Klimatické změny

Klimatické změny lidské populaci pouze ukazují stav, kdy je narušený tok, přirozená rovnováha materiálního a duchovního světa v UNIVERZU. Narůstající extrémy v Přírodě a společnosti signalizují přicházející "BOD ZLOMU", protože je postupně zablokován přirozený tok jak v materiální, tak duchovní oblasti (dynamická rovnováha JIN a JANG) a tím dochází k samo destrukčnímu procesu v materiálním světě (ekonomika, Příroda atd, kde nefunguje přirozený tok v materiální a duchovní rovině to postupně zaniká), příroda hledá novou cestu, aby se vyrovnal tok dynamické rovnováze v UNIVERZU (na planetě působí přírodní zákony)

 
 
zobrazit více..
Loading...