Kvantová mechanika

Z experimentů prováděných na urychlovači v CERNu vyplývá mimo jiné i fakt, že částice mění své chování v závislosti na existenci či neexistenci pozorovatele. Z toho vyplývá, že prvky mikrosvěta existují spíše ve formě potenciálních možností (střídavý proud Nikola Tesla), než v podobě reálných objektů, jak jsme tomu zvyklí z našeho světa.

  • V momentě, kdy se pozorovatel zaměří na konkrétní částici či informaci, začne tato teprve existovat, čímž vyloučí možnost existence ve svých jiných formách. 
  • V tuto chvíli nabude pozorovatel dojem, že daná částice v konkrétním čase a místě opravdu existuje. 
  • Ve skutečnosti však existuje pouze pro něho, jiní pozorovatelé si mohou vybrat jiné stavy a formy té stejné částice, na které se zaměří a tedy pro sebe aktivují.

  • Prof. Jan Rak

p>částice mikrosvěta jsou prakticky stavební hmotou našeho makrosvěta, je nasnadě otázka, zda i pro nás existují pouze ty jevy, na které zaměříme svoji pozornost. Přirozeným důsledkem této hypotézy jsou pochybnosti o existenci objektivní reality. Jestliže totiž máme možnost vybrat si z několika variant skutečnosti, které se nám poté budou jevit jako reálné a jediné možné, musíme nutně žít ve světě, který je přizpůsoben tomu, co chceme vidět. Jinými slovy, sami si vybíráme svoji realitu tím, na co zaměříme svoji pozornost.

Kvantové provázání v UNIVERZU

KVANTOVÉ PROVÁZÁNÍ, vše je propojené se vším v prostoru, čase, informačním toku a v "nám neznámých X parametrech" (jsou provázané i částice, které se nikdy nepotkali, protože čas, jak ho pojímají lidé neexistuje, protože se mění částice a ne čas)

p>4 základní síly vychází z prvotního velkého třesku, veškerá hmota se skládá ze 6 kvarků, 6 leptonů a jejich 12 antičástic
  • gravitace, je oddělená od všeho, první se oddělila od 3 ostatních (nejvlivnější síla ve Vesmíru
  • elektromagnetismus (přitažlivost), silná a slabá síla (krátkodobé rozšíření vesmíru) inflace= rozšíření, elektroslabá síla se rozdělila slabou sílu a elektromagnetismus
  • jaderná síla
  • světelné záření

Podobný model je u DNA (4 písmena), elektromagnetismus je hlavní zodpovědná síla za veškerou biochemii probíhající v našich tělech a zbytku světa, to je základ veškeré chemie, částice jsou slepeny silnou jadernou silou (rozštěpením jádra vzniká jaderná energie, vazebná energie se uvolní a hmota atomu se přemění na energii) - slabá síla se projevuje v beta záření (emise elektronů nebo pozitronů). neutron se rozpadá na proton, elektron a anti neutrino

Zezulka: 4 základní síly dostředivost a odstředivost, teplo a chlad

Loading...