Knihovna palmových listů

Knihovna palmových listů

první mahariši mudrc Agastia, oblast Tirunelveli, stát Tamil Nadu, psal palmové listy před cca třemi tisíci lety, poslední listy byli sepsány ve 13. a 14. století

 • srdce čtení z palmových listů je městečko Waitheeswarankoil (cca 200 Nádí center)
 • v Indii je cca 500 tzv. Nádí center, kde provádí výklady palmových listů

Výklad knihovny palmových listů můžeme chápat jako knihu (interpretaci reality a potenciál naší současné inkarnace) s názvem vašeho jména a jmény jednotlivých kapitol jsou známé a jednotlivé stránky jsou již vaší svobodnou vůli. Výklad se může shodovat z 90 % s vaší realitou a u zhruba 5 % výkladů se neshoduje výklad s danou osobou. Důležitý je v tomto procesu nádí (jeho propojení s informačním polem - Ákáša), který čte výklad palmových listů a současně se napojuje na informační pole. 

 • zdrojem informací je otisk palce a na základě otisku palce a osobních dotazů se hledá průnik, výsledkem je konkrétní palmový list, který obsahuje informace o vás a vaší rodině, minulých životech atd.

Čtení palmových listů: Gejza Valent, palmovelisty.vyklad@gmail.com, mobil: +420 734 540 375

Výklad budoucnosti České republiky 2020 -2025

Rok 2020, období nebude až tak příznivé, objeví se více zdravotních problémů mezi lidmi (zvýší se úmrtnost), bude více vztahových problémů a rozvodů než uzavřených sňatků

 • migrace Čechů do okolních zemí a migrace v rámci státu za prací
 • některé země s námi nebudou spolupracovat v rámci obchodu
 • bude zde pozastavení vztahů ČR s EU (2-3 země se mohou oddělit od EU a jít vlastní cestou), spolupráce s okolními zeměmi bude příznivá
 • dojde k poklesu ekonomiky (zastaví se růst), dojde k poklesu v oblasti turistiky (bude vzhůru nohama), dojde ke zvýšení nákladů a daní pro lidi - již se naplňuje
 • mnoho žen bude mít problémy s krví, děti od 3 do 5 roků budou mít problémy s výživou
 • lidé od státu nedostanou očekávanou podporu (bude se snažit, ale nebude v tom úspěšný)
 • přijdou destruktivní problémy pro Česko (je potřeba mít lepší ochranu hranic)
 • nebudou příznivé klimatické podmínky, bude teplo, které zvýší úmrtnost
 • bude problematická situace v náboženství
 • budou politické problémy ve vládě a bude to ovlivňovat život lidí jak pozitivně tak negativně
 • dojde k nedorozumění s některými zeměmi (budou bloky mezi ČR a některými zeměmi Rusko, Norsko)
 • vzdělávání , kultura a duchovního se bude rozvíjet

Rok 2021 bude velmi příznivý pro lidi, budou příznivé klimatické podmínky, nebude zde hrozba od jiných zemí, mezi lidmi bude více lásky, sounáležitosti a pospolitosti v rámci ČR i zahraničí

 • dojde ke zlepšení ve vztahové oblasti (manželství, mezi lidmi atd.), zvýší se porodnost a sníží se úmrtnost
 • dojde k rozvoji turistiky (nová místa), kultury, umění, jazyků, vědy, spirituality a medicíny, dojde k ekonomickému rozvoji a rozvoji moderních technologií ve všech oblastech
 • bude dobrá spolupráce např. Polskem, Ukrajinou, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Německo, Čína i USA, bude větší export než import
 • dojde k rozvoji zemědělství, ale bude potřeba stále dovážet potraviny
 • muži a ženy budou ve společnosti zastávat významné funkce, zvýší se vzdělanost u žen
 • vláda zajistí lepší ochranu lidí, bude dobrá vláda, bude silnější armáda
 • budou otevřeny nové školy, univerzity a nová turistická místa
 • vzdělaní lidé budou cestovat do zahraničí a budou vytvářet spolupráci se zahraničím
 • přírodní medicína bude více využívána lidmi
 • dojde k rozvoji velkých měst Praha, Olomouc, Ostrava, Plzeň a Brno (nové průmyslové zóny a rozvoj turistiky)

Rok 2022 bude průměrný, v některých obdobích nebudou klimatické podmínky příznivé, v oblasti obchodu a ekonomiky dojde k rozvoji, budou opět problémy v oblasti vztahů a rodin, bude převládat partnerský život místo manželství

 • bude více soudních sporů, bude více migrace a prodej majetků (asi růst úroků - exekuce, bankroty)
 • budou zvýšeny daně a úroky, pokles investic do vzdělání, bude rozvoj dopravy, modernizace infrastruktury
 • nové možnosti v podnikání, růst porodnosti, změny v oblasti politiky, vlády atd.
 • migrace do zahraničí - rozvoj v zahraničí

Rok 2023

 • revoluce mladé generace nové vynálezy- zázraky, bude revoluce a úspěch pro zemi přes mladou generaci - nové směry pro rozvoj země
 • starší generace se bude bránit změnám
 • příznivé období, rozvoj v duchovní oblasti (nové náboženství a mistři), ekonomický rozvoj bude pomalý
 • blok v obchodování se zahraničními zeměmi 
 • problémy s platy a penzemi, potíže ve vládě, klimatické podmínky nebudou příznivé
 • zdravotní problémy, rozvoj vzdělání a nové instituce, rozvoj turistiky, rozvoj duchovnosti i do okolních zemí
 • problém s bezpečností lidí, nepřízeň pro některé lidi o některých lidí - přistěhovalci
 • nová výroba a nové suroviny, bude respekt dobře rozvinuté země
 • zvýší se příjem a životní úroveň, budou výkyvy na burze, závislost na dovozu potravin a paliv
 • prodej nemovitosti- krize s nemovitostmi
 • bude spousta studentů ze zahraničí
 • bude dobrá spolupráce s EU a dalšími zeměmi - klidné období
 • produkce niklu a elektrických energií 

Rok 2024, nepříznivý rok

 • negativně mladou generaci ovlivní zahraničí, Válka - možná lidová v ČR
 • ve vládě bude korupce
 • zvýšení úmrtnosti, ohrožení země - válka, malá bezpečnost pro lidi
 • ztráta zaměstnání a uzavírání podniků
 • vliv destruktivních lidí - nepokoje, okolní země nás budou vnímat negativně
 • bude zablokován export-import, pokles výroby, bude větší dovoz než vývoz
 • vzdělaní lidé budou odcházet do zahraničí
 • bude potřeba chránit ženy a dětí, růst nemocí, pokles vzdělání, zvýšená úmrtnost
 • nebude možná na důchody, sociální dávky, nebudou zahraniční investice, bude potřeba podpora sousedních zemích pro ČR
 • bude problém zaměstnanost

Rok 2025, tento rok bude velmi příznivý

 • nová vláda, nové vynálezy a rozvoj výroby, rozvoj vzdělanosti a jeho zrychlení
 • bude dostatek práce, obnoví se lékařská péče
 • rozvoj burzy a průmyslu, obchodu, poroste export bude vyšší než dovoz
 • dobré klimatické podmínky
 • dobrý respekt obecně, dojde ke snížení úmrtnosti, nebezpečí pomine
 • rozvoj turistiky plošně, ekonomická stabilita
 • speciální postavení v rámci v EU a ve světě
 • dobré životní podmínky pro život- přibude přistěhovalců
 • rozvoj spirituality, zvýší se životní náklady, dojde ke snížení daní

2018, 2019, 2021 a 2025 nejlepší roky pro ČR, 2020, 2024 největší problémy pro ČR

S Ruskem bude s různými výkyvy spolupráce, bude i blok ve spolupráci

7.6.2017 Výklad budoucnosti České republiky

2018

Pavel Krejčí se vydal před deseti lety do jedné z indických knihoven palmových listů. Fakta, která mu zde byla sdělena, jej natolik ohromila, že opustil svoje občanské povolání a začal se zabývat zkoumáním mystéria palmových listů. 

knihovny palmových listů nejsou jen o informacích, ale lze se jich ptát i na to, který z minulých životů ovlivňuje náš současný život.  

zobrazit více..
Loading...