Závislosti, pravda a lež (závislost na dualitě)

Závislosti, pravda a lež (závislost na dualitě)

Motto: pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen ("černobílé vidění" - dualita), protože nad vším je barevná (různorodost, informace, poznání, vývoj, tok energie, duch, naslouchám svému vnitřnímu hlasu) a tu vidíš jen..... z pohledu pozorovatele (nezaujatého nadhledu), jak se lidově říká svět není černo - bílý, ale barevný (a to platí i o pravdě a lži).

  • Bez poznání lži, bychom nevěděli co je pravda. Mezi pravdou a lží často probíhá otevřený nebo skrytý boj. A boj vytváří destrukci všeho. A potom přichází nový počátek.
  • Prostřednictvím svých emocí (boj o energie, emoce vytváří bloky) jsme manipulovatelní, pokud si to zpracujeme, tak jsme se odpoutali od závislosti a jsme na cestě ke Stvořiteli.

Pravda a lež

Pokud upadneš do pasti a hledáš ve vnějším světě co je pravda a lež, tak věz, že jsi uvízl v kruhu závislosti, ze kterého téměř nevede cesta ven (může se stát i drogou). Jsi polapen na úrovni závislosti na pravdě a lži (dualitě). Vytváří to kruh, ze kterého se těžko uniká, podobně jako u drogové závislosti. Pochopení této závislosti je možné na příkladu vývojové triády, závislý, nezávislý a vzájemně závislý. Nalezení pravdy uvnitř sebe znamená spojení se Stvořitelem prostřednictvím otevřeného srdce a to je pro mnohé smyslem inkarnace na Zemi.

  • Každý člověk je jiný, vnímá jinak okolní svět (přes svoji matrici poznání a má různé informační zdroje) a má jiný pohled na pravdu a lež. Každý vnímáme realitu a pravdu svým pohledem a může být v rozporu s jinými účastníky téhož příběhu či události. Lpěním na své pravdě se stáváme závislými a dochází k zastavení našeho poznání, mentálního a duchovního vývoje.
  • Odpověď na otázku co je pravda a lež nalezneme uvnitř sebe (pokud se ztišíme a vnímáme svůj vnitřní hlas, které není blokován závislosti, emoce a rozumem), nikoliv ve vnějším světě. Pokud mě pravdu interpretuje vnější svět a nikoliv mé nitro, jsem závislý na pravdě jiných. Tato závislost ale může mít i druhou polaritu, kdy jsem závislý na hledání pravdy a boji za pravdu (jak své, či pravdy jiných).
  • Pokud vnímáme svůj vnitřní hlas (napojení na zdroj moudrosti v nás, je to jemný tichý hlásek v nás), stáváme se nezávislí na pravdě a lži, za které bojují lidé okolo nás. 
  • Pokud se dokážeme posunout, ve svém vývoji a vnímaní reality kolem nás, na vyšší úroveň vzájemně závislý, tak jsme schopni přijmout a respektovat pravdu či lež o které mluví lidé kolem nás a nemusím se toho boje účastnit, protože pravda a lež jsou pouze rub a líc jedné mince a každý má svoji unikátní minci.

Pravda i lež je dualita a nad ní stojí, pochopení, porozumění, přijetí, odpuštění a láska. Pravda i lež se skládá z jednotlivých střípků pravd a lží všech lidí kolem nás. Každý člověk se v životě mýlí i lže, to je cesta poznání a vývoje každého z nás. My máme svobodnou vůli a i díky ní se můžeme posouvat ve svém vývoji.

Závislosti.

Závislosti, model očekávání a podmíněnosti.

Dopaminová závislost, FOMO

Filosofie De Luce.

Umění chytat chytat a dostat rybu.

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě. 

Josef Zezulka: duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru (pozn. která podporuje strach a závislost, brání propojení se Stvořitelem), ale budeš vědět.   

Závislosti, pravda a lež, zprávy z tisku:

2.2.2021 Je to jako droga. Jakmile konspiracím jednou propadnete, těžko se uniká, říká Nikola Hořejš ze STEM. Nejsme loutky v rukách mocných elit, chtějí ukázat odmítači protipandemických opatření, kteří od vypuknutí koronavirové pandemie protestují v Česku i jinde ve světě. Mnozí jsou přesvědčeni, že nemoc covid-19 je vykonstruovaný podvod, který má přinést miliardy eur na konta farmaceutických firem. V rozhovoru pro HN uvádí, že při krizových událostech, jako jsou války či pandemie, se lidská mysl uchyluje k hledání zjednodušených vysvětlení. Je proto snadné naletět na dezinformační propagandu, jež jasné odpovědi nabízí.

Výzkumy ukázaly, že velké a převratné události, které se těžko chápou skrz minulou zkušenost, například revoluce, války, migrační krize nebo pandemie, urychlují sklon ke konspiracím. Fungují jako rozbuška. Problém je, že jakmile se začnete vrtat v konspiracích, je těžké se dobrat pravdy, když ničemu nevěříte. Vytváří to kruh, ze kterého se těžko uniká.

  • Podobně jako u drogové závislosti. Jakmile do toho spadnete, je hrozně těžké se v moři informací chytit něčeho, co vás vyvede ven. Tito lidé ale úplně nevěří ani médiím, která se považují za dezinformační, jako Sputnik nebo Aeronet. Mají pocit, že na pravdu přijdou jedině sami. Skončí u toho, že si sebepotvrzují podezření a předsudky, které mají. 

https://archiv.ihned.cz/c1-66876690-je-to-jako-droga-jakmile-konspiracim-jednou-propadnete-tezko-se-unika-rika-nikola-horejs-ze-stem 

zobrazit více..
Loading...