Hana Sar Blochová

Hana Sar Blochová

https://sar-blochova.cz/

Ježíš (učil se v Egyptě) přináší světlo tam, kde je nejvíce temno do Izraele.

11.12.2020 Dr. Hana Sar Blochová, Boží království uprostřed Evropy.

Podle prastarého proroctví sybily Libuše se měla Praha stát městem, jehož "sláva se bude hvězd dotýkat." 

Odkazu syrské legendy "Poslední císař" z 6. století i tzv. joachimitského proroctví z Itálie 12. století zcela odpovídala vláda mocného českého krále Přemysla Otakara II., jenž měl křesťanstvo převést do éry Ducha svatého, tedy do Božího království. 

 • Přemyslovci, Slavníkovci a Vršovci jsou pokračovatelé grálské linie a mají původ na Velké Moravě.
 • Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, (1233, Městec Králové? - 26. srpna 1278, Suché Kruty) byl pátý český král, moravský markrabě, rakouský vévoda, štýrský vévoda, korutanský vévoda a kraňský markrabě z rodu Přemyslovců. Narodil se jako syn českého krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štaufské. 1253 rovněž zemřel Václav I. a Přemysl se stal českým králem. 
 • Zmizela Přemyslovská koruna na Moravském poli a smrti mocného českého krále Přemysla Otakara II. Bitva na Moravském poli byla svedena 26. srpna 1278 (na den sv. Rufa) v odpoledních hodinách na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen, ležícími v Dolních Rakousích 30 km jižně od Břeclavi. Bitvy se účastnilo dohromady cca 55 000 mužů (přesné počty nejsou známy) a jejich střet trval přibližně tři hodiny. Výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení nově nastoleného habsburského panství v Rakousích a Štýrsku, které se staly tzv. dědičnými habsburskými zeměmi a daly základ geopolitickému uspořádání, které přetrvalo téměř šest a půl století, do roku 1918.
 • Templářský a cisterciácký řád byli propojené.
 • Karla IV podporovali Templáři a potom ho opustili.
 • Husitské hnutí bylo propojeno s templářským řádem.
 • Nejstarší kořeny jsou spjaté s Byzantskou říší.

15.10.2020 NA PALUBĚ Dr. Hana Sar Blochová. První část: pyramidy v Česku a dávné civilizace.

 • Pyramidy sloužili na harmonizování planety (komunikace s prostorem, podnebím, mimozemskými civilizace a Vesmírem), aby nebyli vulkanická činnost atd. Na planetě jsou 2 typy energií. Pyramidální zářiče vyzařující, odstředivé jsou mužské a jeskyně přijímající, pohlcující, dostředivé ženské. A obě tato místa musí být v harmonii.
 • Pyramidy jsou dělané z přírodních kopců nebo uměle stavěné (které harmonizují jiným způsobem).
 • Dle mého tady byli 4 civilizace před námi, které mám já spojeny s prvohorami, druhohorami (dinosauři), třetihory (doba postatlantská), čtvrtohory (zalednění) atd.
 • Během vývoje dlouhodobého ztrácíme schopnosti (ztrácíme v hmotě), ale naše duše získává zkušenosti (získáváme na úrovni duše).
 • Darwinova teorie se ukazuje, že není platná a stále se drží.
 • Planeta má asi 5 vývojových stupňů (5 civilizací, nyní jsme ve 4), čeká nás éra, která by nás měla někam dovést. 5 civilizace může být zlatým věkem pro duši, v materiálním světě je to návrat na stromy, návrat k přírodě a harmonii (odklon od technologií a civilizace). Návrat k původnímu řádu v matriarchátu v souladu s přírodními zákony, aby nebyli narušitelé a predátoři systému. 
 • Naši předci byli schopni vnímat energetická místa a na nich stavěli stavby v nějakých érách.
 • Až na Antarktidě roztaje led, tak tam uvidíme urbanistické celky pyramid. Pyramidy nebyli na bydlení, ale harmonizaci to, co bylo narušeno vývojovými etapami. My tušíme význam těchto staveb, ale je nám to zatajováno.
 • Na Moravě hora Kněhyně a jeskyním systémem, Radhošť, Klenov, Hradisko, Čínské skály.
 • Podzemní města a dálkové chodby (byli ještě ve středověku, úniky z hradů, měst atd.). Posledním majitelem těchto informací byl řád Jezuitů. Výrazné podzemní prostory se dochovali ve Znojmě a Jihlavě. Celá planeta je prošpikována podzemními prostory, dálkové podzemní chodby, koridory, labyrinty a systémy podzemních měst. Museli být období, kdy civilizace přežívali v těchto prostorách, katastrofy atd.
 • Pyramidální hory se chovají jako pumpy (Kalštejn) a jsou spojeny s vodním tokem. Voda puklinová je nasávána na povrch toky energií a pyramidálním jevem (stavbou, kopcem). Tam kde je pyramidální efekt, hora má pyramidální tvar a schopnosti nasávat vodu, tak tato hora vykazuje pyramidální jev.
 • Zvuk (i třeba vlastní hlas) je jediné vlnění, které je mechanické, přímo působí na hmotu, rozvibruje molekuly a tím pádem dokáže hmotu dostat do energetického vyššího stavu. Když zvuk zaměřím např. křemen, ten se rozdělí na dva póly (plus a mínus), vytváří bipól a vytváří miniaturní piezoelektrický jev a vznik lehké elektřiny, která vodí. Když někde zazpívám do skály (na nějakém rozvodném systému), tak se objeví světelný jev, pokud je to tak nastavené. 
 • Máme duální nastavení: obsahu (se tam naleje, světlo) a forma (pohár). Díky tomu může zvuk (muzikoterapie) rozdělit i spojit.
 • 5. čákra je tvůrčí, právě proto, že může formulovat myšlenky hlasem. Veškeré mýtické a mystické systémy hovoří o tom, že člověk je tvůrčí slovo (logos, řeknu a stane se). Já to vytvořím ve světle a ve formě a potom se to podle jiných zákonů opět spojí.
 • My jsme nyní podle různých proroctví a insignií postarat o duchovní rozvoj, podle dávných proroctví by měla Slovanská kultura dodat do systému duchovní stránku. Kvalitu duše, která byla potlačena západním modelem. 
 • Já vidím v tom velkou šanci právě, staré civilizace, odkaz jako zánik - proč zanikly a zářič Karlštejn, který nám dává dává naději, hmota zaniká, ale duše má vývoj.
zobrazit více..
Loading...