Extrémy

Extrémy (nárůst obou polarit extrémů, je přerušen tok, akumuluje se energie na přicházející pulz) ve společnosti a Přírodě signalizují zrychlování na počátku a konci cyklu (např. zrychlování internetu, růstu dluhů, počtu obyvatel, klimatických změn nebo polarizace a atomizace ve společnosti atd.), po překročení mezních bodů (bod zlomu) dochází k pulzu (vybití naakumulované energie), která může způsobit vznik a nebo zánik (např. zánik socializmu po roce 1989 nebo vznik Československa 1918) a následně nový zrod civilizace (vývojová transformační metamorfóza) s extrémy, potom dojdek obnovení informačního toku v dynamické rovnováze spolejeném s růstem diverzity, plasticity, a obnovením koloběhu atd.

  • Extrémy jsou projem hledání nové dynanimcké rovnováhy v cyklu prostřednictvím bodu obratu nebo zlomu
  • Extrémy (válka, změny počasí, výbuchy sopek, malá doba ledová, rozvod, úmrtí, krize, kolaps) jsou transformačním procesem ve vývojovém cyklu
  • Extrémy politické, klimatické, sociální, ekonomické atd.
  • Extrémy (nárůst obou polarit extrémů) ve společnosti a Přírodě signalizují zrychlování cyků (např. zrychlování internetu, růstu dluhů, růst majetku, počtu obyvatel, stárnutí populace, růst projevů klimatických změn, svět je tzv. "naruby" atd.), za kterými následuje bod zlomu a skoková rychlá vývojová změna

 

zobrazit více..
Loading...