Cirkadiánní rytmus

Země má magnetickou osu (magnetosfóru a symetrickými Van allenovými radiačními pásy) a rotační osu. Milankovičovy cykly:

 • nutacie Země (kolísavý nebo kývavý pohyb osy) s hlavní periodou 18,6 let (geologové našli souvislost mezi rotací Země a činností sopek a Golfským proudem)
 • lunární cyklus slapů měsíce je cca 18,6 roků - souvisí s jevem El Nino a La Nina (Golfský proud),  jejíž důsledkem je i nutacie Země (kolísavý nebo kývavý pohyb osy) , která je krátkodobou změnou precese (prescesní cyklus)
 • precesní cyklus Země s periodou 25 725 (25 920) roků
 • sluneční cyklus (Solární cyklus cca 11 roků)

Van Allenovy radiační pásy (jsou obdobou éterických těl u člověka) nebo jen radiační pásy jsou oblasti v okolí planety, ve kterých je zachycené korpuskulární záření (energetické ionty a elektrony). Jde o částice slunečního větru, zachycené v magnetickém poli planety, proto je jejich existence možná jen u planet s magnetosférou.

Síly vytvářené rotací Země rozpoutávají zemětřesení a erupce

Otáčení Země kolem osy ale není úplně ideální, protože naše planeta není ideální koule a působí na ni celá řada dílčích sil a vlivů. Osa rotace Země často nesedí úplně přesně se severním a jižním pólem planety (vytváří okolo pólu soustřené kružnice nebo elipsy - kolísavý nebo kývavý pohyb osy).

Tento pohyb pólů (anglicky polar motion) je poháněný řadou jevů, od střídání ročních období, přes roztávání velkých ledovců, až po pohyby tektonických desek. Při pohybu pólů dochází k deformacím a tlakům v zemském kůře, které se nejvíce projevují v oblastech kolem 45 stupně zeměpisné šířky, kde se zemská kůra pohybuje asi o centimetr ročně.

 • pohyby a deformace v zemské kůře se projevují se ve zvýšené intenzitě a četnosti zemětřesení a sopečných erupcí (například otřesy a erupce italské sopky Etny vzrůstají v obdobích, kdy je rotační osa Země nejvíce vzdálená od geografické osy naší planety), poslední silné erupce italské Etny byli 30. října 2002 (v letech 2020-2022 by se mohla perioda opakovat)
 • geologové našli souvislost mezi rotací Země a činností sopek

Výbuch sopek ovlivňuje klimatické změny (vulkanický prach a oxid siřičitý v atmosféře po dobu měsíců)

vlivem zvýšeného odrazu slunečních paprsků dojít ke snížení množství energie dopadající na zemský povrch a snížení teploty u zemského povrchu, taková situace nastává spíš u vulkánů v tropických oblastech

 • 4. prosince 2015 největší erupce Etny za posledních 20 roků (došlo k vychrlení popele až do výšky 7 kilometrů nad vrchol sopky), k jedné z nejmohutnějších erupcí došlo v roce 1669, kdy láva dosáhla města Catanie, jež částečně poničila, Další výjimečné erupce byly v roce 1910, kdy se vytvořilo 23 nových kráterů, v roce 1917 (láva tryskala do výšky až 800 m) a v roce 1923 – po této erupci láva vydržela horká 18 měsíců. Mezi roky 2002 a 2003 se odehrála další silná erupce, jedna z nejsilnějších za posledních 150 let
 • erupce filipínské sopky Pinatubo v roce 1991, podle vědců se teplota snížila o cca 0,5°C
 • 1963 Agung
 • 1883 výbuch sopky Krakatoa (Indonésie), ochlazení trvalo do roku 1888 a  velké povodně v Čechách v roce 1890 jsou připisované i této sopce, ochlazení o 0,4-0,7 °C po dobu 2 roků
 • 1815 výbuch sopky Tambota v Indonésii, v roce 1816 byl rok bez léta (Evropa a Severní Amerika)
 • Laki na Islandu, která na přelomu let 1783-1784 trvala 8 měsíců, otrávená půda nerodila, zemědělství kolabovalo, byl hladomor, následovalo prudké ochlazení o průměrně 4,8 °C po dobu 5 - 10 roků
 • islandská hora Hekla zatemnila oblohu dokonce na sedm měsíců v roce 1693
 • 1452 Kuwae
 • 1259 neznámá sopka
 • 535 -536 našeho letopočtu, výbuch sopky Krakatoa nebo jiné sopky z oblasti Indonésie (alternativou je dopad meteoritu), dramatické ochlazení severní polokoule, hladomor (vědci našli síru ve vrstvách ledu), největší za posledních 2 000 let. Ochlazení mohlo být příčinou stěhování národů, příchodu Avarů, rozpadu Sámovy říše a zániku kultury Nazca
 • 1627-1628 před naším letopočtem vulkán Théra v Egejském moři (mohlo to souviset i s  deseti egyptskými ranami a Exodem Židů a nebo stěhování národů, v Číně byla neuroda)
 • před cca 26 500 roky výbuch sopky Taupo na Novém Zélandu
 • před cca 74 000 lety Toba v Indonésii, ochlazení o 10-15°C po dobu cca 1800 roků
 • Yelowstone před cca 630 000 roky, největší výbuch sopky, cca 10 x silnější než Tambora 1815
 • více

Zdroj: http://www.enviweb.cz/82347

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

zobrazit více..
Loading...