Diverzita a setrvačnost

Část úvodní pasáže z knihy prof. Petera Staňka Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

V súčasnosti sa veľmi diskutuje o téme diverzity. Diverzita predstavuje rôznosť. Môžeme ju hodnotiť z rôznych hľadísk: z hľadiska rôznosti druhov (živočíšnych, rastlinných), z hľadiska rôznosti ľudských rás, rôznosti jednotlivých ľudských profilov, alebo z hľadiska vytvárania rôznosti sveta okolo nás (materiálneho sveta i sveta, ktorý by sme nazvali nemateriálnym). Môžeme hovoriť o rôznosti v oblasti subatomárnych častíc, alebo rôznosti oblasti energií, vibrácií atď.
Ale jedna z kľúčových otázok rôznosti súvisí s pohľadom na to, akú úlohu hrá diverzita vo vývoji sveta a vesmíru okolo nás. Máme pred sebou niekoľko paradoxov.
Paradox prvý: ak hodnotíme takmer 8 miliárd ľudí na planéte, výskumy potvrdili, že vlastne nemôžeme nájsť dvoch identických jedincov. Znamená to teda, že rôznosť (diverzita) je jedným zo základných princípov univerza?
Paradox druhý: Ak dnes hodnotíme jednotlivých predstaviteľov ľudských rás, je to prejav pružnosti a adaptability na rôzne podmienky tak, ako to vysvetľuje Darwinova teória (podľa ktorej prežijú iba tí, ktorí sa dokážu najlepšie adaptovať a tí, ktorí dokážu vytvoriť najlepšie adaptačné mechanizmy na zmenu sveta okolo seba), alebo je tam iný princíp rôznosti vyjadrujúci i mieru flexibility všetkého, mieru flexibility systémov?

Jeden z významných poznatkov je, že pokiaľ diverzita klesne pod určitú mieru, začína vznikať deštrukčný univerzálny proces. Výskumy jednotlivých druhov globálnych vymieraní ukázali, že vždy keď miera rôznorodosti (diverzity) klesne pod určitú mieru, dochádza k deštrukcii celého systému (nielen jednotlivých druhov).

zobrazit více..
Loading...