Strach (tma, temnota), nedostatek lásky k sobě

Nevysvětlitelný nebo přehnaný strach (neboli fobie) se stává v současně době zejména u mladé generace běžnou záležitostí. Tento panický strach (panické ataky) se projevuje suchem v ústech, dušností, nervozitou, napětím, bolestí na hrudi, bušením srdce, zvracením či neschopností mluvit (sevření, strnutí).

 • Strach je spojen s egem, nevědomostí, slepou vírou, nevírou a neláskou k sobě (signálem, že máme v nerovnováze duši a tělo, kterým neproudí energie lásky) a DÍKY TOMU MĚ MŮŽE OVLÁDAT VNĚJŠÍ SVĚT, PROTOŽE můj VNITŘNÍ SVĚT NENÍ V ROVNOVÁZE (není celistvý)
 • Protipólem strachu je víra v sebe (harmonie v sobě, harmonie a propojení s bohem) a vibrace lásky vše propojuje
 • Strach je blok v nás, který se po sevření nevrátil do původního stavu a neproudí zde informační tok
 • Strach je produktem rozumu a ukazuje nám, že máme nedostatek víry (není dostatečně propojená duše s tělem, je tam nerovnováha, chybí víra ve Stvořitele)
 • Kdo mluví o strachu sám tuto energii, možná i nevědomě, podporuje

Strach (tma, nevědomost, nevíra v sebe, nemám se rád a tedy nedostatkem víry a lásky, která je světlem, jehož příchodem mizí tma bez boje) z čehokoliv: tím, že tomu nevěnujeme pozornost (např. negativní události), tím se od toho odpoutáváme a nejsme ovladatelní (je to boj o energii a tedy o pozornost). Je to o egu, které se bojí svého zániku (protože je pouze v této realitě), jako multidimezionální bytost jsme nesmrtelná. Strach (a jeho rezonance přitahuje na základě zákona přitažlivosti tyto situace, tito lidé nemají zpracované vlastní ego) patří k egu a není součástí duše (duše si nás drží na cestě plánu duše a nemůžeme z ní vybočit mimo plán) a proto jsme ovladatelní (je nedostatek víry, neproudí energie lásky). Pokud si zpracujeme své ego (ego používá mysl na destruktivní nebo konstruktivní tvorbu), přestaneme se bát, nebudeme strachu dávat energii, podporovat ho a co nemá energii zaniká. Tam kde není strach a tma, tam je víra, láska a světlo.

 • Fobie je úzkostí provázený chorobný strach z určitého jevu, události, osoby, zvířete nebo situace. Fobie člověku velmi znepříjemňuje život.
 • Selekce - kdo bude mít strach nebo bude bojovat, bude ztrácet energii a co nemá energii zaniká. Energii získáváme tvůrčí činností, která nás naplňuje a přináší radost - stáváme se vědomým člověkem
 • Tím, že se něčeho bojíte (covid, očkování, čipování, krize atd.) tím vlastně tuto věc podporujeme, je to tím, že tomu dáváte prožívaným strachem pozornost a energii. 
 • Tím, že člověk nevěří sobě (nemá se rád, nemá svobodu a víru v sebe), tak k sobě přitahuje strach podle zákona přitažlivosti

Jsme v dualitě a opakem lásky (světlo) je strach (tma), který zhušťuje vibrace, omezuje, dusí, blokuje. Strach je kontrakce, která vede k omezením a nesvobodě. Láska naopak rozpíná. Celý život je cestou od strachu k lásce, od nesvobody ke svobodě, od nevědomosti k moudrosti (poznání), je to cesta každé lidské bytosti od tmy ke světlu. 

 • Jan Ámos Komenský: Nebojujme s temnotou (strach), protože tam, kde je přineseno světlo (láska), tma sama mizí bez boje
 • Friedrich Nietzsche upozorňoval: "Strach lže, a ty mu věříš." 
 • Jarmila Klímová: protipólem strachu je víra (důvěra)
 • Eckart Tolle, strach má mnoho příčin. Bojíme se ztráty, neúspěchu, zranění. Ale veškerý strach je v podstatě strachem našeho ega ze smrti a neexistence.  
 • Anthony de Mella: "Jen lidé, již se zbaví strachu ze smrti, konají dobro."  

Saturn je v astrologii spojen se symbolikou strachu (Saturn ve vodnáři 2020 -2023) a Vodnář je dav, to znamená, že lidé budou panikařit v každé obtížné fázi tranzitu (Taťjana Micic)

 • strach snižuje imunitu a nám chybí vitamin D ze Slunce (Bohumil Jukl, 2.8.2020)
 • strach ve většině případů znamená závislost na moci (ovládání), kdo se bojí, snáze se ovládá (protiklady se přitahují ovládaný i ovládající, otrok-otrokář)
 • závislost (strach, lež, peníze, drogy, moderní technologie atd.) je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování) Sergej Lazarev 
 • strach je projevem vnitřního nepřítele (tedy vnitřní zrcadlo), vnější nepřítel ve většině případu vůbec neexistuje - člověk tedy bojuje sám se sebou
 • strach je stavem nescelené duše (není dostatečně propojená duše s tělem, je tam nerovnováha), láska v srdci (případně vyšší vibrace poznání) - tedy k sobě samému podporuje odstranění emoce strachu
 • díky strachu a boji ztrácíme energii a to jsou současně bloky ve vývoji jedince a strach a stres působí negativně na imunitní systém a naše zdraví
 • nezvládnutý strach přechází v agresivitu (křik, hněv, odsuzování, boj atd., je důsledek strachu)
 • GABA kyselina gama-aminomáselná (neurotransmiter) pomáhá ovládat strach a úzkost
 • Oxytocin, hormon lásky

Jiří Lexa (20.10.2020) Tím, že máme strach, který je důsledkem odpojení od své duše (zavřením srdce) a zůstáváme v těle s rozumem, ztrácíme energii a informační tok lásky (vnitřní boj, jsme zablokovaní uvnitř sebe, důsledkem může být bok, nemoc atd.) a tím se odpojujeme se od vědomí. Vědomý člověk nemá strachy, protože si sám vyváří realitu a není pohlcován vnější realitou (kde dochází k manipulaci, pokud nás ovládá strach).

zobrazit více..
Loading...