Ekonomika důvěry

Ekonomika důvěry

Změny ve společnosti a ekonomice mohou být realizovány jen díky ohromné míře důvěry mezi firmami a jejich dodavateli, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. S důvěrou souvisí otevřenost a ta přinese celou řadu dosud netušených příležitostí, co se uzavřených okruhů či pracovišť týče.

  • Podniky budou důvěřovat dodavatelům, že pro ně zajišťují suroviny z udržitelných zdrojů, současně se budou ke všem svým dodavatelům chovat fér. Zákazníci budou důvěřovat podnikům, že dělají, co mohou, vyrábějí a dodávají své produkty na trh udržitelným a šetrným způsobem. Že nezůstávají jen u slov a u slibů. více

Proč pravděpodobně nebude "ekonomika důvěry" úspěšná?

Pokud se nezmění základní zákony kapitalismu 21. století (honba za ziskem, moc, žití na dluh ostatních), nemá "ekonomika důvěry" šanci na úspěch, protože důvěra již v globálním i lokálním měřítku neexistuje, panuje stav nedůvěry a lži ve všem, který se projevuje rostoucí agresivitou a byrokracií!!! 

Položme si základní otázku: Mění se aktéři, kteří prosazují ekonomiky důvěry? Ne! Proč chceme ekonomiku důvěry? Nyní neexistuje ekonomika důvěry a jak tedy můžeme současnou ekonomiku pojmenovat? Co si o tom myslíte Vy?

Koncept "ekonomiky důvěry" nevnímá pracující masu (zaměstnance v jejich různosti a potřebách) jako rovnocenné partnery a odmítá se s nimi rovnocenně dělit!

  • Jak je možné budovat "ekonomiky důvěry", když si lidé přestávají důvěřují ve všem (rozpadají se dlouhodobá přátelství a partnerství díky politice, nerovnostem, dluhům atd.)? Současný ekonomický model, společnost i civilizace se rozkládá (7 zákonů prof. Bárty)
  • "ekonomika důvěry" je založena na nerovnováze, protože je nerovnováha ve společnosti (nyní je nerovnováha příležitostí, vzdělání, bydlení, příjmu, zdravotní péče atd.) a Přírodě (žijeme na ekologický dluh planety)
  • "ekonomika důvěry" neřeší příčiny současného stavu v ekonomice (rostoucí dluhy, nadspotřeba, žití na úkor druhých ostatních i Přírody)
  • aby mohla fungovat "ekonomika důvěry" je nutné odstranit všechny nerovnováhy, jinak je obnova důvěry nemožná
  • Udržitelný ekonomický růst
zobrazit více..
Loading...