Souček Zdeněk

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. patří k nejvýznamnějším osobnostem působícím v oblasti strategického managementu. Pracoval na manažerských, vědeckovýzkumných a pedagogických pozicích.Postupně dosáhl titul CSc., DrSc., docent a řádný profesor. V současné době se zaměřuje především na problematiku strategického řízení podniku a aktivně se účastnil zpracování a implementace těchto strategií mnoha českých i zahraničních podniků.

  • jeden ze 7 profesorů nezávislého institutu EQUILIBRIUM (Bárta, Mařík, Staněk, Beneš, Pačes, Souček)
  • vydal v ČR i v cizině více než 20 knih
zobrazit více..
Loading...