Malá doba ledová

Kolonizace Severní a Jižní Ameriky vedla ke smrti tolika původních obyvatel, že způsobila ochlazení klimatu, vychází ze studie britských vědců z University College London. 

 • násilné dobývání i z Evropy dovezené nemoci způsobily úmrtí desítek milionů lidí. To mělo podle vědců z části vedlo k chladnějšímu počasí, které panovalo od 16. do 19. století, píše časopis Stern.
 • enormní úbytek obyvatel vedl k znovuzalesnění a bujení divoké přírody na opuštěných územích. Vědci odhadují, že ke konci 15. století žilo v Severní a Jižní Americe kolem 60 milionů lidí (kolem 10 % tehdejší světové populace).  
 • Během jediného století pak mělo dojít k redukci počtu obyvatel na pouhých pět až šest milionů.  
 • podle vědců tak zůstalo ležet ladem kolem 56 milionů hektarů Půdy, mělo jít o území velké téměř jako dnešní Francie
 • množství nové Vegetace tak mělo podle vědců vést ke značnému snížení oxidu uhličitého v atmosféře a tím k jejímu ochlazení. Ačkoliv se na ochlazení tehdejší atmosféry a malé době ledové měly podílet i přírodní jevy, díky tomuto jevu mělo být ochlazení až dvojnásobné.
 • v současných měřítkách by výsadba ani v takto rozsáhlé ploše nepomohla. Zalesňování je podle nich důležité pro lokální ovlivnění klimatu, řešení oteplování to však není. 
 • více

Cykly malé doby ledové (1400 - 1850)

 • Oortovo minimum 1010-1050 (1040 -1080)
 • středověké maximum 1100 - 1250 (medieval warm period) okolo roku 1200 (tzv.středověké klimatické optimum trvající od 10. do 14. století), 
 • Wolfovo minimum (1280-1340), následně v letech 1348-52 morová nákaza , kdy o život přišlo cca 50 % Evropanů
 • Spörerovo minimum (1400 - 1510), Malá doba ledová (1400-1850)
 • Mauderovo minimum (1638 - 1715), Malá doba ledová (1400-1850)
 • Daltonovo minimum (1790 - 1830), Malá doba ledová (1400-1850), od konce tohoto minima je dynamický růst populace a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje)
 • Moderní maximum (1914 - 2008)
 • více
Loading...