Cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus (je biologický rytmus s periodou 20-28 hodin) připravuje organismus na to, aby zvládal předvídatelné události života, jako je příchod noci, spánek a čas k jídlu. O jeho vlivu na metabolismus a stravování nejsou dnes již pochybnosti. Cirkadiánní rytmy regulují nejen cyklus spánku a bdění, vyplavování hormonů nebo takové hodnoty, jako je krevní tlak. Ovlivňují rovněž metabolismus, způsob, jak konzumujeme kalorie, jak pomocí inzulínu spalujeme cukry, ovlivňují činnost jater a funkce enzymů, populaci bakterií ve střevech a dokonce tukové buňky v tom, jak jsou více či méně připraveny k tomu, aby byly spalovány.
  • dodržování Cirkadiánního rytmu podporuje proces hubnutí
  • podporuje lepší trávení stravy
  • bioritmus je spojen s kolísání aktivity a bdělosti nejčastěji s denní, měsíční nebo roční periodou
zobrazit více..
Loading...