se plně, takové jaké to je, přijetí je klíč k lásce, mentální program je nepřijetí, manipulace a ovládání (pokud se odpoutáme, ucítíme čistou lásku k sebe a k ostatním).
 • Životní číslo nebo den narození 7 (cesta, sdílení) - posláním je léčení a uzdravování, uvolnit mentální program sebeobětování a poznat co znamená pomáhat a jak mohu pomoci, výzvou sedmičky je být pravdivý a neklamat.
 • Životní číslo nebo den narození 8 (nejsilnější životní číslo, hvězda) - posláním je stát se silou (otevřít se přijímání a dávání, tvořit rovnováhu, sdílení síly v rovnováze), otevření se hojnosti znamená sdílet hojnost, kterou máte, dávat a současně přijímat (hojnost i lásku), při vychýlení přinášíte napětí, pokud jste ve středu přinášíte ukotvení a moc, pocit, že dokážeme cokoliv. 
 • Životní číslo nebo den narození 9 (poustevník, ztišení) - posláním je poznat v sobě pravdu a světlo, být duchovním učitelem přes vlastní život, žít to co říkám. Mentální program sebedestrukce a sebepoškozování, transformace je nasměřování na sílu života, seberozvoj přes radost.

7.9.2020

 • Jediná cesta, která povede k osvobození, probuzení, sdílení a tvoření je přejít do srdce a ta je naše největší síla, láska (čisté vědomí) osvobozuje, je silnější jako strach - svazuje a dusí.
 • Transformace musí jít ze srdce ne z odporu, jinak bude vnikat další odpor (stejné přitahuje stejné) a budeme živit kyvadlový efekt. Vnitřní síla vyváří řešení (ne vojnu a odpor) a kdy se sjednotí energie srdcí vznikne vlna tvořivého světla, která přinese "novou dobu a systém". 
 • Důležité jsou informace, vlastní vize a práce na sobě (zdraví, očista atd.).
 • Před úsvitem je největší strach (tma).

30.8.2020

 • Transformace systému: ekonomika, politika a zdraví, systém zdraví, který je založen na nemoci a strachu před nemocí - to je systém, který infikuje strach - blokuje tok energie. Cílem systému je kontrola nad tělem a myslí (vědomím).
 • Když nejsme spojení se svou duší jsme manipulovatelní. Korona nám pomáhá poznat co je skutečné a co iluze.
 • Nyní jsme v časoprostorové bráně. Když nevím jak začít, je důležité abych začal, konal a byl trpělivý, pokorný - pohyb místo stagnace. Podporuje to léčení vztahů jedince a společnosti a naopak - zrcadlí se co má být vyléčeno, probouzí se vědomí lidstva (probouzení, které si mysl nedovede představit, osvícení), září a říjen je náročná fáze, kde je důležitá pokora, vděčnost, lidskost.
zobrazit více..
Loading...