Amálie

Statek Amálie

Jako funkční ukázka vzniká nedaleko Lán zemědělská lokalita, která zvládne změnu klimatických podmínek po roce 2030. Takzvanou chytrou krajinu připravuje Centrum pro vodu, půdu a krajinu (CVPK) při České zemědělské univerzitě (ČZU). 

Statek Amálie má rozlohu 500 ha, leží v takzvaném srážkovém stínu a loni zde napršelo jen něco málo přes 300 milimetrů srážek (průměr 520mm).

 • Někteří zemědělci půdu poškozují a ona v sobě pak nedokáže zadržet vodu. Chytrá krajina by měla přinést postupy, které půdu nezničí. 
 • Problém je také to, že odplavována úrodná půda, která vznikala celé generace a už ji nikdy nedostaneme zpátky.

Zemědělská půda v Česku má ale také například problém s neregulovanými drenážemi. Tímto způsobem je odvodněna čtvrtina všech polí. Můžeme to řešit dvěma způsoby:

 • Buď můžeme vodu zadržet v půdním profilu a zvyšovat její zásobu.
 • Drenážní vodu můžeme někam převést, třeba do otevřených vodních nádrží. Pak ji můžeme využívat například pro závlahu. 

Jak postupují ve statku Amálie

Cílem je aby se Amálie stala chytrou krajinou, která bude připravena na dopady klimatické změny (povodně a sucho). Termín dokončení je rok 2022. Na pilotní zemědělský projekt by měla navázat také chytrá lesní a městská krajina.

 • Nové osevní postupy (nová zemědělská technologie) - k vojtěšce, která na poli zůstala z jara, vyseje nová plodina, v tomto případě čirok. Než vyroste, vojtěška ho jako peřina chrání před povětrnostními vlivy.
 • vodu mají zadržet soustavy nádrží, rybníků a mokřadů (působí jako a čistička současně).
 • Testuje se i výstražný systém, který by mohl předpovědět, zda s sebou blížící se přívalové deště přinesou povodně, které mohou spláchnout úrodnou půdu a poškodit domy v přilehlé obci. 
 • Protierozní pásové zpracování půdy.  
 • Spolupráce a zkušenosti s izraelskými vědci.
 • ČZU se tam snaží vymyslet krajinu, která by dokázala odolat těžkým klimatickým podmínkám a zkoumá v centru Amálie, jak bude krajina v budoucnu vypadat, snaží se předpovědět klimatické podmínky v roce 2050. 
 • Výzkumným institutem Volcani Center, vynalezl kapénkové zavlažování, které dávkuje přesné množství vody až ke kořenům rostlin a bude dodavatelem systému.
 • Po únorovém 2019 setkání premiéra Andreje Babiše s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem se dále rozvíjí spolupráce v otázkách kybernetické bezpečnosti a léčebného konopí. 

Je tento finančně nákladný projekt na desítky roků smysluplný, pokud víme, že akutním suchem jsme zasaženi již dnes a nehodláme se vzdát současného intenzivního zemědělství, které likviduje půdní mikrobiom, podporuje vysychání a Erozi půdy, likviduje okolní faunu a flóru!???

 • Známe opravdu přírodu a chápeme její cykly a zákony?
 • Známe příčinu stavu, proč půda nezadržuje dostatečně vláhu?
 • Prof. David Storch říká: moderní průmyslové intenzivní zemědělství a lesnictví ničí půdu a lesy, důsledkem je ubývání vody v přírodě (voda se odvádí mimo svůj přirozený tok).

Komentář: Proč vymýšlet něco, co dokáže sama příroda bez nákladů, pokud ji necháme a nebudeme do ní zasahovat a neustále žít na její dluh!! Stačí pochopit jednoduchou zásadu a selský rozum: rovnováha mezi dáváním a bráním (nemohu jen brát a nic nevracet) - homeostáza!!!

Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity (ČZU), která spravuje statek Amálie.

Jak zadržovat vodu.

více

zobrazit více..
Loading...