Inovativní zelená ekonomika

Inovativní zelená ekonomika, Nový zelený úděl

Nový zelený úděl je nutný plán na řešení změn klimatu a jejich důsledků protože "naše životy a civilizace jsou kvůli změnám klimatu v ohrožení", říká známý ekonom Joseph Stiglitz (The Guardian)

 • Vesnicko-zemědělská ekonomika. 
 • Ekonomiku továren soustředěných ve městech.
 • Výrobní ekonomika století dvacátého, která těžila z fosilních paliv.

Stiglitz doporučuje bojovat se změnami klimatu, protože může být přínosný.

 • Zafungoval by totiž podobný efekt jako během druhé světové války, která nastartovala období ekonomické prosperity.
 • Nová zelená dohoda by stimulovala poptávku, zajistila by efektivní využití zdrojů a přechod na zelenou ekonomiku. 

Mezi jednoduché změny patří sem například eliminace "miliard dolarů dotací pro fosilní paliva a přesun zdrojů od produkce špinavé energie k čisté". K tomu se dá přidat zdanění "špinavých odvětví" a zdanění kapitálu tak, "aby dosahovalo minimálně takové výše jako zdanění práce." Takové kroky by vládě přinesly během deseti let biliony dolarů. K tomu by pomohlo vytvoření celonárodní Zelené banky, která by poskytovala finance soukromému sektoru zaměřujícímu se na boj s klimatickými změnami. Financovala by například zateplování domů či investice do efektivnějšího vytápění. 

Společensky odpovědné investování (ESG) "environmental, social and governance"

Jde tedy o sociálně odpovědné investování, které se stává mezi investičními společnostmi, hedgeovými fondy či správci majetku velkým hitem. Problém ovšem je, že neexistuje jednoznačná definice, které investice jsou ještě "zelené a sociální" a které už nikoliv. Podle ESG se může investovat do společností, které kladou důraz na ekologické, sociální a etické podnikání a udržitelný ekonomický vývoj. Příkladem tak může být například fond zaměřený na správu vodních zdrojů. "Rozhodně tedy v ESG portfoliích nenajdete firmy, které se věnují produkci tabáku a obchodu s ním, zabývají se těžbou uhlí a znečišťují životní prostředí nebo byly usvědčeny z korupce," říká ředitel Erste Asset Management ČR Martin Řezáč.

Příliv peněz do fondů ESG probíhá již od roku 2013. Firmy a investoři začali vnímat, že dlouhodobá konkurenční výhoda plyne ze souladu s ESG faktory. Čím více jsou firmy řízeny podle principů udržitelného rozvoje, sociální zodpovědnosti a nejlepších příkladů z corporate governance, tím lépe splňují svou roli v ekonomice.

 • V USA za rok 2019 přiteklo podle dat poradenské firmy Morningstar do fondů
  zaměřených na udržitelný rozvoj rekordních 20,6 miliardy dolarů. O rok dříve to bylo jen 5,5 miliardy dolarů.
 • V roce přiteklo do fondů ESG téměř 120 miliard eur, což je více než dvojnásobek sumy, kterou investoři vložili do těchto fondů o rok dříve.

Evropská zelená dekáda, dosažení zelenější a nízkouhlíkové Evropy

Pokud se ukáže, že téma zelené společnosti spojené s požadavkem uhlíkové neutrality EU do roku 2050 zabralo, má Evropa vystaráno, že nepodlehne nudě na tři desetiletí dopředu. Nebývalý zájem i aktuální módnost tématu vedou až k označení zelené šílenství či tsunami, a to nejen ve vyjádřeních a myšlenkách jeho odpůrců.

 • V půlce prosince 2019 Evropská komise předložila a Evropská rada schválila nový prvek pro ekonomickou budoucnost unie, takzvanou evropskou zelenou dohodu. 
 • Pro naplnění zelené dohody budou společné prostředky, jimiž disponuje rozpočet EU, zcela nedostatečné. Je proto žádoucí uvažovat nad novým rámcem financování společných strategických potřeb EU, který zapojí též národní veřejné i soukromé finanční prostředky.
 • na řešení klimatických záležitostí by měla být vyčleněna až čtvrtina celkového objemu výdajů budoucího rozpočtu unie. Což v absolutní částce představuje zhruba 320 miliard eur. 
 • cíle se má dosáhnout prostřednictvím podpory přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence řízení rizik. Současně ale plán musí respektovat jeho reálnou proveditelnost ve vymezeném čase.
 • Transformace spojená s řešením klimatické změny je největší strukturální reforma či změna, která EU v nadcházejících dekádách čeká. Tuto transformaci provází útlum těžby uhlí, rašeliny a ropných břidlic a také útlum průmyslových aktivit s vysokými emisemi skleníkových plynů. Důsledkem je trvalý pokles ekonomického výkonu a zaměstnanosti v těchto odvětvích, jenž by měl být prostřednictvím fondu zmírněn. U jiných odvětví lze předpokládat možnost technologické transformace; i ta by měla být prostřednictvím fondu podpořena. 

Výčet úkolů zelené dohody: udržitelnost

pro udržitelnost potřebuje Evropa udržitelně růst, musí být dostatečně konkurenceschopná, aby na tyto potřeby byla schopna vydělat a zajistit je a současně aby zastavila relativní ztrátu pozic v rámci globální ekonomiky, která ji poslední dekádu dvě zřetelně charakterizuje.

 • první evropský klimatický zákon, plán odhadovaných dopadů případného zvýšení cíle redukce emise skleníkových plynů, provedení revizí ve veškeré ke klimatu se vztahující legislativě, revize směrnice o zdanění energie, zavedení opatření, aby cena dovozů reálněji odrážela jejich uhlíkový obsah, 
 • podpora veřejných i soukromých investic založených na přírodní bázi, zajištění systému inteligentní integrace obnovitelných zdrojů, řešení tématu energetické chudoby, průmyslová strategie EU, 
 • akční plán pro cirkulární ekonomiku, prosazování politiky udržitelných produktů a podpory cirkulárního designu, přednost snižování objemu a opětovného užívání materiálů před jejich recyklací, opatření k jednotnému používání plastů, pas na elektronický výrobek, model EU pro sběr tříděného odpadu, strategický akční plán pro baterie. 
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66724470-zelena-dohoda-test-spolecnych-zajmu

Green New Deal

Pod zdánlivě ušlechtilou záminkou ochrany životního prostředí jde o prosazení masivních státních zásahů do ekonomiky − tedy něco, co je přímým protikladem veškerého liberalismu.

kdyby skutečně šlo o omezení produkce skleníkových plynů, úsilí aktivistů by muselo být zaměřeno proti největšímu světovému znečišťovateli. Indie, Čína, Rusko a Irán jsou zatím nedotknutelné

 • Cílem je oslabit a ochromit ekonomickou sílu Západu směrem ke zvýšení daní, omezení letecké dopravy atd.

Zdroj: Pavel Kohout, https://ekonom.ihned.cz/c1-66696530-zachranme-liberalismus-omezme-moc-statu.

ZELENÁ EKONOMIKA, ZPRÁVY Z TISKU:

21.1.2021 Už během prezidentské kampaně Joe Biden sliboval, že po nástupu do Bílého domu zruší nařízení svého předchůdce Donalda Trumpa ohledně životního prostředí, přistěhovalectví a boje s koronavirovou pandemií. Zelenou politiku povýšil vedle obnovy americké ekonomiky na prioritu své vlády. Během prvních dnů tak podepíše hned několik výnosů, které mají Spojené státy odstřihnout od dědictví Trumpova odporu k otázkám klimatických změn a ochrany přírody.

"Sama planeta volá o pomoc," prohlásil Biden, když se ve středu ujímal funkce jako 46. prezident USA. "To volání nemůže být zoufalejší ani jasnější." Biden už chystá kroky, které mají pomoci s přechodem k zelené ekonomice. Slibuje na to dva biliony dolarů, v přepočtu asi 45 bilionů korun. Peníze půjdou na výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily, podporu obnovitelných zdrojů, jako je solární či větrná energie, nebo na zateplení budov.

Do roku 2050 by celá americká ekonomika neměla produkovat žádné skleníkové plyny. Díky tomu by se vůbec poprvé dostal svět na dohled závazků vyplývajících z Pařížské dohody.

Nový prezident doufá, že se jeho ekologické kroky stanou inspirací i pro další země. Z USA, které se pod Trumpovým vedením k ochraně klimatu otáčely zády, hodlá vytvořit vzor pro ostatní. Na starost to v Bidenově administrativě dostane někdejší ministr zahraničí John Kerry, který patřil mezi hlavní architekty Pařížské dohody. "Amerika bude mít vládu, která nakládá s klimatickou krizí stejně jako s otázkou národní bezpečnosti," prohlásil před časem Kerry.

Žádný z amerických prezidentů nebral ekologii a hrozbu klimatických změn tak vážně jako právě Biden. Někdejší viceprezident Baracka Obamy prohlašuje, že "není času nazbyt". Do Bílého domu přichází poté, co loni zasáhly západ USA nebývale silné a rozsáhlé požáry, východ se zase potýkal s povodněmi a ničivým hurikánem Sally. Experti se domnívají, že podobných výkyvů počasí bude přibývat.

Symbolem přicházejících změn je osud ropovodu Keystone XL, který měl propojit kanadskou provincii Alberta s rafineriemi v amerických státech Texas a Illinois. Biden je proti jeho stavbě.

https://archiv.ihned.cz/c1-66872050-planeta-vola-o-pomoc-biden-stavi-usa-do-cela-boje-za-zelenejsi-politiku-odstrihne-zemi-od-trumpova-dedictvi

30.11.2020 Rozložitelné hadry na podlahu, dort z udržitelného palmového oleje, kuchyňský čistič v recyklovaném obalu, káva s certifikací Sdružení na ochranu deštných pralesů a toaletní papír s razítkem "Lesy pro všechny a navždy". A toto nemusí být jenom nabídka z londýnských obchodů. V silně konkurenčním prostředí se nálepka "přátelské k přírodě" stala klíčem, jak získat pozornost zákazníků, kterým není lhostejný osud planety, napsal list Financial Times. Narůstání už tak převeliké škály zelených a eco friendly výrobků ovšem znepokojuje regulátory a vyvolává otázky, zda jsou slova o udržitelnosti vždycky pravdivá.

Během čtyř let do roku 2019 se v USA udržitelnost propagovala u jenom 16 % produktů spotřebního zboží. Přesto tvořily více než polovinu růstu tohoto sektoru, ukazuje průzkum NYU Stern Center pro udržitelný byznys.

Evropská komise zahájila konzultaci o tom, zda po firmách požadovat prohlášení o uhlíkové stopě jejich produktů. Britský antimonopolní úřad pak začal v listopadu vyšetřovat zboží a služby, které vyrábějí potvrzení o "eco-friendly", v obavách, že nárůst poptávky po "zelených produktech a službách může podněcovat některé firmy k zavádějícím, vágním nebo nepravdivým tvrzením".

Některé oblíbené pojmy, jako je třeba "biologicky rozložitelný", postrádají obecně přijímanou definici. Jiné mohou být v některých případech zavádějící. Například obal, o kterém se tvrdí, že je "recyklovatelný", přičemž jeho recyklace ale vyžaduje specifické vybavení, které nemusí být vždycky na místě.

Garrardová rovněž poukazuje na to, že u stále většího množství produktů se tvrdí, že jsou vyrobené z recyklovaného "oceánského plastu". Neexistuje ale žádný systém, který by dokázal ve velkém vyzvednout plastový odpad z moří, a aktivity na jeho odstranění z pláží mají svoje hranice.

O tom, jak velká revoluce v udržitelných výrobcích vlastně proběhla, má svoje pochybnosti výkonný ředitel britské Greenpeace John Sauven. "Firma, která chce získat důvěru veřejnosti a stát se skutečným lídrem, musí nejdříve tvrdě zapracovat a teprve pak postavit billboard," tvrdí Sauven, který zároveň hovoří o "zlatém věku" zeleného dezinformování (greenwash).

Zpět je tedy otázka, kdo to zaplatí.

Průzkum NYU Stern zjistil, že většina zboží s ekologickou nálepkou má cenovou přirážku od 3 do 165 %. To však znamená jenom to, že jsou ziskovější.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4552784/ft-zelene-zlato-aneb-udrzitelnost-je-velky-byznys-pro-spotrebni-znacky.html

29.6.2020 Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes slíbil 15 mld. eur na podporu tzv. zelenější ekonomiky (ČTK) 

zobrazit více..
Loading...