Alkohol

Alkohol je jednou z nejškodlivějších látek, kterou konzumujeme. Podle Světové zdravotnické organizace je zodpovědný za 5 % všech úmrtí a jeho konzumace má i širší negativní dopady na společnost a ekonomiku. 

23.10.2020 Alkohol je jednou z nejškodlivějších látek, kterou konzumujeme. Podle Světové zdravotnické organizace je zodpovědný za 5 % všech úmrtí a jeho konzumace má i širší negativní dopady na společnost a ekonomiku. Na stránkách VoxEU to tvrdí Marit Hinnosaar a Elaine Liu, podle nichž spotřebu alkoholu ovlivňuje řada faktorů včetně daní, regulace, prostředí a společenských norem. Tyto faktory se navíc navzájem ovlivňují - společnost s negativním postojem k alkoholismu může volit pro přísnější regulaci, která vede k poklesu spotřeby a následně k tomu, jak na alkohol hledí děti a jak se vytváří jejich postoj k němu.

  • Ihned po přestěhování nákupy alkoholu rychle konvergují k obecnému průměru nové destinace. To znamená, že prostředí vysvětluje velkou část ve spotřebě alkoholu 
  • Tento efekt přitom funguje obousměrně, i když asymetricky. Pokud se totiž lidé přestěhují z místa s nižší spotřebou alkoholu do místa se spotřebou vyšší, jejich změna v chování je silnější než v případě opačném.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4522491/hinnosaar-stehovani-a-spotreba-alkoholu.html<br>

zobrazit více..
Loading...