Antropocén

Antropocén je doba, kdy lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém a díky pokroku tzv. přeřadil na vyšší rychlost po 2. světové válace (nebo po roce 1820).

Už i na dně Mariánského příkopu (nejhlubší místo v oceánech) máme svoji vizitku v podobě plastů, „krásná inspirace pro naše potomky“, kam až jsme je dokázali díky moderní technice dopravit – další rekord moderní vyspělé civilizace!!

 • Všude, kam vyrazíte do přírody vidíte plasty

Projevy Antropocénu:

 • nálezu plastového pytlíku v hlubinách Mariánského příkopu
 • Žijeme na ekologický dluh planety, vše, co planeta vyprodukuje a obnoví, spotřebujeme průměrně v prvních dvou třetinách roku s negativním trendem, jak dlouho to ještě Příroda dovolí jako živý organismus?
 • Máme znečištěnou vodu i podzemní zdroje (i oceány), stav se zhoršuje, prosto že se kvalita vody v říčních tocích podstatně zlepšila a navrací se tam život
 • Vodu máme kontaminovanou mikroplasty, chemií a dalšími látky (neumíme to vodu 100% vyčistit), které mají negativní účinek na lidstvo i Přírodu
 • Máme znečištěný vzduch (extrémní růst koncentrací CO2, který ještě historicky na planetě nebyl v novodobé historii, a připsali jsme si tak další rekord moderní civilizace)
 • Půda, ve které není život, je mrtvá (mez půdních živočiců, bakteríí a dalšíc
 • Neumíme nahradit současný model intenzivního zemědělství (chemizace, atd.) a lesnictví, průmyslu založené na zisku
 • Vymírá nám hmyz, ptactvo, rostliny a další živočichové, nedokážeme, nebo nechceme tento stav změnit
 • Bez opylovačů bychom neměli plodiny pro zhruba 30 % lidské stravy"
 • Narušili jsme malý vodní cyklus a přirozené vsakování vody do půdy, je narušená mykorhiza a důsledkem je i kůrovcová kalamita

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

 

zobrazit více..
Loading...