Kvantová mechanika

Kvantová mechanika

Z experimentů prováděných na urychlovači v CERNu vyplývá mimo jiné i fakt, že částice mění své chování v závislosti na existenci či neexistenci pozorovatele. Z toho vyplývá, že prvky mikrosvěta existují spíše ve formě potenciálních možností (střídavý proud Nikola Tesla), než v podobě reálných objektů, jak jsme tomu zvyklí z našeho světa.

  • V momentě, kdy se pozorovatel zaměří na konkrétní částici či informaci, začne tato teprve existovat, čímž vyloučí možnost existence ve svých jiných formách. 
  • V tuto chvíli nabude pozorovatel dojem, že daná částice v konkrétním čase a místě opravdu existuje. 
  • Ve skutečnosti však existuje pouze pro něho, jiní pozorovatelé si mohou vybrat jiné stavy a formy té stejné částice, na které se zaměří a tedy pro sebe aktivují.

  • Prof. Jan Rak

Co z toho vyplývá pro náš reálný život?

částice mikrosvěta jsou prakticky stavební hmotou našeho makrosvěta, je nasnadě otázka, zda i pro nás existují pouze ty jevy, na které zaměříme svoji pozornost. Přirozeným důsledkem této hypotézy jsou pochybnosti o existenci objektivní reality. Jestliže totiž máme možnost vybrat si z několika variant skutečnosti, které se nám poté budou jevit jako reálné a jediné možné, musíme nutně žít ve světě, který je přizpůsoben tomu, co chceme vidět. Jinými slovy, sami si vybíráme svoji realitu tím, na co zaměříme svoji pozornost.

Kvantové provázání v UNIVERZU

KVANTOVÉ PROVÁZÁNÍ, vše je propojené se vším v prostoru, čase, informačním toku a v "nám neznámých X parametrech" (jsou provázané i částice, které se nikdy nepotkali, protože čas, jak ho pojímají lidé neexistuje, protože se mění částice a ne čas)

4 základní přírodní síly

4 základní síly vychází z prvotního velkého třesku, veškerá hmota se skládá ze 6 kvarků, 6 leptonů a jejich 12 antičástic

  • gravitace, je oddělená od všeho, první se oddělila od 3 ostatních (nejvlivnější síla ve Vesmíru
  • elektromagnetismus (přitažlivost), silná a slabá síla (krátkodobé rozšíření vesmíru) inflace= rozšíření, elektroslabá síla se rozdělila slabou sílu a elektromagnetismus
  • jaderná síla
  • světelné záření

Podobný model je u DNA (4 písmena), elektromagnetismus je hlavní zodpovědná síla za veškerou biochemii probíhající v našich tělech a zbytku světa, to je základ veškeré chemie, částice jsou slepeny silnou jadernou silou (rozštěpením jádra vzniká jaderná energie, vazebná energie se uvolní a hmota atomu se přemění na energii) - slabá síla se projevuje v beta záření (emise elektronů nebo pozitronů). neutron se rozpadá na proton, elektron a anti neutrino

Zezulka: 4 základní síly dostředivost a odstředivost, teplo a chlad

25.12.2020 Kvantovou teleportaci lze chápat jako řízený přenos informací mezi qubity (kvantové ekvivalenty počítačových bitů). Vědci poprvé nyní prokázali kvantovou teleportaci na dálku. Přenos mezi qubity trumfne i rychlost světla.

Probíhal na vzdálenost přesně 43,5 km, což vytvořilo základ pro kvantovou internetovou službu, která by jednoho dne mohla způsobit revoluci ve výpočetní technice. Kvantové komunikační systémy jsou rychlejší a bezpečnější než běžné sítě. Používají většinou spíše fotony než počítačový kód, který je možné prolomit.

Jejich vývoj se ale opírá o špičkovou vědeckou teorii, která transformuje naše chápání toho, jak počítače fungují. V kvantovém internetu jsou informace uložené v qubitech převáděny nebo teleportovány na velké vzdálenosti prostřednictvím zapletení. Zapletení je jev, při kterém jsou dvě částice spojeny takovým způsobem, že informace sdílená s jednou je zároveň sdílena s druhou ve stejnou dobu. Znamená to, že kvantový stav každé částice je závislý na stavu druhé částice, i když jsou odděleny velkou vzdáleností.

Kvantová teleportace je přenosem kvantových stavů z jednoho místa do druhého. Tento přenos je ale vysoce citlivý na prostředí. Jeho kvalita může velmi snadno narušit věrnost teleportace. Prokázání teorie v praxi by proto bylo technologicky náročné.  

Technologie má zatím před sebou ověření mimo laboratorní testy. Už ale existují plány, jak budou politici tuto technologii využívat. Například americké ministerstvo energetiky doufá, že vybuduje kvantovou síť mezi svými laboratořemi napříč státy. Síla kvantového počítače běžícího na kvantovém internetu překročí rychlost současných nejsofistikovanějších superpočítačů na světě asi 100 bilionkrát.   

https://techfocus.cz/pc-notebooky/2725-vedci-z-nasa-dosahli-kvantove-teleportace-na-vzdalenost-44-kilometru-vznika-novy-kvantovy-internet.html?<br>

zobrazit více..
Loading...