Digitální koncentrační tábory (DKT), digitální diktátor (DD)

Digitální koncentrační tábory (DKT), digitální diktátor (DD), metavesmír

Tato vize (teze) je výsledkem složených puzzlí (které jsou produktem poznání jiných lidí) a které prostřednictvím architektury souvislostí vytvořily obraz reality, který je ovlivněn konstruktem myšlení, matricí poznání a vnímání reality a současně je i nedokonalým vyjádřením reality, kterou vnímám a je obtížné ji interpretovat do slov. Připouštím, že se mohu mýlit a vím, že tato teze bude překonaná dalším poznáním.  

 • Lokální koncentrační tábory 20. století se transformují do globálních digitálních koncentračních táborů (DKT) v 21. století ve kterých bude žít Homo technologicus, který má digitální vědomí a je závislý na digitálním prostředí ve virtuální realitě  (ovládaný digitálním diktátorem), digitálním konzumu a satelitním internetu (5G).
 • Cílem je "vykořenění jedinců a rodin" (rozklad osobnosti, integrity, morálních zásad, tradic, rodiny atd.), z lidských bytostí se stanou roboty (zombie), kteří budou plnit příkazy a nařízení, bez vlastních práv a svobod (podobně jako v koncentračních táborech) v kontrolované společnosti se sociálním bonusem
 • Proces digitalizace usiluje o ovládnutí lidského vědomí a vytvoření závislostí (protikladem tohoto procesu je cesta k vědomému člověku).
 • Lidské vědomí vládnoucích elit bude přeneseno do digitálních klonu jedince a zajistí jim nesmrtelnost a tím nekončí moc nad lidskou civilizací.
 • Bude metavesmír za odměnu, nebo za trest? V metavesmíru si budete moci vyzkoušet žít ve zcela simulovaném světě podobném Matrixu, který bude od toho skutečného k nerozeznání.   

Termín 2021 - 2022: Další vysoké zadlužování států, firem a obyvatel, kolaps demokracie, nestabilní a omezené zdroje energie a dalších zdrojů, při současném propadu globální ekonomiky, dojde k nárůstu sociálního napětí, strachu a agrese, to umožní snadnější nástup kontrolované společnosti, poslední fáze kapitalismu - Imperialismus (v EU je naplánovaná na rok 2022), bude následovat nové digitální přerozdělení světa, to vše vytváří ideální podmínky pro realizaci nejenom digitální měnové reformy díky pádu světového měnového systému. Výsledkem bude ještě více koncentrace moci a bohatství "pánů za oponou".  

Teze: v roce 1917 aplikovali (experimentovali s použitím peněz) pánové za oponou "komunismus" v Rusku (vznikali první gulagy), potom byl nástup Hitlera k moci, aby zahnal strach z komunismu (vznikly koncentrační tábory) a nastartoval ekonomiku po krizi 1929. Nyní "pánové za oponou" aplikují kontrolovanou společnost se sociálním bonusem v Číně. Výsledkem budou globální digitální koncentrační tábory. Co z toho vzejde pro současného člověka? 

V roce 1929 začala Velká hospodářská krize, která končila s nástupem Adolfa Hitlera k moci (nabídl národu cestu z krize). Nacismus a Fašismus používal pro svoje cíle koncentrační tábory (aby odstranil vše defektní), nyní již existují digitální koncentrační tábory. Proces byl zahájen vznikem internetu na počátku devadesátých roků minulého století a také rozvojem technologických a internetových firem konec devadesátých roků minulého století. Vrcholí nástupem multidimenzionální krize (koronavir je vhodný spouštěč a urychlovač tohoto procesu, který je charakteristický exponenciálním růstem) a následně " DIGITÁLNÍHO DIKTÁTORA" (DD, digitální bůh, aby zajistil kontrolu, pořádek a moc "pánů a oponou"), který také nabídne cestu z krize (rozložené předlužené státy, nefunkční ekonomika, nespokojené obyvatelstvo) do metavesmíru! Digitální diktátor je to robot, kterého řídí UI a virtuální modely, je tedy vytvořen pouze na základě rozum a stojí jen na jedné noze. Chybí mu druhá noha (nerozum, intuice) a vědomí (napojení na Stvořitele, kolektivní vědomí). Proto se snaží přesunout život člověka a celého světa do digitální virtuální reality (které je propojené pouze s umělým digitální vědomím, vzniká tak digitální bypass, který nahrazuje přirozené bytí v realitě), aby člověk zapomněl na svoje vědomí, duchovní vývoj a přirozené rozmnožování. Nejvíce je ovlivněna mladá populace, která se stává závislá na digitálním prostředím, protože nepoznala opravdovou lásku rodičů, proto je přitahuje virtuální realita.

DD jde proti bytosti člověka, přesto lidé dobrovolně odchází do uměle vytvořeného světa (digitální "plynová" komora s dopaminovou závislostí), kde mají vše hned, nemají odpovědnost a nemusí na sobě nic měnit (pouze otočí "digitální kohoutkem" a jsou v ráji, zemi neomezených možností) - pracovat vědomě na svém poznání (výsledkem je psychická degenerace a fyzická smrt).

Možný počátek tohoto cyklického procesu (nyní fáze odklonu od vědomí a přírody, smyslu života a vývoje člověka) byl před 26 000 (13 000) roky a možná ještě podstatně dříve. Před cca 13 000 se datuje zánik Atlantidypotopa světa (kdy stoupla hladina oceánu o desítky metrů) a Noe (hromadné umírání lidí, počátek věku Lva, opozice dnešní doby), nyní jsme na počátku věku Vodnáře a jsme na pokraji digitální potopy světa s využitím DKT.

 • Koncentrační tábory - nástroj totalitní moci sloužící k izolaci a likvidaci odpůrců režimu či nepohodlných skupin obyvatelstva. V roce 1934 je J. Goebbels nazval "tábory určenými k převýchově protispolečenských živlů těmi nejhumánnějšími prostředky", ve skutečnosti byly místy nejstrašnějšího mučení a vražd. Postupně se staly nástrojem holocaustu. V roce 1939 existovalo v nacistickém Německu šest koncentračních táborů, za války jejich počet výrazně stoupl. Mezi lety 1933-1945 založili nacisté kolem 20 000 různých táborů, kde věznili milióny obětí. První koncentrační tábor vznikl v Dachau (22. března 1933).
 • Někteří přirovnávají rok 2020 (globální roušková pandemie) u nás se situací v roce 1929-1933 (Velká krize a nástup Hitlera). Jak bude vypadat svět za 12 roků v roce 2032 (1945)?
 • Vizionář Karel Čapek - R.U.R. (Rossumovi univerzální Roboti), slavná antiutopická divadelní hra z roku 1920, ve které poprvé zaznělo slovo robot, náleží do žánru sci-fi. Ústředním tématem je zkáza lidstva skrze příliš vyspělou techniku, která se vymkla kontrole. Jako první užívá pro umělou bytost pojmenování "Robot", odvozené z výrazu slovanského původu "robota" - těžká, nedobrovolná práce.
 • Myšlenka výroby umělého člověka - pracovní síly se ve světové vědeckofantastické literatuře objevila již daleko dříve (v našem kulturním prostředí je známa pověst o pražském Golemovi).
 • Digitální chatbot, reinkarnovaný člověk a Bankovní identita (digitální občanský průkaz), digitální identita

Vzniká virtuální realita, která je alternativou reálného světa: Kombinací robotů (neživý člověk, který nemá emoce a vědomí), digitálních diktátorů (kvantový počítač, který řídí a kontroluje vše - je naprogramován pouze rozumem a má digitální myšlení) a virtuální reality se člověk odklání od reálných prožitků, od smyslu života na zemi (tím je poznání a duchovní vývoj) a přírody (kde platí přírodní zákony).

Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost virtuální realitě budou místem zkázy podle Prof. Calhouna, nebo-li DKT).

Pokud lidé pochopí, že jsou závislí, mají strach ze změny a že si přitáhli, nebo jsou v DKT proto, aby se vyléčili a pochopili model ve kterém žijí. Platí vesmírné zákony a do života je nám přitahováno to (energeticky a informačně), kde jsme závislí a co nás léčí. Pochopením této závislosti se člověk stává vědomým.

 • Vědomý člověk je cestou, kdy jedinec vědomě na základě své svobodné vůle otevírá srdce (přijímač), které je schopno přijímat lásku (Universum - vysílač) a tím se jedinec osvobozuje ze zajetí (osvobození ze závislosti, strachu z boje, které odebírají energii) v digitální koncentračním táboře (metavesmíru) a tím ze svých závislostí (v DKT svou energii věnuji strachu a závislostem, a díky osvobození mohu energii věnovat tvůrčímu procesu a lásce).

Co jsou digitální koncentrační tábory (metavesmír)?

Z člověka se stává nepozorovaně digitální zombie, které je závislé na digitálním světě. Vládnoucí elita pro ovládnutí populace používá efektivní nástroje: satelitní internet, umělou inteligenci, dopaminovou závislost, lockdown, virtuální realitu, sociální sítě, mobilní telefony, hry, digitální nepodmíněný příjem atd. Člověk tak paradoxně postupně a dobrovolně přechází z reálného světa pod vlivem digitálních technologií a digitální umělé reality v nově vznikajících digitálních virtuálních státech, kde se většina, zejména mladé populace, bude cítit spokojená. Cílem tohoto procesu je ovládnutí lidského vědomí tak, aby bylo závislé na DD (digitální diktátor, digitální nadčlověk).

Naše domy (velké aglomerace s velkou koncentrací lidí) s rychlým internetem, chytrými telefony, moderními technologie  (které ulehčují práci a šetří čas) a virtuální realitou, které se stávají závislostí. Ale je i nový systém moci, řízení a kontroly jménem Technokracie (Imperialismus), což je nástroj vládnutí zajišťující naši totální kontrolu, omezující pohyb v případě potřeby, lidé dostanou povinně do těla látky proti jejich vůli (povinné očkování), mohou dělat s lidmi experimenty, učí lidí žít bez svobody a v izolaci, utlumí jejich kreativitu, přepisují historii, zavírají školy, probíhá technologická válka o ovládnutí člověka a jeho vědomí, budoucnost je naplánovaná - Technokracie moderního fašistického typu, nebo to bude jinak?

 • Superpočítač (digitální globální diktátor nadřazený lidem, "NADČLOVĚK", digitální vědomí) bude řídit a kontrolovat populaci ve virtuální realitě (metavesmír), nahradí Boha - "digitální bůh" (stroje a UI budou řídit a kontrolovat závislé lidi) a celý složitý živý organismus planety neživými umělými bypassy ve virtuálním světě s digitálním vědomím.
 • Digitální koncentrační tábory získávají energii: přijímač - závislý jedinec, vysílač "digitální diktátor" - digitální bůh ve virtuální realitě, a kdo tomuto systému dává svou energii, tím ho podporuje, i strach, nejistota a panika je energie, kterou se živí.
 • Smyslem je ovládnout lidské vědomí a vytvořit z lidské bytosti digitální zombie, plnící příkazy DD, který je nesmrtelný jako Bůh.
 • Digitální virtuální státy jsou nástrojem, kde bude vládnout digitální diktátor prostřednictvím satelitního internetu (5G nebo 6G) v metavesmíru.
 • Vývojová triáda: černobílé vidění (nezávislý) se mění na TMU a slepou víru (závislost).
 • Digitální myšlení .

Co je metavesmír?

Termín metavesmír (anglicky metaverse) představil veřejnosti americký spisovatel Neal Stephenson v roce 1992. V jeho sci-fi románu se lidé setkávají ve virtuálním trojrozměrném prostoru prostřednictvím svých "avatarů". Někdy se metavesmír označuje za ideového následovníka internetového kyberprostoru. Mark Zuckerberg není první, kdo chce myšlenku metavesmíru uchopit konkrétněji. V roce 2004 se například o vývoj otevřených standardů, na kterých by šlo sdílený metavesmír postavit, pokoušela platforma Open Source Metaverse Project. Za metavesmír se někdy označují i 3D virtuální světy, jakým byla například masová multiplayer hra Second Life.

O průnik reálného a virtuálního světa se z velkých firem snaží například Microsoft se svými brýlemi pro smíšenou realitu HoloLens. Cena těchto speciálních brýlí je přibližně 75 tisíc korun, což podtrhuje jednu z hlavních současných překážek k masovému uplatnění této a podobných technologií.

Máme se bát digitálních koncentračních táborů (virtuální realita), metavesmíru?

Ano i NE, protože tento model oslovuje zejména mladou generaci, která zajišťuje reprodukci člověka. Ale protože žijeme v dualitě, tak se bát nemusíme, mladá generace brzy pochopí tuto slepou vývojovou cestu, která potlačuje poznání a vývoj člověka, vytváří se pouze závislost, která je důsledkem nedostatky lásky v sobě (zavřené srdce, dominance rozumu a ega)Dualita (například střídání dne a noci, které cyklicky opakuje, ale děje v průběhu dne a noci jsou nepředvídatelné) je způsob poznání, které posouvá člověka ve vědomém vývoji. Barevný svět umožnuje dostat se nad dualitu a tím se jedinec vymaní z omezení a ze závislosti na dualitě (pravda a lež).

Řešení: Vědomý člověk tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu).

https://www.dejepis.com/koncentracni-tabory/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor 

Zprávy z tisku:

31.7.2021 Zakladatel největší sociální sítě Mark Zuckerberg sestavil produktový tým, jehož cílem je vytvoření tzv. metavesmíru. Tento svět virtuální reality, kde bychom budovali naše digitální já, by rád spustil v horizontu několika let.

Poslední roky se nesou v duchu souboje miliardářů o dosažení kosmu. Richard Branson vystoupal v červenci ve svém testovacím letu k hranici vesmíru. Krátce poté se ještě o kus dál podívala raketa New Shepard Jeffa Bezosa. Plány Elona Muska sahají k Marsu. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg dceřinou raketovou firmu nemá, a tak si plán dosažení vesmíru vyložil po svém. Stvoří svůj vlastní.

 • Ambiciózní cíl: transformovat během pěti let mediální impérium Facebook na metavesmír (někdy se metavesmír označuje za ideového následovníka internetového kyberprostoru). Tedy svět digitální reality pro práci, komunikaci i hraní uživatelů, kteří by se do virtuálního světa připojovali s VR headsety, ale i přes počítač nebo telefon.
 • Dnes je chápán metavesmír jako nadstavba internetu, v níž by vznikl zcela nový komplexní svět pro naše digitální já.
 • Abychom dosáhli naší vize metavesmíru, musíme vybudovat spojnice mezi dílčími minisvěty. Tak se zbavíme fyzikálních omezení a budeme se mezi nimi přesouvat stejně snadno, jako se pohybujeme doma z jedné místnosti do druhé.
 • Již dnes můžeme hrát nebo se scházet ve virtuální realitě - vizí je zde však žít. Důležitým rysem je proto vytvoření podmínek i pro socializaci, aby se zde digitální verze uživatelů mohly v reálném čase bavit, pracovat i běžně komunikovat.
 • Facebook již nyní disponuje masivní uživatelskou základnou, která se blíží třem miliardám uživatelů. Kromě toho mu patří i Instagram, raketově rostoucí vizuální síť. Zároveň do mediálního konglomerátu spadají i divize specializující se na vývoj augmentové (AR, jde o propojení virtuálního světa a reálného, pozn. red.) a virtuální (VR) reality.
 • V budoucím metavesmíru by měl Facebook monopol na veškerá pravidla (vyvíjí vlastní technologii), aniž by byl svázán diktátem konkurenční platformy, kterou by využíval.
 • V metavesmíru bude možné sbírat ještě více dat o uživatelích. "Nešlo by jen o to, kam kliknu a co se rozhodnu sdílet, ale i o to, kam se rozhodnu jít, jak stojím, na co se nejdéle dívám, o drobné způsoby, jak fyzicky pohybuji svým tělem a reaguji na určité podněty. Byla by to přímá cesta do našeho podvědomí, a to je pro datového kapitalistu zlato.
 • Očekávejme postupný rozvoj virtuální reality s více a více možnostmi v mezích daných legislativou. Musíme si také počkat na to zásadní: reakci nás, publika.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virtualni-utopie-nebo-zlaty-dul-sef-facebooku-chce-stvorit-metavesmir-171022#

29.11.2020 Maďarský vládní zmocněnec označil Evropu za Sorosovu plynovou komoru. Ředitel Petőfiho literárního muzea a vládní zmocněnec pro kulturu Szilárd Demeter označil současnou Evropu za plynovou komoru George Sorose. Vysloužil si tím ostrou kritiku židovských organizací, velvyslanectví Izraele v Budapešti i představitelů maďarského kulturního života.

 • Z kapsle multikulturní otevřené společnosti vystupuje jedovatý plyn, který je pro evropský životní styl smrtelný. My Evropané jsme odsouzeni k tomu, abychom se pokusili vzájemně se pošlapávajíc dostat k poslednímu doušku vzduchu 
 • vládní zmocněnec publikoval v provládním web origo.hu, označil Sorose za "liberálního Führera 
 • Po protestech nakonec Demeter svůj článek stáhl, ale kritika se nyní dotýká přímo Orbána. "Pokud bude Demeter ještě v pondělí představitelem vaší vlády, tak jeho slova budeme my Maďaři i celý svět považovat za postoj maďarské vlády," upozornil Orbána v otevřeném dopise expremiér Gordon Bajnai. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/madarsky-vladni-zmocnenec-oznacil-evropu-za-sorosovu-plynovou-komoru-40343673#

15.11.2020 Jak zněl poslední vzkaz Stephena Hawkinga? Jednoho dne nás zničí superlidé. Ti nejbohatší si budou moci brzy upravovat vlastní DNA, ostatní se stanou "podlidmi. Vědec nám v nich vzkazuje, že genetické inženýrství pravděpodobně pomůže stvořit nový lidský druh, který následně zničí zbytek lidstva.

 • Jsem si jistý, že už během tohoto století se lidé naučí modifikovat jak inteligenci, tak instinkty, jako je třeba agrese," napsal Hawking ve svých posledních úvahách nad vesmírem.
 • "Bude přijato mnoho zákonů proti genetickému inženýrství na lidech. Někteří lidé ale nebudou schopni odolat pokušení vylepšit si vlastní schopnosti, jako je paměť, odolnost vůči nemocem, inteligence nebo i délka života.
 • To bude mít za následek velké komplikace pro ty "nevylepšené lidi", kteří superlidem nebudou schopni konkurovat. Postupně vymřou, nebo se stanou úplně bezvýznamnými a utlačovanými.
 • Místo nich nastoupí rasa "sebenavržených" lidí, kteří se budou zlepšovat v neustále se zrychlujícím tempu.
 • Díky editaci genů dokážou vědci konkrétní geny vypnout, napravit škodlivé mutace a změnit aktivitu specifických genů v rostlinách, zvířatech a už i v lidech.
 • V poslední době se mluví konkrétně o technice Crispr-Cas9, jde o DNA editující systém vynalezený v roce 2012, který umožnil vědcům modifikovat nebezpečné geny a přidávat nové.

https://www.flowee.cz/civilizace/5256-jak-znel-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-jednoho-dne-nas-znici-superlide?

zobrazit více..
Loading...