Štefan Vaľo

p>Štefan Vaľo Adresa: Košice, Južná trieda 74

Tel: +421 904 155 555,  +421 903 725 075

Email: povodne@povodne.sk, www.povodne.sk

Prečín

věnuje se suchu a povodním od roku 2009 a má 40 let zkušeností s vodou a půdou

Protipovodňové projekty:

 • projekt Ťahanovce - rekultivace lesních cest postup z nejvyššího místa směrem  dolů (protipovodňové opatření)
 • projekt Repejov - budování estetických poldrů
 • Ukrajina

Pro příklad: plocha 4 km2 (400ha) revitalizovaných lesních cest zadrží  (při ročním úhrnu srážek 700 mm) 2800 000 m3 dešťové vody, která spadne na tuto plochu. A navíc zadrží i vodu nad těmito revitalizovanými cestami, to může toto číslo zvýšit až 2 x (na 5,6 milionů m3 dešťové vody).

 • voda je život, pokud se do lesa vrátí voda, vrátí se i ptáci, kteří z lesa mizí

28.6.2020 Vaľo má poměrně jednoduché, levné a efektivní řešení: příčně ke svahu narušuje cesty metrovými jámami tak, aby se v nich zadržela voda a nemizela v řekách. Opatření v kombinaci s tůněmi a mokřady úspěšně aplikoval už dříve třeba v lesích nad obcí Ťahanovce blízko Košic, kde už díky tomu nemusí čelit pravidelným záplavám. Česká stopa je k vidění na Velkém Javorníku, kde Biskupské lesy s pomocí CHKO Beskydy začaly právě jámami narušovat staré přibližovací cesty po těžbě dřeva. K realizaci stačí málo: sto metrů bagr zvládne "načechrat" za necelé dvě hodiny.

"Tam, kde je ničím nepoškozená půda v lese, se 120 litrů vsáklo do hloubky asi deseti centimetrů za 12 minut. Oproti tomu o kus vedle na utužené lesní cestě voda stekla po povrchu a prakticky se nevsákla. Trvalo jen 35 sekund, než prvních asi deset litrů začalo vytékat z pórů pod místem, kde jsme vodu nalévali," komentoval Vaľo. Jen o něco pomaleji voda odtékala pryč z posekané louky, jejíž půda je také uježděná traktory. Ani ta nedokázala zdaleka vsáknout vodu tak, jako neporušená půda.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/moravska-tsunami-je-sestra-sucha-budou-to-roky-nez-napravime-stare-chyby-rika-expert.A200627_104203_ln_domov_ele

Klimatická chyba

Povodne a suchá, dva problémy s jedným riešením 12.6.2013

Odkaz pro vlády států a pro delegáty klimatické konference v Paříži (UNFCCC)

Když zastavíme odvodňování pevnin:

 • zastavíme přehřívání pevniny sluneční energií
 • zastavíme globální oteplování
 • zastavíme tání ledovců
 • zastavíme stoupání hladiny oceánů
 • zastavíme povodně
 • zastavíme sucha
 • zastavíme snižování hladiny podzemních vod
 • zastavíme vysychání potoků a řek
 • zastavíme sesuvy půdy

Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena ' Štefan Vaľo ' ocenené festivalom Agrofilm 2015

Loading...