Anomálie vody

p>není známa odpověď, proč voda, jako jediná látka na zemi může existovat ve více skupenstvích (kapané, pevné, plynné, plazma)? Je známo až 66 anomálií vody. Níže jsou uvedené některé z nich.
 • hustota vody se při minusových teplotách zvyšuje a při plusových naopak zmenšuje (u jiných kapalin je to naopak) - mohou za to molekulové vazby (nejvyšší hustota a nejmenší objem je při +3,95°C), za určitých podmínek může být voda tekutá i při minusových teplotách
 • živá (voda ze studánek) a mrtvá voda (vodovodní síť)
 • voda má schopnost ukládat informace (Masaru Emoto)
 • voda má paměť - paměťové medium (voda zaznamenává co se v jejím okolí děje - vše co vidí, slyší, cítí atd...) - klastry (mají cca 400 000 informačních panelů) umožňují vepsání informací do vody mozek obsahuje cca 85% vody, tělo 70-90% vody podle věku)
 • čistá voda má neutrální pH7
 • tzv. čistá voda je nevodivá (taková se v přírodě nenachází),  stává vodičem, jakmile začne rozpouštět látky kolem ní
 • rostliny a jejich plody obsahují až 90% vody
 • voda má i holografickou paměť
 • v parních elektrárnách je běžně teplota na turbíně teplota páry 500°C (není vidět) a tlak 140Atm
 • řezání tvrdých materiálů tlakovou vodou (rychlost 4 machy, tlak 600 atm), přesný řez, neztupí se, není ji potřeba chladit
 • vodu lze zastavit pouze vodou
 • tvrzení, že voda je nestlačitelná neplatí, voda je stlačitelná až o 20 % (při paskalizaci) 
 • voda, která se mění při změně skupenství na páru se rozpíná až 1600x - následně ji můžeme přeměnit na pohyb (parní stroj)
 • kritická teplota vody, kde se všechna voda naráz přemění na hustou páru a není síla, která by ji udržela (všechny tlakové nádoby prasknou)
 • ohřívání vody pomocí rázové vlny (rotor s otvory je téměř těsně v tubusu, v mezeře je voda, rotor se roztáčí a vytváří páru) účinnost je téměř 100%
 • anomálie vody mezi čtyřiceti a šedesáti stupni Celsia - "nestandardní" změny stavů vody a na nich závislé původně neočekávané vlastností
 • pomocí vody se dobýval kámen (v létě se dřevěné klíny zaražené do kamene polévaly vodou v zimě v době mrazů se do puklin ve skalách nalévala voda, voda zvýšila svůj objem a může vytvořit tlak až 400atm)
 • voda má vysoké povrchové napětí
 • voda je nejsilnější rozpouštědlo planety
 • zatím není známo jakým způsobem putuje voda z kořenů vysoko do korun stromů
 • pokud máme vodu ve stříbrných nádobách, vytváříme z ní přírodní antibiotikum (ničí mikroby v těle, používá se v Iráku a Afgánistánu armádou USA)
 • lidské emoce dokážou silně ovlivnit strukturu a vlastnosti vody (Prof. Korotkov, Dr.Emoto)
 • pozitivně strukturovaná voda má vliv na zrání, velikost úrody, obsah minerálů a vitamínů a potřebujeme ji až o 20% méně
 • ve vodovodních potrubích se voda tzv. "defermuje" - narušuje se její DNA a ztrácí energii, ale naopak ji bere - je tzv. mrtvá
 • zmrazené krystaly vody pozitivně strukturované fotografované Dr. Emotem měli tvar 6 cípé hvězdy nebo 6 úhelníku s fraktály
 • nejvyšší hustota vody je při +4 °C
 • jezero zamrzá od hladiny ke dnu a ne naopak (led plave na vodě, je lehčí než voda, která je pod ním - má nejvyšší hustotu)
 • žádně dvě sněhové vločky nejsou stejné - jsou jedinečné
 • tzv. kyselé deště obsahují oxid siřičitý z elektráren průmyslu a automobilové dopravy
 • semínka moringy dokáží vyčistit vodu, nebo pokud dáme znečištěnou vodu na slunce min. na 24 hodin zničí baktérie ( tento efekt se používá v Africe)
 • voda moderuje, pára nikoliv
 • teplota páry kolem 900°C přestane vést teplo, chová se jako izolace (chození bosou nohou po uhlících, nebo poskakující kapičky vody nad rozpálenými kamny)
 • pokud je rozžhavená trubka nad 900°C tak ho snadno ohnete a nespálíte se (nesmí být hroty, nesmí být mastnota i rukách, nesmíme se bát - strach vylučuje se do potu a slin  kyselina máselná, nesmíme to dělat příliš dlouho, nesmí být na rukou nebo předmětu žádná cizorodá látka, předmět musí dostatečně velkou tepelnou kapacitu- aby neklesla teplota předmětu pod 900°C) při strachu se vylučujeme kyselinu máselnou - proto pes cítí, že máte strach!! Kyselina máselná eliminuje tuto anomálii vody.
 • výparné skupenské teplo - pokud máte v koženém vaku vodu, kde voda kůží mírně prolíná a odpařuje se a tím chladí vodu uvnitř (voda zůstává studená i na Sahaře)
 • přehřátí, podchlazení (pro zamrznutí vody je nutný impulz-vibrace, zvuk) - voda na led
 • kondenzační jádra, kde se mění skupenství z páry na vodu (ionty, prach) - cizorodé prvky okolo kterých se obaluje voda. Díky kondenzačním jádrům prší
 • pokud se zvýší sluneční záření, ohřívá se voda, odpařuje- vytváří mraky (brání ohřívání země) a následuje déšť, který ochladí zemi (slunce ale může opět ohřívat zemi atd.) a tak se udržuje přijatelné klima na zeměkouli
 • voda, která se vypaří do atmosféry, s sebou nese energii Slunce jako latentní teplo. Díky němu se vytvářejí mraky a přes kondenzaci par do mraků se energie zase uvolňuje. Voda prostě přenáší teplo z troposféry do stratosféry. 

 • trícium- supertežká voda T2O, deutérium - těžká voda D2O
 • více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika 

https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/07/struktura-anomalie-vody.html 

https://www1.lsbu.ac.uk/water/water_sitemap.html 

Anomálie vody, zprávy z tisku:

25.7.2020 Pára může dosáhnout v podstatě libovolné teploty, a to v případě molekul až do hodnoty termální disociace na atomy. Na otázku odpověděl doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

Tak je ale v případě vody až hodně nad zmíněných 240 °C, řádově několik tisíc stupňů. S tlakem souvisí teplota varu - pokud bychom páru o dané teplotě stlačovali, tak ji při určitém tlaku zkondenzujeme na kapalinu (viděno obráceně, při vysokém tlaku bychom kapalinu museli zahřívat na vyšší teplotu, aby začala vařit, než při tlaku nízkém - příkladem může být např. teplota varu vody, která je za normálního tlaku v naší nadmořské výšce 100 °C, ale ve vysokohorských podmínkách v Himalájích klesne pod 90 °C).

Kapaliny mají ale i tzv. kritickou teplotu - to je teplota, nad kterou nelze páru zkapalnit ani za libovolně vysokého tlaku; daná látka pak existuje v tzv. superkritické fázi, a chová se dost divně - pohybuje se spíše jako plyn, ale rozpouští látky podobně jako kapalina. Kritická teplota pro vodu je 374 °C, superkriticky se začíná chovat nad danou teplotou při tlacích vyšších než 218 atmosfér.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/jake-maximalni-mozne-teploty-muze-dosahnout-vodni-para.A200715_164948_ln_veda_ape

Loading...