Ondřej Habr

Ondřej Habr

Mgr. Ondřej Habr (11.7.1968), levák, astrolog, astropsycholog, žije v Praze, nabízí služby z oblasti astrologie, výklad osobních i partnerských horoskopů včetně vedení kurzů astrologie, pořádá také přednášky. Mgr. Ondřej Habr je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval geografii. Po absolvování se pohyboval řadu let jako konzultant ve sféře ekonomie a územního plánování. Astrologii se aktivně věnuje od roku 1990, zprvu samostudiem, posléze na kurzech. V posledních letech, tj. od roku 2006 aktivně předává svoje astrologické poznatky formou tematických přednášek, seminářů a výkladů v Praze, Brně, Hradci Králové a Jablonci nad Nisou.  

 • Kromě astrologie se také věnuje geomantii, do této oblasti zaměřuje svoje cesty po Česku (cyklus hledání vnitřní krajiny, astrologické vycházky po Praze). 

astrologie, jak otočit nevhodné ve výhodné (přizpůsobivost)

 • mail: ondrej.habr.astrologie@gmail.com, Ondrej.Habr@seznam.cz 
 • tel.: +420 604 638 522, skype: onhabr

Software: streamyeard.com (kurzy online)

Ondřej Habr: To, co řešíme, skončí až kolem Vánoc. Příští rok bude už jiný

 • Spolupráce mezi lidmi bude komplikovaná a zaseknou se i některé dobře míněné projekty. Nečekejme, že nám někdo přijde na pomoc. Máme tedy raději odpočívat a přemýšlet, co můžeme, či nemůžeme změnit. 
 • Napětí se má částečně rozvolnit zhruba v půlce listopadu, a to, co doposud řešíme.
 • Jupiter se Saturnem se spolu chystají do konjunkce, takže se v naší společnosti mnohé změní a přijdou nové pohledy na svět. Přijde konec a začátek nějakého velkého cyklu. 
 • Také Advent bude zajímavý - budeme mít pocit, že jsme takový doposud nezažili. Rok 2020 pod nadvládou Luny byl analytický, poznávali jsme, čeho jsme schopní. Šli jsme hodně do svého nitra. To co se stane v prosinci v ekonomice (klíčové období, stane se zásadní věc), to ovlivní celý rok 2021. Bude také tlak na naši spirituální složku, půjde tam o obrodu podstaty své víry u jedinců
 • Rok 2021, kterému bude vládnout Saturn (nové začátky a konce), bude plný překvapení. Začátek roku bude drsný, přijdou nepříjemné zprávy a nastavení nových parametrů společenského a ekonomického života. Budeme už vědět, o čem je náš život, jaké jsou před námi úkoly, a zaměříme se jen na to, co má smysl.
 • Budou vznikat nové příležitosti jak se realizovat a život nebude tak sešněrovaný, jak ho vidíme dnes, iniciativa jednotlivců bude mít velkou šanci na realizaci - po nárazu se oklepeme a budeme se dívat co bychom mohli dělat a jak uspět
 • Na osobní rovině bude i příchod nových témat

Ondřej Habr: Životní směřování dle astrologie 18.10.2020


Astrologický náhled na rok 2021 + léto, podzim 2020

 • zatmění Slunce 21.6.2020, téma rodiny 
 • rok 2020 je rokem LUNY (Luna vládne ve znamení Raka - vodní znamení), unikát dvě novoluní v Raku (21. června a 20. července) a zatmění Slunce
 • viditelné komety nám signalizují období změn, v té sféře, kde působí rozhodí témata (vnáší chaos a nový pořádek) - nemá výrazný vliv
 •  v roce 2020 je enormní nakupení planet ve znamení Kozoroha (Pluto, Saturn, Jupiter a nyní v červenci jsou retrográdní do konce roku) Jupiter a Saturn kolem 20. prosince přejdou do Vodnáře - čekají nás dost výrazné společenské a osobní změny (se Saturnem a Jupiterem hledáme jistoty a pravdy - absolutní vyřešení našich témat), tématem je i osobní a společenská duchovní obroda (starý svět končí, objeví se nový v polovině roku 2021. Uran (vyšší já, vyšší myšlení, cílů a ideálů - prostřednictvím skupiny lidí) ve znamení Býka a Neptun ve znamení Ryb
 • důležitý je Mars, je retrográdní ve znamení Berana (10.9.- 15.11., vzbudí v nás sílu, pocit jedinečnosti a identity - probuzení v angažovanosti osobní i kolektivní) a Býku bude až v lednu 2021, bude kolizní posledních 14 dní v srpnu 2020 až do 10.9. (bude konjunkce s černou Lunou - ukazuje naše traumata, zveličuje problémy, nevidíme řešení), tři data na které si máme dát pozor: 28.9. kvadratura 10.10. kvadratura s Jupiterem, Saturnem, Plutem, Sluncem a Lunou, 13.10.
 • od 20. prosince (Saturn a Jupiter vejde do znamení Vodnáře atd.) - začátek nových pořádků (od jistot do změny pravidel a podmínek), výrazný předěl, zpochybnění významu hodnot (řebříčku), kolektivní iracionální jednání
 • konec leden a února 2021 (první třetina roku) - střet nového se starým, konflikt myšlenek (globální změny)
 • 3.11.2020 volby v USA, retrográdní Mars přeje Trumpovi
 • 15.11.2020 významný NOV
 • po 10.9.2020 může být návrat k tomu co bylo, bude záležet na reakcích lidí od 20.8 -10.9. a to bude udávat tón, společnost se bude polarizovat, a 15.11. budeme mít jasno, jak to bude probíhat dále, riziko zdravotní může být na konci listopadu a začátku prosince 2020 (budou různá ohniska), restrikce budou jiné, nebudou tak razantní
 • Jak to bude s Českou ekonomickou 2021? v Březnu může přijít oživení ekonomiky

28.3.2020 předpověď na Jaro 2020

ve 12. domě se nachází Jupiter, Pluto, Mars, Saturn a Luna ve Vodnáři, to může svědčit o určité izolaci, a hodně z nás bude vylézat na povrch a projevovat se během týdnů a měsíců
Téma vodnáře je téma sociální, svobody. Jupiter, Saturn a Pluto jsou planety kolektivní, společenské, dají se očekávat kolektivní omezení. Pro jaro 2020 bude charakteristické, že většina z nás projeví takový jací jsme (otevřeme se, projevíme se), jaké máme základní nastavení.

Co nebylo stabilní (duben až červen - jaro) zmizí, co nás stabilizuje si podržíme do léta a dalších měsíců

 • vnitřní tlak bude enormní na několika rovinách (planety setkávají se ve 12 domě, kde vládne Saturn, nyní ve Vodnáři), celé jaro budeme na něco čekat (až se něco otevře, uvolní, projeví, ukáže, dá najevo)
 • snaha jít jinou cestou, není to dobrovolné, je to pod tlakem, vše je zamlžené (komunikace, atd.) - obrátit se dovnitř 
 • 22.3. Pluto se setkalo s Marsem, velká dynamika postupu nemoci, od 1.4. Mars přechází do Vodnáře, nemoc začne být systematicky potlačována
 • 5. dubna - konjunkce Jupitera a Pluta  (1.7. a 15.11), 12 ledna (zatmění) problémy vznikly, kolem 5.4. můžeme rozumět mechanismu nemoci, uleví se od strachu
 • Otevření škol kolem 11-24. května, zpráva o otevření škol kolem 25 dubna
 • Otevření hranic (vztah mezi lvem a Merkurem) za 28 týdnů až 28 měsíců
 • 11. května - hledání normality - nové rovnováhy, na začátku července se Saturn vrátí do znamení Kozoroha (retrográdní Saturn, stabilizační prvek)
 • Luna se nachází ve Vahách - společenská krize, obnova vztahů a propojení
 • ekonomika: kritičtější období na přelomu června a července,  a také na přelomu července a srpna, konec září a začátek října (selhání morální, erudice, schopností pracovat v nových podmínkách a řešení), v těchto termínech je nutná obezřetnost
 • Jak bude vypadat léto 2020? Velké napětí akčností (rozjezd) a brzdou (odrazování) - pnutí zda pokračovat v opatřeních nebo je ukončit?? Skryté šíření nemoci - nebo krize (společenské, ekonomické) - ještě to není za námi, bude nás to nutit jednat jinak na základě zkušeností, bude větší možnost pohybu a návrat k normálnosti (budeme hledat jinou normálnost - novou cestu), hledání stability
 • Migrace není tématem, nyní je to koronavirus, klimatické změny
 • Saturn a Jupiter - organizace společnosti - technika a technologie (technologicky jsme pozadu ve srovnání s USA a Čínou, Taiwanem, Koreou) - rozvoj digitalizace a moderní technologie (nový motor společnosti v 21. století) - rozvoj spolupráce
 • Potravinová soběstačnost a klimatické změny, potraviny je citlivé téma (lepší organizace a logistiky), řešit to lokálně a omezit zbytečné dopravy z jiných kontinentů - do ceny potravin promítli ceny potravin - bude se měnit tok surovin (více lokální charakter)
 • Ropa a USD, nestabilita měn, iracionální zásahy, výkyvy kurzů díky náladám - nebudou rozhodovat makroekonomické nástroje, Uran v býku min. do listopadu to bude umírněné, výraznější změny v prosinci 2020, a pak v roce 2021 v kvadrátu Saturnu s Uranem
 • v roce 1518 konjunkce Saturna a Pluta v Kozorohu (epochální charakter) - obdoba s dnešní situací
 • 19.00 28.října 1918 počátek Československa - v roce 2020 se významně otřásá podstata našeho státu (Uran je v opozici se Sluncem), dochází ke změně, celospolečenským změnám (parlament, státní organizace - nové směřování a fungování našeho státu) - láme se chleba v dalším směřování, můžeme kormidlovat jinam
zobrazit více..
Loading...