Inteligence

jedním ze základních rysů inteligence je schopnost rozpoznat nejen svou nedostatečnost, ale také přednosti jiných lidí. Ve své podstatě se inteligence týká schopnosti zpracovávat nejen jasně definované problémy, ale i abstraktní pojmy. Jedná se o míru duševního výkonu a schopnosti uvažovat.

  • Jedni ji vidí jako dovednost, druzí jako úspěch nebo schopnost. 
  • Když se porovnáváme s ostatními, máme sklon hledat informace, které zpochybňují jejich inteligenci a vyzdvihují tu naši. Čím méně inteligentní jsme, tím houževnatěji to činíme
  • Tverskyho test - jen ten, kdo je schopen uznat inteligenci jiných a malost vlastní, je ve skutečnosti chytrý. Hloupí lidé jsou nadutí a nedokáží to.
  • Nebojí se uznat, že není odborník na všechno. Nestydí se přiznat, že něco neví - jako Sokrates, který tvrdil, že jediná dokazatelná pravda je obsažena ve výroku: "Vím, že nic nevím."
  • více
zobrazit více..
Loading...