Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Danuše Nerudová (4.1.1979, Brno) česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka. V únoru 2018 se stala rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Před tím tam pracovala jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní Provozně ekonomické fakulty a v letech 2009 až 2014 byla také proděkankou brněnské univerzity. Jako předsedkyně vládní důchodové komise se podílí na přípravě důchodové reformy. Vystudovala hospodářskou politiku a správu na Mendelově univerzitě v Brně. Po studiích pokračovala v práci na univerzitě a získala titul profesorky. Ekonomka je odbornicí na problematiku daní a jejich harmonizaci s Evropskou unií. 

 • je členkou občanské iniciativy KoroNERV-20 - skupiny ekonomů, jejímž cílem je přijít s nápady, jak snížit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku

Prof. Ing. Danuše Nerudová, názory, komentáře:

8.12.2020

 • Pokud by udeřila třetí vlna, ekonomické dopady hluboké. Státy kolem nás si toho jsou vědomé, a proto dělají důrazné přípravy na očkování. Třeba Británie začala očkovat dnes. Rozevřou se nůžky mezi zeměmi, které byly připraveny a které nebyly.

 • Jak vnímáte zavírání a otevírání, které momentálně provádí vláda? Dlouhodobě upozorňuji na to, že nejlepší nástroj je snižování míry nejistoty v ekonomice. Musím říct, že včerejší rozhodnutí, které jde mimo protiepidemický systém, nejistotu jen posílilo, což podnikatelům rozhodně nepomůže.

 • Obávám se, že příští rok bude podobný jako ten letošní. Při tom, jak jsme zaspali na jaře a teď, se třetí vlně a zavírání na začátku příštího roku nejspíš nevyhneme. 

 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zchudneme-a-zritime-se-do-propasti-ptejte-se-ekonomky-132684#<br>

20.11.2020

 • Zrušení superhrubé mzdy není špatný nápad, ale je to špatně načasované. V této době je to úplně špatně. 
 • Čísla ukazují, že domácnosti neutrácejí, protože mají strach, co bude. Zcela jistě budou lidé šetřit. 
 • Odhaduji, že v každé vlně zanikne alespoň deset procent podnikatelských subjektů. Pokud bude třetí vlna - a myslím, že je to velmi reálné - zanikne až třicet procent subjektů. To je třetina ekonomiky. Daňová báze na výběr daní prostě nebude tak vysoká. To je naprosto bezprecedentní zadlužení, za dva roky to bude minimálně bilion. Neumožňuje to dělat žádné jiné věci. Měl se nechat prostor, aby se udělaly základní strukturální reformy, které nemáme - tedy důchodovou a daňovou.
 • https://www.e15.cz/rozhovory/nerudova-poslanci-naprosto-rozvratili-verejne-finance-z-navrzeneho-rozpoctu-je-car-papiru-1375506?<br>

20.10.2020

 • Rozpočet s deficitem 320 miliard je nezodpovědný. Včera vláda schválila deficitní rozpočet na rok 2021, který v součtu s plánovaným letošním deficitem 500 miliard (který se kvůli nepříznivé covidové situaci a nutnosti další podpory ekonomiky ještě v letošním roce zřejmě vyčerpá celý) dosáhne 820 miliard Kč, což znamená návrat celkového zadlužení ČR nad 40 procent HDP.
 • Alarmující je fakt, že deficit 320 miliard na příští rok je předkládán bez existence jasné vize, jak budeme veřejné finance konsolidovat v letech následujících. Ještě více alarmující pro ekonomiku je, že nemáme ani cíl, kam směřujeme v boji s covidem. Nemáme vizi, jak dlouhodobě budeme situaci řešit. Čekáme na vakcínu? Nebo se budeme snažit naučit s virem žít? A proto nemáme ani vizi, jak budeme celou situaci řešit ekonomicky. 
 • Dosažení pomyslného Rubikonu - dluhové brzdy ve výši 55 procent HDP - by tak mohlo nastat již v tomto desetiletí. Zadlužení ČR, které již v příštím roce překročí 40 procent HDP, může znamenat zhoršení ratingu České republiky a následné zhoršení podmínek úvěrování a nárůst nákladů na obsluhu státního dluhu, které v loňském roce činily 46 miliard korun.
 • https://forbes.cz/rozpocet-s-deficitem-320-miliard-je-nezodpovedny-rika-rektorka-mendelovy-univerzity-nerudova/

30.8.2020

 • Šéfka důchodové komise a ekonomka Danuše Nerudová připouští, že pro úspěšně provedení důchodové reformy je třeba silná důvěra obyvatelstva ve stát a naopak, což v Česku není. "Za třicet let nebyla tato země schopna vytvořit důchodovou reformu. Žádná z politických stran si nevěřila. To se musí změnit," řekla Nerudová, která s názorem Rusnoka, že jde jen o akademickou debatu, nesouhlasí.
 • Hlavní myšlenkou reformy je rozdělení prvního veřejného důchodového pilíře na dva. Z nultého pilíře by se vyplácel základní solidární důchod a z prvního pilíře by se vyplácela zásluhová část podle odpracovaných let či počtu vychovaných dětí. Nultý pilíř by se platil z daní, první z odvodů. "Doufám, že to projde do konce volebního období této vlády
  Více na https://www.e15.cz/domaci/zadna-duchodova-reforma-neni-mozna-je-to-jen-chimera-akademiku-rekl-rusnok-1372811?

29.5.2020

 • vytváří se zde prostor zamyslet se, jak se z krize chytře proinvestovat, to znamená zamyslet se nad tím, co která odvětví mohou ekonomice přinést 
 • ukazuje se, že ekonomická teorie neomezeného hospodářského růstu, která je uplatňovaná od druhé světové války, se vyčerpala (HDP je je špatný ukazatel ekonomického růstu)
 • koronavirová krize je druhou šancí, kterou nám dává příroda, měli bychom směřovat k jiné ekonomické teorii  - teorie udržitelného ekonomického růstu (i podpora udržitelného hospodaření v krajině)
 • měli bychom podporovat takový charakter činností, které nás dovedou k produkci s vyšší přidanou hodnotou 
 • budeme svědky rozmachu bezkontaktní ekonomiky, včetně telemedicíny, digitalizace nebo on-line nákupů, nebo oborů jako biotechnologie, nanotechnologie, chemie a další
 • budeme svědky velkých změn v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, budeme svědky velkých změn například v řízení zásob, protože během koronavirové krize se ukázalo, že v momentě, kdy vzniknou bariéry na hranicích nebo se omezí přístup do nějaké lokality, musí firmy zastavit výrobu
 • https://ekonom.ihned.cz/c1-66769340-neomezeny-hospodarsky-rust-je-prezitek

Ivan Rynda, zakladatel katedry sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově (10.7.2020): Klasická ekonomická věda je postavena na modle eko­nomického růstu a HDP je jeho měrnou jednotkou. V uzavřeném systému konečných zdrojů, což je naše planeta, však není možný trvalý růst libovolného typu. To jsem nevymyslel já, to uznává třeba každý kybernetik. A bylo to zveřejněno ve studii Massachusettského technologického institutu o environmentálních problémech už v roce 1970. Trvalý kvantitativní růst jednoduše není možný.  

Danuše Nerudová, právy  tisku:

12.5.2020

 • Je reálný schodek 300 miliard pro rok 2020? Můžeme dostat ke schodku až půl bilionu korun.
 • česká ekonomika je čtvrtou nejméně zadluženou ekonomikou v EU. Můžeme si dovolit věnovat na záchranu ekonomiky poměrně vysokou částku. To ovšem neznamená, že bychom neměli být rozpočtově odpovědní. V roce 2021 bychom již měli výrazně snížit schodek státního rozpočtu. A to tím, že se osekají všechny zbytné výdaje například v podobě slev na dopravu pro studenty a důchodce a budou se hledat provozní úspory. 
 • OECD i MMF se ve svých predikcích shodují, že v příštím roce by měl nastat zhruba šestiprocentní růst. Česká republika by neměla (i přes tuto krizi) ustupovat ze svých dlouhodobých cílů, jako je reforma vzdělávání nebo důchodová reforma. Naopak, ve světle příležitosti, kterou krize poskytuje, je jejich realizace o to naléhavější. 
 • Česká republika se, pokud bude schopna využít dřímajícího kreativního potenciálu, může posunout mílovými kroky kupředu. Je ale třeba investovat do chytrých technologií, podporovat rozvoj bezkontaktní ekonomiky a hledat neotřelá řešení. 
 • https://www.forbes.cz/tri-otazky-pro-tri-ekonomky-jak-hodnoti-kroky-vlady-a-co-nas-krize-bude-stat/
zobrazit více..
Loading...