Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.(1968)

Více než dekádu strávil ve službách České národní banky. V letech 2005 až 2010 byl jejím viceguvernérem, od roku 2010 do roku 2016 působil jako její guvernér. Od roku je 2017 hlavním ekonomem společnosti Generali CEE Holding, vletech 1986 až 1990 byl prognostickém ústavu.

Jednou se nás děti zeptají: "Vy jste vážně za těch deset let, kdy jste si půjčovali skoro zadarmo, nepostavili nic pořádného? Opravdu jste neudělali žádnou investici s návratností nad třicet let?" Vždyť my jsme měli chvíli i záporné úrokové sazby a investoři státu ty peníze doslova cpali. 

Miroslav Singer a jeho názory:

26.6.2020

 • Naše problémy se jmenují příliš štědrý sociální systém, stárnoucí populace, zvyšující obtížnost financování důchodového i zdravotního systému, zřejmě nekvalitní školský systém - stále žasnu nad tím, že většina škol během karantény nezavedla distanční výuku - a obecně nevýkonný státní aparát. Ty první pak generují přímo neúnosné rozpočtové trendy, ty za nimi pak vedou k tomu, že se řešení tohoto problému spíše vzdaluje, než přibližuje
 • https://nazory.ihned.cz/c1-66782900-singer-vavra-horska-a-dalsi-ekonomove-radi-vlade-co-delat-proti-krizi-zmensete-statni-spravu-penize-davejte-tem-kdo-je-skutecne-potrebuji 

20.5.2020

 • určitě se posune způsob, jakým pracují korporace. Neboli nevrátíme se všichni do kanceláří, a i pokud v nich budeme častěji než v posledních týdnech, nebudeme v nich pracovat od pondělí do pátku. To může ovlivnit třeba život ve městech, zmírní se ranní i odpolední dopravní špičky, umím si také představit, že místa, kde se koncentrují korporace i přes den, poněkud utichnou 
 • Druhý rys dnešního "karanténního" světa, který s námi zůstane, jsou různé rozvážky a dovážky. I moji rodiče už nakupují přes "rohlík" či "košík" a jsou spokojeni. To se nezmění a obchody i řetězce budou muset hodně měnit. 
 • Pandemie nám znovu připomněla moc a sílu institucí, jako jsou stát či centrální banka. Byl bych velmi rád, kdyby se povedlo jasnou a pandemií prokázanou potřebu distančního kontaktu občanů se státem přetavit do překlopení společnosti k univerzalitě vlastnictví digitální identity. Technické prostředky umožňující to provést bez velkých těžkostí nám už dnešní bankovní identity nabízejí. Jde jen o to politické odhodlání. 
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66765870-jak-zmeni-koronavirus-svet-odpovidaji-rychetsky-kintera-singer-hulova-a-dalsi
 • Nevěřte věrozvěstům zkázy hlásajícím příchod hluboké ekonomické krize, nic strašného nás nečeká. Naopak, pominou-li některé nejistoty, jako je například vývoj americko-čínských obchodních sporů nebo brexit, může být mnohem lépe. (21.12.2019)
 • Za předpokladu zachování existence eura to zna­mená, že se eurozóna bude muset dál posunout směrem k federalizaci. Přínosem jakéhokoliv jednotného celku přece musí být třeba fungující dopravní spojení, obrana a podobně.
 • Brexit: EU ztrácí druhou největší ekonomiku a jednu ze čtyř největších evropských armád, a to v době, kdy pořád mluvíme o rostoucích bezpečnostních hrozbách. Je to velká škoda a obrovský politický neúspěch všech zúčastněných.
 • Bojím se, abychom si za dvacet let neříkali, jak bylo v této době neuvěřitelně dobře. Kolik svobody jsme měli. Z toho mám opravdu strach. A štve mě, že mizí úcta ke svobodě projevu lidí, kteří mohou na první pohled zdánlivě říkat nesmysly. 
 • Poprvé nejméně za čtvrtstoletí to totiž není tak, že by ekonomika ovlivňovala politiku, ale naopak stoupá vliv politiky na ekonomický vývoj. Indexy měřící politickou nejistotu ukazují, že ani během pádu Lehman Brothers, ani při evropské dluhové krizi, ani při migrační krizi a ani po zvolení Trumpa nebyly politické nejistoty tak významné. 

Jaké největší problémy budeme muset vyřešit, aby se v Česku lépe žilo v horizontu příštích dekád?

 • Tím prvním je stárnutí populace, jež se může projevit v řadě oblastí ekonomiky. Máme naštěstí relativně silný příliv migrantů z východní Evropy, kteří to šedivění populace vyváží. To je super. Stárnutí je spíš problém z hlediska zdravotních nákladů. Musíme si přiznat, že kvalitu zdravotní péče udržíme jen tehdy, když náklady na ni vzrostou. Statis­tika říká, že 80 % výdajů na zdravotní péči je za člověka vynaloženo v posledních pěti letech před jeho smrtí. 
 • Musíme zlepšit infrastrukturu 
 • Totální nechuť české společnosti k digitalizaci státní správy
zobrazit více..
Loading...