Anomálie vody

p>není známa odpověď, proč voda, jako jediná látka na zemi může existovat ve více skupenstvích (kapané, pevné, plynné, plazma)? Je známo až 66 anomálií vody. Níže jsou uvedené některé z nich.
 • hustota vody se při minusových teplotách zvyšuje a při plusových naopak zmenšuje (u jiných kapalin je to naopak) - mohou za to molekulové vazby (nejvyšší hustota a nejmenší objem je při +3,95°C), za určitých podmínek může být voda tekutá i při minusových teplotách
 • živá (voda ze studánek) a mrtvá voda (vodovodní síť)
 • voda má schopnost ukládat informace (Masaru Emoto)
 • voda má paměť - paměťové medium (voda zaznamenává co se v jejím okolí děje - vše co vidí, slyší, cítí atd...) - klastry (mají cca 400 000 informačních panelů) umožňují vepsání informací do vody mozek obsahuje cca 85% vody, tělo 70-90% vody podle věku)
 • čistá voda má neutrální pH7
 • tzv. čistá voda je nevodivá (taková se v přírodě nenachází),  stává vodičem, jakmile začne rozpouštět látky kolem ní
 • rostliny a jejich plody obsahují až 90% vody
 • voda má i holografickou paměť
 • v parních elektrárnách je běžně teplota na turbíně teplota páry 500°C (není vidět) a tlak 140Atm
 • řezání tvrdých materiálů tlakovou vodou (rychlost 4 machy, tlak 600 atm), přesný řez, neztupí se, není ji potřeba chladit
 • vodu lze zastavit pouze vodou
 • tvrzení, že voda je nestlačitelná neplatí, voda je stlačitelná až o 20 % (při paskalizaci) 
 • voda, která se mění při změně skupenství na páru se rozpíná až 1600x - následně ji můžeme přeměnit na pohyb (parní stroj)
 • kritická teplota vody, kde se všechna voda naráz přemění na hustou páru a není síla, která by ji udržela (všechny tlakové nádoby prasknou)
 • ohřívání vody pomocí rázové vlny (rotor s otvory je téměř těsně v tubusu, v mezeře je voda, rotor se roztáčí a vytváří páru) účinnost je téměř 100%
 • anomálie vody mezi čtyřiceti a šedesáti stupni Celsia - "nestandardní" změny stavů vody a na nich závislé původně neočekávané vlastností
 • pomocí vody se dobýval kámen (v létě se dřevěné klíny zaražené do kamene polévaly vodou v zimě v době mrazů se do puklin ve skalách nalévala voda, voda zvýšila svůj objem a může vytvořit tlak až 400atm)
 • voda má vysoké povrchové napětí
 • voda je nejsilnější rozpouštědlo planety
 • zatím není známo jakým způsobem putuje voda z kořenů vysoko do korun stromů
 • pokud máme vodu ve stříbrných nádobách, vytváříme z ní přírodní antibiotikum (ničí mikroby v těle, používá se v Iráku a Afgánistánu armádou USA)
 • lidské emoce dokážou silně ovlivnit strukturu a vlastnosti vody (Prof. Korotkov, Dr.Emoto)
 • pozitivně strukturovaná voda má vliv na zrání, velikost úrody, obsah minerálů a vitamínů a potřebujeme ji až o 20% méně
 • ve vodovodních potrubích se voda tzv. "defermuje" - narušuje se její DNA a ztrácí energii, ale naopak ji bere - je tzv. mrtvá
 • zmrazené krystaly vody pozitivně strukturované fotografované Dr. Emotem měli tvar 6 cípé hvězdy nebo 6 úhelníku s fraktály
 • nejvyšší hustota vody je při +4 °C
 • jezero zamrzá od hladiny ke dnu a ne naopak (led plave na vodě, je lehčí než voda, která je pod ním - má nejvyšší hustotu)
 • žádně dvě sněhové vločky nejsou stejné - jsou jedinečné
 • tzv. kyselé deště obsahují oxid siřičitý z elektráren průmyslu a automobilové dopravy
 • semínka moringy dokáží vyčistit vodu, nebo pokud dáme znečištěnou vodu na slunce min. na 24 hodin zničí baktérie ( tento efekt se používá v Africe)
 • voda moderuje, pára nikoliv
 • teplota páry kolem 900°C přestane vést teplo, chová se jako izolace (chození bosou nohou po uhlících, nebo poskakující kapičky vody nad rozpálenými kamny)
 • pokud je rozžhavená trubka nad 900°C tak ho snadno ohnete a nespálíte se (nesmí být hroty, nesmí být mastnota i rukách, nesmíme se bát - strach vylučuje se do potu a slin  kyselina máselná, nesmíme to dělat příliš dlouho, nesmí být na rukou nebo předmětu žádná cizorodá látka, předmět musí dostatečně velkou tepelnou kapacitu- aby neklesla teplota předmětu pod 900°C) při strachu se vylučujeme kyselinu máselnou - proto pes cítí, že máte strach!! Kyselina máselná eliminuje tuto anomálii vody.
 • výparné skupenské teplo - pokud máte v koženém vaku vodu, kde voda kůží mírně prolíná a odpařuje se a tím chladí vodu uvnitř (voda zůstává studená i na Sahaře)
 • přehřátí, podchlazení (pro zamrznutí vody je nutný impulz-vibrace, zvuk) - voda na led
 • kondenzační jádra, kde se mění skupenství z páry na vodu (ionty, prach) - cizorodé prvky okolo kterých se obaluje voda. Díky kondenzačním jádrům prší
 • pokud se zvýší sluneční záření, ohřívá se voda, odpařuje- vytváří mraky (brání ohřívání země) a následuje déšť, který ochladí zemi (slunce ale může opět ohřívat zemi atd.) a tak se udržuje přijatelné klima na zeměkouli
 • voda, která se vypaří do atmosféry, s sebou nese energii Slunce jako latentní teplo. Díky němu se vytvářejí mraky a přes kondenzaci par do mraků se energie zase uvolňuje. Voda prostě přenáší teplo z troposféry do stratosféry. 
 • Horká voda může někdy zmrznout rychleji než studená, což je nepochopitelný jev zvaný Mpemba efekt. Vědci tvrdí, že za určitých podmínek mohou mít materiály chladicí "zkratku", která umožňuje teplejším předmětům ochladit se rychleji než chladnější 
 • trícium- supertežká voda T2O, deutérium - těžká voda D2O
 • více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika 

Planeta dýchá pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jedno a 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) zajišťuje cyklický kyvadlový proces (mezi souhvězdím Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda ztrácí, jako jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk).

https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/07/struktura-anomalie-vody.html 

https://www1.lsbu.ac.uk/water/water_sitemap.html 

Anomálie vody, zprávy z tisku:

17.12.2020 Horká voda může někdy zmrznout rychleji než studená, což je nepochopitelný jev zvaný Mpemba efekt. Vědci to nedokázali vysvětlit - a nebyli si jisti, že je to dokonce skutečné. Nyní vědci poprvé v laboratoři prokázali bizarní účinek ochlazováním skleněných kuliček, které nahradily složitější proces zmrazování vody. Vědci tvrdí, že za určitých podmínek mohou mít materiály chladicí "zkratku", která umožňuje teplejším předmětům ochladit se rychleji než chladnější

https://www.sciencenews.org/article/physics-new-experiment-hot-water-freeze-faster-cold-mpemba-effect<br>

26.11.2020 Čeští vědci popsali dokonalý trik. Voda za určitých podmínek nezmrzne ani když jsou teploty hluboko pod nulou. Tým výzkumníků z Akademie věd ČR prokázal, že voda za určitých podmínek může zmrznout až při teplotě minus 33 stupňů Celsia. Vědci tak popsali jev, kdy voda ohraničená v pravidelném malém prostoru ztuhne až při této teplotě.

V běžném prostředí naší planety dochází k tuhnutí vody při teplotě kolem nuly. Ve specificky tvarovaném prostoru však může být tato hranice posunuta o desítky stupňů pod bod mrazu. Tuto vlastnost molekul vody vědci objevili jejich umístěním do speciálně tvarovaných dutin z grafenu vyplněných oxidem křemičitým.

Vědci vytvořili nanoled

Vědcům se tak podařilo vytvořit jakýsi nanoled, jehož struktura je ovšem velmi odlišná od běžného ledu, který známe. Přírodní led je totiž tvořen krystaly hexagonální struktury, kdyžto nanoled má krystalické jádro pouze ve středu grafenové výduti. Tento výzkum může být využit například pro vývoj nových technologií a materiálů.

https://technika.magazinplus.cz/1916-cesti-vedci-popsali-dokonaly-trik-voda-za-urcitych-podminek-nezmrzne-ani-kdyz-jsou-teploty-hluboko-pod-nulou.html?<br>

25.7.2020 Pára může dosáhnout v podstatě libovolné teploty, a to v případě molekul až do hodnoty termální disociace na atomy. Na otázku odpověděl doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

Tak je ale v případě vody až hodně nad zmíněných 240 °C, řádově několik tisíc stupňů. S tlakem souvisí teplota varu - pokud bychom páru o dané teplotě stlačovali, tak ji při určitém tlaku zkondenzujeme na kapalinu (viděno obráceně, při vysokém tlaku bychom kapalinu museli zahřívat na vyšší teplotu, aby začala vařit, než při tlaku nízkém - příkladem může být např. teplota varu vody, která je za normálního tlaku v naší nadmořské výšce 100 °C, ale ve vysokohorských podmínkách v Himalájích klesne pod 90 °C).

Kapaliny mají ale i tzv. kritickou teplotu - to je teplota, nad kterou nelze páru zkapalnit ani za libovolně vysokého tlaku; daná látka pak existuje v tzv. superkritické fázi, a chová se dost divně - pohybuje se spíše jako plyn, ale rozpouští látky podobně jako kapalina. Kritická teplota pro vodu je 374 °C, superkriticky se začíná chovat nad danou teplotou při tlacích vyšších než 218 atmosfér.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/jake-maximalni-mozne-teploty-muze-dosahnout-vodni-para.A200715_164948_ln_veda_ape

zobrazit více..
Loading...