Malá doba ledová

Malá doba ledová

Kolonizace Severní a Jižní Ameriky vedla ke smrti tolika původních obyvatel, že způsobila ochlazení klimatu, vychází ze studie britských vědců z University College London. 

 • Násilné dobývání i z Evropy dovezené nemoci způsobily úmrtí desítek milionů lidí. To mělo podle vědců z části vedlo k chladnějšímu počasí, které panovalo od 16. do 19. století, píše časopis Stern.
 • Enormní úbytek obyvatel vedl k znovuzalesnění a bujení divoké přírody na opuštěných územích. Vědci odhadují, že ke konci 15. století žilo v Severní a Jižní Americe kolem 60 milionů lidí (kolem 10 % tehdejší světové populace).  
 • Během jediného století pak mělo dojít k redukci počtu obyvatel na pouhých pět až šest milionů.  
 • Podle vědců tak zůstalo ležet ladem kolem 56 milionů hektarů Půdy, mělo jít o území velké téměř jako dnešní Francie.
 • Množství nové Vegetace tak mělo podle vědců vést ke značnému snížení oxidu uhličitého v atmosféře a tím k jejímu ochlazení. Ačkoliv se na ochlazení tehdejší atmosféry a malé době ledové měly podílet i přírodní jevy, díky tomuto jevu mělo být ochlazení až dvojnásobné.
 • V současných měřítkách by výsadba ani v takto rozsáhlé ploše nepomohla. Zalesňování je podle nich důležité pro lokální ovlivnění klimatu, řešení oteplování to však není. 
 • více

Cykly malé doby ledové (1000 - 2030)

 • Oortovo minimum 1010-1050 (1040 -1080), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou.
 • Středověké maximum 1100 - 1250 (medieval warm period) okolo roku 1200 (tzv. středověké klimatické optimum trvající od 10. do 14. století).
 • Wolfovo minimum (1280-1340), následně v letech 1348-52 morová nákaza , kdy o život přišlo cca 50 % Evropanů.
 • Spörerovo minimum (1400 - 1510), Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu.
 • Mauderovo minimum (1638 - 1715), Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu.
 • Daltonovo minimum (1790 - 1830), Malá doba ledová (1400-1850), od konce tohoto minima je dynamický růst populace a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu. Od roku cca 1780 dochází také k výrazné nárůstu kumulativní vulkanické činnosti.
 • Moderní maximum (1914 - 2008).
 • 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, počátek ochlazení způsobené zastavením Golfského proudu - v souvislosti s táním ledovců Grónska se do severních vod Atlantiku dostane hodně sladké vody. Zkondenzovaná sladká voda pokryje vrchní vrstvu oceánu, protože je lehčí, než slaná mořská (snižuje se salinita vody). To ovlivní zpomalení Golfského proudu, co působí prudké ochlazení v západní Evropě a a východním pobřeží Severní Ameriky.
 • Modern minimum, příchod se očekává v letech 2030 - 2040.
 • více
zobrazit více..
Loading...