Zádrž vody, povodí Zdoňovsko

Zádrž vody, povodí Zdoňovsko

Po roce práce se vám konečně dostává do rukou brožura Živé vody a Maiwaldovy akademie při klášteře v Broumově, která vám umožní získat know-how, jak zadržet vodu v krajině v celé ploše povodí i u vás na příkladu Zdoňovska, kde se pokusíme navržené kroky realizovat zatím asi na největší ploše v Evropě - na 20 km2 . Toto know-how by mohlo být modelem nejen pro ČR, ale i EU s cílem obnovit malý oběh vody v krajině.

Etapa: Studie proveditelnosti Spolek Živá voda 2017 - 2018

https://zivavoda.biz/brozura/?fbclid=IwAR1M4MMtsIcfXOoXdr9i1PwaW_Ss9H3ORadD87ThCF4KkFzyr8lulR5lWXg 

zobrazit více..
Loading...