Digitální virtuální stát

Digitální virtuální stát (DVS, ekonomika digitálních platforem, technokracie, digitální ekosystém), současný digitální věk sebou přináší i změny v oblasti státu (konjunkce Pluta a Saturnu). Na obzoru se rýsují nové státy, které můžeme nazvat Digitálními virtuálními státy, které jsou vytvářeny nadnárodními korporacemi, používají digitální platformy k akumulaci dat do "zlatého rybníku", které potom dokáží přetavit do trvalého toků hotovosti.. Tyto digitální korporace se pravděpodobně stanou klíčovým faktorem uspořádání nové civilizace, nebudou mít hranice ani národnosti. DVS bude mít svoji měnu, bude zaměstnávat lidi, bude vyplácet penze, bude mít vlastní dopravu, zdroj energie, potravin, vlastní zdravotnictví atd. Pořádek v novém digitálním státě bude zajišťován prostřednictvím tzv. sociálního bonusu, kontrolované společnosti a dalších technologických alternativ. Počet obyvatel bude větší, než má Čína a Indie dohromady

 • Čeká nás civilizační transformace do digitálních virtuálních států? Bude součástí nový digitální měnový systém a měnová reforma?
 • V Evropě již probíhá globální technologická válka mezi USA a Čínou (Evropa se stala technologickým bojištěm), jaký to bude mít výsledek? Čeká Evropu digitální demokracie nebo Technokracie (kontrolovaná společnost se sociálním bonusem)?
 • Realizace virtuálních států může proběhnout v období 2021 - 2024, bude spojená s novým přerozdělením sfér vlivu a kolonizací Měsíce a Vesmíru (2022 - 2024)
 • Globální technologické společností získávají stále větší podíl na ovlivňování lidí (informace, myšlení, cenzura, dezinformace) i celé civilizace

Nyní (min. od roku 2018) probíhá globální technologická válka mezi světovými mocnostmi o ovládnutí civilizace prostřednictvím "digitálního světového řízení" jehož součástí jsou DVS v různých formách a teritoriích. Jde o nové geopolitické a mocenské přerozdělení světa (digitální planetární věk), které většinová populace cítí podvědomě, že bude vystavena "totální závislosti a kontrole" prostřednictvím technologií, které lidé vymysleli pod rouškou prospěchu pro člověka, ale je to zaměřeno proti člověku. Lze to vyjádřit výstižným názvem "DIGITÁLNÍ OTROCTVÍ" v DVS prostřednictvím TECHNOKRACIE, tento umožní populaci uvědomění, pochopení a následnou změnu stavu.

Vývojové fáze společnosti a nástup DVS

Z demokracie a "nezávislé společnosti" se během tohoto desetiletí ve vývojovém procesu civilizací přesouváme do nejnižšího stupně "závislé společnosti" (doba tma, otroctví, závislost, agresivita, popření demokracie, digitální globální diktátor) - vznikají digitální virtuální státy, které sdružují lidi na globální úrovni v digitálním prostředí, aby je ovládali, profitovali z nich a určitým způsobem se snaží ovládnout vědomí lidí (podobně jako církve, pokud jim nabouráte jejich dogmata). Níže je uvedena zjednodušená možná interpretace vývoje a fáze DVS.

 • vznik internetu na počátku devadesátých roků minulého století a rozvoj technologických a internetových firem, konec devadesátých roků minulého století - fáze budování prostředí (základy domu)
 • vznik sociálních sítí a přechod komunikace na síť (do digitálního prostředí), vytvoření závislosti na sociálních sítích prostřednictvím internetu (vše je zdarma a vytváří se dopaminová závislost), moderních technologií a chytrých telefonů, rozvoj virtuální reality jako alternativa reálného života (zejména pro nemajetné), digitální genetické inženýrství - fáze sdružování lidí v digitálním prostředí a vytváření závislosti, ovlivňování vědomí lidí (stěny domu)
 • masové globální zadlužování států a obyvatel, probíhá digitální globalizace (od roku 2008), vznik digitálních měn (od 2010), spolurozhodování technologických firem o veřejném dění a kontrola obyvatel s podporou národních států (cenzura sociálních sítí) od 2018, nástup celospolečenské krize, nezaměstnanost, nástup robotizace, občanské nepokoje a války důsledkem je pád současného měnového systému, konec papírových peněz a nástup digitálních peněz, následuje krach a rozpad národních států - fáze rozkladu stávajícího systému (národních států a demokracie, úklid domu)
 • pořádek a řešení zajistí Technokraciekontrolovaná společnost se sociálním bonusem (digitální otroctví a digitální diktátor-otrokář) a digitální globální diktátor- fáze globální digitální diktatury (střecha domu - dokončení a kolaudace, zabydlení)
 • osobní rozvoj vědomí jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím - fáze kolapsu globální digitální diktatury a vznik "barevné společnosti"

To je nutný proces, aby se lidská populace poučila a pochopila sama sebe jako lidskou bytost, která má jak duchovní tam materiální složku).

Jak se projevuje kolaps demokracie reprezentované současnými státy?

 • nárůst složitosti, byrokracie a zákonů
 • masové zadlužování, dluhy jsou nesplatitelné, společnost a obyvatelé žijí na dluh a ekonomický růst se zastavil, státy jsou předlužené a soukromé společnosti bohatnou a získávají společenský, politický, ekonomický a kontrolní vliv
 • celospolečenská a hospodářská krize, kolabuje zdravotní a důchodový systém
 • různé bubliny a nerovnováhy (burza, reality, moderní technologie, dominance rozumu atd.)
 • frustrace obyvatel, růst nezaměstnanosti, dekadence a morální rozvrat, pošlapávání tradičních hodnot a rodinného modelu
 • pokles porodnosti a růst nemocí

Jaké výhody nabídne digitální virtuální stát?

 • Zajistí Vám trvalou individuální zdravotní a sociální péči, vojenskou ochranu a osobní bezpečnost, uměle vyrobené potraviny (umělé maso, GMO, SOLEIN, aquaponie atd.), velkou anonymitu, ale současně i velkou publicitu, pokud o to budete stát
 • DVS Vám splní veškerá tajná individuální přání (jak ve skutečném, tak virtuálním světě, který bude k nerozeznání od reálného života) i ta nevyslovená (ví o Vás všechno), získávají to z dat, které o Vás sbírají již několik let z různých zdrojů a mají Váš kompletní profil ve všech oblastech, ale Vy budete přímo nadšeni a okouzleni tím, jak se Vám tato přání plní (bude to ale s podmínkou něco za něco?)
 • Prvními místy, kde si budete moci vyzkoušet žití v DVS, budou ostrovy, nová města (městské čtvrti) na moři i souši, o dopravu uvnitř a mezi nimi se dokonale postarají (rychlovlaky, letadla, autonomní vozidla, zaoceánské parníky, létající taxislužba atd.)
 • Nové státy typu“ DVS“ budou současné národní státy, (v podobě, jak je známe dnes) finančně vysávat, jejich zadlužení se bude dále zvyšovat(současných států) a současně jim bude klesat příjem a politický vliv. Současné státy se tak doslova stanou jejich otroky (budou ovládané, protože tyto novodobé státy budou mít za sebou masu „věrných a hrdých občanů“, kteří budou pod jejich neotřesitelným vlivem)
 • Vlastní digitální virtuální měnu (např. LIBRA), která bude fungovat na technologii blockchainu, čeká nás digitální měnová reforma - která nebude používat fyzické peníze ani monetární kovy (ty budou vytlačeny mimo systém)
 • Virtuální realitu, virtuální svět (možnosti ve virtuálním prostředí), život ve virtuální rsealitě bude téměř neroznatelný od reality (pro realizaci je nutná alikace 5G sítí)
 • Digitální virtuální ekosystém (virtuální prostředí pro život)

Technokracie je mocenské ovládnutí globálními technologickými firmami prostřednictvím moderních technologií, umělé inteligence a dopaminové závislosti, které je pouze mezistupněm dalšího vývoje lidské civilizace

Objeví se v Evropě Digitální demokracie?

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

9.7.2020 Zatímco další vývoj koronavirové pandemie zůstává nadále zatížen významnou nejistotou, již nyní je zřejmé, že jedním z jejích makroekonomických důsledků bude prudký nárůst státního zadlužení. To se přitom bude týkat nejen fiskálně zodpovědných jako například Německa, které si to s dluhem 60 % HDP může dovolit, ale také Itálie a spol., u nichž dluhové břemeno významně přesahuje hranici 100 % HDP.

 • začíná se vážně diskutovat o možnosti mimořádné monetizace koronavirového dluhu, kdy by centrální banka pokryla dodatečné výdaje státního rozpočtu tiskem nových peněz. Rozdíl oproti dnešnímu QE je zásadní - centrální banka by nakupovala státní dluh napřímo (nikoli skrze sekundární trh) a hlavně by nikdy nevyžadovala jeho splacení.
 • Monetizace státního dluhu však rozhodně není bezproblémová a mezi ekonomy je všeobecně považována za absolutní tabu. Přímé financování státního rozpočtu mělo historicky za následek řadu hyperinflačních epizod, příkladem budiž Výmarská republika nebo Zimbabwe.
 • problematičtějším aspektem je legálnost monetizace dluhu - primární právo Evropské unie tuto operaci explicitně zakazuje, což má garantovat nezávislost centrální banky. Na druhou stranu, v průběhu euro krize a také v pozdějších letech to byla právě ECB, jež významně ohnula vlastní pravidla, aby pomohla nejvíce zadluženým státům a plnila roli věřitele poslední instance.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4448458/Rozbresk-Svet-po-koronaviru---jak-se-vyporadat-s-monstroznimi-dluhy.html?utm_source=TOP_EVENTS&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Trhy_data_vysledky_PD

 

 

zobrazit více..
Loading...