Závislosti (magnetismus)

p>Oxytocin, hormon lásky snižuje riziko vzniku závislostí, např. drogové závislosti.
 • vývojová triáda jedince a společnosti: závislý, nezávislý, vzájemně závislý
 • závislosti jsou určitá forma magnetismu (zemská přitažlivost), která je spojena se životem na zemi (pobyt duše ve fyzické těle, které má ego), pochopením tohoto principu (magnetismus) je nalezení rovnováhy
 • v digitálním prostředí působí dopaminová závislost (která pouze odhaluje další formu nerovnováhy), která odebírá energii
 • Sid Smutný: tím, že přijmete odpovědnost za své činy a vše co se nám v životě stalo a děje, přestože jsme to vytvořili my, ale nevíme jak, tak si stoupáme do své síly, jsme tvůrci a ne obětí (z oběti se rodí tvůrce vlastního života). 

Závislost na čemkoliv (káva, alkohol, partner, internet, sex, peníze, drogy, cigarety, jídlo, vina, křivda) je vždy závislost a proto se snažte odbourat od jakýchkoliv závislostí a potřeb, ale ne tak, že si odepřete předmět závislosti, ale snažte se pochopit, čím si nahrazujete hezké chvíle, proč si nahrazujete hezké chvíle "kávou, jídlem nebo cigaretou". Neuvědomujeme si, že tu lásku (od Maminky nebo tatínka), kterou hledáme, nám nemůže dát nikdo jiný než Vy sami, jak to pochopíme, zbavujeme se všech svých závislostí. Protože to lidstvo nemá pochopené, tak setrvává v nižších vibracích. Například do 5D reality (o které lidé hovoří a je to lidský výplod, nejsou tam stupínky) musíme mít takové vibrace, které neumožňují mít závislost a proto, pokud se nezbavíme jakékoliv závislosti, tak nemůžeme svoje vibrace navýšit. Nepřijde nikdo a nespasí vás. (Jiří Lexa 18.8.2020)

Závislostní model Otrok a Otrokář 

Člověk má svobodnou vůli a nemusí se závislostního modelu "OTROK a OTROKÁŘ"(na fyzické, energetické a informační úrovni) účastnit, pokud si uvědomí, kde všude je tímto modelem svazován, může se postupně osvobodit a nemusí už věnovat pozornost, energii a informační tok věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince (dualita), odebírají energii a rozpadají se. Může energii a pozornost směřovat tam, kde mu to přináší radost, kde to s ním rezonuje, může tvořit a poslouchat svůj vnitřní hlas (vědomí), který není blokován rozumem. A co nemá energii a pozornost to zaniká. Jedinec může začít u sebe a nastoupí cestu vědomého člověka, kterými svými činy a rezonancí, které jsou v rovnováze, působí na své okolí, tvoření a činy jsou významnější než slova a vědomý člověk realizuje svůj duchovní rozvoj. Porozumění a realizace osvobození z modelu "OTROK a OTROKÁŘ dochází postupně přes fyzickou, energetickou k duchovní transformací, HOMO Aquarius (vědomý člověk). 

Pochopení modelu závislosti, osvobozením se ze závislosti (rozpustí se bloky, skrytá zranění, křivdy), transformací svého strachu a boje s čímkoliv, "odpuštěním křivd způsobených otrokářem se stává člověk vědomým, který má v rovnováze svoje emoce a rozum, tvoří s radostí a je naplněn láskou (důsledek svého tvůrčího stavu bytí, láska je výsledkem tvůrčího procesu). Strach ze změny blokuje pochopení, otevření srdce, vědomé vystoupení ze závislostního modelu (projevená forma nerovnováhy, která vytváří novou rovnováhu prostřednictví závislosti na úkor jiné osoby, věci atd.) a blokuje další vývoj a odebírá energii. 

 • závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví (dualita: Otrok a Otrokář), láska (láska je Bůh) a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování), Sergej Lazarev
 • závislostní model "OTROK a OTROKÁŘ" (oběť a viník, oba spolu bojují o energii), viníka hledáme vně sebe (u druhých) - jde o bloky, programy, křivdy, které jsou naše a vnější svět nám je zrcadlí
 • největší brzdou duchovní transformace (vymanění se ze závislosti) obvykle bývá strach ze změny (blok, vzorec, program atd.) a boj, díky tomu ztrácíme energii a to jsou současně bloky ve vývoji jedince
 • díky strachu a boji ztrácíme energii a to jsou současně bloky ve vývoji jedince, díky kterým uvízl v závislosti
 • pokud neodpustíme vědomě křivdu nebo cokoliv, co nás zranilo, tak máme zablokovaný informační tok lásky v sobě i k sobě (protože obviňujeme sebe i druhé, že nám ji neprojevili, "nedali" a nedokážeme jim i sobě odpustit, zablokoval tok energie), vnímáme svět v modelu oběť a viník (otrok a otrokář) a tím, že obviňujeme viníka co působil a neodpustíme mu, drží nás to v závislosti s viníkem proto (vytváříme blok, kde neproudí informační pole lásky), že mu neodpustíme a stále mu vyčítáme jeho vinu (stáváme se otrokářem otroka)
 • Duchovní ZÁBLESK (informační pole lásky, vývojový proces z nevědomí do vědomí, změna myšlení, změna současného paradigma) rezonuje s těmi, co se odpoutali od svých závislostí, bloků a odpustili sobě i druhým (pochopili, že lásku, kterou hledáme nám nemůže dát nikdo jiný, než vy sami a pokud neproudí energie, tak to zaniká), otevřeli své srdce a díky tomu mohou zvýšit své vibrace a díky tom se mohou propojit s kosmickým vědomím do neurální sítě Universa
 • Láska je všudy přítomná energie (tvoří a propojuje vše), která je v celém Universu a vytváří vše na co se podíváte. Pokud přijmeme, že nám někdo ublížil nebo zranil, tak tím, že za to nebudeme chtít viníka postihovat (závislostní model Otrok a Otrokář) a přijmeme to co působil, tak tím mu posíláme lásku zpět, protože rozvíjíme svoji kreativitu. Tím budou mít nerovnováhu na své straně a budou ji muset vyrovnat, ale nesmíme ji postih přát, ale přát to nejlepší. (20.8.2020 Jiří Lexa)
 • Když je zablokovaná rezonance lásky (křivdy, bloky, psychická zranění, traumata, strachy, které se projevují závislostí a obviňováním sebe i druhých), nemůže proudit tvůrčí proces - energie (život teď a tady) a co nemá energii a naši lásku zaniká (důsledkem zablokované lásky k sobě je rakovina a jiné nemoci). Závislost vyváří bloky a tím zde neproudí energie (navíc závislost ještě odebírá energii) a co nemá energii postupně zaniká a degeneruje.
 • Energie lásky může proudit (rezonovat), pokud cítíme svobodu uvnitř sebe (nenecháme se vykolejit emotivně tím, že nám systém nebo jiní lidé berou "svobodu" - omezení pohybu, nošení roušek, povinné očkování, matrix atd.), máme zpracované své závislosti a máme přijatý a zharmonizovaný svůj strach (který vytváří blok).
 • Vědomý člověk (je v rovnováze chápe principy toku energie, informací a rovnováhy) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita - energie lásky (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu)

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Digitální závislost (digitální otroctví), která se jmenuje Technokracie

Závislost, strach a boj produkuje závislostní modely ve společnosti i v životech jednotlivců a vytváří nerovnováhu, tím dochází k zacyklení.

Technokracie - vláda moderních technologií (stroj - "digitální diktátor" by měl vládnout ve společenském životě a stroj nebo počítač by měl vládnout lidským bytostem), kterou lidé dovolují a podporují (člověk je v rukou stroje, který určuje jeho život a je mu podřízen) - digitální otroctví.

Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost virtuální realitě budou místem zkázy podle Prof. Calhouna, nebo-li DKT). Léčbou je harmonizace závislostí, kreativita a tvůrčí proces.

TEZE: závislosti (svoje programy, bloky získané vlastními zkušenostmi i od rodičů a prarodičů) = nevědomí = potlačená láska k sobě (hledám ji vně) = tzv. skryté zranění, je zavřené srdce = neproudí energie lásky, člověk je zablokovaný a nemůže se vyvíjet = je nevědomý a závislý, má strach a bojuje o energii s ostatními

21.8.2020 Spoluzávislost je fenomén, který nebývá brán příliš vážně. Může probíhat v různých typech vztahů a na různých úrovních. Nejčastěji ale spoluzávislost neboli také kodependence znamená, že máme potřebu se stále starat o druhé místo o sebe. Tím ale ubližujeme nejen sobě, ale také vztahu. 

Spoluzávislé vztahy obvykle jen tak nevznikají, nejčastěji jsou projekcí minulých vztahů, zejména s členy rodiny. "Obvykle se vyvíjejí ze vztahů mezi rodiči a dětmi, kdy děti mají pocit, že musejí upřednostnit potřeby rodičů či jiných členů rodiny před těmi svými 

https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/spoluzavislost-podcenovany-fenomen-soucasnych-vztahu-40333905#

zobrazit více..
Loading...