MVDr. Josef Staněk

p>Zakládajícími členy Agape Brno jsou PaedDr. Jana Brzobohatá, MVDr. Josef Staněk a ing. Antonín Červený. Ve firmě Agape Brno zprvu vykonávali práce po svém normálním zaměstnání, nyní je rozšířena i o vydavatelství. Vydávají duchovně zaměřenou literaturu a knihy pro děti. Pomocí duchovního napojení provádí Jana Brzobohatá automatickou kresbu člověka, vztahu, situace a vysvětlují tělesní, duševní a duchovní napojení na vesmír nebo navzájem na sebe a kolegové provádí výklady a ostatní činnost. 
 • MVDr. Josef Staněk, dostal 8. Bronzový Bludný balvan za rok 2006
 • Já jsem prošel od vidláka v JZD, obvodního a jateckého veterináře až po včelaře a vždy s plnou vervou, to obohacuje a dělá vícestranným
 • Od roku 1990 napsal 8 knih. 
 • doporučuje na jaře "zelený elixír" (proti jarní únavě), to je rozmixovat všechny plevele z okolí, přefiltrovat a zelený elixír trošku popíjet - dodá všechny vitamíny a minerály
 • "když mám pravdu, tak se nebojím ani čerta"
 • Moudrost mých předků: za čím vidíš "peníze nebo sex", zatím je rohatý 
 • Pro některé lidi je pořádná facka ve správnou chvíli daleko lepší, než filosofický traktát

Schumannova rezonance

Co nám ukázala pandemie koronaviru?


Josef Staněk, dojmy a jeho názory (ne tvrzení):

19.12.2020

 • chybí nám mezigenerační přenos mezi mladými a starými (dříve to bylo ve slovním podání, nyní mladí čerpají informace z minulosti na internetu - tam je tence ke zjednodušování (mladí jsou manipulovatelní právě přes internet)
 • úcta k předkům (úcta k národním tradicím) - cti otce svého a matku svou
 • Český národ se stmeluje za nepříznivých a těžkých okolností (obrátí se rodinou k sobě, celá rodina drží pospolu a vypomáhat si, širší rodina jsou sousedé a národ musí držet při sobě a vypudit ze svého středu všechny, kteří narušují soudržnost a otočit se naplno k přírodě a přírodním věcem - neničit přírodu a hledat způsoby, jak ji pomáhat)
 • Je potřeba opět obnovit rodinné vztahy, sousedské a národní vztahy a také obnovit vztah k přírodě, když to každý od sebe udělá (nebude se starat co jak dělají jiní), tak se mu usadí v duši klid a projde jakýmikoliv kalamitními situacemi i zdravotními
 • Za posledních 100 roků se každých 20 roků měnil režim
 • My Češi vyjdeme z této velké krize (z další potopy Evropy) zase nejlépe, jde o to, abychom si to nezkazili. Jsem přesvědčený, že po koronaviru Češi, jako hledači novot (neboli lidé duchovně otevření), najdou ty cesty a způsoby k potření a k adaptaci na novou situaci nákazovou a spojenou s vitalitou člověka, najdou je první - jde o to, abychom si to nezkazili a duchovním způsobem (to znamená nerespektováním duchovních zákonu - boží vůle)
 • Vždy pravda vyplave na povrch a jsem přesvědčen, že duchovní jádro našeho národa a ti, kteří chtějí slyšet, tak nakonec uslyší

11.12.2020 Koronavirus je přitahován vibrací naší duše

 • po Vánocích a na jaře se objeví vlna všech jiných (v důsledku omezení péče díky koronaviru a zahlcení nemocnic a zdravotního systému) skrytých nemocí, nachlazení a chřipek
 • svým vhledem do informačního pole jsem zjistil, že odolných je asi 25% (buď prodělala nebo je odolná z genetické podstaty a z vibrace své duše)
 • zlehčování nebezpečí koronaviru (zejména, když šíří toto informaci) JE DOST TĚŽKÁ KARMA
 • Do Vánoc bude cca stejně nemocných a nebude to mít tak těžké důsledky (díky prevenci a pojídání vitaminu D3, C, A,E, omega 3 atd.), o Vánocích nastává psychické uvolnění (pozitivní myšlení, eliminace, stresu, naladění na duchovní sféry), ale po Vánocích přijde zátěž, kocovina a to způsobí obrovské potíže, po novém roce to bude těžké
 • Lidstvo jde špatně a proto přišel koronavir, u 25 % mladé populace po prodělání koronaviru má virus trvalé následky
 • Koronavir vibruje okolo 25Hz na vyšší úrovni přestává fungovat, při rozčílení dojde k poklesu vibracím, podobně to platí s pýchou

16.10.2020 Jako společnost jsme v bodě zlomu - ateismus nemůže nasytit ducha a mysl člověka

 • evropská civilizace čeká na náboženství a pojetí světa a Vesmíru na vyšší úrovni než jsme byli zvyklí (rozvinutí prapůvodních křesťanských podnětů na vyšší úrovní ale také na dokázání)
 • příčina současné bezvýchodnosti spočívá v chybějící společenské elitě (ti co jsou moci a v médiích jim brání, aby se zviditelnili a jsou okamžitě napadáni)
 • jsme v bodu zlomu, základem všeho úpadku je sobectví, které vede k honbě za penězi, konzum už nelze dále stupňovat, neunese to zeměkoule ano psycho člověka. Osobně čekám na zlom, jaký nastane, mladá generace žije z médií a je v iluzích. 
 • Zásadní změna může být provedena dvojím způsobem: vládnoucí elita si uvědomí oč běží a nechají probíhat pozvolné změny, nebo se to najednou trhne a bude to velmi nepříjemné (dle bible: stav kdy živí závidí mrtvým)
 • Zvrat k dobrému nastane od vztahu muže a ženy, neboli rodiny a manželství (nyní je vztah může a ženy ponížen pouze na sexualitu, chybí spojení duší - duševní harmonie a nakonec spojení v duchu v jednotu), cílem spojení muže a ženy je spojení v duchu, duši a těle, to vytvoří novou jednotku a posune muže a ženu o úroveň výše a vytvoří takové prostředí pro rození čistých nepoškozených dětí, které potom vybudují novou civilizaci  - klíč spočívá v lásce muže a ženy

1.10.2020

 • prognózu je potřeba vydat dopředu, aby se stát nezhroutil a všichni se připravili, že může nastat tato krizová situace a vláda dle mého názoru to dělá dobře, připravuje se na krizový scénář a musí mít náhradní řešení
 • Dr. Peková a Prof. Jaroslav Flégr (oni jsou jednostranně zaměření, byť specialisté a já sem více stranným, mám mnohostrannou zkušenost) jsou myšlením materialisté a vidí člověka v jedné rovině a vlastně ho posuzují jako zvíře. Já vidím člověka jako zvíře, ale také něco víc, jako ducha (přítomnost duchovní energie v něm, která ovlivňuje průběh energií a procesů ve zvířecím těle. Proto průběh nákaz u zvířat ve volné přírodě není nikdy podobný průběhu nákaz a pandemií člověka (zasahuje duchovní a rozumová energie). Příklad z dějin: morová nákaza za Karla IV proběhla celou Evropou a zastavila se u hranic Čech
 • Já jsem ve svém životě nebyl nemocný proto, že jsem dodržoval hygienická opatření (rozumová a racionální opatření, které nejsou nikdy 100 %) a k tomu jsme měl plné sebevědomí a rozhodnutí, že nedostanu žádnou nákazu a virus (od rok 1970 -1990 jsem neměl ani jednu absenci ani chřipku), to je síla vědomí a přídavek už tehdy vitamin D3, já ho doporučuji již 45 roků
 • Vitamin D3 má význam pro zvýšení odolnosti organismu proti virový onemocněním obecně
 • život už se k "normálu" nenavrátí nikdy, protože normál nebyl. Ten život, který doteď probíhal, probíhal zvráceně z hlediska smyslu člověka i chování k přírodě - koronavir tomu dal stop a zamíchal kartami, dal úkol elitě společnosti, aby našli nová východiska a směry - ale to neplní, zkrachovává v tom jak evropská, tak americká duchovní elita
 • Masaryk měl silnou poradní trojku: Dr. Prais, Švehla a Dr. Beneš a zval také "pátečníky", debatovali volně o všech otázkách, zval také komunisty a Sudetské Němce - potom vydával vyvážená stanoviska. A toto nám nyní chybí, uspořádání skutečné kvalitní elity, která by vydávala vícerozměrné kvalitní posudky a také hledisko z pohledu věčnosti (z pohledu boží vůle) a nadčasovosti (jak bude vypadat moje rozhodnutí za 10, 20 nebo 30 roků)
 • Na šíření viru má vliv i sítě 5G, ale tím že klesá vitalita populace, v důsledku špatného jídla, elektrosmogu, životního prostředí atd., tak se vynořují různé všechny možné zárodky (např. koronavirus) a vývoj by pokračoval, kdyby nebyli upozornění lidi a nezměnili svůj přístup ke způsobu myšlení (způsob myšlení zásadním způsobem ovlivňuje imunitu), výživě a způsobu života, chybí fyzická práce (člověk potřebuje namáhat všechny své součásti, jak mysl, tak svaly, ale mnohostranně). U sportu chybí všestrannost - rozmanitost pohybů (ale např. jóga to splňuje) a chybí účelnost toho pohybu (práce pro sebe nebo ostatní lidi, jde tam jemná duchovní energie)
 • viry (položivé organismy) jsou regulační mechanismy přírody, kdy se to nebiologicky chová a přemnoží, tak se tam chytí nějaký neživý úlomek, začne se množit a provede regulaci druhů - vymizení nebo potlačení. Když něco bojuje s životem a vitalitou, tak z principu daným shůry (každé tělo a živá mota má schopnost vytvořit si obranu proti útoku)
 • nakažlivost nebo projev nedostatečné imunity? Vznikla situace takové neodolnosti (nedostatečná odolnost populace), že pak stačí jeden impulz a nastane lavina šíření koronaviru (správná je snaha ho omezit hygienickými opatřeními). Souhlasím také s tím, že organismus nehyne na koronavir, ale na bakterie (organismus dostane impuls něčeho zcela neočekávaného, slabá imunita se vrhne na zápasení s virem a tím ztratí svoji sílu vůči všem ostatním vlivům, které ho nakonec zabíjí (např. bakterie, pomalé viry atd.)
 • Změna myšlení by měla vést i ke změně medicíny (od léčení následků, odhadnutí, že se blíží nemoc k zabránění jejímu vzniku)
 • Je koronavir jedním z počátku 10 egyptských ran? Vnímám to podobně s tím, že společnost by byla ochotna, ale zatím přistupuje materialisticky a diletantsky
 • Právo se mě jeví jako zcela zvrhlé kompletně
 • Z nesprávných názorů se postupně vynořuje ten správný proto je potřeba tomuto procesu dát prostor a ne mazat a filtrovat informace (zasahují do svobody slova na internetu, tak tím blokují přeměnu) a to je skutečně první z 10 ran a společnost je jako ochrnutá - nemůže se přirozeně vyvíjet, protože je svázaná tzv. právem a zájmy farma-koncernů, které chtějí, aby se prodávali (léky na následky) málo účinné a předražené léky a brání vzniku novému 
 • Jestliže společnost neudělá reformu (tlak stvořitele na jednotlivce i lidstvo), není smyslem společnosti jídlo a sex (jídlo a sex = živočich, duchovně je na úrovni zvířete). Člověk na planetě není jako zvíře a smyslem života je štěstí (podvědomý soulad s boží vůlí při zrození). My sem jdeme s božím očekáváním a podvědomí to vyciťuje a když naplňuje to boží očekávání, tak vzniká štěstí, přestože je člověk v hrozných podmínkách. Náboženství určuje smysl existence jednotlivce i národa a lidstva. Tyto otázky se musí nově a jednoznačně odpovědět a od toho se odvodí vše ostatní. Proto je ta zvrácenost, že smysl existence národa a státu je v konzumu (nahrabat co nejvíce peněz a nemuset nic dělat a neustále se rekreovat) - smysl života člověka "živočicha" je konzum. Stvořitel tuto možnost nechává, protože je svobodná vůle, ale jsou určité meze a po jejich překročení nastanou nápravné mechanismy
 • roušky? Ano úplně se jich zastávám. Roušky jsou účinné částečně (50%) omezují šíření viru i dýchání, lidé mají strach z nákazy
 • klid v duchu je klíčový
 • zákaz zpěvu (na určitou dobu) můžeme chápat jako půst (dočasné omezení je součást života) a je to tolerovatelné na utlumení šíření viru
 • roušky a koronavir jsou politicky využité (uměle soustřeďuje pozornost jinam, než na skutečné řešení problémů současné společnosti) aby zamaskovali skutečné problémy ekonomického a společenského systému

29.8.2020

 • zlatý peníz je pořád zlatý peníz ať do drží žebrák nebo král
 • komunisti dostali v roce 1946 41 % hlasů, protože nikdo nechtěl první republiku, v padesátých letech první Češi přišli na to, že je to špatný a začali reformovat, v 1968 to žádná okupace nebyla, to byl velký politický nátlak 
 • byl jsem vyhozen z fakulty, kvůli nepodepsání v roce 1968 (činem sleduje to co považuje za správné, i když trpí) a za několik roků (5 - 6 roků) přišly mimotělní zážitky a měl jsem možnost studovat různé filosofie (poprvé viděl anděla a tím se vrátilo jinak nepodepsání v roce 1968)
 • Fach-idiot je ten, co má světovou znalost chirurgie pravého malíčku, ale jinak je úplně blb, odborník rozumí všemu, specialista ničemu (svůj obor dělá dobře, ale mimo mu chybí základní vzdělání, protože to již chybí od gymnázií, kdy se přestala vyučovat Antika a staré znalosti, na kterých stála evropská a křesťanská civilizace)
 • Chod božích zákonů je automatický, objektivní, dokonalý a člověk má jen tu možnost to dokonale, sledovat, poznat a včas se vyhnout těm negativním následkům a tím se ocitá v ráji (království boží je ve vás), poznejte boží vůli, poznejte objektivitu a zákony ve všech úrovních existencí reality, když je poznáte, tak jste v ráji i na Zemi
 • Neexistuje bez šancí a vždy existuje šance úpadku, obojí je možné a vede se zápas promíchaných světlých a tmavých, pak jsou polosvětlý a polotmavý a záleží kam se to promítne, vývoj lidí je nepředvídatelný, my nemáme v současnosti skutečnou elitu
 • Naše budoucnost je nejasná s tím, že pevně věřím, že se odehraje něco u nás a vynoří něco a tím okamžikem vznikne úplně jiná politická situace, jak se vynoří skutečný vůdce s etickým gruntem, tak to duchovní jádro národa ho okamžitě pozná a půjde za ním a po něm půjdou i ti okolní (nejhorší jsou Sudetští Němci)

3.8.2020

 • koronavirus už nikdy neodejde a zůstane usazen v populaci a bude vyvolávat při oslabení epidemie nebo zdravotní obtíže všeho druhu a typu a u každého různé (bylo zveřejněno, že nechává následky na srdci, cévách)
 • to jestli koronavir vznikl uměle nebo přirozeně, to nikdo nedokáže a je to jen důvod k rozporům a hádání a k ničemu nevede, nyní mutuje a bude mutovat dál, protože to je typ viru, který mutuje běžně v přírodě. Nyní se zvýraznil právě proto, že odolnost populace klesá a lidé se koncentrují do měst
 • pro zvýšení imunity je důležitá rostlinná strava, odstranění překyselení organismu, soubor vitamínů (A, C, D3 a E) a minerálů
 • B. Jukl: pro zvýšení imunity, by se měl člověk podívat na bylinky, které mu běžně rostou kolem baráku: kopřiva, přeslička, pampeliška, lopuch, atd. (běžnou bylinku, kterou máme u domu nám říká: opatrně, tato nemoc tady může být nebo brzy přijde), např. když je kolem domu hodně vlaštovičníku (lidé mají potíže se zažíváním, játry, různé alergie) a bylina ukazuje, pozor něco je tady... proti virům není konkrétní bylina, ale je to individuální - když jdete a bylina vás "osloví", to znamená utrhni ji, budeš ji potřebovat. Vitalita je vrozená (získáme ji, meditací, modlitbou a přírodou) a každý také máme úkol na zemi, který musíme splnit, mladí lidé umírají předčasně, aby něco pochopili
 • vitalita (věk dožití, průměrná vitalita je 120 roků) je skutečně vrozená, je různě velká a můžeme ji jen podlamovat. Chození do přírody nás očišťuje od zátěží, které na sebe zavlečeme, správnou životosprávou šetříme vitalitu a někdy tak díky snížené vitalitě nemůžeme úplně naplnit život a úkoly, které máme
 • doporučuji na jaře "zelený elixír" (proti jarní únavě), to je rozmixovat všechny plevele z okolí, přefiltrovat a zelený elixír trošku popíjet - dodá všechny vitamíny a minerály
 • když se dostaví nějaká obtíž, tak se má člověk v první řadě zamyslet proč to vzniklo a co jsem udělal špatně, nejdůležitější je nemít strach (kdo se bojí, předem prohrává), důležitou roli hraje víra, že nejsem sám a osamocen (na hoře o mě vědí)
 • jsem překvapen, že jsem se také dožil konce tohoto světa (chaos, začátek konce ateistické etapy lidstva, proto tak proniká tolik Islám (ten má řád, který nám chybí, žijeme neustále v chaosu) , protože má alespoň nějakého boha), poměrů v tomto světě - koronavirus to naťukl, protože přijdou další, když se to nezmění. Když se podíváme na dějiny Evropy, tak vidíme pozvolný úpadek Ježíšova poselství a křesťanství až do hraného zbytku křesťanství v poslední době (liberální kapitalismus a křesťanství, to je kulatý čtvereček) - to co zažíváme je naprostý rozpad morálky a náboženství, proto následuje rozpad všech těch hodnot a je to zařízeno z prozřetelnosti (bůh je prozřetelný), má nastavené mechanismy, které takto jednajícímu lidstvu ukáží zač je toho loket (že je odchýleno) - jediná možnost je zásadní přeformování myšlení společnosti (tam to začíná), ateismus je skutečné čistokrevné rouhání (školami organizovaný ateismus, který tvrdí, že tento svět a všechno co vidí se samo od sebe sestavilo - to je ateismus a vývojová teorie)
 • řád, my nemůžeme duchovně porazit islám (myšleno ateistická společnost), Islám můžeme porazit dokonalejším řádem a náboženstvím (východiskem je křesťanství)
 • Masaryk měl za každým pojednáním, jak ten a onen jev a rozhodnutí vypadá z pohledu věčnosti (kdo se hlásí k této myšlence z politiků?), Masaryk měl tuto otázku za každým pojednáním (česká otázka je otázkou náboženskou - katolíci, evangelíci, husité patří k duši národa). Češi nemají rádi formální náboženství a od Husitské doby usilují o hlubší poznání, v náboženství a křesťanství je přikázaná tolerance k jiným
 • Moudrost mých předků: za čím vidíš "peníze nebo sex", zatím je rohatý (v televizi i kultuře nic jiného není), jedině když člověk vidí zvrácený názor, pak lépe najde ten "správný" (projevená dualita)
 • Duchovní jádro našeho národa je neovladatelné (Němcová, Palacký až po Masaryka) a tvoří ho cca tisícovka lidí (nejtvrdší duchovní jádro, které je schované) a až 1 milion je to měkké širší duchovní jádro, jeho vůle a myšlení není zlomitelné (ani Hitler a nezlomí ho ani liberalisté)
 • všichni ví a tuší, že zde je to manipulováno a ovládáno, tak moudrý člověk mlčí a drží se stranou, tím neříkám, že já jsem moudrý 
 • když se dívám na tištění peněz, tak jednoznačně vidím, že vládnoucí skupina v Evropě a ve světě už neví co dál, a protože neví, tak oddaluje to řešení tištěním peněz. Ať pomyslí ti co tisknou peníze, na to, jak jejich rozhodnutí vypadá z pohledu věčnosti. Podvodníci hrají na slabost lidí, která je "pohodlnost"
 • krize vztahu žena a muž (lidí a celé civilizace) je proto, že byl degradován na sex a obchod, tento vztah je však v rovině duševní, duchovní tělesné, a škola neučí soužití muže a ženy a vytvořit dokonal pár, ale pouze se vyučuje sexuální výchova
 • mizí nám empatie (naslouchání druhému a pochopení), empatie je funkce ducha (vyciťování), a pokud je někdo neduchovní, automaticky padá do ega a přítomného okamžiku, duchovní znamená pohled na věci z pohledu věčnosti, zvíře na rozdíl od člověka nemá pohled z hlediska věčnosti. A celá tato pa-kultura je zařízena na to, aby člověk hleděl ze dne na den (teď mám, teď mu natisknu peníze a ono to nějak dopadne) - chybí nadčasový náboženský pohled (lidé směšují i všechno duchovní se vším církevním a dogmatickým (ustrnulá pravda a poznání) - chybí hlubší poznání
 • Ruda Špaček: skončil věk Ryb a doznívá období církví nikoliv úloha ducha a naopak nabere na větší síle, protože Vodnář přináší touhu svobodného poznání 
 • Masaryk říkal: naše linie je Hus, Komenský, Palacký, Havlíček - to národní linie (a já bych to rozšířil na: sv. Václav, Karel IV, Hus, Komenský, Palacký, Havlíček a Masaryk, ale v žádném případě ne Václav Havel a současní prezidenti a začalo to Beneše
 • cenzuru většina lidí nepozoruje, protože je zajímá co mají teď
 • pozvolna situace směřuje ke zhroucení státu (všude je to rozděleno na dvě poloviny, jedna polovina neuznává vítězství druhé poloviny) a státních struktur řízení a jak se budou hroutit, tak se vynoří diktátoři, a kdyby nebyl ten neviditelný rozměr, na který já spoléhám a doufám, že přijde ještě nějaký zvláštní mimořádný zásah, který současný vývoj změní a zejména přes psychiku a zdraví lidí (ti co zůstanou se domluví a vytvoří daleko lepší společnost)  
Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu (jako myši v Calhounově experimentu) -"zánik a potopení Atlantidy" (redukce obyvatel), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost s minulostí v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent živlu země a ohně, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu v duchovním vývoji a posunu k vědomému člověku.  Fáze vývojového procesu DE LUCE: (duchovní vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelu, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice a dualita se transformuje v rezonanci s celkem - duchovní záblesk) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a odstraněním závislostí se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím (proces v ZEP TEPI). Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk (změna paradigma)", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka. Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".


18.6.2020

 • existují 3 druhy proroků: ti, kteří neuhádnout nikdy nic a těch je 1 %, 1 % je také těch co uhádnou všechno a mezi tím je ten zbytek (kniha Zákony prof. Parkinsona)
 • Wolf Messing (žid) - Stalinův jasnovidec: uhádl všechno

 • současné procesy ve světě nejsou vůbec žádná náhoda, ale zvítězí jen ten, který uspořádá takový stát, aby všem lidem byla dána možnost růstu jak duchovního tak zručnostního (neexistuje takový blábol, že každý dostane peníze a nemusí dělat, bez práce nejsou peníze)

13.6.2020

 • 5G je další zátěžový činitel, oslabuje vitalitu člověka a nervové soustavy, lze mu čelit dodáním vitamínů skupiny B
 • na západě a v Americe jsou více "degere lidi" (proto je u nás menší úmrtnost než na západě spojená s pandemií- nakažená západem, způsob života)
 • starší generace viděli analogii v přírodě (boží zákony, přírodní zákony) a nikdo je nenapálí, přestože neměli školy
 • úkolem je, aby se obnovila biologická funkce venkova, když krachnou sítě ve městech (voda, elektrika atd.), lidé si dokážou poradit, jsou tvořivý, obdivuji hasiče
 • největší úpadek, který pozoruji je odtržení od života (od reality a jsou samolibí) u umělců, tzv. intelektuálů, vysokoškolských profesorů - nastupují krize bude nutit masu tvořit (to je pravý smysl života) a pracovat (tím napodobuje boha a přibližuje se mu)

7.6.2020 

 • Crystalina (Animal feed dogs) ze Slovenska, Shindeleho minerály, je tam celá periodická soustava, nebo zeolit do půdy a na čištění vody
 • nemoci mají materiální i duchovní složku, kterou lékaři neuznávají (neznají ezoterický rozměr choroby), materialismus v této podobě padne a vrátíme se k přirozeným zákonům = boží vůle, vrátí se zdraví a rovnováha ve společnosti
 • v organismu hodně chybí Hořčík, Selen a Vanad
 • důležitý je mnohostranný pohyb, nikoliv jednostranný, to umožňuje chalupa, vrátí se doba chat a chalup pro ty, kteří budou chtít přežít (to bude první fáze) a budou vše pěstovat, protože to bude mít jinou hodnotu než v obchodě (např. pěstované hydroponicky atd.)
 • musíme vytvořit náboženství vyššího typu (pochopit Ježíše Krista na vyšší úrovni, tento kdo to pochopí bude chráněn proti všem druhům virů), víra je důležitá pro přežití
 • pro dobrou vitalitu je potřeba: partnerství a vztah mezi lidmi (manželi) - rodina musí držet spolu (tu vybírá bůh), přátelé si vybíráme
 • duše a její vibrace určuje metabolismus těla
 • Vetom (probiotikum, zbaví zažívacích problémů) je dobrý přípravek, který vyrábí velké množství interferonu ve střevě
 • interferon je látka obecně protivirová a produkovaná střevem (kvalita střevního mikrobiomu je klíčová pro imunitu)
 • máme nedostatek vitamínů skupiny B (B-komplex forte) zejména B1, - degeneruje nervovou soustavu a B3, B6 - nedostatek degeneruje slinivku
 • do září o koronaviru nebudeme takřka slyšet, v říjnu se začne oživovat do listopadu, přes Vánoce bude klid, v lednu, únoru a březnu 2021 nastane exploze po celém světě (nastane finanční kolaps zdravotního systému), jeho projevy však budou jiné (nespecifické příznaky) než v roce 2020, bude se snižovat věková hranice rizikové skupiny obyvatel včetně mladých, přijdou kromě koronaviru také rota viry, reo viry, ebola viry, herpes viry, které máme v těle a zvrhnou se
 • Koronavir nás zachránil před 3. světovou válkou, která měla vypuknout do 3 měsíců
 • koronavirus je kouřová clona (jsou nesplatitelné dluhy, devalvují se měny a tím dluhy - to je záměr) vymkne se jim z ruky celé zdravotnictví (nebudou peníze, léky ani lékaři) - zdravotnictví bude ochromeno

17.3.2020

 • jak se bránit - prevence: péče o ducha, duši (hygiena) a výživu (vitamin D3, C, A a minerály)
 • začít si pěstovat vlastní potraviny na zahrádce, nebo sbírat lesní plody a bylinky (naučit se jejich účinky a používat podle starých receptů)
 • bylinky správně vybrané vzájemně zesilují svou sílu, procházky lesem jsou ozdravné
 • medvědí česnek - má největší sílu (odčervení a doplnění minerálů), na česneku mohou být zárodky parazitů (opláchnout v octové vodě, nebo tam musí být pokora - posílení v duchovní rovině)
 • chybějící minerály způsobují: vanad - cukrovku 2. typu, bór - osteoporózu
 • současné zemědělství bere celou Mendělejevovu soustavu prvků z půdy a vrátí tam jen malou část (mangan, měď atd.) - to je příčina poklesu minerálů v půdě a tím potravinách
 • čeká nás využívání všech rostlin a hub z přírody
 • nedostatek hořčíku (kopřiva, bršlice) způsobuje nedostatečné vstřebávání vápníku, nervové potíže atd.
 • biologicky obhospodařovaná půda je základem zdravé potravy a ta je se zdravou duší základem zdraví
 • pohyb, jogínská cvičení, práce na zahrádce uzdravuje - dotyk se zemí, negativní energie těla odchází do země
 • každá rostlina má určitý typ vyzařování - potřeby jsou individuální a od toho je odvozena výživa
 • současná vláda dělá maximum

9.3.2020

 • lidstvo do 4 měsíců čekají převratné změny (1.10.2019 smrt Karla Gotta)
 • koronavirus lze považovat za hospodářskou zbraň
 • probíhá spontánní mutace virů a baktérií v důsledku záření z vesmíru, síť 5G zvyšuje účinek mutace virů a baktérií (totéž tvrdí Jaroslav Chvátal) a oslabuje obranyschopnost lidského organismu
 • začíná zásadní změna společnosti
 • koronavirus podceňují z důvodu že proběhne a stává se tzv. pomalým virem, který se usadí v těle a čeká na oslabení organismu, (paraziti natahují do sebe viry jako magnety)
 • současná hygienická opatření pomohou, ale nebudou účinné
 • plzáci španělští také natahují do sebe viry, kde se množí a je to ochrana přírody proti přemnožení (proto je naše zvířata nežerou)
 • ten kdo prodělá koronavirus má poškozená játra a plíce na celý život (cca 25 % se stává invalidní do konce života)
 • koronavirus je kouřová clona (jsou nesplatitelné dluhy, devalvují měny a tím dluhy - to je záměr) vymkne se jim z ruky celé zdravotnictví (nebudou peníze, léky ani lékaři) - zdravotnictví bude ochromeno
 • po koronaviru přijdou další mutace (obdoba roztoče Varoa u včelstev je koronavir u člověka)
 • co je imunita? Analogie a respekt k duchovním zákonům tak podvědomí a imunitní soustava okouká od duše a tak bude zajištěn pořádek v těle
 • kdo nechce alergii nesmí být alergický na cokoliv a musí přijmou změny a různost (koloběh, přírodní zákony atd.)
 • cíl: zvyšovat svoji odolnost přírodní cestou a změna způsobu života (výživa, myšlení)

2.2020

 • Spravedlnost se vyciťuje
 • Chybí vztah k vyšší autoritě, ten začíná v rodině (odporování rodičům), cti otce svého a matku svou

Dříve:

 • až tato civilizace nadměrně hmotně zaměřená, vylučující a ponižující kvalitu vztahů mezi lidmi na finanční a právní záležitosti, tak až skončí tak vyšší civilizace dá vztahy lidí na první místo (vyslechne a nabídne pomoc tomu druhému), technická záležitost je podružná (dříve se všichni vládci vrhli na technický pokrok, který umožňoval nadvládu)
 • jedině službou se děje pokrok, egoismus a individualismus je projevem pádu
 • Zákoník Karla IV: na prvním místě je vůle boží (vládce), na druhém místě je prospěch spravovaného celku, na třetím místě vůle panovníka

PŘIJDE TRANSFORMACE TAK, JAK JI DOSUD NIKDO NEPOPSAL?

Že se západní civilizace nachází ve stadiu, ve kterém se nemůže ani udržet, ani stejným směrem pokračovat, se shodnou prakticky všichni dobří pozorovatelé. 

 Vždy jsem si myslel, že zvrátit současné duchovně špatné směrování celé civilizace nemůže událost, ve které by byli z rovnováhy vyvedenými silami přírody společně zkoušeni slušnější a zcela devastovaní lidé. K tomuto názoru mě podnítily věty z Evangelií, kde se o obratu směrování lidstva říká, že "dva budou spolu na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán". A dále se o charakteru změny říká, že tato "přijde jako zloděj", neboli nenápadně. Po ní lidstvo nastolí "tisícileté království boží", neboli vejde na vyšší duchovní úroveň.

 • Při zachování těchto charakteristik mi vycházelo, že změna tak může přijít jedině prostřednictvím pozvolného zásahu životadárných sil do metabolizmu člověka. Tedy skrze ovlivnění zdraví, plodnosti a životaschopnosti člověka. 
 • A právě takové pozvolna se zesilující poruchy metabolizmu a plodnosti jsem v poslední době zaznamenal. Medicína tato údajně civilizační nemoci označuje souhrnným názvem "metabolický syndrom".  
Bývá uváděno zejména těchto několik vlivů: 
 • Pokles biologické hodnoty potravin  
 • působení neustálého stresu v práci i ve společenském životě 
 • útok na společenské jistot 
 • znečistění ovzduší a "elektrosmog" ze spotřebičů
 • více 

Na odčervení doporučuje:

 • Caniverm - trojsložkový, 1 tableta na 10kg (zdroj. MVDr. Staněk)
 • Ořešáková tinktura

 • Doporučuje VETOM, proti pomalým virům


  Josef Staněk odkazy:

  https://www.lecivapriroda.cz/news/mvdr-josef-stanek-prijde-transformace-tak-jak-ji-dosud-nikdo-nepopsal-/

  https://www.novyfenix.cz/autor/10 

  Milan Calábek Koronavir 10.3.2020

  zobrazit více..
  Loading...