Pád světového měnového systému

Stephen Roach: měnící se globální prostředí dohromady s americkými rozpočtovým i deficity povedou k pádu dolaru (hlavní rezervní měna) a tím i k pádu světového finančního systému, protože globální ekonomika je postižena několika významnými makroekonomickými nerovnováhami a trvá to již dlouho, je jen otázkou kdy to nastane!

Vývoj Vesmíru je podřízen přírodním zákonům a jedním z nich "koloběh" (zrození, růst a zánik), který zajišťuje vývoj i na planetě Zemi včetně člověka, který to nemůže změnit. Princip koloběhu (cyklicky se opakuje proces zrodu, růstu a zániku) je neměnný, stále se opakuje a v rámci cyklu je vývoj nepředvídatelný, je ale zajištěna dynamická rovnováha (symbolem je ležatá osmička).

Pád světového měnového systému je provázaný s vývojovým cyklem a globálním transformačním bodem zlomu. Jednou za cca 26 000 (kosmický, precesní rok, EON) při přechodu z věku Ryb do Vodnáře dostává lidstvo šanci, pokud se naakumuluje dostatek energie na kvantovou transformaci, dochází k vývojovému vzestupu (kvantový skok), kdy z Homo Sapiens může dojít k vývojové kvantové transformaci například v HOMO Aquarius, dokončení duchovního vývoje člověka. Pokud se to nepodaří, tak další příležitost bude až za 26 000 roků (Tomáš Pfeiffer). Jsme ve fázi (uprostřed cyklu), kdy starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu).

 • transformace - pták FENIX, který vzejde z popela - revoluce (závislost), v astrologii je symbolem ptáka Fénixe konjunkce Jupiteru a Pluta, Saturn je také symbolem strachu (Taťjana Micič), astrologie nám pouze zrcadlí cyklické děje, není hybatelem a tvůrcem, tím je Vesmír včetně člověka s jeho ducha
 • transformace prostřednictvím vejce - evoluce (vlastní poznání, vědomě tvořím, láska), emotivní proces prostřednictvím lásky zvyšuje vibrace a tím rozpouští strachy a bloky (rozpouští tmu vpouštěním světla) a stávám se vědomým člověkem
Vysvětlení růstu populace za posledních 200 roků a následně redukce: Během posledních 200 roků probíhala populační a průmyslová exploze (extrém za kterým následuje bod zlomu), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x (roste koncentrace populace ve velkých aglomeracích) a exponenciálně růst i průmysl. Čeká nás transformace transformační bod zlomu (ZERO POINT), který se kryje s přechodem věku Ryb do Vodnáře. Proto v tomto období téměř vše exponenciálně roste včetně populace. Transformace znamená přechod z duality (dobro a zlo, rozum a víra atd., Homo sapiens) v jednotu (vznik HOMO Aquarius). Následně se populace opět sníží během cca 200 roků na původní stav (naplní se tzv. Herakleitův princip). Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků.


Opakuje se obdoba Calhounova experimentu?

 • Je zde však určitá podobnost se zánikem a potopením Atlantidy a nesprávným použitím technologií a experimentů, které byli důsledkem odklonu od vědomí (z pohledu věčnosti) a skončilo to potopou světa a redukcí populace
 • Nyní jsme již v tomto podobném bodě, také jsme se odklonili od vědomí (a také nevnímáme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, ale pouze tady a teď) a experimentujeme s technologiemi (proces se zrychluje) a může se opakovat podobná situace, která vyústila v potopu světa (nyní digitální potopu světa s pojenou s Digitálními koncentračními tábory)

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model (jako myši v Calhounově experimentu) -"zánik a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost v minulosti a možnost v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu.

Co jsou příčiny pádu USD a světového finančního systému?

 • pokud spotřebitelé nebudou cítit důvěru v ekonomiku a politický systém, přestanou nakupovat a to povede následně i k nedůvěře k penězům (i mezi státy, protože tištěné peníze ztratí důvěru obyvatel - překročí se bod zlomu)
 • pokud lidé budou ztrácet důvěru v peníze a peníze jsou postavené na důvěře, bude to znamenat sražení jejich hodnoty a důsledkem bude pád světového finančního systému

mixem těchto faktorů nastává "smrtící kombinace" a k pádu může dojí "během roku, či dvou, nebo možná více", jde o nevyhnutelnou věc, která má "negativní implikace pro americká a globální finanční aktiva". Aby mohl současný finanční systém fungovat musí globálně růst min. o 2 - 3 % ročně, jinak hrozí kolaps (Ponzi schéma). Součástí tohoto procesu je i vznik DVS. Signálem začátku tohoto procesu je růst zlata, stříbra a nemovitostí.

 • neodpovědnost, závislost, lži a strach ze změny
 • celosvětové a americké chronické rozpočtové deficity a nesplatitelné dluhy
 • je nízká míra úspor (a díky zavedení záporných sazeb se ještě více snižuje)
 • nejvíc jsou zadlužené nejvyspělejší ekonomiky, je to z logiky světového finančního systému, který logicky způsobuje růst dluhů
 • úrok používaný při multiplikaci peněz bankami (Pavol Lupták)
 • USA nastoupili cestu deglobalizace (uzavírání se do sebe, přechodem na lokalizaci) a obchodních válek a trhají se od zbytku světa
 • zrychluje se koncentrace majetku, mizí střední vrstva zvyšuje se polarizace ve společnosti
 • nástup kontrolované společnosti např. v podobě Technokracie
 • klimatické změny a extrémy v Přírodě, většina populace se koncentruje do měst a žije ve virtuální realitě (digitální prostředí)
 • stárnutí a pokles populace (demografická křivka, zastavení růstu populace), nákladný sociální systém a zdravotnictví a také řízená nebo neřízená redukce populace
 • prostor pro vznik DVS díky ekonomice digitálních platforem a nové digitální měny
 • omezená globální poptávka, "nespotřeba" (zastaví se koloběh ekonomiky, protože spotřeba je její krví) a konec ekonomického růstu, který umožňuje život na dluh
 • záporné úrokové sazby, přebytek levných peněz ("neomezený tisk peněz"), bubliny na akciovém a realitní trhu, firmy bez zisku s miliardovými valuacemi v USD a zombie firmy atd.
 • drancování životního prostředí, přírody a život na její dluh, dojdou klíčové zdroje (voda, půda, lesy, energie, suroviny atd.) a tím se zastaví růst
 • model kapitalismu 21. stoletíjediným kriteriem je honba za ziskem, která ničí přirozenou diverzitu civilizace a tím dochází k samodestruktivnímu procesu
 • za 200 roků se dostalo zlato z oběhu finančního světového systému (1776 -1976), od roku 1976 (Kingstonský měnový systém, zlato nebylo vůbec zakomponované) máme tzv. FIAT měny (peníze tvořené dluhem, nejsou kryté zlatem) - Pavol Lupták
 • cílený proces rozkladu národních států, je úpadek vzdělání mladé generace, úpadek zemědělství (jíme nekvalitní potraviny), 90 % průmyslu je v majetku nadnárodních korporací, neustálý útok na základy rodiny, import cizí kultury (migrační krize řízená z nejvyšších míst), výměna a mísení ras  
 • od roku 1999 (technické zavedení EURa) do roku 2020 ztratilo EURO 85% hodnoty vůči zlatu, přestože zlato je uměle podhodnocené
Čeká nás digitální měnová reforma. Výsledkem budou bezhotovostní digitální měny postavené pravděpodobně na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Jde o řízený proces, který se odstartoval spouštěčem jménem pandemie koronaviru na kterou se svede vše. 
 • běží už souběžně "kvantový měnový systém"? 

Zachrání nás kouzlo, když jsou dluhy nesplatitelné? MMT, již byla fakticky uvedena do praxe tím, jak mohutně se nyní v některých zemích monetárně a fiskálně stimuluje. 

Kupní síla USD vlevo (od zavření zlatého okna Nixonem 1971) a objem peněz v oběhu vpravo

Graf vizuálně ukazuje téměř dokonalý inverzní vztah mezi množstvím peněz v oběhu a jeho kupní silou. Odráží jednoduchý vztah, že ceny rostou přibližně úměrně k peněžní zásobě. Jinak řečeno, odráží základní zásadu monetarismu, že z dlouhodobého hlediska je cenová inflace přímým důsledkem růstu na měnovou inflaci. 

V roce 1907 rozpoutal JP Morgan finanční paniku v USA (banky vydávali více peněz, než měli kryté zlatem) - nastal řetězový kolaps bank když si lidé masově začali vybírat svoje peníze o které nakonec přišli, JP Morgan potom za babku skoupil velkou část finančního sektoru v USA. A to vše vyústilo v roce 1913 založením FEDu (je sdružení soukromých bank, které vydává peníze)

4 měnové systémy od roku 1913 (vznik FEDu)

 1. období zlatého standardu (dohoda 50 států světa, bankovky kryté zlatem v poměru 3:1), zlatý standard 1871 - 1914 (klidné období)
 2. meziválečné období
 3. Brettonwoodský měnový systém (1944)
 4. Kingstonský měnový systém (1976, fiat currency system), peníze k kingstonském měnovém systému se tvoří dluhem (začíná exponenciální růst), který nemůžeme nikdy splatit (peníze jsou kryté nevědomostí a důvěrou lidí) - tento systém zlikvidoval střední vrstvu a umožnil rostoucí koncentraci majetku, (zvýhodňuje hlavní světovou rezervní měnu USD - strategické suroviny se musí platit v USD) nyní již kolabuje tento světový finanční systém
 5. ????

Kupní síla amerického dolaru 1913 až 2013

za 100 roku se snížila kupní síla USD na pouhá 4 %

V letech 1900 až 2015, dolar ztratil více než 98% své kupní síly, zatímco zlato zvýšilo svou hodnotu více než 50x  

Přijde recese v roce 2020?

Hospodářská a ekonomická krize

Máme zachraňovat ekonomiku?

Co nám ukázala pandemie koronaviru?

Jak bude vypadat svět po pandemii koronaviru?

Pád světového měnového systému, zprávy z tisku:

16.12.2020 Proč se vlády bojí bitcoinu? Protože tisknou peníze ve velkém. Dlouholetý manažer v logistických firmách Alex Pilař ve svém komentáři o bitcoinu vysvětluje, proč se řada hráčů této měny bojí. Ale také proč kryptoměna zažila opravdu dobrý rok 2020. Přes 20 procent všech amerických dolarů v oběhu bylo vytištěno letos.

Ekonomické elity se zaštiťují verzí pohádky Hrnečku, vař! neboli moderní monetární teorií a tvrdí, že tisk peněz může pokračovat navždy. Dlouhodobá a zásadní nedůvěra cypherpunkové komunity (definice v angličtině) ve svět státních měn vyústila před 12 lety v největší inovaci, kterou jsme ve finančním sektoru kdy viděli. Svět objevil digitální programovatelné zlato. Bitcoin vznikl mimo finanční instituce, univerzity a věděcké ústavy, a dokonce zcela mimo ekonomickou sféru.

Díky tomu byly při designu a konstrukci bitcoinu použity tytéž inženýrské postupy, jako když budujete dům nebo stavíte letadlo. Matematika a kritické myšlení. Více než 30 let hypotéz, experimentů a neúspěchů. Poprvé v historii se designu technologie peněz ujali matematici, kryptografové a softwaroví inženýři a ne politici, králové či sultáni.

Není tedy překvapení, že se mnoho chytrých a mocných lidí i institucí dlouhodobě pokouší bitcoin napadnout, zastavit, zesměšnit, a to na technické, ekonomické a konečně i legislativní úrovni.

 • Bitcoin je tak odlišná forma peněz, že mu drtivá většina lidí nerozumí a jen opakuje většinové postoje společnosti. 
 • Pro generaci vstupující do ekonomického života to může být příležitost naprosto zásadní. Analogie s Titanikem je sice obehrané klišé, nicméně bitcoin je přesně ten záchranný člun, o kterém se každý může rozhodnout, zda se nalodí, či ne. 
 • Bitcoin jistě není bez rizik, ale představuje obrovský skok dopředu v technologii peněz a nabízí jedinečný způsob uchování majetku. Svět financí už nikdy nebude stejný a pohled na peníze se navždy změní. 
 • Kryptograficky zabezpečený, decentralizovaný protokol nedovolí vytvořit víc než 21 milionů bitcoinů. Nedovolí, aby byl váš bitcoin utracen dvakrát, a zaručí, že pokud držíte klíč, nikdo vás o něj nemůže připravit. Je nezávislý na vládách a bankách, bez rizika inflace, konfiskace a cenzury a nabízí skutečnou ekonomickou svobodu všem lidem a všude na světě. 
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/proc-se-vlady-boji-bitcoinu-protoze-tisknou-penize-ve-velkem-133858#<br>

8.12.2020 Antiglobalizační hnutí Attac chce zakázat kryptoměnu diem, kterou chystá provozovatel sociální sítě Facebook. Její zavedení by podle něj ohrozilo finanční systém a vedlo k privatizaci peněz. Dnes to řekl zástupce hnutí Alfred Eibl (ČTK)  

8.12.2020 Podíl bezhotovostních transakcí letos poprvé převýšil platby hotovostí. Vyplývá to z podzimního průzkumu společnosti Mastercard. Na 45 % respondentů začalo kvůli koronaviru častěji platit bezhotovostně. Hlavním důvodem změny nebyly vyšší nároky na hygieničnost, ale potřeba rychle a bezproblémově zaplatit bez nutnosti přepočítávat hotovost a nezdržovat ostatní nakupující, dodal Mastercard

2.10.2020 ECB říká, že zintenzivňuje práci na digitální verzi eura. Systém musí být, podle centrální banky, připraven na možné budoucí zavedení digitální měny. Evropská centrální banka se musí připravit na digitální euro jako doplněk k bankovkám, "pokud a když" to bude nutné, uvedl v pátek člen Výkonné rady ECB Fabio Panetta. ECB v září požádala o ochrannou známku pro pojem "digitální euro" a povede veřejnou konzultaci k tomuto tématu (Reuters) 

31.7.2020 Pozice dolaru jako světové rezervní měny začíná být v ohrožení, domnívá se banka Goldman Sachs Group. Americká měna čelí několika rizikům, jako jsou zvyšující se politická nejistota a znepokojení, které obklopuje další nárůst případů nového koronaviru v zemi. Dalším rizikem může být "inflační zatížení", respektive posun k němu na straně americké centrální banky.

"Začaly se objevovat opravdové pochybnosti o dlouhodobé životnosti amerického dolaru," napsal Daniel Sharp a další stratégové americké banky, jejichž názor je ve finančních kruzích stále menšinovým. Poukazuje ale na obavu mezi investory, že tištění peněz vyvolá v budoucích letech inflaci, následkem čehož utíkají především v tomto měsíci z dolaru a cpou peníze do zlata.

"Zlato je platidlem poslední záchrany, především v prostředí, jako je to současné,

Spojené státy se ani "zdaleka nepřibližují tomu, že by přišly o status rezervní měny, vzhledem k hloubce kapitálových trhů a převažujícího množství globálních transakcí denominovaných v dolarech," napsal Michael Krupkin z Barclays. A sami Goldmani říkají, že se nedomnívají, že jejich varování musí nutně nabýt reálný rozměr. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4463083/goldman-sachs-dolar-by-mohl-prijit-o-status-svetove-rezervni-meny.html

29.7.2020 Investiční banka Goldman Sachs v posledních týdnech stupňuje svůj "býčí" pohled na zlato, potažmo i stříbro. Uběhlo sotva šest týdnů a banka dále navýšila své 12 měsíční cílové ceny. Zatímco zhruba v polovině června posunula u zlata své predikce z 1 800 USD na 2 000 USD, v úterní aktuální zprávě již zmiňuje 2 300 USD. Zkrátka po nových historických cenách zlata z úvodu tohoto týdne Goldman Sachs očekává pro drahý kov nové rekordy, když upozorňuje na rizika spojené s americkým dolarem.

Rozhazovačnosti americké vlády a Fedu na podporu ekonomiky začínají v Goldman Sachs evidentně brát více na zřetel. Ve zprávě je právě zmiňována rekordní akumulace amerického dluhu a z toho plynoucí skutečné obavy týkající se životnosti amerického dolaru coby rezervní měny. Zvláště vzhledem k predikované druhé vlně COVID-19 a tedy dalším sociálním nejistotám, potažmo dalším politickým krokům či krokům americké centrální banky (Fed). Zkrátka dle Goldman Sachs se "zasévají semena pro budoucí inflační riziko".

Doplnit lze, že pro stříbro Goldman Sachs dále zvýšila své cenové predikce dokonce o více než třetinu. Poslední v červnu výrazně navýšený její 22 USD cíl byl totiž překonán, a vzhledem k výše uvedenému, stříbru oproti současným cenám dává další více než 20 % růstový potenciál. V ročním horizontu by se dle Goldman Sachs měla cena stříbra dostat na 30 USD.

V porovnání se zlatem přitom stříbro zaznamenává ještě výraznější rally. Z březnového propadu ke 12 USD již vlastně dokázalo svou cenu zdvojnásobit! Oproti zlatu má však maxima ještě daleko před sebou. Současné ceny, potažmo i výhled 30 USD, je jen návratem do roku 2013.

https://zlato.kurzy.cz/zpravy/552566-zlato-aneb-dle-goldman-sachs-mena-posledni-instance/

19.6.2020 Britská vláda si v květnu kvůli rozsáhlým nákladům na podporu ekonomiky v době koronavirové krize půjčila rekordních 55,2 miliardy liber (1,6 bilionu Kč). Veřejný dluh Británie tak poprvé od roku 1963 přesáhl sto procent hrubého domácího produktu (HDP). 

zobrazit více..
Loading...