Inovativní zelená ekonomika

p>Nový zelený úděl je nutný plán na řešení změn klimatu a jejich důsledků protože "naše životy a civilizace jsou kvůli změnám klimatu v ohrožení", říká známý ekonom Joseph Stiglitz (The Guardian)
 • vesnicko-zemědělská ekonomika 
 • ekonomiku továren soustředěných ve městech
 • výrobní ekonomika století dvacátého, která těžila z fosilních paliv

Stiglitz doporučuje bojovat se změnami klimatu, protože může být přínosný

 • zafungoval by totiž podobný efekt jako během druhé světové války, která nastartovala období ekonomické prosperity
 • nová zelená dohoda by stimulovala poptávku, zajistila by efektivní využití zdrojů a přechod na zelenou ekonomiku 

Mezi jednoduché změny patří sem například eliminace "miliard dolarů dotací pro fosilní paliva a přesun zdrojů od produkce špinavé energie k čisté". K tomu se dá přidat zdanění "špinavých odvětví" a zdanění kapitálu tak, "aby dosahovalo minimálně takové výše jako zdanění práce." Takové kroky by vládě přinesly během deseti let biliony dolarů. K tomu by pomohlo vytvoření celonárodní Zelené banky, která by poskytovala finance soukromému sektoru zaměřujícímu se na boj s klimatickými změnami. Financovala by například zateplování domů či investice do efektivnějšího vytápění. 

Společensky odpovědné investování (ESG) "environmental, social and governance"

Jde tedy o sociálně odpovědné investování, které se stává mezi investičními společnostmi, hedgeovými fondy či správci majetku velkým hitem. Problém ovšem je, že neexistuje jednoznačná definice, které investice jsou ještě "zelené a sociální" a které už nikoliv. Podle ESG se může investovat do společností, které kladou důraz na ekologické, sociální a etické podnikání a udržitelný ekonomický vývoj. Příkladem tak může být například fond zaměřený na správu vodních zdrojů. "Rozhodně tedy v ESG portfoliích nenajdete firmy, které se věnují produkci tabáku a obchodu s ním, zabývají se těžbou uhlí a znečišťují životní prostředí nebo byly usvědčeny z korupce," říká ředitel Erste Asset Management ČR Martin Řezáč.

Příliv peněz do fondů ESG probíhá již od roku 2013. Firmy a investoři začali vnímat, že dlouhodobá konkurenční výhoda plyne ze souladu s ESG faktory. Čím více jsou firmy řízeny podle principů udržitelného rozvoje, sociální zodpovědnosti a nejlepších příkladů z corporate governance, tím lépe splňují svou roli v ekonomice

 • v USA za rok 2019 přiteklo podle dat poradenské firmy Morningstar do fondů
  zaměřených na udržitelný rozvoj rekordních 20,6 miliardy dolarů. O rok dříve to bylo jen 5,5 miliardy dolarů.
 • v roce přiteklo do fondů ESG téměř 120 miliard eur, což je více než dvojnásobek sumy, kterou investoři vložili do těchto fondů o rok dříve.

Evropská zelená dekáda, dosažení zelenější a nízkouhlíkové Evropy

Pokud se ukáže, že téma zelené společnosti spojené s požadavkem uhlíkové neutrality EU do roku 2050 zabralo, má Evropa vystaráno, že nepodlehne nudě na tři desetiletí dopředu. Nebývalý zájem i aktuální módnost tématu vedou až k označení zelené šílenství či tsunami, a to nejen ve vyjádřeních a myšlenkách jeho odpůrců.

 • V půlce prosince 2019 Evropská komise předložila a Evropská rada schválila nový prvek pro ekonomickou budoucnost unie, takzvanou evropskou zelenou dohodu. 
 • Pro naplnění zelené dohody budou společné prostředky, jimiž disponuje rozpočet EU, zcela nedostatečné. Je proto žádoucí uvažovat nad novým rámcem financování společných strategických potřeb EU, který zapojí též národní veřejné i soukromé finanční prostředky.
 • na řešení klimatických záležitostí by měla být vyčleněna až čtvrtina celkového objemu výdajů budoucího rozpočtu unie. Což v absolutní částce představuje zhruba 320 miliard eur. 
 • cíle se má dosáhnout prostřednictvím podpory přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence řízení rizik. Současně ale plán musí respektovat jeho reálnou proveditelnost ve vymezeném čase.
 • Transformace spojená s řešením klimatické změny je největší strukturální reforma či změna, která EU v nadcházejících dekádách čeká. Tuto transformaci provází útlum těžby uhlí, rašeliny a ropných břidlic a také útlum průmyslových aktivit s vysokými emisemi skleníkových plynů. Důsledkem je trvalý pokles ekonomického výkonu a zaměstnanosti v těchto odvětvích, jenž by měl být prostřednictvím fondu zmírněn. U jiných odvětví lze předpokládat možnost technologické transformace; i ta by měla být prostřednictvím fondu podpořena. 

Výčet úkolů zelené dohody: udržitelnost

pro udržitelnost potřebuje Evropa udržitelně růst, musí být dostatečně konkurenceschopná, aby na tyto potřeby byla schopna vydělat a zajistit je a současně aby zastavila relativní ztrátu pozic v rámci globální ekonomiky, která ji poslední dekádu dvě zřetelně charakterizuje.

 • první evropský klimatický zákon, plán odhadovaných dopadů případného zvýšení cíle redukce emise skleníkových plynů, provedení revizí ve veškeré ke klimatu se vztahující legislativě, revize směrnice o zdanění energie, zavedení opatření, aby cena dovozů reálněji odrážela jejich uhlíkový obsah, 
 • podpora veřejných i soukromých investic založených na přírodní bázi, zajištění systému inteligentní integrace obnovitelných zdrojů, řešení tématu energetické chudoby, průmyslová strategie EU, 
 • akční plán pro cirkulární ekonomiku, prosazování politiky udržitelných produktů a podpory cirkulárního designu, přednost snižování objemu a opětovného užívání materiálů před jejich recyklací, opatření k jednotnému používání plastů, pas na elektronický výrobek, model EU pro sběr tříděného odpadu, strategický akční plán pro baterie. 
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66724470-zelena-dohoda-test-spolecnych-zajmu

Green New Deal

Pod zdánlivě ušlechtilou záminkou ochrany životního prostředí jde o prosazení masivních státních zásahů do ekonomiky - tedy něco, co je přímým protikladem veškerého liberalismu.

kdyby skutečně šlo o omezení produkce skleníkových plynů, úsilí aktivistů by muselo být zaměřeno proti největšímu světovému znečišťovateli. Indie, Čína, Rusko a Irán jsou zatím nedotknutelné

 • cílem je oslabit a ochromit ekonomickou sílu Západu směrem ke zvýšení daní, omezení letecké dopravy atd.

Zdroj: Pavel Kohout, https://ekonom.ihned.cz/c1-66696530-zachranme-liberalismus-omezme-moc-statu

30.11.2020 Rozložitelné hadry na podlahu, dort z udržitelného palmového oleje, kuchyňský čistič v recyklovaném obalu, káva s certifikací Sdružení na ochranu deštných pralesů a toaletní papír s razítkem "Lesy pro všechny a navždy". A toto nemusí být jenom nabídka z londýnských obchodů. V silně konkurenčním prostředí se nálepka "přátelské k přírodě" stala klíčem, jak získat pozornost zákazníků, kterým není lhostejný osud planety, napsal list Financial Times. Narůstání už tak převeliké škály zelených a eco friendly výrobků ovšem znepokojuje regulátory a vyvolává otázky, zda jsou slova o udržitelnosti vždycky pravdivá.

Během čtyř let do roku 2019 se v USA udržitelnost propagovala u jenom 16 % produktů spotřebního zboží. Přesto tvořily více než polovinu růstu tohoto sektoru, ukazuje průzkum NYU Stern Center pro udržitelný byznys.

Evropská komise zahájila konzultaci o tom, zda po firmách požadovat prohlášení o uhlíkové stopě jejich produktů. Britský antimonopolní úřad pak začal v listopadu vyšetřovat zboží a služby, které vyrábějí potvrzení o "eco-friendly", v obavách, že nárůst poptávky po "zelených produktech a službách může podněcovat některé firmy k zavádějícím, vágním nebo nepravdivým tvrzením".

Některé oblíbené pojmy, jako je třeba "biologicky rozložitelný", postrádají obecně přijímanou definici. Jiné mohou být v některých případech zavádějící. Například obal, o kterém se tvrdí, že je "recyklovatelný", přičemž jeho recyklace ale vyžaduje specifické vybavení, které nemusí být vždycky na místě.

Garrardová rovněž poukazuje na to, že u stále většího množství produktů se tvrdí, že jsou vyrobené z recyklovaného "oceánského plastu". Neexistuje ale žádný systém, který by dokázal ve velkém vyzvednout plastový odpad z moří, a aktivity na jeho odstranění z pláží mají svoje hranice.

O tom, jak velká revoluce v udržitelných výrobcích vlastně proběhla, má svoje pochybnosti výkonný ředitel britské Greenpeace John Sauven. "Firma, která chce získat důvěru veřejnosti a stát se skutečným lídrem, musí nejdříve tvrdě zapracovat a teprve pak postavit billboard," tvrdí Sauven, který zároveň hovoří o "zlatém věku" zeleného dezinformování (greenwash).

Zpět je tedy otázka, kdo to zaplatí.

Průzkum NYU Stern zjistil, že většina zboží s ekologickou nálepkou má cenovou přirážku od 3 do 165 %. To však znamená jenom to, že jsou ziskovější.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4552784/ft-zelene-zlato-aneb-udrzitelnost-je-velky-byznys-pro-spotrebni-znacky.html

29.6.2020 Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes slíbil 15 mld. eur na podporu tzv. zelenější ekonomiky (ČTK) 

zobrazit více..
Loading...