Hana Sar Blochová

https://sar-blochova.cz/

11.12.2020 Dr. Hana Sar Blochová, Boží království uprostřed Evropy

Podle prastarého proroctví sybily Libuše se měla Praha stát městem, jehož "sláva se bude hvězd dotýkat." 

Odkazu syrské legendy "Poslední císař" z 6. století i tzv. joachimitského proroctví z Itálie 12. století zcela odpovídala vláda mocného českého krále Přemysla Otakara II., jenž měl křesťanstvo převést do éry Ducha svatého, tedy do Božího království. 

  • Přemyslovci, Slavníkovci a Vršovci jsou pokračovatelé grálské linie a mají původ na Velké Moravě
  • Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, (1233, Městec Králové? - 26. srpna 1278, Suché Kruty) byl pátý český král, moravský markrabě, rakouský vévoda, štýrský vévoda, korutanský vévoda a kraňský markrabě z rodu Přemyslovců. Narodil se jako syn českého krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štaufské. 1253 rovněž zemřel Václav I. a Přemysl se stal českým králem
  • Zmizela Přemyslovská koruna na Moravském poli a smrti mocného českého krále Přemysla Otakara II. Bitva na Moravském poli byla svedena 26. srpna 1278 (na den sv. Rufa) v odpoledních hodinách na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen, ležícími v Dolních Rakousích 30 km jižně od Břeclavi. Bitvy se účastnilo dohromady cca 55 000 mužů (přesné počty nejsou známy) a jejich střet trval přibližně tři hodiny. Výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení nově nastoleného habsburského panství v Rakousích a Štýrsku, které se staly tzv. dědičnými habsburskými zeměmi a daly základ geopolitickému uspořádání, které přetrvalo téměř šest a půl století, do roku 1918.
  • Templářský a cisterciácký řád  byli propojené
  • Karla IV podporovali Templáři a potom ho opustili
  • Husitské hnutí bylo propojeno s templářským řádem
  • Nejstarší kořeny jsou spjaté s Byzantskou říší
zobrazit více..
Loading...