Mamuti

Mamuti

Botanici z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity tak vyvracejí představu, že obří savci žili v době ledové (zkoumali období před 50.000 až 15.000 lety) v bezlesé stepi táhnoucí se od střední Evropy až na Aljašku. Rekonstruovali charakter krajiny pomocí analýzy pylových zrn či zbytků rostlin v usazeninách a také v obsahu trávicí soustavy těl velkých býložravců.

  • Krajina Sibiře vypadala podobně jako dnes už zhruba před 50.000 lety
  • Během vrcholné doby ledové byla tamní krajina pravděpodobně velmi podobná té současné. Zvířata se tedy na severu Sibiře a na Aljašce pásla ve vlhkých biotopech, v krajině s významným zastoupením tundry, světlé modřínové tajgy a rašelinišť. Kromě trav si pochutnávala i na větvičkách vrb či bříz.  
  • Ve střední Evropě převažovala otevřená krajina s výrazným podílem suché stepi, kde se na vlhčích a chráněných místech vyskytovaly řídké lesy, na severu Sibiře žili velcí savci mezi jezírky a mokřady. I v drsných podmínkách se tam vyskytovaly četné stromy a keře.  


https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/obsah-mamutich-zaludku-vedcum-odhaluje-prirodu-doby-ledove/1862843

zobrazit více..
Loading...