Největší sucha v Česku

Největší sucha v Česku

nouze o vodu je největší spouštěč globálních válek a stěhování. A právě v dnešní době čelíme řadě těchto výzev!!! V roce 2015 nastal bod zlomu a Česko sužují velká sucha spojená s růstem teplot.

V poválečné historii Československa bylo největší sucho v roce 1947, 1974  a 2003. A co nás čeká v roce 2018? 

 • Nad nádržemi Vír a Brno spadlo v letošním roce (2018) jen okolo pouhé poloviny srážkového normálu, na Moravě v tomto druhu toků nyní proudí mezi pouhými devíti až čtyřiceti procenty obvyklého množství vody v měsíci červenci.
 • rychlost růstu suchých period, které nastupují, jsou 2-3× větší, než jsme čekali v roce 2002
 • extrémní sucha s tropickými teplotami jsou již od dubna

V letech 2015 - 2018 byli v Česku největší sucha za období samostatné republiky. Díky vyšším teplotám se zvětšuje výpar a tím se více vody z krajiny odpaří než v minulosti, přestože jsou průměrné srážky (20.4.2020)

Např. od Roku 2014 jsou velká sucha v Sýrii, Iráku, Iránu atd. a to je důvodem rostoucí migrace obyvatel. Podobná situace je v Africe (Súdán, Etiopie atd.)

Důsledky sucha a nehospodárného nakládání s vodou

Povodně a sucha jsou dvě strany jedné mince a cyklicky se opakují na tento cyklus ale působí ještě další planetární cykly

 • vysychání studní a řek (desítky, možná stovky obcí budou v létě zásobovány cisternami)
 • odvodňovací kanály (podél liniových staveb) a meliorace způsobují rychlé odvádění povrchové vody do toků
 • eroze půdy
 • pokles zemědělské produkce
 • nedostatek pitné vody a vody pro zemědělství (zavlažování)
 • současná kůrovcová kalamita, která je jednou z důsledků dlouhodobého sucha a nízké hladiny spodních vod
 • kůrovcová kalamita (vykácené lesy) zvyšuje, i díky růstu teplot, výpar vody (to dále zvyšuje sucho a deficit vody v půdě)

Důsledkem bude doporučení obcím k omezování odběrů vody z veřejného vodovodu k užitkovým účelům − což jsou zákazy napouštění bazénů, mytí aut, zalévání zahrádek, kropení trávníků či dopouštění studen.

 • rozhodující i do budoucna je adaptace na sucho, vodu nesmíme nechat rychle odtéct pryč z republiky, ale všechno co naprší, musíme zachytit, a to za každou cenu (29.4.2020 R. Brabec)

Průměrný deficit srážek se za pět let, od roku 2015 do konce dubna 2020, pohybuje celostátně na úrovni zhruba 400 milimetrů. Aby však byla vodní bilance stejná jako v období 1961-2000, byl by jich potřeba dvojnásobek.

Na jihu jižní Moravy, jedné z nejsušších oblastí Česka, chybí za pět let až 1700 litrů na metr čtvereční do vyrovnané bilance a 600 litrů do obvyklého stavu. Podobně špatně jsou na tom severozápadní Čechy a zbytek jižní Moravy. (27.4.2020)

Seznam největších povodní v Česku:

Rok 2013 povodně na Labi a Vltavě v Česku si vyžádaly zatím jedenáct obětí. V kritické dny bylo v pohotovosti 23 tisíc hasičů, kteří pomohli evakuovat celkem 19 tisíc lidí. S velkou vodou se potýká celkem 700 českých obcí.

Rok květen červen 2010  6 obětí

Rok 24.6. - 3.7. 2009 povodně v Moravskoslezském kraji, postupně pak záplavy zasáhly i Olomoucký, Jihočeský, Zlínský a Královéhradecký kraj, tedy celkem 13 okresů a v nich 209 obcí. Nejhůře bylo postiženo Novojičínsko, Jesenicko, Prachaticko a Strakonicko. Poškozeno dva tisíce domů , 13 obětí a celkové škody na 5,6 miliardy korun 

Rok 28. března až 10. dubna 2006 nejvíce postiženým patřil Jihočeský kraj (Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Planá nad Lužnicí, Třeboň), Středočeský kraj (Mělník, Zruč nad Sázavou), Ústecký kraj (Ústí nad Labem, Hřensko), Pardubický kraj (Cerekvice), Jihomoravský kraj (Znojmo, Jevišovka, Novosedly), Olomoucký kraj (Olomouc, Litovel), Zlínský kraj (Tlumačov), Královéhradecký kraj (Hradec Králové), Vysočina (Třebíč). 9 mrtvých, škoda 5,6 miliardy

Rok 7 - 17. 8. 2002 největší Povodně v Česku, postiženy jižní, střední a severní Čechy, ale i Morava. Celkem se záplavy projevily v deseti krajích a bylo postiženo přes 800 obcí. O život přišlo 17 lidí (přímo ve vodě našlo smrt zřejmě deset lidí) a škody vyčísleny na 73 miliard korun.

Rok 23. července 1998  ve východních Čechách v okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Zaplaveny byly tři desítky obcí, zahynulo 6 lidí, škody  ve výši 1,927 miliardy korun.

Rok 5 - 16. 7. 1997 Velké povodně na Moravě a částii východních Čech (postiženo bylo 536 obcí), zemřelo 50 osob, celkové škody přesáhly 63 miliard korun.

Video Štefan Vaľo, povodne.sk

Sucho, zprávy z tisku:

29.4.2020 Jediné, co nám v boji se suchem opravdu pomůže, je restrukturalizace krajiny. Musíme ji adaptovat na větší zadržení vody. Poslední století jsme žili ve vodním blahobytu a až nadbytku. Máme tu jeden a čtvrt milionu zemědělských pozemků s melioracemi, které vodu z krajiny odvádějí," upozorňuje Hruška, odborník na ochranu přírody, který působí v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR

29.4.2020 Ministr životního prostředí Richard Brabec: Zemědělské sucho bylo v dubnu prakticky v celém ČR, silné nebo mimořádné sucho bylo také v 80 procentech zdrojů podzemní vody. Situace je katastrofická (ČTK) , Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že na letošní rok chystá podporu tisícům projektů na zadržování vody v zástavbě i v krajině. Už na ně vyčlenilo 2,5 miliardy korun a o dalších až třech a půl miliardách korun jedná s ministerstvem financí. Peníze chce přidat například na zachytávání dešťové vody v domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích. Od roku 2014 podpořilo Brabcovo ministerstvo přes 17 tisíc podobných projektů.

27.4.2020 Současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015 a stále nekončí, je nejhorší za posledních 500 let, vyplývá z údajů shromážděných týmem vědců z projektu InterSucho (ČTK). Pro ilustraci hloubky deficitu nyní odhadl klimatologickou vodní bilanci, tedy rozdíl mezi úhrnem srážek a výparem, tzv. evapotranspirací. Nejhůře vychází v nejsušších oblastech Česka, tedy na jižní Moravě a v severozápadních Čechách. Zároveň tuto bilanci porovnal s dlouhodobým průměrem mezi lety 1961 až 2000. Dospěl k závěru, že voda za posledních pět let chybí v tomto srovnání především v horských a podhorských oblastech, přestože v horách je vodní bilance stále pozitivní. Za vědecký tým to řekl Miroslav Trnka.

Ještě v roce 2018 jsme si mohli říkat, že na tom se suchem nejsme tak špatně jako v 90. letech, kdy se dovážela voda do řady obcí v cisternách. Nyní už je sucho horší než tehdy, jen se zatím neprojevuje tak extrémně, protože od té doby klesla denní spotřeba na osobu ze zhruba 140 na 90 litrů 

https://domaci.ihned.cz/c1-66756000-soucasna-epizoda-sucha-ktera-je-v-cesku-od-roku-2015-a-stale-nekonci-je-nejhorsi-za-poslednich-500-let

zobrazit více..
Loading...