MUDr. Mikuláš Štefan

p>Mudr. Mikuláš Štefan, propagátor zdravého ducha v zdravém těle. lékař, spisovatel (Odkaz Slunečnice) a motivátor. 
 • Anděl strážný je s duší po celý život (1 EON = 25 920 roků), intuice (např. třetí oko) je propojená s andělem strážným
 • Skupina duší (duše, které vás provází v každé inkarnaci a inkarnují se společně), duše (je bezpohlavní) se inkarnuje do různých těl (mužské, ženské) proto, aby zažívala a posbírala zkušenosti, aby rostla se zkušenostmi k pochopení a dostala se domů do světla, nyní se duše inkarnují tak, aby došlo k vyrovnání 
 • Dějiny se opakují, protože inkarnované duše v lidech se nepoučí, tím co zažila Atlantida a Lemurie (země Mu). Atlanťané začali na ně útočit všemi zbraněmi a došlo k boji mezi dvěma ostrovy a oba zanikly (energie a síly se v různých podobách projevují i v materiálním světě)
 • Shambala je Atlantida, Eden (ráj)
 • duchovní pomocníci (společně se strážným andělem nám vnukují myšlenky, objevy, vynálezy atd.)
 • Hřích neexistuje
 • odpuštění a láska

Kontakt na asistentku: 00421 948 140 410, mikulasstefan.sk

Mikuláš Štefan, vize, názory, komentáře:

12.12.2020 MUDr. Mikuláš Štefan - Láska, vzťahy, rodičia a deti - úryvok z knihy Svet slnečnice

30.10.2020 Astrální tělo - Duše

 • Duše je vlastně astrální tělo (snížená vibrace ducha), které váží 5 -21 gramů, další snížením vibrací si duše vytvoří fyzické tělo (pro představu, astrální tělo je voda v nádobě a houba v ní nasáklá vodou je fyzické tělo)
 • Tvar astrálního těla se mění dle nálad, citů, slov a skutků. Mezi aurou (je naše vyzařování) a astrálním tělem (je naše duše) je velký rozdíl, po smrti člověka aura do několika minut zanikne, astrální tělo nezanikne zhmotnili si ji na 1 EON (kosmický, platónský rok - cca 25 920 roků), duch nezanikne nikdy
 • Astrální tělo (kopíruje fyzické tělo a je o 20 - 30 cm větší) je náš transportér (přenáší nás), uchovává absolutně všechny informace (je velmi proměnlivé a pulsuje), které v průběhů životů sbíráme (city, slova, skutky) - je to databáze informací a současně slouží k tomu, abychom se mohli hýbat i v jiných dimenzích (každou noc odcházíme v astrálním těle do 4. dimenze astrálního světa a můžeme se pohybovat kdekoliv i v jiných dimenzích a mít kontakt s jinými entitami), barvy astrálního těla se neustále mění.
 • Přes fyzické tělo a 5 smyslů sbíráme informace, které se akumulují v astrálním těle a proto při klinické smrti se některým z nás (kteří se vrátili zpět) nám promítne celý život od početí až do dotyčného okamžiku klinické smrti během několika minut do největších podrobností (dříve se soudilo, že tyto informace jsou uloženy v srdci, ale při klinické smrti by si to mozek nebyl schopen pamatovat, protože za několik minut odumírá)
 • Duch se váže přes astrální těla na naše fyzické tělo až při porodu a prvém nádechu a pláči s pomocí andělů narození (my jako duch a trochu zhmotněná duše jsme v okolí té matky a vnímáte všechny její myšlenky, prožitky, nálady, skutky i co mluví, ale ne zevnitř, tam vám jen rodiče vyrobili transportér - loď). Ale Vy jako duch a duše jsme spojili ty dva a ty tři vám dali fyzické tělo (skafandr, loď, člun), aby naše duše a duch mohli zažívat to, co zažíváte v tomto těle. 
 • Čakry (máme přes 88 000 čaker) nejsou ve fyzickém těle, ale v astrálním těle, je základních 7, deset čaker je známých a zbytek běžně neznámých
 • Fyzické tělo je s astrálním tělem spojené stříbrnou šňůrou (nití) 
 • Ve 3. dimenzi, kde žijeme, existuje lineární čas, v astrálním světě a astrálním těle (kopíruje fyzické tělo a je o 20 - 30 cm větší) žijeme dále. Ve 4. dimenzi už neexistuje lineární čas, ale existuje "velký kosmický čas" (relativně je tam čas, ale není lineární z 3. dimenze)
 • Spojení se stříbrnou nití je 2cm nad pupkem, která spojuje fyzické a astrální tělo, v noci při spánku astrální tělo vystoupí z fyzického těla (každou noc prožíváme malou smrt) a díky stříbrné šňůře (je nekonečně dlouhá a nikdy se neroztrhne, to není fyzická niť) se může vrátit zpět do fyzického těla (někdy máme při probuzení pocit, že jsme padali, to znamená, že se něco událo s fyzickým tělem). Bez astrálního těla, která nás obklopuje, se nedokážeme fyzicky hýbat, neboť to astrální tělo dává impulsy fyzickému tělu. 
 • Všechny choroby, úrazy, zranění pochází z astrálního těla (protože zde jsou uloženy všechny informace ze všech našich životů). Cokoliv si k sobě přivoláte, tak prochází nejprve přes astrální tělo, přes astrální tělo vznikají bloky v meridiánech (neprobíhá tok energie) a vznikají zúžení a úplné zastavení otáčení čaker. Astrální tělo způsobuje bloky v meridiánech a tím zpomalení čaker, astrální tělo dá tedy první impulz, potom se to ve fyzickém těle projeví jako pocit, mravenčení v těle (že onemocním, budu mít úraz atd.) - to je první stádium začínajícího onemocnění. Potom přijde myšlenka - myslím si, že onemocním - druhé stádium fyzického onemocnění. Cítíme píchnutí, zabolí rameno, je nám nevolno, zvýší se tlak atd. - jemné příznaky že nejsme ve "své kůži", určitá nepohoda, vyspíme se (astrální tělo odejde do 4. dimenze) a ještě se to vyrovná - přes astrální tělo to dokážeme každou noc vyrovnat
 • Ve 3. dimenzi (fyzické tělo ve 3D realitě na Zemi) vnímáme pouze 5 % toho, co nás obklopuje a chápeme 3 - 5 % toho, co je kolem nás. Astrální tělo v době spánku opouští tělo a jde do 4. dimenze, kde pochopí a vnímá zbytek (95%), a díky tomu dokážeme malé chyby harmonizovat (na to slouží astrální tělo, když ho posloucháme)
 • Astrální tělo má globální (periferní a velmi rozšířené) vidění, noční opuštění těla je nevědomé
 • Strach (např. z toho, že se stříbrná niť roztrhne a nebudou se moci vrátit do těla, nebo že tam potkají jiné entity a ty jim ublíží, nebo že tam potkají duše zemřelých a ty jim ublíží, nebo že jiná entita jim obsadí jejich fyzické tělo) právě brání tzv. vytělesnění (vědomé opuštění fyzického těla, vystoupení z fyzického těla - astrální cestování)
 • Strach, obavy, beznaděj, úzkostlivost hněv, nejistota atd. (jsou tmavé studené energie) nám přivolávají těžkosti, průsery, ne pozitivní životní situace pro nás. Pokud si před spaním odpustím úplně vše, co jsem dnes nadrobil nebo provedl a odpustím i těm, kteří mohou mít pocit, že já jsem jim ublížil nebo ublížili oni mě a tak usnu, tak žádná entita nemůže obsadit naše tělo, protože jsme světlo. Podobné přitahuje podobné na stejné rezonanci - zákon přitažlivosti (vrána k vráně sedá). Pokud mám před spaním negativní myšlenky a cítím se jako viník atd., tak máme kolem sebe tmavé síly a přitahujeme si je. Pokud se před spaním projdu celý den a odpustím si úplně za vše, odpustím i jiným, tak nás obklopí andělé spánku (zářivé světlo). Když jsme plní světla nikdo nemůže vstoupit do našeho těla.
 • Jak vědomě opustit své tělo? Je několik technik, například provazová (lanová) technika (chytíme se za lano a jako že chceme šplhat a tak tento pohyb opakujeme), nebo kymácení se (sedíte na židli a chcete stoupnout, ale nestoupnete - děláte mírný kývavý pohyb několik minut). Brzdou je strach, který můžete vyměnit za zvědavost.
 • Astrální svět (Shambala, Nirvána) není místo, ale je to stav, nebo skupenství. Astrální tělo je také určitý stav a skupenství. Když ovládáme svoje astrální tělo, tak se můžeme dostat do astrálního světa vědomě (je to stav vědomí, jiné skupenství těla).
 • Astrální tělo obsahuje nejen myšlenky a city, ale také představy, touhy a vášně (je tam i to jsme chtěli a nedosáhli - i to že na to pomyslíme, tak se to uchovává v astrálním těle a jednou za to budeme odpovědní, tedy vše co se v nás odehrává je uloženo v databázi astrálního těla), tedy i myšlenkami, touhami, slovy i skuty ubližujeme.
 • U materiálně založeného člověka (majetek, úspěch, peníze) je astrální tělo zhruba 20 -30 cm od těla, je drsné, velmi husté, nesouměrné, chaotického tvaru (jinak je ve tvaru vejce), téměř materiální (tak cítíme hrubé lidi, kteří protlačí vše i přes mrtvoly a dosáhnou co chtějí) a při nich je vám nepříjemně nebo při průchodu vás něco zabolí nebo vás to odtlačí. U průměrného člověka, alespoň s trochou duchovna je astrální tělo zhruba 45 cm od těla (je méně husté a má krásné oválné tvary). U duchovního člověka, který chápe o čem to tady je, je astrální tělo zhruba 75 cm a více od těla, velmi jemné, krásné a souměrné jako vejce. U lidí surových, hrubých a plných hněvu se mění i barvy (jsou surové, ponuré, tmavé barvy), u lidí s lepším chápáním, co dělám jiným dělám sobě (světlejší až fosforeskující barvy, vytváří to auru a prostupuje to tělem). U novorozenců jsou astrální těla světlé a zářivé (neprožívají hněv, strach, beznaděj, nejistotu) a to působí positivně i na zdravotnický personál v porodnicích.
 • Fyzické věci (auto, židle, dům) mají svou astrální podobu (fosforeskující světlo), ale ne vyzařování. Zvířata mají astrální tělo, ale ne ve smyslu duše, proto mohou mít k lidem i city a jejich reakce, přes astrální tělo to dokáží lidem projevovat, ale není to duše. Zvířata mají jen jednu čakru mezi očima a dokážete je tak ovládat, když se jim tam díváte.
 • Pokud přijdeme o nějaký orgán nebo nohu, tak v astrálním těle jste nepřišli o nic a díky tomu má to vliv na funkci vašeho těla (Fantomové bolesti, přes astrální tělo to přestupuje do fyzického těla). Při užívání chemikálií potlačíme tuto funkci.
 • U rostlin a stromů je to stejné, pokud odřežete větev, poškodíte rostlinu, nebo určitou její část, v jejich astrálním těle jste jim neublížili, jsou celiství. Ale u neživých předmětů (židle atd.) to tak není.
 • Existuje 7 astrálních skupenství, které se mění podle aktuální citů, nálad, slov, tužeb atd., proto na nás působí i jiné planety (i galaxie a Vesmír), které mají své skupenství . Při narození je určité postavení planet a i to působí na naše astrální tělo, protože nám to mění skupenství.
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo husté a černé - je v něm zlomyslnost, nevraživost, nenávist a úmysl škodit - v té chvíli, protože se to neustále mění
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo šarlatově červené - podrážděnost, výbušnost -v té chvíli, protože se to neustále mění 
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo červené jako plamen - smyslnost, vášeň
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo hnědošedé - sobectví 
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo hnědorůžové - chamtivost
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo hnědozelené - žárlivost 
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo šedivé - deprese, strach
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo šedivočervené - sobecká láska
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo růžové - nesobecká láska
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo oranžové - pýcha, touha po uznání, po moci a po ovládání jiných
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo žluté - pochopení
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo zelené - přizpůsobivost
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo světle modré až tmavofialové (indigo) - duchovno, vyšší cíle, z poznaní a prozření poznaná moudrost
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo světlejší barvy nahoře, tmavší dole a vajíčko, když je nahoře užší než dole - u jednoduších lidí
 • Když u někoho uvidíte astrální tělo vajíčko, když je nahoře širší než dole  - u duchovně vyspělejších lidí, ale také u lidí, kteří jsou příliš rozumoví (jsou v hlavě a nejsou v citech a vše rozebírají hlavou)
 • U malých dětí do 7 roků je astrální tělo bílé, zářivé až fosforeskující, případně indigo barvy, do 7 roků je každé dítě indigové (indigové děti neexistují)
 • Zlatá svatozář kolem hlavy - duchovní svatí, kteří pochopili tento svět
 • Astrální tělo poškozují silné city (rychlý výbuch zlosti, náhlý smutek, náhlá šokující zpráva), alkohol, tabák, drogy a hrací automaty
 • Astrální tělo si udržujeme v dobrém stavu: nehněvat se dlouho, nezuřit, ne nenávidět, nechtít vědomě někomu škodit. Astrální tělo vám nemůže nikdo poškodit, pokud nejste tmavý (hněv, nenávist atd.)
 • Astrální tělo a jeho obsah si můžeme ovlivnit a vylepšit barvami kolem nás, spodní prádlo, pyžamo, povlečení, barva auta, místnosti, kde spíte, nebo nejvíce zdržujete, nošení amuletů, krystalů, obrazy atd.
 • Před spaním projdu celý den, mám se rád, přijímám se, odpouštím sobě a všem kolem sebe (mám se rád, přijímám se a odpouštím si a děkuji stvořiteli za vše co jsem dnes prožil), aby jste v astrálním těle v noci před spaním nepřenesly ty tmavé kvality, které jsou v astrálním těle do astrálního světa
 • Před cca 25 000 roky (byl tam jeden společný jazyk stvoření) jsme nepoužívali slova a hlasivky (komunikovalo se prostřednictvím myšlenek, tak se i nyní komunikuje i v astrálním světě), my jsme vysílali myšlenku (proto jsme nemohli klamat)
 • Čištění astrálního těla: 2-5 min. sprchování pod horkou vodou (vodě řekneme: smyješ ze mě vše co mě tíží, trápí, vše co moje astrální tělo neumí snést, léčíš mě a představíme si, že ta voda je zlaté světlo a obalíme se jím) jakou nejvíce snesete vám očistí astrální tělo po celém dni a potom půl minuty pustíme tu nejstudenější vodu (tím se zastabilizuje, uloží, zafixuje)

18.9.2020

 • Skupina duší (posledních 26 000 roků) má tento program: nepadnout do hmoty, mamonu a nemít na oltáři peníze jako první věc, ne nenávidět se, nehněvat se, nezávidět, nebýt zlomyslný a více se usmívat
 • Korunka (Koronavir) - najít cestu k sobě a realizovat plán duše, nyní ve 4. dimensi čekají miliardy duší, které chtějí zažít život na zemi
 • Neodsuzujte nikoho, oni si jen plní svůj plán na zemi, navzdory situaci ve které žijete se cítíte dobře. Země je výcvikový tábor
 • Nikdo vám nemůže ublížit nebo škodit, je to vždy vaše interpretace (Buddha, Ježíš: neexistují zlí nebo zlomyslní lidé), většinou jsou dva důvody: člověk je nevědomý, neví co dělá a nevidí výsledek toho co dělá, nebo chce vaši pozornost (neví jak ji získat, bezláska) a tím od vás čerpá energii, odpuštěním (odpouštím sobě i tobě - tím odpouštím energeticky, protože Bůh je v nás) se vyrovnávají energie a neočekávám, že ta osoba mě odpustí
 • Tma (zadní síla, stín) neexistuje, je to jen absence světla (láska), nepřijde globální zachránce, už tu byli
 • Duchoví svět (od 4. dimense) nezná "NE", není tam dualita. Říkejme jako mantry věci, které chceme, aby se staly a pocity to ještě zesílíme

15.8.2020

 • Koronavirus: nejvíc schytá nejdříve ten, co má největší strach a tím se mu oslabí imunita a ta je pouze 5 % toho co je udržuje tělo v pořádku, zbytek je v hlavě, respektive v srdci a 1000% je v duši (Vědomí)
 • 200 roků po odchodu Ježíše nějaké skupině lidí nevyhovovalo, to co učil (něco bylo vynecháno, něco úplně změněno)
 • Vatikán má pod sebou 53 km dlouhou knihovnu (na místě Vatikánu  je nejsilnější vyzařování matky Země, kde se můžeme léčit a regenerovat, stál tam chrám Mitrans), kde jsou poznatky z celého světa a zatajují věci, které by pomohli lidem
 • vaší pozorností, mě posíláte svou energii (pochybnosti blokují tok energii v nás a tím poznání)
 • svatá trojice je: bůh, bohyně a syn (Theos + Thea a Philio), ne tedy otec, syn a duch svatý
 • prvohmota (chaos, bylo tam dobro i zlo, dualita), stvořitel stvořil anděly (bezpohlavní, nikdy se nevtělují do lidského těla)
 • Eon (stvoření s vysokou vibrací, ale nižší než anděl a dokáže se vtělit do lidského těla, přichází na zem, když jsou na Zemi těžkosti) a jmenoval se Avatar (projevení boha v lidském těle přes Eony), byli to i vojevůdci, bojovníci, mudrci, filosofové, léčitelé, mágové (ovládají síly světla a podsvětí). Stvořitel stvořil několik eonů v párech (mají pohlaví, aby potom mohli pokračovat v tvoření, silou boha a s jeho povolením , ale bez něho) - Eoni pomáhali tvořit bohu v lidském těle, mezi Eony (on a ona) je dvoj-plamen (jen spolu se dokázali milovat), a proto nemohli a nechtěli mít jiného partnera, jen společnými silami dokázali tvořit dále stvořitelovou silou. Stvořitel je tvořil v cirkulujících cyklech (vnitřní kruh a širší, širší - tvoří mezikruží, které se od středu zvětšuje, na vnějším okruhu (nejnebezpečnější místo tvoření, kde už byla prima-materia), stvořil stvořitel Nuse (duch) a Sofiu (moudrá moudrost, měla zelené oči), kteří tvořili, když v Universu byla tma a po Sofii, byla velmi krásná a chtěla stvořit hvězdy a jak se její krása zrcadlila v temné hmotě, zatoužil po ní Chaos (tmavé, černé tekuté, velká vlna), nebyl tam Nus, aby ji ochránil, utíkala před chaosem (velká tsunami) po mostu, zapletou se jí vlasy pod nohy a spadne, chaos ji zabalí (znásilní) a stáhne se zpět a Sophie plače, křičí (u Eonu je vše velmi zrychlené, protože tvoří) a roste jí břicho  a praskne jí bok, valí se krev po celém mostě a něco z ní vypadne, to rychle roste (kopyta, chlupy, blány pod pažemi, oči jako žhavé uhle, z úst oheň a rohy) . Do té doby bylo tvoření a porod bezbolestné a bez krve, Sofie na tento svět donesla bolestný porod, krvácení. Sofia začala egoisticky sama tvořit bez Nuse a tím přinesla hněv, zuřivost, peníze, mamon, sex, smilnost, tmu atd. (to je výsledek konání ega)

Wikipedia: Podle gnostických představ nejvyšší Bůh stvořil ke svému obrazu eony. Jedním z nich byla Sofia (moudrost), která se rozhodla stvořit vlastní obraz bez souhlasu Boha, což ale vedlo ke stvoření nepovedené a zdeformované bytosti. Sofia ji proto vypudila mimo Pléróma (řec. plnost, naplnění), ale protože i tato bytost zdědila část božské moci, stvořila sama podle svého nedokonalého obrazu vlastní eony a archonty, planety i dvanáct znamení zvěrokruhu. Tato bytost je Démiurgem, který stvořil zemi i kosmos. Při stvoření člověka však o svou božskou částici přišel, protože ji vlivem zásahu Sofie vdechnul člověku, aby jej oživil. Hmotný svět tedy vznikl vlivem zásahu sil, které neměly přímý kontakt se stvořitelským Bohem, ani jeho souhlas. Vesmír i lidské tělo tak jsou pod vládou Démiurga a jeho stvoření. Vládě nevypočitatelného Osudu (heimarmené) může uniknout pouze duchovní část lidské duše, protože má původ u Boha. Tento motiv sice není podrobně rozpracovaný u všech skupin, ale všechny jej nejspíše předpokládaly.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gnosticismus 

 • násilím a válkou nikdy nedosáhnete mír, ale Eoni to uměli udělat přesně tak, aby potom byl mír
 • EdeN (ráj, ostrov na západě), v ráji byl i Adam a Eva (zlatý strom života s stříbrný strom poznání), Eva utrhla jablko a podala plod poznání (plod - nikoliv jablko) Adamovi - poznání a moudrost pochází od ženy (to není hřích, ale Eva měla dost odvahy, kuráže a touze po poznání), potom jak ochutnali oba plod, tak se na jejich tělech objevilo 7 svítících hvězdiček (aktivovalo jim to čakry a moudrost), přes které dostávali energii, sílu od stvořitele. Sokol přenesl Adama a Evu (ostrov Atlandita se potopil) na Sumer (Mezopotámie)
 • Eoni Isis (Eset) a Osiris (Usir), kteří se inkarnovali a byli poslední král a Královna na Atlantidě a Avaloně, než ten ostrov zanikl
 • https://luzs.cz/usir-osiris.html
 • Eoni Sutech (Seth, bratr Osirisa, ale hlásal jeho pravý opak) a bohyně Nefthys
 • Horus
 • Abrahám
 • Mojžíš (10 přikázání)
 • Maří Magdalena (velekněžka, studovala 7 roků v Egyptě a 14 roků jinde), znala se s Ježíšem jako malé dítě z Egypta (pochování Ježíše Magdalenou a jeho vzkříšení je symbol) - smrt za živa, kdy se Vám zesype celý svět - "velký pátek" (rozvod, ztráta majetku, přijdeme o vše čemu jsme věřili atd.), ale nemáme umřít zažila, ale restartovat a jít dál, každé kataklyzma, která nás srazí dolů- důležité je pochopit, jak k tomu došlo (závislost, nedostatek lásky k sobě), jaký je můj podíl, že k tomu došlo a za tři dny opět obnovím svůj chrám - sebe a nechám se vézt duchem (vzkřísím se)
 • Ježíš a Maří Magdaléna nebyli židé (Magdaléna přišla potřít jeho tělo vonnými oleji a bylinami), J + M měli dceru a šli lodí do Francie Arkádie, potom odešli do Skotska a Irska, tam se jejich cesty rozdělili, Magdaléna nepokračovala, ale J a jeho matka šli zpět do Indie a Tibetských hor, kde už žil předtím. Jmenoval se Íša nebo Íškur, léčil a učil tam mnichy. I zde jsou stále utajované svitky.
 • Energie Ježíše a M.M. nebyli lidské - byli to nejvyšší vibrace (7. dimenze), my jsme ze 4.dimenze, oni nepotřebovali zemřít jako člověk, oni byli světlo (nepotřebovali někde nechat tělo). Oba odkráčeli do hor a přešli nazpět do Shambaly, přes Shambalu ke svém otci a matce.
 • Nezáleží na víře a náboženství, duchovní věci si vyžadují úctu a neslouží pro zábavu
 • dějiny se opakují, protože inkarnované duše v lidech se nepoučí, to co zažila Atlantida a Lemurie (země Mu), Atlanťané začali ne mě útočit všemi zbraněmi a došlo k boji mezi dvěma ostrovy a oba zanikly
 • v Egyptě nebyli otroci
 • Mezopotámie, Tibet, Indie, Mexiko, Jižní Amerika (Mayové, Inkové) - z Atlantidy poslal do těchto míst, aby moudrost nezanikla
 • Energie zespodu jsou od matky země a energie z vrchu jsou od Otce (vykřesávané světlo poznání - Sóma, rovnováha) - symbol, který vyjadřuje princip - zákon

dříve

 • Duch nikdy nevznikne, protože "je" a proto nikdy nezanikne
 • Duch (stvořitel, všeobecná inteligence, informační pole, energie - "nejvyšší" vše prostupující vibrace) sníží vibrace - to je duše - sníží vibrace - to je tělo (proto i tělo a také duše může v určité době zaniknout - snížení vibrací znamená smrt, u těla člověka to může být i 120 roků a u duše 1 EON, precesní cyklus - cca 26 000 roků)
 • duše (zhmotňuje se v astrálním těle, kde jsou uchované všechny informace a emoce) člověka existuje právě jeden kosmický (platónský) rok a pak zaniká. 
zobrazit více..
Loading...