Eva Zamrazilová

  Doc. Ing. Eva Zamrazilová CSc.

Eva Zamrazilová (8.5.1961, Praha) je přední česká ekonomka, která od ledna 2018 předsedá Národní rozpočtové radě. V letech 2008 až 2014 byla členkou bankovní rady České národní banky, od srpna 2014 pak působila jako hlavní ekonomka České bankovní asociace. V 90. letech se podílela na řadě studií, které se věnovaly transformaci české ekonomiky, absolvovala rovněž krátkodobé stáže v zahraničí. Od roku 1994 pracovala na makroekonomických analýzách a prognózách v týmu hlavního ekonoma Komerční banky. Je členkou vědeckého grémia České bankovní asociace, členkou Vědecké rady Národohospodářské fakulty, pracovala v předsednictvu České společnosti ekonomické. Na Národohospodářské fakultě VŠE přednáší makroekonomickou analýzu, publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku.

Eva Zamrazilová názory:

Ukazatel 60 % Maastrichtu nebo 55 % u nás nejsou čísla, která by si někdo vymyslel nebo vycucal z prstu. To je koncentrovaná zkušenost získávaná po desetiletí v zemích, kde se postupně ukázalo, že nad 60 % už se jen samotnou obsluhou dluhu a platbou úroků ubírá prostor rozvoji ekonomiky, ať už tomu říkáme investice nebo jakkoliv jinak. Potom už země spíše stagnují nebo chátrají, než že by se rozvíjely. 

1.8.2021

 • Navýšení penzí o 300 korun nad zákonnou valorizaci vyjde jen pro příští rok státní rozpočet na dalších 10 až 11 miliard korun. A v dalších letech půjde ještě o vyšší částky, protože se o navýšení bude znovu zvyšovat předepsaná valorizace.
 • Systém penzijního pojištění je dlouhodobě v nerovnováze," loni činil schodek kolem 40 miliard, letos bude obdobný. Za posledních 25 let vygeneroval deficit zhruba 400 miliard korun, a všechno se to propsalo do dluhu. A to je problém. Systém by měl být vybalancovaný a valorizační schéma by mělo vybalancovanost celého systému zohledňovat. Přece není možné si na dodatečné, jaksi nadstandardní zvýšení penzí donekonečna půjčovat.
 • Na příští rok plánován schodek 390 miliard, tedy vyšší, než byl schodek v covidovém roce - 367 miliard. 
 • Zapomíná se na to, že Japonsko je tiskař části světových rezervních měn a je v naprosto jiné pozici. Itálie je klíčová země eurozóny. Nemůžeme nechat padnout Itálii, protože by se rozpadla celá eurozóna. A tak dále. My jsme malý, mladý dlužník a nemůžeme si dovolit to, co si dovolí velcí, tradiční hráči.
 • V roce 2024 budeme mít jak podle Mezinárodní měnového fondu, tak podle nejnovější zprávy platformy nezávislých fiskálních institucí už v roce 2024 nejvyšší deficit z celé Evropské unie. Během tří, čtyř nebo pěti let jednak nebudeme v té nejlepší desítce, jednak budeme mít největší vzestup zadlužení z celé evropské 27.  
 • Dnešní navýšení penzí o 300 korun odnesou, nebo zkrátka budou muset zaplatit naše děti a naše vnoučata. Prostě si půjčujeme peníze na úkor budoucnosti. 
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sefka-narodni-rozpoctove-rady-uz-vi-kdy-bude-cesko-s-dluhy-nejhorsi-v-eu-171066#

12.7.2021 Současné zadlužování Česka nejspíš zapříčiní zvedání daní v příštích letech, míní předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Představa některých politiků, že se uspoří snížením počtu úředníků, je podle ní lichá. Stát musí vyřešit zvýšení příjmů rozpočtu. Pokud tak neučiní, ohrozí tím podle Zamrazilové kvalitu zdravotní péče, výši penzí, platů státních zaměstnanců a výstavbu silnic a dálnic.

 • Česko by mohlo dosáhnout zadluženosti již v roce 2024 na úrovni 55 % HDP. Vláda v takovém případě musí podle zákona o rozpočtové odpovědnosti schválit a předložit Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, které povedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, tedy zpět pod 55 % HDP. 
 • Obecně vzato by tak po dosažení dluhové brzdy mohlo dojít k omezení rozsahu nebo kvality státem poskytovaných služeb. Například by mohlo dojít ke zmrazení či snížení platu úředníků, hasičů, učitelů, policistů, vojáků a dalších státních zaměstnanců anebo k redukci jejich počtu, což by se projevilo na kvalitě řady služeb od justice až po vzdělávací systém.
 • https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/sefka-rozpoctove-rady-dluhy-statu-mohou-ohrozit-i-zdravotnictvi-dojde-ke-zvyseni-dani-40365900#<br>

5.3.2021

 • Zadlužení Česka skokově roste a není to pouze vinou pandemie covidu-19. Politici by už před volbami měli lidem říct, jak hodlají veřejné finance stabilizovat. Do tří let hrozí, že si budeme muset utáhnout opasky, škrtat výdaje a zvyšovat daně, řekla Právu předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.
 • Musíme se připravit na to, že po roce 2030 tvrdě narazíme na dopady stárnutí obyvatelstva.
 • U nás se teď dluh za dva roky zvýší najednou o zhruba bilion korun, což je více než polovina dluhu nahromaděného za předchozích téměř 30 let. To je absurdní, to jen covidem nezdůvodníte. Jsme malá otevřená ekonomika a kredit ratingových agentur nám nevydrží navždycky. 
 • https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/hrozi-utahovani-opasku-cesko-se-riti-k-dluhove-brzde-rika-sefka-rozpoctove-rady-40353080#   

19.2.2021

 • Když loni v červnu vláda ve sněmovně prosazovala navýšení schodku státního rozpočtu na půl bilionu korun, Národní rozpočtová rada označila tento krok za předčasný, nadměrný a neopodstatněný. Skutečný schodek ve výši 367 miliard korun dal těmto tvrzením za pravdu.
 • HDP v roce 2020 nakonec ve skutečnosti klesl o 5,6 procenta, což byl dokonce lepší výsledek, než ukazoval nejoptimističtější odhad ještě v prosinci. 
 • Ratingové agentury Moody's a Fitch Česku sice v úvodu letošního roku potvrdily rating i jeho stabilní výhled, ale upozornily, že pokud po roce 2022 nedojde ke konsolidaci veřejného dluhu, nebo alespoň k jeho stabilizaci, hrozí snížení ratingu. Stávající konsolidační strategie ministerstva financí přitom takovou stabilizaci neobsahuje, je nekonkrétní a výslovně přenáší veškerou odpovědnost až na příští vládu. 
 • Výsledkem by tak podle našich propočtů, zahrnujících již letošní návrh na půlbilionový schodek, byl náraz veřejných financí na dluhovou brzdu na úrovni 55 procent HDP již v roce 2024. Ještě předloni přitom projekce ukazovaly, že dluhové brzdy Česko dosáhne až v roce 2043. 
 • Během pouhých dvou let jsme se tak dostali do situace, kdy budeme muset ze zákona zásadně krotit dluh a stabilizovat veřejné rozpočty v době, v níž už budeme intenzivně konfrontováni s dopady stárnutí populace, což na veřejné finance vytvoří samo o sobě další tlak. Vždyť populačně silné ročníky 70. let začnou do penze odcházet už po roce 2030. 
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66885540-navyseni-schodku-prichazi-i-letos-predcasne-stabilizace-verejnych-financi-se-znovu-vzdaluje

17.2.2021 

 • Podle čerstvých výpočtů Národní rozpočtové rady narazí Česko kvůli vývoji veřejného dluhu na takzvanou dluhovou brzdu (zákonná brzda je na 55 % HDP) již v roce 2024. Dnes to řekla poslancům předsedkyně rady Eva Zamrazilová při projednávání novely státního rozpočtu, která navyšuje schodek státního rozpočtu z 320 na 500 miliard korun. Ještě loni v listopadu předpokládala rada, že na dluhovou brzdu narazí veřejné finance až o rok později (ČTK) 

24.8.2020

 • V šíři a bohatství vládních návrhů už mám zmatek. Během dvou tří let může být v ohrožení zdraví veřejných financí 
 • Premiér Babiš vysvětlil chystané přilepšení pro důchodce jako kompenzaci stresu, který zažili během koronavirové krize. Důchody byly jedinými příjmy, které nebyly ohroženy. Penzisté stres prožívali, ale určitě ne finanční.
 • https://domaci.ihned.cz/c1-66806420-bonus-pro-duchodce-vlada-predvadi-nesnesitelnou-lehkost-financniho-byti-rika-sefka-narodni-rozpoctove-rady

3.8.2020

 • Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by přitom tento výpadek a faktické snížení zdanění daně z příjmů fyzických osob z 20,1 % na 15 % mohl znamenat výpadek až 90 miliard korun, celou změnu by šlo provést bez dopadů na státní kasu
 • Objem mezd a platů v české ekonomice byl nějakých 1964 miliard korun. To znamená asi dva biliony. A kdyby došlo k danění 15 % sazbou, tak bychom se dostali k nějakým 300 miliardám, což je více, než kolik loni státní rozpočet na dani z příjmů fyzických osob vybral. Vybralo se asi 165 miliard korun. Takže jestli člověk nezná částky, které jsou v odečitatelných položkách a daňových slevách, tak přesně nelze zjistit, jak se k Ministerstvo financí k číslu 90 miliard korun dopracovalo. Pokud by došlo k úpravám těch odečitatelných položek a daňových slev, tak by ten systém šel vybalancovat.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zamrazilova-diru-po-superhrube-mzde-muze-vlada-vyrovnat-upravou-slev-114588#

8.7.2020

 • Ve sněmovně se ve středu možná rozhodne o největším schodku v historii Česka. Zatímco poslanci se chystají odhlasovat půlbilionový deficit,  takový přístup je uspěchaný a může v budoucnu ohrozit udržitelnost veřejných financí. 
 • 2 lidé v produktivním věku budou za patnáct let připadat na jednoho starobního důchodce. Dnes jsou to tři pracující lidé.
 • 40 % může být už za rok podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu, to je velmi rychlá dynamika Dnes jsme na 30 %, zákonná brzda je na 55 % (28 % v roce 2008 a během čtyř let dostal na 45 %)

https://archiv.ihned.cz/c1-66787890-prochazime-testem-krize-zadluzeni-znovu-rychle-poroste-rika-eva-zamrazilova

zobrazit více..
Loading...