Digitální koncentrační tábory (DKT), digitální diktátor (DD)

p>Tato vize (teze) je výsledkem složených puzzlí (které jsou produktem poznání jiných lidí) a které prostřednictvím architektury souvislostí vytvořily obraz reality, který je ovlivněn konstruktem myšlení, matricí poznání a vnímání reality a současně je i nedokonalým vyjádřením reality, kterou vnímám a je obtížné ji interpretovat do slov. Připouštím, že se mohu mýlit a vím, že tato teze bude překonaná dalším poznáním.  
 • Lokální koncentrační tábory 20. století se transformují do globálních digitálních koncentračních táborů (DKT) v 21. století ve kterých bude žít Homo technologicus, který má digitální vědomí a je závislý na digitálním prostředí ve virtuální realitě  (ovládaný digitálním diktátorem)
 • Cílem je "vykořenění jedinců a rodin" (rozklad osobnosti, integrity, morálních zásad, tradic, rodiny atd.), z lidských bytostí se stanou roboty (zombie), kteří budou plnit příkazy a nařízení, bez vlastních práv a svobod (podobně jako v koncentračních táborech) v kontrolované společnosti se sociálním bonusem
 • Proces digitalizace usiluje o ovládnutí lidského vědomí a vytvoření závislostí (protikladem tohoto procesu je cesta k vědomému člověku)

Termín 2021 - 2022: Další vysoké zadlužování států, firem a obyvatel, kolaps demokracie, nestabilní a omezené zdroje energie a dalších zdrojů při současném propadu globální ekonomiky dojde k nárůstu sociálního napětí, strachu a agrese, to umožní snadnější nástup kontrolované společnosti (v EU je naplánovaná na rok 2022), bude následovat nové digitální přerozdělení světa, to vše vytváří ideální podmínky pro realizaci nejenom digitální měnové reformy díky pádu světového měnového systému. Výsledkem bude ještě věcí koncentrace moci a bohatství "pánů za oponou".  

Teze: v roce 1917 aplikovali (experimentovali s použitím peněz) pánové za oponou "komunismus" v Rusku (vznikali první gulagy), potom byl nástup Hitlera k moci, aby zahnal strach z komunismu (vznikly koncentrační tábory) a nastartoval ekonomiku po krizi 1929. Nyní "pánové za oponou" aplikují kontrolovanou společnost se sociálním bonusem v Číně. Výsledkem budou globální digitální koncentrační tábory. Co z toho vzejde pro současné člověka? 

V roce 1929 začala Velká hospodářská krize, která končila s nástupem Adolfa Hitlera k moci (nabídl národu cestu z krize). Nacismus a Fašismus používal pro svoje cíle koncentrační tábory (aby odstranil vše defektní), nyní již existují digitální koncentrační tábory. Proces byl zahájen vznikem internetu na počátku devadesátých roků minulého století a také rozvojem technologických a internetových firem konec devadesátých roků minulého století. Vrcholí nástupem multidimenzionální krize (koronavir je vhodný spouštěč a urychlovač tohoto procesu - exponenciální růst) a následně " DIGITÁLNÍHO DIKTÁTORA" (DD, digitální bůh, aby zajistil kontrolu, pořádek a moc "pánů a oponou"), který také nabídne cestu z krize (rozložené předlužené státy, nefunkční ekonomika, nespokojené obyvatelstvo)! Digitální diktátor je to robot, kterého řídí UI a virtuální modely, je tedy vytvořen pouze na základě rozum a stojí jen na jedné noze. Chybí mu druhá (nerozum, intuice) a vědomí (napojení na Vesmír, kolektivní vědomí). Snaží se přesunout život člověka a celého světa do digitální virtuální reality (které je propojené pouze s umělým digitální vědomím), aby člověk zapomněl na svoje vědomí, duchovní vývoj a přirozené rozmnožování. Nejvíce je ovlivněna mladá populace, která se stává závislá na digitálním prostředím.

DD jde proti bytosti člověka, přesto lidé dobrovolně odchází do uměle vytvořeného světa (digitální "plynová" komora s dopaminovou závislostí), kde mají vše hned, nemají odpovědnost a nemusí na sobě nic měnit (pouze otočí "digitální kohoutkem" a jsou v ráji, zemi neomezených možností) - pracovat vědomě na svém poznání (výsledkem je psychická degenerace a fyzická smrt).

 • Sídlo digitálního diktátora (digitální mozek s cloudem a zlatým rybníkem) bude na Měsíci (odtud bude řízeny a kontrolovány procesy na Zemi), který bude spojený s další kolonizací Vesmírů
 • Spuštění globálního sociálního bonusu (kontrolovaná společnost, Technokracie) bude spojené se zprovozněním satelitního internetu (pravděpodobně v roce 2022, Starlink)

Možný počátek tohoto cyklického procesu (nyní fáze odklonu od vědomí a přírody, smyslu života a vývoje člověka) byl před 26 000 (13 000) roky a možná ještě podstatně dříve. Před cca 13 000 se datuje zánik Atlantidypotopa světa (kdy stoupla hladina oceánu o desítky metrů) a Noe (hromadné umírání lidí, počátek věku Lva, opozice dnešní doby), nyní jsme na počátku věku Vodnáře a jsme na pokraji digitální potopy světa s využitím DKT.

 • Koncentrační tábory - nástroj totalitní moci sloužící k izolaci a likvidaci odpůrců režimu či nepohodlných skupin obyvatelstva. V roce 1934 je J. Goebbels nazval "tábory určenými k převýchově protispolečenských živlů těmi nejhumánnějšími prostředky", ve skutečnosti byly místy nejstrašnějšího mučení a vražd. Postupně se staly nástrojem holocaustu. V roce 1939 existovalo v nacistickém Německu šest koncentračních táborů, za války jejich počet výrazně stoupl. Mezi lety 1933-1945 založili nacisté kolem 20 000 různých táborů, kde věznili milióny obětí. První koncentrační tábor vznikl v Dachau (22. března 1933).
 • Někteří přirovnávají rok 2020 (globální roušková pandemie) u nás se situací v roce 1929-1933 (Velká krize a nástup Hitlera). Jak bude vypadat svět za 12 roků v roce 2032 (1945)?
 • Vizionář Karel Čapek - R.U.R. (Rossumovi univerzální Roboti), slavná antiutopická divadelní hra z roku 1920, ve které poprvé zaznělo slovo robot, náleží do žánru sci-fi. Ústředním tématem je zkáza lidstva skrze příliš vyspělou techniku, která se vymkla kontrole. Jako první užívá pro umělou bytost pojmenování "Robot", odvozené z výrazu slovanského původu "robota" - těžká, nedobrovolná práce.
 • Myšlenka výroby umělého člověka - pracovní síly se ve světové vědeckofantastické literatuře objevila již daleko dříve (v našem kulturním prostředí je známa pověst o pražském Golemovi).

Vzniká virtuální realita, která je alternativou reálného světa: Kombinací robotů (neživý člověk, který nemá emoce a vědomí), digitálních diktátorů (kvantový počítač, který řídí a kontroluje vše - je naprogramován pouze rozumem a má digitální myšlení) a virtuální reality se člověk odklání od reálných prožitků, od smyslu života na zemi (tím je poznání a duchovní vývoj) a přírody (kde platí přírodní zákony).

Co jsou digitální koncentrační tábory?

 • uvěznění duše člověka prostřednictvím ega (odklon vědomí a zavření srdce) prostřednictvím dopaminové závislosti a digitálního vědomí v umělém a nepřirozeném prostředí, kde se nemůže vyvíjet, má zavřené svoje srdce (neprojevuje city a emoce), ztrácí svobodnou vůli, má strach, ztrácí zájem o opačné pohlaví a napojení na vnitřní hlas, je ovládán vnějším světem
 • Homo technologicus
 • Projekt TOTAL CONTROL

Naše domy (velké aglomerace s velkou koncentrací lidí) s rychlým internetem, chytrými telefony a virtuální realitou, které se stávají závislostí. To je i nový systém moci, řízení a kontroly jménem Technokracie, což je nástroj vládnutí zajišťující naši totální kontrolu, omezující pohyb v případě potřeby, lidé dostanou povinně do těla látky proti jejich vůli (povinné očkování), mohou dělat s lidmi experimenty, učí lidí žít bez svobody a v izolaci, utlumí jejich kreativitu, přepisují historii, zavírají školy, probíhá technologická válka o ovládnutí člověka a jeho vědomí, budoucnost je naplánovaná - Technokracie moderního fašistického typu, nebo to bude jinak?

 • Superpočítač (digitální globální diktátor nadřazený lidem, "NADČLOVĚK", digitální vědomí) bude řídit a kontrolovat lidi ve virtuální realitě a nahradí boha - "digitální bůh" (stroje a UI budou řídit a kontrolovat závislé lidi) a složitý živý organismus planety neživými umělými bypassy ve virtuálním světě s digitálním vědomým
 • Digitální koncentrační tábory získávají energii: přijímač - závislý jedinec, vysílač "digitální diktátor" - digitální bůh ve virtuální realitě, a kdo tomuto systému dává svou energii, tím ho podporuje, i strach, nejistota a panika je energie, kterou se živí
 • Smyslem je ovládnout lidské vědomí a vytvořit z lidské bytosti digitální zombie, plnící příkazy DD
 • Digitální virtuální státy jsou nástrojem, kde bude vládnout digitální diktátor prostřednictvím satelitního internetu (5G nebo 6G)
 • Vývojová triáda: černobílé vidění (nezávislý) se mění na TMU a slepou víru (závislost)
 • Digitální myšlení 

Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost virtuální realitě budou místem zkázy podle Prof. Calhouna, nebo-li DKT)

Pokud lidé pochopí, že jsou závislí, mají strach ze změny a že si přitáhli nebo jsou v DKT proto, aby se vyléčili a pochopili model ve které žijí. Platí vesmírné zákony a do života je nám přitahováno to (energeticky a informačně), kde jsme závislí a co nás léčí. Pochopením této závislosti se člověk stává vědomým.

 • vědomý člověk je cestou, která otevírá srdce (přijímač), které je schopno přijímat lásku (Universum - vysílač) a tím se jedinec osvobozuje ze zajetí (osvobození ze závislosti, strachu s boje, které odebírají energii) v digitální koncentračním táboře a tím ze svých závislostí (v DKT svou energii věnuji strachu a závislostem, a díky osvobození mohu energii věnovat tvůrčímu procesu a lásce)

Máme se bát digitálních koncentračních táborů (virtuální realita)?

Ano i NE, protože tento model oslovuje zejména mladou generaci, která zajišťuje reprodukci člověka. Ale protože jsme v dualitě, tak se bát nemusíme, mladá generace brzy pochopí tuto slepou vývojovou cestu, která potlačuje poznání a vývoj člověka, vytváří pouze závislost, která je důsledkem nedostatky lásky v sobě (zavřené srdce, dominance rozumu). Dualita (například střídání dne a noci, které cyklicky opakuje, ale děje v průběhu dne a noci jsou nepředvídatelné) je způsob poznání, které posouvá člověka ve vědomém vývoji.

Řešení: Vědomý člověk tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu).

https://www.dejepis.com/koncentracni-tabory/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor 

Zprávy z tisku:

29.11.2020 Maďarský vládní zmocněnec označil Evropu za Sorosovu plynovou komoru. Ředitel Petőfiho literárního muzea a vládní zmocněnec pro kulturu Szilárd Demeter označil současnou Evropu za plynovou komoru George Sorose. Vysloužil si tím ostrou kritiku židovských organizací, velvyslanectví Izraele v Budapešti i představitelů maďarského kulturního života.

 • Z kapsle multikulturní otevřené společnosti vystupuje jedovatý plyn, který je pro evropský životní styl smrtelný. My Evropané jsme odsouzeni k tomu, abychom se pokusili vzájemně se pošlapávajíc dostat k poslednímu doušku vzduchu 
 • vládní zmocněnec publikoval v provládním web origo.hu, označil Sorose za "liberálního Führera 
 • Po protestech nakonec Demeter svůj článek stáhl, ale kritika se nyní dotýká přímo Orbána. "Pokud bude Demeter ještě v pondělí představitelem vaší vlády, tak jeho slova budeme my Maďaři i celý svět považovat za postoj maďarské vlády," upozornil Orbána v otevřeném dopise expremiér Gordon Bajnai. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/madarsky-vladni-zmocnenec-oznacil-evropu-za-sorosovu-plynovou-komoru-40343673#<br>

15.11.2020 Jak zněl poslední vzkaz Stephena Hawkinga? Jednoho dne nás zničí superlidé. Ti nejbohatší si budou moci brzy upravovat vlastní DNA, ostatní se stanou "podlidmi. Vědec nám v nich vzkazuje, že genetické inženýrství pravděpodobně pomůže stvořit nový lidský druh, který následně zničí zbytek lidstva.

 • Jsem si jistý, že už během tohoto století se lidé naučí modifikovat jak inteligenci, tak instinkty, jako je třeba agrese," napsal Hawking ve svých posledních úvahách nad vesmírem.
 • "Bude přijato mnoho zákonů proti genetickému inženýrství na lidech. Někteří lidé ale nebudou schopni odolat pokušení vylepšit si vlastní schopnosti, jako je paměť, odolnost vůči nemocem, inteligence nebo i délka života.
 • To bude mít za následek velké komplikace pro ty "nevylepšené lidi", kteří superlidem nebudou schopni konkurovat. Postupně vymřou, nebo se stanou úplně bezvýznamnými a utlačovanými.
 • Místo nich nastoupí rasa "sebenavržených" lidí, kteří se budou zlepšovat v neustále se zrychlujícím tempu.
 • Díky editaci genů dokážou vědci konkrétní geny vypnout, napravit škodlivé mutace a změnit aktivitu specifických genů v rostlinách, zvířatech a už i v lidech.
 • V poslední době se mluví konkrétně o technice Crispr-Cas9, jde o DNA editující systém vynalezený v roce 2012, který umožnil vědcům modifikovat nebezpečné geny a přidávat nové.

https://www.flowee.cz/civilizace/5256-jak-znel-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-jednoho-dne-nas-znici-superlide?<br>

zobrazit více..
Loading...