Celoplanetární udržitelná civilizace

Prof. Miroslav Bárta (25.12.1969) věří, že může existovat celoplanetární udržitelná civilizace.  Tím hlavním důvodem je, že existuje sedm zákonů, které jsem definoval, a ty popisují vývoj civilizace. Vždycky se jedná o stejné fenomény, které mají zásadní vliv na to, jak se civilizace vyvíjí. Na rozdíl od minulosti jsme ale dnes v situaci, kdy jediné řešení narůstajících problémů, a to včetně měnícího se životního prostředí, je pokusit se vybudovat něco, co by se dalo nazvat celoplanetární civilizací.

  • Jedině celoplanetární udržitelná civilizace by mohla řešit veškeré globální problémy, jako jsou ekologie, chudoba, vzdělanost a zacházení se zdroji energií (problémy nejsou lokálními záležitostmi, ale mají globální kontext)
  • Svět má globální charakteristiky, zároveň ale i lokální charakter a obojí by mělo koexistovat (přirozená diverzita, kulturní zvyky, jazyky, historie a další charakteristiky jednotlivých regionů mohou existovat i v globalizovaném světě
  • Máme veškeré znalosti a technologie k tomu, abychom toho dosáhli. Pokud to neuděláme, náš svět bude zůstávat v lokálních řešeních, ale ta již nestačí. 
  • Sedm zákonů popisuje obecné zákonitosti vývoje civilizací, a když je známe, mohou nám pomoci civilizačním krizím předcházet. Vzestupy a pády civilizací jsou totiž vždycky hodně identické. 

Je západní civilizace před kolapsem?

Bezpochyby jsme na vrcholu a buď se nám v blízké době povede udělat další skok vzhůru v podobě nalezení nového přirozeného levného zdroje energie, nebo to nedokážeme a v té naší složitosti se propadneme (kolaps). Scénáře jsou otevřené. Určitě nejsem tím, kdo by říkal, že naše minulost nás determinuje (předurčuje), to je nesmysl.

Uvažování, že se ženeme do záhuby, je pro mě deviantní. Je potřeba si sednout a říci si, že tu máme problémy, které je potřeba vyřešit. A z tohoto důvodu jsem přesvědčený o tom, že historie a archeologie jsou strategické obory 21. století. Pomohou nám odpovědět na spoustu otázek.

Západní civilizace pro mě začíná Gutenbergem a jeho knihtiskem na konci 15. století.

  • Obchod, informace, myšlenky a výrobky jsou to nejlepší, co může vytvářet mosty mezi lidmi. 


Herakleitos z Efesu v jednom ze svých dochovaných fragmentů uvedl, že "cesta nahoru a dolů táž jest" ¨(prof. Bárta větu nazval Herakleitovým zákonem)

zobrazit více..
Loading...