Závislosti (magnetismus)

Závislosti (magnetismus), programy, bloky

Oxytocin, hormon lásky snižuje riziko vzniku závislostí, např. drogové závislosti.

 • Vývojová triáda jedince a společnosti: závislý, nezávislý, vzájemně závislý (homeostáza - láska).
 • Závislosti jsou určitá forma magnetismu (zemská přitažlivost), která je spojena se životem na zemi (pobyt duše ve fyzické těle, které má ego), pochopením tohoto principu (magnetismus) je nalezení rovnováhy.
 • Není negativní vzorec nebo program, je pouze negativní nebo pozitivní způsob našeho prožívání a díky tomu můžeme vědomým pochopením vzorce, bloky a programy postupně rozpustit.
 • V digitálním prostředí působí dopaminová závislost (která pouze odhaluje další formu nerovnováhy), která odebírá energii.
 • Sid Smutný: tím, že přijmete odpovědnost za své činy a vše co se nám v životě stalo a děje, přestože jsme to vytvořili my, ale nevíme jak, tak si stoupáme do své síly, jsme tvůrci a ne obětí (z oběti se rodí tvůrce vlastního života). 
 • Otrok a otrokář (nebo Oběť vs. Narcista) jsou dvě strany mince (jedná zvýrazněná, druhá potlačená). Zpracováním tohoto modelu a obou polarit ser stáváme celistvými.
 • Histrion, zamrzlé holčičky nebo chlapečci.
 • Workoholismus x syndrom vyhoření, rub a líc stejné mince.
 • Fenomén FOMOZávislosti, pravda a lež.

Závislost na čemkoliv (káva, alkohol, partner, internet, sex, peníze, drogy, cigarety, jídlo, vina, křivda) je vždy závislost a proto se snažte odbourat od jakýchkoliv závislostí a potřeb, ale ne tak, že si odepřete předmět závislosti, ale snažte se pochopit, čím si nahrazujete hezké chvíle, proč si nahrazujete hezké chvíle "kávou, jídlem nebo cigaretou". Neuvědomujeme si, že tu lásku (od maminky nebo tatínka), kterou hledáme, nám nemůže dát nikdo jiný než Vy sami, jak to pochopíme, zbavujeme se všech svých závislostí. Protože to lidstvo nemá pochopené, tak setrvává v nižších vibracích. Například do 5D reality (o které lidé hovoří a je to lidský výplod, nejsou tam stupínky) musíme mít takové vibrace, které neumožňují mít závislost a proto, pokud se nezbavíme jakékoliv závislosti, tak nemůžeme svoje vibrace navýšit. Nepřijde nikdo a nespasí vás. (Jiří Lexa 18.8.2020)

Závislostní model Otrok a Otrokář 

Člověk má svobodnou vůli a nemusí se závislostního modelu "OTROK a OTROKÁŘ"(na fyzické, energetické a informační úrovni) účastnit, pokud si uvědomí, kde všude je tímto modelem svazován, může se postupně osvobodit a nemusí už věnovat pozornost, energii a informační tok věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince (dualita), odebírají energii a rozpadají se. Může energii a pozornost směřovat tam, kde mu to přináší radost, kde to s ním rezonuje, může tvořit a poslouchat svůj vnitřní hlas (vědomí), který není blokován rozumem. A co nemá energii a pozornost to zaniká. Jedinec může začít u sebe a nastoupí cestu vědomého člověka, kterými svými činy a rezonancí, které jsou v rovnováze, působí na své okolí, tvoření a činy jsou významnější než slova a vědomý člověk realizuje svůj duchovní rozvoj. Porozuměním a osvobozením se z modelu "OTROK a OTROKÁŘ (polarity se přitahují) dochází postupně k vědomé změně myšlení přes fyzickou, energetickou k duchovní transformací, vzniká HOMO Aquarius (vědomý člověk). 

Pochopení modelu závislosti, osvobozením se ze závislosti (rozpustí se bloky, skrytá zranění, křivdy), transformací svého strachu a boje s čímkoliv, "odpuštěním křivd způsobených otrokářem se stává člověk vědomým, který má v rovnováze svoje emoce a rozum, tvoří s radostí a je naplněn láskou (důsledek svého tvůrčího stavu bytí, láska je výsledkem tvůrčího procesu). Strach ze změny blokuje pochopení, otevření srdce, vědomé vystoupení ze závislostního modelu (projevená forma nerovnováhy, která vytváří novou rovnováhu prostřednictví závislosti na úkor jiné osoby, věci atd.) a blokuje další vývoj a odebírá energii. 

 • Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví (dualita: Otrok a Otrokář), láska (láska je Bůh) a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování), Sergej Lazarev.
 • Závislostní model "OTROK a OTROKÁŘ" (oběť a viník, oba spolu bojují o energii), viníka hledáme vně sebe (u druhých) - jde o bloky, programy, křivdy, které jsou naše a vnější svět nám je zrcadlí.
 • Největší brzdou duchovní transformace (vymanění se ze závislosti) obvykle bývá strach ze změny (blok, vzorec, program atd.) a boj, díky tomu ztrácíme energii a to jsou současně bloky ve vývoji jedince.
 • Díky strachu a boji ztrácíme energii a to jsou současně bloky ve vývoji jedince, díky kterým uvízl v závislosti.
 • Pokud neodpustíme vědomě křivdu nebo cokoliv, co nás zranilo, tak máme zablokovaný informační tok lásky v sobě i k sobě (protože obviňujeme sebe i druhé, že nám ji neprojevili, "nedali" a nedokážeme jim i sobě odpustit, zablokoval tok energie), vnímáme svět v modelu oběť a viník (otrok a otrokář) a tím, že obviňujeme viníka co působil a neodpustíme mu, drží nás to v závislosti s viníkem proto (vytváříme blok, kde neproudí informační pole lásky), že mu neodpustíme a stále mu vyčítáme jeho vinu (stáváme se otrokářem otroka).
 • Duchovní ZÁBLESK (informační pole lásky, vývojový proces z nevědomí do vědomí, dochází změně myšlení, a změně současného paradigma) rezonuje s těmi, co se odpoutali od svých závislostí, bloků a odpustili sobě i druhým (pochopili, že lásku, kterou hledáme nám nemůže dát nikdo jiný, než vy sami a pokud neproudí energie, tak to zaniká), otevřeli své srdce (místo poslouchání ega poslouchají svůj vnitřní hlas Stvořitele) a díky tomu mohou zvýšit své vibrace a díky tom se mohou propojit s kosmickým vědomím do neurální sítě Universa.
 • Láska je všudy přítomná energie (tvoří a propojuje vše), která je v celém Universu a vytváří vše na co se podíváte. Pokud přijmeme, že nám někdo ublížil nebo zranil, tak tím, že za to nebudeme chtít viníka postihovat (závislostní model Otrok a Otrokář) a přijmeme to co působil, tak tím mu posíláme lásku zpět, protože rozvíjíme svoji kreativitu. Tím budou mít nerovnováhu na své straně a budou ji muset vyrovnat, ale nesmíme ji postih přát, ale přát to nejlepší. (20.8.2020 Jiří Lexa)
 • Když je zablokovaná rezonance lásky (křivdy, bloky, psychická zranění, traumata, strachy, které se projevují závislostí a obviňováním sebe i druhých), nemůže proudit tvůrčí proces - energie (život teď a tady) a co nemá energii a naši lásku zaniká (důsledkem zablokované lásky k sobě je rakovina a jiné nemoci). Závislost vyváří bloky a tím zde neproudí energie (navíc závislost ještě odebírá energii) a co nemá energii postupně zaniká a degeneruje.
 • Energie lásky může proudit (rezonovat), pokud cítíme svobodu uvnitř sebe (nenecháme se vykolejit emotivně tím, že nám systém nebo jiní lidé berou "svobodu" - omezení pohybu, nošení roušek, povinné očkování, matrix atd.), máme zpracované své závislosti a máme přijatý a zharmonizovaný svůj strach (který vytváří blok).
 • Bloky (naše zrcadlo) - situace, které se nám stále v životě opakují a jsou výsledkem našich zážitků, myšlení a konání.
 • Vědomý člověk (je v rovnováze chápe principy toku energie, informací a rovnováhy) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita - energie lásky (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu).
 • Prostřednictvím svých emocí (boj o energie) a iluzí jsme manipulovatelní, pokud si to zpracujeme, tak jsme se odpoutali od závislosti a jsme na cestě ke Stvořiteli.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

Pavel SurmaNení negativní vzorec, je pouze negativní nebo pozitivní způsob prožívání. My podle určitých programů prožíváme situace, ty programy nám byli autoritami, vzory a okolím nastaveny, abychom vnímali sebe své JÁ a vnější věci odděleny jako TY. V průběhu dětství a dále se nám stali situace, které se nám nelíbili a dodnes, když se stane podobná situace, tak máme tuto nelibost (strach, agresivitu atd.) v sobě - je to nás program. Když nám v našem okolí udělá podobnou věc, spustí se tento program (píchne nám do kuřího oka) a my vystartujeme, protože máme strach z toho, co se nám stalo v dětství (kdy se ten program aktivoval), že se to stane znovu a tím jsme tzv. nesvobodní. Stačí tyto programy rozpoznat vědomě a tím se osvobozuje.

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně dochází i k rozpouštění, uvolnění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Digitální závislost (digitální otroctví), která se jmenuje Technokracie

Závislosti, iluze, bloky, strach a boj produkují závislostní modely ve společnosti i v životech jednotlivců a vytváří nerovnováhy, tím dochází k zacyklení, sebedestrukcím.

Technokracie - vláda moderních technologií (stroj s umělou inteligencí - "digitální diktátor" by měl vládnout ve společnosti a lidským bytostem), kterou lidé vědomě dovolují a podporují (člověk je v rukou stroje, který určuje jeho život a je mu podřízen) - digitální otroctví.

Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost virtuální realitě budou místem zkázy podle Prof. Calhouna, nebo-li DKT). Léčbou je harmonizace závislostí, kreativita a tvůrčí proces.

TEZE: závislosti (svoje programy, bloky získané vlastními zkušenostmi i od rodičů a prarodičů) = nevědomí = potlačená láska k sobě (hledám ji vně) = tzv. skryté zranění nebo vzorec chování, které způsobí, že je zavřené srdce = neproudí energie lásky, člověk je zablokovaný a nemůže se vyvíjet = je nevědomý a závislý, má strach a bojuje o energii s ostatními. Lásku hledá ve vnější prostředí na úkor sebe (je závislý na vnějším prostředí), tím se naplňuje sebedestruktivní proces.

Některé druhy závislostí:

4.8.2021 Duchovní opium a elektronické drogy.

Odnož oficiální čínské tiskové agentury označila hry za "duchovní opium" a "elektronické drogy" a donutila tuto největší korporaci v zemi k možnému zákazu hraní her u dětí mladších 12 let.

To vyvolalo obavy, že se Peking v dalším kroku zaměří na online zábavu poté, co už zasáhl do odvětví online obchodování, sdílené jízdy a online vzdělávání. The Economic Information Daily citoval jednoho studenta, který řekl, že někteří spolužáci hráli hru Honor of Kings, jednu z jeho nejpopulárnějších titulů od Tencentu, osm hodin denně a volal po přísnější kontrole nad časem stráveným hrami.

"Volba slov duchovní opium je obzvláště tvrdá, bylo by překvapující, kdyby s tím regulační orgány nic neudělaly," řekl Ke Yan, singapurský analytik společnosti DZT Research s tím, že články agentury Sin-chua by se neměly nikdy podceňovat. Spojení "duchovní opium" se už dříve používalo v čínských médiích, aby upozornilo na dlouhý čas strávený hraním her mezi mladými lidmi a sahá až do éry počítačových her v internetových kavárnách. "Žádné odvětví ani sport by nemělo prosperovat z vymýcení celé generace," uvedl dále článek s odkazem na akademika ve státem podporované instituci.

Tencent na článek reagoval závazkem dále omezit dobu hraní u nezletilých na pouhou hodinu ve všední dny a dvě hodiny o prázdninách a svátcích. Plánuje také zakázat nákupy ve hře pro mladší 12 let. A také zvažuje možnost úplného zákazu her pro osoby mladší 12 let, ale tuto myšlenku dále nerozvedl.

Minulý měsíc nainstaloval Tencent u některých her systém rozpoznávání obličeje, aby děti nemohly k nákupu herních položek používat ID svých rodičů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 představovaly nezletilé osoby mladší 18 let pouhých 6 % hrubých příjmů čínských společností na online hry.

Tato nejhodnotnější čínská společnost se dostala do konfliktu s regulačními orgány i v minulosti, zejména v roce 2018, kdy regulátoři chtěli omezit závislost na hrách a dočasně pozastavili licence, čímž zasadili tvrdý úder hlavnímu předmětu podnikání společnosti Tencent.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4744087/duchovni-opium-a-elektronicke-drogy-tencent-dnes-po-trvde-kritice-ciny-klesal-az-o-11-procent.html

16.1.2021 PhDr. Veronika Neumannnová, Konec utrpení v rodinách a vztazích

 • Lidé nejčastěji řeší partnerské a rodinné vztahy.
 • Nejčastější kolektivní vzorce: častou brzdou před pokrokem je neschopnost odpouštět (trvat si na tom, že se mě stala nějaká újma a nechtít tam vidět to pochopení v druhém). Odpustit znamená propustit svoji minulost (už nechci žít ve stejných vzorcích a uvědomuji si to). Mít něco stále pod kontrolou, neschopnost odpouštět a důvěřovat. Dalším vzorec je pocit z nedostatku lásky a pozornosti (pocit z dětství, které se může táhnou po mnoho generací v rodinné linii).
 • Komunikace ve vztazích je základem a platí to i ve vztahu k dětem, tím přejdeme traumatům, blokům a vzniku nových negativních vzorců v partnerském a rodinném soužití.
 • Autorka knih Konec utrpení v rodinách a vztazích (2020) a Strach z opuštění (2017). 
 • https://www.veronikaneumannova.com/

14.1.2021 Veronika Barkoci - Spoluzávislost ve vztazích - Oběť vs. Narcista, dvě strany jedné mince

 • Narcista utíká často ze vztahu.
 • Oběť potřebuje naplnit potřeby jiných a vyhledává vztahy s Narcisty.
 • Narcista vychází z prostředí, kde je alkohol, nebo model závislosti Oběť a Narcista (předává model na potomky).
 • Workoholismus nebo intenzivní sport je také nějaká forma zalepení dynamiky ve vztahu.
 • Pro pochopení modelu je dobré se podívat na své předky (nebo naše okolí), kde se závislostní vztah projevoval, abych to lépe pochopil u sebe (nestačí pouze analyzovat rodinné linie, ale v určité chvíli se musíme rozhodnout sami a vědomě, abychom tyto závislosti dokázali v sobě a ve vztahu tento model zpracovat). Pokud spolu obě polarity spolupracují vztah funguje a pokud bojují, rychle se rozpadá, nebo konči zdravotními problémy, alkoholem a jinými drogami.
 • Žárlivost a omezování svobody je také model Oběť vs. Narcista. Narcista si nechce nechat ujít svůj zdroj. 
 • Pokud bude někdo pracovat na sobě (vnější motiv, protože se měním proto, že chci změnit někoho jiného), aby se ten druhý změnil, tak také nepochopil, že změnit můře jen sebe (vnitřní motiv změnit sebe).
 • Tyranie (je projeven nedostatku propojení, nenaplněné propojení, blízkosti, nezná jiný způsob než zaútočit, nebo si to násilím vzít u druhého, neschopnost mít s někým vztah, chybí přirozené obětí a láska) je určitý druh závislosti pro obě polarity.

21.8.2020 Spoluzávislost je fenomén, který nebývá brán příliš vážně. Může probíhat v různých typech vztahů a na různých úrovních. Nejčastěji ale spoluzávislost neboli také kodependence znamená, že máme potřebu se stále starat o druhé místo o sebe. Tím ale ubližujeme nejen sobě, ale také vztahu. Spoluzávislé vztahy obvykle jen tak nevznikají, nejčastěji jsou projekcí minulých vztahů, zejména s členy rodiny. "Obvykle se vyvíjejí ze vztahů mezi rodiči a dětmi, kdy děti mají pocit, že musejí upřednostnit potřeby rodičů či jiných členů rodiny před těmi svými.

https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/spoluzavislost-podcenovany-fenomen-soucasnych-vztahu-40333905#

zobrazit více..
Loading...