Pluto (Tatjana Micic)

Pluto (Tatjana Micic)

Pluto (11, Hádes): nejvzdálenější planeta, byl vládce podvědomí, pekla, podzemí, podsvětí, HÁDES tajemný vládce, kterého nikdo nikdy neviděl, málo kdy opouští svou podzemní říši, pokud přijde nosí helmu a masku (symbol konfliktu války? Moje domněnka), možná globální prediktor, vládnoucí elita atd. Proces reinkarnací je těsně provázán s energií Pluta (duchovní vývoj člověka).

 • Planeta úpadku a transformace (smrt je také transformace), při transformaci musíme projít temnotou (POZNAT KAŽDOU ČÁST SEBE UVNITŘ), abychom se zregenerovali, protože jinak neumíme s tou energií komunikovat.
 • Energie Pluta je na jedné straně přitažlivá a na druhé straně způsobuje degeneraci (polarita).
 • Energie Pluta: ničení a sebezničení (je součástí koloběhu) lze nejlépe pochopit pohledem na přírodu, která se každý rok regeneruje a zase umírá, ale nikdy to není v přírodě úplně stejné jako to bylo minulý rok.
 • Tento zákon platí také pro lidský život, všechno má svůj konec jen forma umírá, život sám pokračuje dále.
 • Pluto je planeta Sexuality (dnes jsou sexuální odchylky chápány jako normální, to bylo vždy známkou degenerace, jako masový jev sexuálních odchylek je známkou konce civilizace - např. Řím), podobně jako v Calhounově experimentu myši degenerují podobným způsobem, nebo Japonsko, nezájem o sex a o opačné pohlaví.
 • Pluto má oběhový cyklus 248 -253 roků podle různých astrologů, Pluto je ve Vodnáři od roku 2023 do roku 2044.
 • Planeta zrady, obnova, regenerace, vytrvalost, přežití, Pluto sahá do buněk a DNA (A. Baudyš).
 • Pluto je protipólem Venuše (láska ke smrti), Pluto to koloběhem moci a bezmoci, je destruktivní (co jsem vytvořil je zničeno). Zrozenci jdou pod povrch hledají podstatu (jedince to vyděluje). Pluto je zodpovědné za kontrolu, moc ovládán, zločiny, obnovení přírody, mravnosti, pořádku. Co je poškozené chce zničit. Pluto souvisí s vědou, které lidstvo pošlou někam jinam.

Tradice říká: Pokud je Pluto vaším přítelem, nepotřebujete nepřátele, Pluto je v kozorohu od roku 2008, od krize (hypoteční krize nebo krize likvidity) v tomto roce ještě více prosperují bankéři a bohatí tohoto světa 

Z astrologického hlediska je Pluto planeta strachu, neuróz a psychóz (neupřímnost, potlačení pocitů nebo stavů, které člověk nebo kolektiv nechce vidět) 

 • Panické záchvaty, projev dnešní doby, odmítá vstoupit do hlubších vrstev své bytosti, vidět pravdu o sobě a přijmout ji, současně odmítá opustit staré a přežité i přežité očekávání, touhy, které již nemají smysl.
 • Vládnoucí skupina (kozoroh) nechce akceptovat (Pluto), že něco skončilo, proto se za posledních 20 roků stalo tolik krutých válek, bombardování a bojů, Pluto oznamuje je po všem, vzdejte se vlády.
 • Pluta se obávají nejen ti co jsou u moci, ale i ti, co jsou v jejich moci (všichni mají strach, panický strach-téma dnešní doby). podle Freuda (1856-1939) ve Vídni, to byla hysterie, protože končila jedna říše (Rakousko-Uhersko).
 • Nyní končí jeden způsob vládnutí světem, jedna celá civilizace (Plutokracie) a nastupuje Technokracie.
 • Kdy strachy ustanou? (největší strach je ze smrti, protože ji nerozumíme) Když si řídící aparát uvědomí, že konec je nutný.
 • Proces reinkarnací je těsně provázán s energií Pluta (duchovní vývoj člověka) - reinkarnace a Karma zajišťují dynamickou rovnováhu.

Pluto (Hádes) je v astrologii symbolem bohatství a moci, patří mu veškeré bohatství, které je pod zemí (boj o ropu, zlato a další suroviny) 

15.3.2021 Pluto ve Vodnáři od roku 2023 - celková transformace lidstva a sociálních struktur (Taťjana Micic, výstřižek)

Saturn je předchůdcem Pluta ve Vodnáři. Pluto vstoupí do Vodnáře v březnu 2023, ve stejnou dobu, kdy Saturn definitivně vystoupí z Vodnáře. Období od roku 2020 -2023 je velmi důležité a ukáže se, že ne všechny části světa nemají stejné procesy a různé části světa projdou nezbytnými fázemi ve svém historickém vývoji.

 • Pluto je ve Vodnáři od roku 2023 do roku 2044 a tento tranzit se může projevovat pozitivně i negativně. Během tohoto období je možné více scénářů, které mají stejnou typologii, ale jiný význam. Například na jedné části světa se prosadí Technokracie (jak o ní mluvíme v negativním smyslu), ale v jiných částech světa to může být začátek nové technologické a vědecké éry v historii lidstva. Je možné rozdělit svět, když je globální? Ale je také lokální (dvě strany jedné mince). Rozdělení světa je možné i nutné v určitých fázích.
 • Jelikož se Saturn předchůdcem Pluta ve Vodnáři, je třeba v průběhu příštích 2,5 roků co nejvíce reagovat a hájit lidské hodnoty. Učit se, vzdělávat lidi o moderních technologiích a jiných věcech, bojovat za lidstvo a za vítězství "zdravé technologie" a ne za vítězství umělé inteligence, nezdravé technologie a těch věcí, které se už jeví.
 • Negativní integrované Pluto ve Vodnáři (2023 - 44) se může pokusit přejít od Plutokracie k totální Technokracii, ale je pravděpodobné, že neuspěje, protože to je proti zásadám Vodnáře a vodnářských síťových struktur. Ale není marné to vědět. Rozsah v jaké budou moderní technologie přijaté, zda budou lidské, bude záviset na tom, kdo je nabízí. Zda to budou humánní struktury, nebo je nabízí psychopaté, kteří touží po penězích a moci.
 • Je také zřejmé, že určité modely mohou fungovat v jedné zemi, ale v jiné by třeba nefungovali. Čínský model by nefungoval na západě, nebo v některých částech Slovanského světa, nebo u jiných národů, ale v Číně může fungovat. Bude nabízeno více modelů, z nichž každý bude používat danou energii Vodnáře a Pluta svým vlastním způsobem. 

Pluto 2008 - 2023/4 (Pluto v Kozorohu, tranzit jednou za cca 250 roků)

 • Ničí a mění vládnoucí struktury ve světa (současný ekonomický model).
 • V roce 2019 se Pluto v Kozorohu potká s planetou Ketu (jižní lunární uzel) a v roce 2020 se Saturnem a Jupiterem - velké konjunkce , díky tomu je rok 2020 změnou paradigmatu na makroplánu.
 • S příchodem Pluta v Kozorohu (posedlost a patologie vládnoucích struktur a současně je to regenerační a transformační energie) je spojená hospodářská krize v roce 2008.

Plutokracie (ekonomika digitálních platforem, DVS)

přicházíme do období, které je na konci cyklu, kdy se obrací vše tzv. vzhůru nohami, míra abnormalit je velká a vidíme ji všude), které působí na "ROZKLAD VNITŘNÍ SOUDRŽNOSTI JEDINCE I SPOLEČNOSTI". 

Plutokracie je "vláda peněz a moci", moc přes peníze (současný stav), vládnutí z pozice strachu a potlačení svobody (cenzura, strach, propaganda, kontrolovaná společnost) člověka.

 • Plutokracie je viditelná, protože přichází kolaps (společnosti, civilizace), vytváří se nový světové paradigma, který bude křehké a bude se formovat po stovky dalších let.
 • Vládnoucí struktury přijali dekadenci, např. ve formě zabíjení je zdravé a bombardování je humánní.
 • Pluto se podobá bohyni kálí v indické tradici, kálí přináší smrt, Pluto se také podobá bohu Šivovi (ničí život, destruktivní síla) - brahma_višnu_šiva (ničí život, destruktivní síla) -trojice - pomocí těchto sil cirkuluje energie v univerzu.

Pokud se vyčerpá plutokracie (2023-2024, Pluto vstoupí do znamení vodnáře) následuje Technokracie (ovládnutí masy pomocí technologie), přechodná fáze je velmi nebezpečná (spojuje obě formy vlády, neví se, která je potenciálně nebezpečnější, vláda peněz a moci nebo ovládání pomocí technologií).

 • Velké množství uvědomělých jedinců (rozšířené vlastní vědomí a poznání sebe sama) může mít vliv na další vývoj společnosti.
 • S technokracií dojde pravděpodobně k polarizaci ve společnosti (např. na konci druhé světové války - Západ a Východ, sféry vlivu).
 • Bude zde polarita: jedna část světa bude ovládaná moderními technologiemi a druhá část světa z bude těžit z výhod moderních technologií (lidé a humanoidní roboti).

Pluto je planeta sexuality, sexuální odchylky jsou známkou degenerace, masový jev v civilizaci znamená konec civilizace.

 • Sexuální odchylky tu jsou a neměli by nás pohltit, měli bychom se izolovat mentálně, protože degenerace je nakažlivá, stejně jako energie Pluta je přitažlivá.
 • Pluto má mechanizmus, který přitahuje lidi sexualitou obou polarit (energie může být užitečná i destruktivní).
 • Pluto odhaluje skrytá a slabá (tmavá místa, která jsou obtížně pochopitelná, integrovatelná a sublimovatelná) místa člověka , tím se člověk snadno může ocitnout v této degenerativní energii.
 • Je špatné se bránit změnám, kdo se brání upadne do nemocí, deformací a degenerace (vědomé vnímání a reakce na degeneraci, neposlouchat ji), důležité je získávat potřebné znalosti (pracovat na sobě a poznání sebe sama pomocí svých skrytých rysů) a transformovat se s pomocí nově získaných znalostí (učit se uvnitř a vně), proto je důležité abychom se učily.

Tranzity Pluta přináší obnovu (Baudyš), prognostická astrologie

zobrazit více..
Loading...