Emoční matrice

Emoční matrice nebo také emoční filtr je termín, který takto nazval Erich Fromm a často na svých přednáškách ho používá Doc. Václav Cílek. Emoční matrice (filtr, přes který člověk k sobě pouští či upravuje informace), způsobuje, že člověk nejde přesvědčit vědeckými ani hmatatelnými argumenty, důležité je lidi nepřesvědčovat, jen dávat informace o svém poznání, pokud se někdo ptá... Podobný postoj k předávání informací má i prof. Peter Staněk, který se také snaží podobně jako prof. Miroslav Bárta, doc. Václav Cílek a další podpořit a posílit resilienci člověka v současné společnosti proti nastupující krizi či případnému kolapsu civilizace.

Emoční matrice, emoční filtr:

  • při krizi je důležité také neztratit energii a nepodlehnout emocím (tj. schopnost se tréninkem odizolovat od emocí) - řízená emoční matrice... (jako je např. strach o sebe, děti, majetek atd). a profesionálně např. v podobě, hasiče, policisty, vojáka nebo lékaře realizovat svoji práci, bez ohledu na situaci, ohrožení v okolí a moci tak složit ve prospěch celku.
  • emoční matrice v podobě strachu z neznáma, rozhodnutí, partnerského vztahu atd. - projevem může být únik do tzv. virtuální reality (člověk přestává žít reálný život)
  • emoční matrice je přímo spojena s mozkem a mikrobiomem

Co může uvolnit emoční matrici?

Co může být bodem zlomu, která způsobí uvolnění vaší emoční matrice, vy bude schopni přemýšlet o informaci, která k vám přichází a může být příležitostí i hrozbou.

  • důvěra
  • láska
  • poznání, uvědomění
  • nová informace nebo poznání člověka
  • silný emotivní zážitek (rozpuštění bloků a vzorců myšlení)

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu laika

Loading...