Evropský zelený úděl

Evropský zelený úděl (European Green Deal)

  • EU se má zároveň stát světovým lídrem oběhové ekonomiky (způsob hospodářství zhodnocující již existující výrobky recyklací, opravou, atd.) a čistých technologií
  • EU chce dosáhnout klimatickou neutralitu v roce 2050, 40 % snížení emisí do roku 2030 se považuje za nedostatečné
  • Část Evropské investiční banky (EIB) se přemění na v novou Evropskou klimatickou banku
  • v následujících letech půjdou investice na ekologický přechod ve výši 1 trilion eur
  • Evropa by měla vést svět v boji proti plastům na jedno použití, aby v roce 2050 nebylo ve světových oceánech více plastů než ryb 

Evropa technologicky zaspala, proto vytvoří Investiční fond

Evropa ztrácí geopolitický vliv - Nové přerozdělení světa

Ekologie, klimatické projekty - Udržitelné investice

21.11.2020 Green Deal bude možná dobrý pro Evropu, ale špatný pro Zemi, varují vědci.

Na jedné straně výrazné snížení emisí uhlíku, na straně druhé podpora zalesňování, zemědělství, ekologických způsobů dopravy, recyklace a obnovitelných zdrojů. To jsou hlavní cíle programu Green Deal, který má Evropu do roku 2050 dovést k tomu, aby se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Vědci z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) se podívali blíže na způsoby, jakými se má Green Deal naplnit a došli k závěru, že Green Deal není tak zelený, jak by se na první pohled mohlo zdát. Svá zjištění zveřejnili v žurnálu Nature, informuje o tom EurekAlert.

Pokud bude cesta k naplňování Green Dealu pokračovat tak, jak je nyní nastavena, bude možná znamenat zelenou Evropu, rozhodně ale bude působit škody na životním prostředí jinde na planetě. To je jeden ze závěrů vědců z KIT.

Plánem programu je mít do roku 2030 asi čtvrtinu zemědělských ploch obhospodařovanou ekologicky. Užívání hnojiv a pesticidů by se mělo snížit o 20 % a později o 50 %. Navíc EU plánuje vysadit 3 miliardy stromů, obnovit 25 000 km řek a zvrátit pokles populací opylovačů jako jsou včely a vosy. "Tato opatření jsou důležitá a dávají smysl. Bude ale také zapotřebí specifikovat, jak přistoupit k obchodování se zahraničními partnery. Jinak hrozí, že budeme náš problém pouze přesouvat na jiné místo planety a dál ji ničit," říká Richard Fuchs z KIT.

Do EU se totiž ročně dovezou miliony tun zemědělských produktů. V roce 2019 byla ze zahraničí dovezena pětina plodin a mnoho tun masa a mléčných výrobků. Země, z nichž se nejčastěji do EU dováží, ale mají většinou mnohem méně striktní legislativu týkající se životního prostředí. 

  • EU dováží geneticky modifikované sojové boby a kukuřici z Brazílie, Argentiny, USA a Kanady. "Obchodní partneři EU v průměru používají více jak dvojnásobné množství hnojiv než v EU.  
  • EU měla přehodnotit svou reálnou uhlíkovou stopu. Pařížská dohoda totiž zohledňuje emise vytvořené domácí produkcí, ale ne emise, které vzniknou v zahraničí při výrobě produktů, které se do EU dovážejí. 
  • Dalším doporučením týmu Richarda Fuchse, které by vedlo ke snížení CO2, je vědomé omezení spotřeby masa a mléčných výrobků. Tím by se zároveň snížil i jejich dovoz. Naopak by se měla posílit zemědělská produkce EU tím, že by se mohly začít využívat oblasti, které se doposud v zemědělství nevyužívaly. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/green-deal-bude-mozna-dobry-pro-evropu-ale-spatny-pro-zemi-varuji-vedci?<br>

zobrazit více..
Loading...