Ekologický dluh planety

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a nevládní organizace Global Footprint Network Evropská unie od 10.5.2019 pomyslně žije na dluh (za celý svět je to odhadem 29.7.2019), spotřebovala přírodní zdroje, které jí planeta může nabídnout na celý rok (jinak řečeno jsou to veškeré zdroje, jež planeta může obnovit za rok, pokud by se takto chovalo celé lidstvo spotřebujeme 2, 8 x více než může planeta obnovit) a tento trend se stále zrychluje.Tento trend dále prohlubuje tento deficit z roku na rok v neprospěch jiných států a příštích generací.

Ekologická stopa planety - ekologický dluh (den převrácení země)

  • V Evropské unii sice žije 7 % světové populace, avšak spotřebovává 20 % zemské biokapacity a celá Evropa patří mezi kontinenty s největší produkcí skleníkových plynů (navíc používá "metodu exportu výroby", která produkuje vysoké emise a je náročná na energetické a surovinové zdroje do chudých zemí)
  • Kdy bude celosvětový den v roce 2019, kdy celá planeta žije na dluh? v roce 2018 to bylo 1.8.2018 (o rok dříve to bylo 2.8.2017)

  • Ekologická stopa zjednodušeně vyjadřuje regenerační schopnost planety (rozpočet, který můžeme za rok spotřebovat, pokud ho překročíme jedeme na dluh)

  • Např. snížená spotřeba potravin o 50% celosvětově by mohla posunout datum o 11 dní zpět (nyní se průměrně celosvětově vyhazuje 30 - 40 % vyrobených potravin)

  • snížením uhlíkové složky globální ekologické stopy o 50% by posunul datum zpět o 89 dní

  • od roku 1970 jsme spotřebovali do roku 2018 cca 60% roční kapacity země
  • kdy dojde k bodu zlomu a Příroda se nebude schopna již regenerovat? Je rostoucí sucho, vysoké teploty, kůrovcová kalamita atd. signálem přicházejího bodu zlomu?

Stav jedna ku jedné byl někdy na počátku 60 roků (1961), kdy roční spotřeba lidstva byla rovna tomu, co v průběhu roku příroda byla příroda schopna obnovit. Tuto situaci bychom mohli zvrátit, pokud bychom každý rok posunuli toto datum o 4,5 dne zpět. V roce 2050 bycho byli ve stavu 1 : 1.

Mezi státy, které se nejvíce podílejí na růsti ekologocké stopy patří Austrálie, Spojené Arabské Emiráty, Quatar, Lucembursko, Kanada, USA, Jižní Korea, Rusko, Německo, Švýcarsko, Česko, Francie, Japonsko, Číny (tyto státy patří mezi ty, co mají ekologickou stopue větší jak průměr.

Earth Overshoot day

Co se děje každý rok s obdobím, kdy žijeme na dluh planety, sčítá se? Nebo jakou podobu nebo výšku má tento dluh?

  • máme sčítat každý rok dny, kdy žijeme na dluh planety od roku 1960?

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...