Automobilová doprava

p>V roce 2019 bylo vyrobeno cca 75 600 000 vozidel (on-line), do roku 2040 má být na planetě cca 2 miliardy automobilů, z toho 15 % elektromobilů

Trendy v automobilové dopravě:

  • přechod na elektromobilitu, uhlíková daň na spalovací motory v EU, elektromobilita bude znamenat zdražování elektrické energie
  • není jasný ekonomický trend: elektromobily, vodíkový či jiný pohon
  • vysoké náklady automobilek na elektromobilitu a na splnění nové legislativy (emisní, bezpečnostní předpisy a recyklace), budou přeneseny na státy a obyvatele
  • hrozí pokračování obchodních válek a jejich dlouhodobý dopad
  • spojování automobilek za účelem snížení nákladů
  • autonomní doprava
  • sdílené automobily, snížení počtu vyrobených vozidel
  • vlastní vozidlo se stane luxusem díky uhlíkové, ekologické dani a dalším faktorům (omezený vjezd do měst, špatné parkování, zdražení vozidel, přeplněná velkoměsta a jejich okolí atd.)
  • rozvoj rychlovlaků mezi velkoměsty a vlakové dopravy v EU bude konkurencí pro automobilový průmysl
  • více
zobrazit více..
Loading...