Šittův řez

Mnohé odrůdy meruněk velice špatně rozvětvují a tvoří málo plodonosného obrostu. Sadaři proto doporučují posílit plodnost koruny a provést Šittův řez.
V prvních letech po výsadbě zaštípneme hlavní výhony meruňky zhruba v polovině června, tedy v době kdy se na nich vyvinulo 12–15 listů. Tímto zásahem podpoříme tvorbu plodonosného obrostu již ve spodní části korunky a zabrzdíme bujný prodlužovací růst hlavních větví.
  • Další přínos řezu spočívá v tom, že květní pupeny vzniklé na výhonech vyrostlých po zaštípnutí, raší na jaře později, a také proto tak snadno nezmrznou.

Napřesrok

Plodný obrost, který během vegetace vyroste a je delší než 50 cm, zkrátíme příští rok na jaře o 1/2–2/3 tak, aby na zbylé části zůstaly skupiny květních pupenů. Krátký obrost v korunce nezkracujeme.

  • Poté v polovině června zkrátíme všechny letorosty delší než 20–25 cm o třetinu až polovinu, čímž opět podpoříme tvorbu květních pupenů.

V následujících letech

Po ukončení tohoto výchovného řezu korunku v následujících sezonách pouze prosvětlujeme a to nejlépe během vegetace nebo na jaře. Bujně rostoucí prodlužující nebo postranní letorosty můžeme pak opět v červnu zkrátit Šittovým řezem o 1/3-1/2 délky.

Později, když jsou přírůstky stromu jen krátké (v letech po bohaté úrodě), zmlazujeme v červnovém termínu větve do 2-4letého dřeva a případně hlouběji u neplodících stromů. Rány ošetříme latexovou barvou.

  • Bujné výhony vyrostlé po zmlazení krátíme opět v polovině června Šittovým řezem.

Zhruba po 4 letech výchovný řez korunky ukončíme, ale stále bude ještě třeba odstraňovat konkurenční výhony. Dále bude třeba korunku prosvětlovat (v hustých korunkách obrost odumírá) a to nejlépe za vegetace (v srpnu a září silnější větve), nebo na jaře plodonosný obrost z tenčích větví.

Později, až se sníží intenzita růstu a přírůstky budou jen krátké (po letech s velkou úrodou), zmlazujeme větve do 2–4 letého dřeva, případně i hlouběji u neplodících stromů v červnovém termínu.

  • Hluboké zmlazení u plodících stromů je možné v srpnu, protože řez do starého dřeva a zvláště v období vegetačního klidu, snášejí meruňky velmi špatně.

Mladé meruňky řežeme před rašením, starší později

Meruňkám tvarujeme korunku řezem zpravidla jen 2–3 roky po výsadbě. Řežeme před rašením, v pozdějších letech ve stadiu červeného poupěte, nebo raději za květu jako prevenci před mrtvicí.

U meruněk se osvědčil tvar přírodní koruny, proto po výsadbě provedeme hluboký řez 3–4 ramen a terminálního výhonu, který má konce ramen  jen mírně převyšovat.

 

zobrazit více..
Loading...