Co způsobuje vysychání řek, lesů a podzemní vody

Co způsobuje vysychání řek, lesů a snížení hladin podzemní vody

Příčiny můžeme najít např. v lese..

 • zhutněné půdy, zejména v lesech (díky těžké technice, nikdo ji pak nerekultivuje) - rostoucí trend
 • nemocná příroda - krajina, zdravá krajina má poměrně hodně malých srážek (klimatická změna se projevuje úbytkem malých srážek - narušený malý cyklus vody) 
 • velká hustota lesních cest (stopy po těžkých mechanizmech), jejich asfaltování a odvodnní bez vsakovacích zón odváděné vody
 • narušený malý vodní cyklus (velké lány bez remízků a stromů kolem cest)
 • umělé svahy (přerušíme miliardy kapilár - rychleji tak odvádí vodu po povrchu do potoků a řek) - další nově vznikají
 • eroze půdy - odplavování úrodné svrchní vrstvy půdy, která se tvořila stovky a tisíce roků a tím klesá schopnost lesa zadržovat v půdě vodu
 • nevhodné kácení velkých ploch lesa, která naruší jeho střechu a tím se poruší mikroklima s dalšími důsledky na flóru a faunu lesa a jeho schopnost zadržovat vodu
 • pokles srážek (snižuje se množství vody spadané na dané uzemí v čase) a jejich zvýšená intenzita v krátkém období
 • umělé odvodňovácí kanály v nížinách (jen snižují hladinu podzemní vody až do vzdálenosti 150m)
 • růst plochy hospodářských lesů (monokultura - tzv. mrtvý les) na úkor přírodních horských lesů (druhová pestrost flóry a fauny), kde existuje symbioza flóry a fauny
 • regulace vodních toků a umělé odvodnění lesů
 • nepochopení procesů odehrávajících se v lese, ale prvořadým se stává pouze zisk bez ohledu na důsledky
 • chybí dlouhodobá vize, jak chápat přírodní les a jak soužít s přírodou, provádí se nákladná řešení, které nechápou příčinu, ale hasí jen důsledky, které dále přibývají....
 • nevhodná skladba stromů a chbějící tzv. divoká příroda bez zásahu člověka

Fungují tři vrstvy vegetace - představme si stromy v sadu, mezi nimi keře a mezi nimi zeleninu, trávu. Vzrostlý les má nižší teplotu u země a vyšší v korunách, chladný vzduch je těžší, vlhkost se udržuje v lesním porostu a les komunikuje s atmosférou přes koruny stromů. Takovou teplotní inverzi potřebujeme napodobit v kulturní krajině.

zobrazit více..
Loading...