Digitální chatbot, reinkarnovaný nesmrtelný křemíkový člověk

Digitální chatbot, reinkarnovaný nesmrtelný křemíkový člověk

Již se naplňují vize a představy našich předků v podobě Golema a Čapkových robotů v praxi, otázkou je, kde se tento vývojový proud spojený s moderními technologie zastaví? Vypadá jako člověk a je od něho k nerozeznání, mluví jako člověk má vzpomínky jako člověk, ale je to člověk s duchovní identitou? Ne! Ale to je další mezník, který se snaží technologické firmy vyřešit, ovládnout vědomí člověka a následně přenést ho do digitálního klonu člověka, aby byl nesmrtelný. Nesmrtelnost jedince (přenesením jeho vědomí do stroje jako šém Golemovi) vládnoucí elity a jeho nekončící moc je cíl, ke kterému lidstvo směřuje.

Digitální reinkarnace fyzického člověka v chatbota

Digitální člověk, (komunikujících robot - takzvaný chatbot) vytvořený majitelem (vlastní digitální dvojče, digitální klon) prostřednictvím moderních technologií, satelitního internetu a umělé inteligence si může převzít bankovní identitu (digitální občanský průkaz) po smrti majitele (stát se nesmrtelným) a dále zatupovat jeho zájmy a žít život v metavesmíru. Můžeme domyslet důsledky procesů, které se již nyní odehrávají před našima očima?

Digitální chatbot, reinkarnovaný člověk, zprávy z tisku:

7.1.2021 Gigant Microsoft podal žádost o patent, který přináší fascinující možnost digitálního vzkříšení lidí jako komunikujících robotů - takzvaných chatbotů. Na chatboty už dnes běžně narazíte, když vám třeba v oblíbeném e-shopu odpovídají na jednoduché otázky nebo když vám pomáhají sjednat návštěvu u pokrokovějšího doktora. Zatím se však tyto produkty strojového učení zpravidla trénují tak, že analyzují konverzace statisíců lidí najednou. Microsoft na to jde ale úplně obráceně. Jeho technologie by měla umožnit vytvořit chatbota pouze z údajů o jedné jediné konkrétní osobě. Systém má v plánu využívat naše "sociální data", jako jsou například obrázky, hlasové záznamy, příspěvky na sociálních sítích, elektronické zprávy, popřípadě i psané dopisy. Z těchto informací pak vytvoří profil konkrétní osoby, ze kterého bude chatbot vycházet.

Sociální data mohou být využita k vytvoření nebo úpravě speciálního osobnostního koeficientu, který by vystihoval charakter daného člověka," uvádí se konkrétně v žádosti o patent. "Podle tohoto koeficientu pak bude možné učit chatbota konverzovat a reagovat v souladu s osobností jeho lidské předlohy." Patent tvrdí, že chatbot by mohl jako skutečný člověk i znít. Analýzou hlasových a dalších zvukových záznamů konkrétní osoby by totiž mohl vzniknout jakýsi hlasový font, který by pomohl napodobit její lidský hlas. A co víc, důkladnou analýzou obrázků, videí a dalších vizuálních informací by dokonce mohl vzniknout interaktivní model člověka, který byl robotovi předlohou.

"Je možné, aby konkrétní osoba, kterou chatbot reprezentuje, odpovídala minulému i současnému subjektu, ať už to je něčí přítel, příbuzný či známý. Stejně tak může odpovídat celebritě, fiktivní i historické postavě či zcela náhodné osobě," píše se v žádosti. "Chatbot může dokonce odpovídat osobě, která ho přímo vytváří, popřípadě trénuje," dodává patent a přímo tak odkazuje na možnost, že by si člověk mohl před smrtí vytvořit svou vlastní digitální verzi.

V patentu je zdůrazněný také rozsah a detail, v jakém bude chatbot schopen svou předlohu ztvárnit. Věrně by měl napodobit konverzační dovednosti, jako je styl, dikce či tón hlasu. Pozadu by neměl zůstat ani pokud jde o zvolené téma rozhovoru, délku a složitost vět či ucelenost projevu.

Patent Microsoftu se zaobírá pouze technickou stránkou problému. Nicméně myšlenka reinkarnace lidí jako chatbotů logicky přináší i spoustu dalších otazníků. Budou mít lidé právo odmítnout účast v tomto systému? A co pozůstalí? Budou moci příbuzní zakázat ostatním, aby si z jejich milovaného vytvořili chatbota? Na tyto otázky bude potřeba najít odpověď, jakmile Microsoft, nebo kdokoli jiný, vytvoří fungující prototyp.

https://forbes.cz/microsoft-vas-planuje-po-smrti-vratit-zpet-mezi-zive-jenze-jako-chatbota/

zobrazit více..
Loading...