Lokalizace výroby

Lokalizace výroby a zemědělské produkce

Globální pandemie koronaviru urychlila proces deglobalizace s omezení závislosti zejména na Číně - nastupuje trend lokalizace výroby (robotizace, digitalizace, moderní technologie, 3D tisk, rozvoj služeb v oblasti virtuální reality atd.) s globální softwarem, které budou ovládat nadnárodní firmy (realizace vysokých zisků) a tím se zvýší jejich moc (vznik DVS). Tím dojde k ještě větší koncentraci majetku a úbytku potřeb pracovní síly zejména v rozvojových a měně vyspělých zemích (levná pracovní síla - montovny včetně Česka a Slovenska). Jednou z klíčových příčin tohoto trendu jsou levné peníze a selhání národních státu nad kontrolou globálních firem a jejich monopolů. Byl to záměr za účelem většího zisku a moci na úkor ostatních? Pravděpodobně ANO!

 • urychlená lokalizace je dalším nástrojem PRŮMYSLU 4.0 (ve společnosti orientované pouze na zisk), který pouze prohlubuje současné nerovnosti a neslouží pro rozvoj lidské civilizace, ale urychluje její kolaps
 • důsledkem bude pokles příjmů většinové populace, vyšší nezaměstnanost, osobní bankroty, které porostou v sociální napětí atd.
 • koronavis pouze zrychlil šíření viru jménem lokalizace (robotizace, moderní technologie, digitální prostředí, virtuální realita atd.) a kontrolované společnosti se sociálním bonusem, protože i většinová společnost umožnila vlastním přičiněním jejich nekontrolovatelné šíření na globální úrovni
 • lokalizace ekonomiky (deglobalizace) - programy, technologie, roboty a patenty však budou vlastnit globální firmy - tím se ještě zvýší koncentrace majetku (digitální technologie a roboti nejsou zdaněni, jako lidská práce) a směřujeme do Technokracie s kontrolovanou společností a sociálním bonusem
 • nastupuje digitální globalizace (koronavirus tento proces urychlil), přestože dochází k lokalizaci výroby

Lokalizace výroby (deglobalizace) pouze urychlí ekonomické  a mocenské nové přerozdělení světa a povede k nástupu Technokracie s kontrolovanou společností. Výsledkem tedy nebude odstranění či zmírnění majetkových rozdílů, ale naopak jeho další zvýšení. Lokalizace výroby a dalších digitálních služeb je jen další nástroj kapitalismu 21. století (honba za ziskem a mocí).

Problémem není lokalizace výroby, ale mocenské struktury (vládnoucí elity a nečinná většina), které ji využívají jako "nástroj" pro další růst moci, zisku a omezení svobod za potlesku většinové populace 

Nový trend tzv. lokalizace energetiky (energetických systémů) - modulární jaderné reaktory (různá kombinace velikosti, menší zranitelnost vlivem klimatických jevů, snížení ztrát při přenosu, přenosová soustava působí ztráty až 30%)

Lokalizace, zprávy z tisku:

18.5.2020 Američtí zákonodárci a úředníci připravují návrhy, jak přimět americké společnosti k přesunu operací nebo klíčových dodavatelů z Číny. Mezi ně patří např. daňové úlevy, nová pravidla a pečlivě strukturované dotace (Reuters) 

14.5.2020 Koronavirová krize povede k ústupu globalizace ekonomiky, protože tlačí podniky k tvorbě regionálních dodavatelských řetězců. Předpokládají to podle serveru CNBC ekonomové z analytické společnosti Economist Intelligence Unit (EIU).

 • krize motivuje podniky ke snižování závislosti na Číně, která od svého vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001 neustále posiluje své dominantní postavení v mezinárodním obchodě
 • V důsledku covidu-19 je nicméně pravděpodobné, že toto období globalizace se nejenom zastaví, ale že se vývoj dokonce obrátí
 • některé podniky se možností přesunu dodavatelských řetězců z Číny začaly zabývat již před příchodem koronaviru, a to kvůli obchodní válce mezi Pekingem a Washingtonem a rostoucím mzdám v Číně 
 • "Covid-19 přiměje více podniků v dalších odvětvích k přesunu částí dodavatelských řetězců. Výsledkem toho bude asijská dodavatelská síť, která bude méně orientovaná na Čínu a více diverzifikovaná
 • Tento odklon od Číny je podle nich známkou širší snahy podniků vytvořit si odolnost vůči podobným problémům v dodavatelských řetězcích, jaké jim způsobila koronavirová krize. 
 • Vybudováním kvazi-nezávislých regionálních dodavatelských řetězců v Americe a Evropě získá globální firma ochranu před budoucími šoky v dodavatelské síti,"
 • Vzhledem ke komplikacím spojeným s vytvářením či přesunováním dodavatelských řetězců je podle EIU pravděpodobné, že výrazné změny učiněné v důsledku koronavirové krize budou trvalé. "Přechod k regionálně uspořádaným dodavatelským řetězcům bude trvalým důsledkem koronavirové krize, 
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4405314/eiu-koronavirus-povede-k-ustupu-ekonomicke-globalizace.html

Jak bude vypadat svět po globální pandemii koronaviru?

zobrazit více..
Loading...