Selský rozum

Selský rozum

Nevzdělaný člověk dokáže být mnohem častěji nezaujatý, dokáže nahlížet na situaci nebo problém z více stran.

  • Chudý člověk má moudrost, která se nedá koupit žádným univerzitním vzděláním. 
  • Nemajetní prokázali větší otevřenost spolupráci, byla jim vlastní intelektuální pokora, a tím pádem nezaujatý přístup k problému. 
  • lidé bez univerzitního vzdělání k problému přistoupili s "moudrým zvažováním", vcítili se do ženiny situace, ale zároveň si uvědomovali, že nemají dostatek informací, a vzali v úvahu, že muž nemusí nutně být bezohledný

Přestože nemám školy, dokáži pomocí selského rozumu odlišit pravdu a lež (dualitu) a vnímat jednotu, protože takový člověk má jednotu v sobě (soulad slov a činů). A právě v dnešní době, kdy jsme zavaleni (dez) informacemi, je selský rozum důležitý pro přežití v dnešní uspěchané době.

  • vědomosti mohou být brzdou k přijetí víry (intuice) a tím nemůže dojít k posunu ve vnímání reality i jiným způsobem, než analýzou a rozumem
  • vědomosti a víra posouvají poznání, které se transformuje v moudrost
  • Myšlení rozděluje na rovnocenné části: víru (intuici) a vědění (rozum). Je chybou jen věřit, je chybou jen rozumovat. Ideálem je rovnováha - kalagátie (kalokagathia, ideál rytířství) - Josef Zezulka
  • polarita se transformuje v jednotu: víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost)   
zobrazit více..
Loading...