Pfeiffer Tomáš

Tomáš Pfeiffer (30.8.1953), představitel biotroniky (léčitelský směr, který nenahrazuje medicínu, ale doplňuje vitalitu), filosof, léčitel, propagátor vegetariánství, žák a pokračovatel práce a učení Josefa Zezulky (30.3.1912 - 13.12.1992), který také působil v Psychoenergetické laboratoři (PEL) profesora Františka Kahudy.

Tomáš Pfeiffer, základní informace o aktivitách:

 • v polovině devadesátých let měl pořad Seance s léčebným působením na televizy Nova
 • podporuje zřízení výzkumných center pro komplementární a alternativní medicínu (CAM), např. v Německu jich je 42, v Itálii 20 a ve Velké Briánii 14
 • zakladatel Společenství Josefa Zezulky (2014), které je v Česku 38. státem registrovaná církev a náboženská společnost
 • zakladatel DUB - Duchovní univerzity Bytí (30.3.1994), Profesní komora Sanátor(KoS)  - svaz biotroniků Josefa Zezulky (30.3.2015) jejíž posláním je sdružovat, školit, vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v Biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky, spolupracovat s jinými duchovními naukami, organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory. Biotronika Jozefa Zezulky (30.3.2015)
 • založil Nadační fond Bytí, s jehož pomocí v Praze vybudoval a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci se zaměřením na zdravotní prevenci, zejména onkologickou a biotronickou, a na přednáškovou činnost
 • založil nakladatelství Tomáš Pfeiffer - DIMENZE 2 + 2, které vydává zejména filosofické dílo Josefa Zezulky
 • zabývá se projektem kruhových domů Bioconstruct (kruh je symbol nekonečna)
 • podniká každoroční cesty do Indie (od 2013), pro příznivce filosofie Josefa Zezulky

Tomáš Pfeiffer, názory, postoje a teze:

 • Člověk je jeden z dominatních druhů, které způsobuje přímo nebo nepřímo vymírání živočišných druhů (14.2.2020)
 • čas se mění s osobností a u každého neběží stejně (čas bytostní a čas skutečný jsou dvě rozdílné věci)
 • dnešní člověk se vzdálil od hlavní stezky života a vývoje a jeho mozek začal pracovat poněkud podivně
 • člověk z přírody prakticky nerozumí ničemu a jeho představy jsou stále scestnější, protože jedině přirozenost je trvale existující, jakékoliv umělé způsoby, které nahrazují přirozenost, sobě zdánlivě příznivým postupem jsou vždy odsouzeny k zániku, protože vždy naruší patra vzájemnosti, protože celek je na sobě závislý a člověk nemůže existovat jako jedinec nezávisle (14.2.2020)
 • technická civilizace našeho druhu nemůže směřovat dále protože, axiomy přijímané rozumem jsou mylné, pokud jsou mylné vedou k zániku (14.2.2020), vše co se dostane mimo rovnováhu je přírodou vyrovnáváno
 • my se nesnažíme věci vrátit do normálu, my se snažíme to vyřešit, to platí pro všechny oboty lidské činnosti včetně zdravotnictví
 • podstata dějů a jevů, které vidíme na planetě je přemnožení jednoho z tvorů (člověka) cca trojnásobně, je jedno co děláte vzhledem k přírodnímu prostředí a planetě, protože děj přemnožení je nejsilnějším hráčem a všechno ostatní, to jen urychluje nebo zpomaluje tato slova se naplní během několika roků  (zdroj: DUB Praha 26.4.2019),
 • přemnožení lze řešit jedině za pomoci vědy (ne násilím ke kterému mají lidé sklony), kdy je důležité pochopit, kde se v současné fázi přírodních katastrof nalézáme (Biotronika to pochopila již před 50 roky, např. dobrovolná a vědomá snaha, aby dva lidé měli pouze jedno dítě), budoucí válka může mít na svědomí 2-3 miliardy. "Akcelerátoty růstu potřeby" v podobě robotiky, umělé inteligence atd. pouze děj urychlují (akcelerují současný stav) odsunují řešení do nemožnosti, která bude bodem zlomu a projevem rovnováhy (dynamická rovnováha vztahů např. Jin a Jang).
 • současná kultura, civilizace zanikne v podobě jak ji známe, nová civilizace se bude vytvářet na troskách té současné a bude dále pokračovat a rozvíjet se...
 • zlo, které nyní vidíme u zvířat a lidí, je pouze přirozený nutný proces vývoje lidské společnosti (rovnováha vztahů - trvale udržitelný koloběh světa)
 • vývoj znamená svoboda v rozhodování, ale jen do určité míry (jsou tu hranice, které nás tísní ve svobodě)
 • děj jde podle zákonů přírody (bez ohledu na člověka nebo vědu) a ty vykonají to co musí, člověk hraje úlohu hráče a záleží jak se zachová
 • věda se snaží pochopit přírodu a poté se snaží přírodu léčit
 • to, co se děje nyní kolem nás, je výsledkem aktivní částí přírodní katastrofy (uschly významné části lesa, atd.)  (zdroj DUB 20.5.2019)
 • prodloužili jsme věk dožítí o 10-15%, ale počet výskytu rakoviny se zvýšil o stovky procent (není tedy pravda, že zvýšený výskyt rakoviny je způsoben zvýšenou délkou dožití), je to logická chyba (zdroj DUB 20.5.2019)

Vydané knihy Tomáše Pfeiffera:

 • Alternativní medicíny (CAM) ve světě (2018), plně indexovaná, vydaná profesní komorou Sanátor, svaz biotroniků Josefa Zezulky
 • Zezulkova biotronika
 • Život přinašeče (2012)

www.dub.cz, www.sanator.cz, dub 26.4.2019 atd.

Loading...