Inteligence

Inteligence

jedním ze základních rysů inteligence je schopnost rozpoznat nejen svou nedostatečnost, ale také přednosti jiných lidí. Ve své podstatě se inteligence týká schopnosti zpracovávat nejen jasně definované problémy, ale i abstraktní pojmy. Jedná se o míru duševního výkonu a schopnosti uvažovat.

  • Jedni ji vidí jako dovednost, druzí jako úspěch nebo schopnost. 
  • Když se porovnáváme s ostatními, máme sklon hledat informace, které zpochybňují jejich inteligenci a vyzdvihují tu naši. Čím méně inteligentní jsme, tím houževnatěji to činíme
  • Tverskyho test - jen ten, kdo je schopen uznat inteligenci jiných a malost vlastní, je ve skutečnosti chytrý. Hloupí lidé jsou nadutí a nedokáží to.
  • Nebojí se uznat, že není odborník na všechno. Nestydí se přiznat, že něco neví - jako Sokrates, který tvrdil, že jediná dokazatelná pravda je obsažena ve výroku: "Vím, že nic nevím."
  • více
zobrazit více..
Loading...