Voda

p>Povodně a sucha (způsobují oheň) - dvě strany jedné mince, mezi nimi probíhá neustálá dynamická rovnováha, na kterou působí také 4 živly a 7 planet (obdoba jin / jang)

Povodně se vyskytly v letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013. Od roku 2014 naopak čelíme deficitu srážek, který se projevuje poklesem zásob podzemní vody a stavu povrchových vod. Roky 2015 a 2018 byly extrémně suché a průměrně spadlo o 25% méně vody. Více

Příroda přijímá - akumuluje vodu na jaře a na podzim, následně ji potom postupně během léta dodává rostlinám.

 • hlubinné podzemní vody (jižní Morava, východní Čechy) - tvoří 50% spotřeby pitné vody, z kvalitativního hlediska vykazují oproti povrchovým vodám příznivější a hlavně v čase stálejší fyzikálně­-chemické parametry
 • povrchové vody - tvoří 50% spotřeby pitné vody, sou navíc výrazně více znečištěné a jejich stále náročnější úprava by byla velmi drahá.
 • Celorepublikový průměr srážek je cca 520 milimetrů (srážkové průměry kolísají na různých místech naší země přibližně od 400 mm ročně až po zhruba 1 450 m
 • více

Zajímavé informace o vodě:

 • některé rostliny a jejich plody obsahují až 90% vody
 • tělo člověka obsahuje 70-90% vody (např. mozek až 90%, svaly cca 70%), množství vody v těle s věkem postupně klesá až na cca 60% ve stáří
 • více jak milión obyvatel zásobuje pitnou vodou přehrada Želivka, není se realizuje na této přehradě čistička s novou technologií, která bude stát min.jednu miliardu korun
 • věděli jste, že 6 litů vody vypité během jedné hodiny vám způsobí smrt!!
 • voda je stlačitelná až o 20% při tzv. paskalizaci
 • dochází k vrstvení vody v oceánech (různá salinita vody) a to mimo jiné umožňuje činnost termohalinního výměníku
 • cca 70 % plochy země patří vodě v oceánech, drtivou většinu z toho však tvoří voda slaná,které je tu pouze jen tři procenta (69 % z toho je v ledovcích, dalších 30 % v podzemí a jen necelé procento na povrchu a v atmosféře)
 • přirozené horské lesy a horské louky jsou velkou zásobárnou vody, kterou stále nedoceňujeme
 • jsme jedinou zemí v Evropě (tzv."střecha Evropy"), kde pramení spousta řek, ale žádná přes na naše území nepřitéká, proto je základem udržitelnosti správná péče o vodu a celou přírodou.
 • více

Koloběh vody

Jak zadržet vodu v krajině

Anomálie vody

Čím je způsoben nedostatek vody?

Jak velké jsou zásoby podzemní vody a jak rychle se zásoby doplňují?

Voda ve světě?

Oceány, termohalinní čerpadlo, mořské proudy

Oceány, zóna soumraku, biologické čerpadlo

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...