Yuval Noah Harari

Prof. Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari (24.2.1976), vegan, gay, profesor historie, izraelský historik autor bestsellerů Sapiens - Stručné dějiny lidstva, Homo Deus nebo 21 lekcí pro 21. století. Pravidelně cvičí meditace Vipassana a považuje meditace za způsob výzkumu (umožňuje vhled).

 • Homo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století 
 • založení mlékárenského průmyslu narušuje pouto mezi matkou a krávou 
 • Průmyslové zemědělství je jedním z nejhorších zločinů v historii a průmyslově chovaná hospodářská zvířata jsou také jednou z nejnaléhavějších etických otázek naší doby 
 • Harari: Stojíme na rozcestí konce svobody  (Technokracie s kontrolovanou společností) a spolupráce světa, to je rozhodnutí mezi totalitním dohledem a právy občanů a také mezi nacionalistickou izolací a globální solidaritou

Yuval Noah Harari, názory, teze, myšlenky:

27.2.2021 Epidemie už nejsou nekontrolovatelnou přírodní silou. Věda je změnila ve zvládnutelnou výzvu. Lidé umírají a trpí kvůli špatným politickým rozhodnutím, Yuval Noah Harari, autor knih Sapiens, Homo Deus a 21 lekcí pro 21. století.

 • Mnozí věří, že hrůzostrašný koronavirus demonstruje lidskou bezmoc tváří v tvář síle přírody. Ve skutečnosti ale rok 2020 ukázal, že máme k bezmoci daleko. Epidemie už nejsou nekontrolovatelnou přírodní silou. Věda je změnila ve zvládnutelnou výzvu.
 • První poplach kvůli potenciální nové epidemii začal koncem předloňského prosince. Do 10. ledna už vědci sekvenovali genom a zveřejnili informaci on-line. Za pár měsíců bylo jasné, která opatření mohou zpomalit a zastavit šířící se nákazu. Ani ne za rok se začalo masově vyrábět hned několik efektivních vakcín. Ve válce lidí s patogeny nebylo lidstvo nikdy tak silné.
 • V kontrastu toho digitální svět loni výrazně usnadnil sledování a popisování epidemie. Karantény mohly být selektivnější a efektivnější. Ještě důležitější ale je, že automatizace a internet udělaly prodlužované uzávěry proveditelné, přinejmenším v rozvinutých zemích.  
 • Třeba takové zemědělství. Tisíce let závisela produkce jídla na lidské práci. Farmařením se živilo asi devadesát procent lidí. To není případ dnešních rozvinutých zemí. V USA pracuje na farmách jen asi 1,5 procenta lidí, což stačí nejen k nasycení všech, ale i k tomu, že jsou USA vedoucí exportér jídla. Téměř veškerou práci dělají stroje imunní vůči nemocím. Uzávěry tak mají jen malý dopad na farmy.
 • Za španělské chřipky neměli lidé kam utéct, lidstvo obývalo jen fyzický svět. Dnes naopak mnozí z nás obývají dva světy - fyzický a virtuální. Tam na nás vir nemůže. Jistě, lidé jsou stále fyzické bytosti a ne vše lze digitalizovat. Covidový rok zdůraznil zásadní roli mnoha špatně placených profesí, kterou v udržování světa hrají zdravotní sestry, hygienici, řidiči, pokladní či doručovatelé. Právě doručovatelé loni představovali tenkou červenou linii udržující civilizaci pohromadě. Klíčový spojovatel s fyzickým světem. 
 • Díky informačním technologiím jsme odolnější vůči organickým virům, ale také mnohem zranitelnější vůči kybernetickým hrozbám, či dokonce válkám. Lidé se často ptají: "Co bude další covid?" První odpovědí je útok na naši digitální infrastrukturu. Trvalo několik měsíců, než se koronavir rozšířil světem a nakazily se jím miliony lidí. Naše digitální infrastruktura by zkolabovala za jediný den. A zatímco školy nebo úřady mohou rychle přepnout do on-line režimu, jak dlouho podle vás potrvá návrat zpět od e-mailů k běžné korespondenci?
 • Mnozí se bojí toho, že COVID-19 představuje začátek vlny nových pandemií. Když se ale poučíme, covidový šok může vést k jejich úbytku. Lidský rod nemůže předejít vzniku nových patogenů. To je přírodní evoluční proces, který tu byl po miliardy let a zůstane i v budoucnu. Dnes má ale lidstvo vědomosti a nástroje potřebné k tomu, aby se nové patogeny šířily a přetvářely v pandemie.
 • I kdyby se letos covid dál nekonečně šířil a zabil miliony lidí, nebo i kdyby ještě smrtelnější pandemie udeřila na lidstvo v roce 2030, nebude to ani nekontrolovatelná přírodní kalamita, ani boží trest. Bude lidským selháním a - přesněji - politickým selháním.
 • https://www.e15.cz/zahranicni/autor-bestselleru-harari-dalsi-pandemie-nebude-bozim-trestem-ale-lidskym-selhanim-1378321

21.3.2020

Lidstvo čelí globální krizi a pravděpodobně největší krizi naší generace, rozhodnutí, která lidé a vlády učiní v následujících týdnech, ovlivní běh světa na budoucí roky

 • Civilizace čelí dvěma volbám. První z oněch rozhodnutí znamená vybrat si mezi cestou totalitního dohledu a občanskou angažovaností, druhá křižovatka pak přináší výběr si mezi nacionalistickou izolovaností nebo globální solidaritou
 • Musíme konat rychle a rozhodně - ale zároveň je třeba vzít na vědomí, že mnohá razantní rozhodnutí přijatá ve vypjatých časech a ohlašovaná jako krátkodobá mají tendenci zůstávat v platnosti i dlouho poté, co nebezpečí odezní.
 • Co se stane, když všichni začnou pracovat z domova a budou komunikovat pouze na dálku? Co se stane, když školy a univerzity začnou fungovat pouze online? Za normálních časů by vlády, zástupci byznysu nebo rady pro vzdělávání nikdy neshodli na provedení takového experimentu.  
 • jak se vypořádat s epidemií, můžeme zvolit dva přístupy: naprostý dohledu nad populací, k čemuž mají dnešní státy a technologické firmy prostředky (moderní technologie umožňují monitorovat každého a neustále), o jakých se KGB nesnilo, kromě sledování mohou vést i k manipulaci veřejnosti a zjišťování stále intimnějších detailů ze života občanů
 •  dohled se může brzy přesunout z toho, který "zůstává na povrchu", na ten, který jde až "pod kůži", veřejnost by však na takové sledování přistoupila, kdyby bylo vyváženo příslibem ochrany zdraví. "Když lidé dostanou na výběr mezi soukromím a zdravím, obvykle volí zdraví - je falešná volba, můžeme a měli bychom si užívat soukromí i zdraví.
 • Prevence - fakta - realizace, aby se dosáhlo takové míry spolupráce, je však třeba důvěry občanů ve vědecké poznání a fakta, což je přesně to, co populističtí politici v poslední dekádě rozleptávali 
 • virová bouře se přežene, lidstvo jako druh přežije a většina z nás bude stále naživu,  ale budeme obývat jiný svět
 • klíčem k vítězství na virem je pak globální spolupráce, sdílení informací, prostředků, lékařských pomůcek i přístrojů. Než aby se každá země v panice snažila sehnat co největší množství testovacích sad nebo plicních ventilátorů, byla by efektivnější globální koordinace. Sdílení informací a prostředků umožňuje náskok a možnou záchranu: "To je velká výhoda lidí oproti virům. Koronavirus v Číně a koronavirus v USA si nemohou vyměnit tipy, jak nakazit lidi. Globální spolupráce a důvěra však znatelně chybí, ač právě globální plán je v globalizovaném světě potřeba ze všeho nejvíc
 • "Lidstvo si musí vybrat. Půjdeme po cestě nejednotnosti, nebo se vydáme cestou globální solidarity? Pokud se rozhodneme pro nejednotnost, krize se nejen prodlouží, ale v budoucnu pravděpodobně povede k ještě horším katastrofám. Zvolíme-li globální solidaritu, bude to vítězství nejen v boji proti koronaviru, ale také proti všem budoucím epidemiím a krizím, které by mohly lidstvo postihnout v 21. století." - toto rozhodnutí určí další proces vývoje globální civilizace.

Zdroj: https://www.respekt.cz/spolecnost/harari-rozhodnuti-nasledujicich-tydnu-ovlivni-beh-sveta-na-roky-dopredu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 • Harari tvrdí, že s pokračujícím technologickým pokrokem v oblasti umělé inteligence do roku 2050 by se mohla objevit nová třída lidí - zbytečná třída lidí, kteří nejsou jen nezaměstnaní, ale nezaměstnaní"
 • Průmyslové zemědělství je jedním z nejhorších zločinů v historii a průmyslový chov hospodářských zvířat je jednou z nejnaléhavějších etických otázek naší doby
 • Dosud byla vždy každá krize příležitostí. Musíme doufat, že si lidstvo uvědomí hrozbu světové nejednotnosti (je nutná vzájemná spolupráce). Pokud budeme dále nejednotní, nejen, že to prodlouží krizi, ale zadělá to na další problémy v budoucnu. Pokud najedeme na cestu globální solidarity, bude to vítězství nejen v boji s virem, ale založíme na lidskost v 21. století. 
 • Současné vedení Spojených států (zajímá je hlavně velikost Ameriky, mnohem víc než o budoucnost lidstva) se zřeklo mezinárodní spolupráce při řešení koronaviru a své pozice lídra, to je výzva pro nového globálního lídra.
  Více na https://www.e15.cz/zahranicni/autor-bestselleru-o-lidstvu-harari-stojime-na-rozcesti-konce-svobody-a-spoluprace-sveta-1367894?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null 

Juval Noach Harari, svět po koronaviru

 • Rozhodnutí, která lidé a vlády učiní v příštích několika týdnech, budou pravděpodobně ovlivňovat svět v následujících mnoha letech.
 • Lidstvo si podle Harariho musí vybrat: mezi totalitním dohledem a právy občanů nebo mezi nacionalistickou izolací a globální solidaritou (bude to vítězství nejen proti koronaviru, ale proti všem budoucím epidemiím a krizím, které by mohly postihnout lidstvo v 21. století)
 • Pokud se nám nepodaří správně vybrat zdroje svých informací, můžeme se rovněž brzy ocitnout bez našich nejcennějších svobod a domnívat se, že to je jediný způsob, jak chránit naše zdraví 

Yuval Noah Harari, vydané knihy:

 • Sapiens: Stručná historie lidstva (2014), přeloženo do přibližně 45 dalších jazyků, zkoumá celou délku lidské historie , od vývoje Homo sapiens v době kamenné až po politické a technologické revoluce 21. století 
 • Homo Deus: Stručná historie zítřka (2016), zkoumá možnosti budoucnosti Homo sapiens, v budoucnu se lidstvo pravděpodobně pokusí významně usilovat o štěstí, nesmrtelnost a moc podobnou Bohu 
 • 21 lekcí pro 21. století (2018), Zkoumá univerzální základní příjem pro každého občana bez ohledu na jeho postavení v zaměstnání jako opatření proti ekonomické nezaměstnanosti
zobrazit více..
Loading...