Voda ve světě

Voda ve světě

V roce 2030 bude žít polovina lidstva v oblastech s akutním nedostatkem vody, dle studie OSN z roku 2009. Války, které se vedli o ropy není vystřídají války o vodu. Státy, které mají největší zásoby vody jsou Kanada, Chile, Norsko, Kolumbie nebo Peru. "Producenti zemědělských komodit nyní spotřebují 70 % veškeré pitné vody. Na přípravu jednoho kilogramu chleba padne tisíc litrů, na kilogram hovězího pak 15 tisíc litrů vody," píše ve své studii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  

37 největších zásobáren podzemní vody, odborně zvaných zvodeň, se vysušuje rychleji, než jsou doplňovány. Současné tempo užívání vody je neudržitelné, do roku 2030 podle nich překoná poptávka po vodě její zásoby o 40 %.

 • světová populace, zejména nejvyspělejší země světa vyhazují až 40 % vyprodukovaných potravin, to je přece ohromná uhlíková stopa, ohromné množství zbytečně vyprodukované energie a degraduje to naši krajinu a spotřebovává velké množství vody, prof. Václav Smil

Hlavní město Iránu, Teherán, který má asi 13 milionů obyvatel se ročně propadá o 25 cm. Pod městem jsou zásoby vody, ze kterých je zásobováno nejen město, ale voda se užívá i pro zavlažování okolních pozemků, a tak hladina spodních vod klesá. Stejně tak je na tom i Indonéská metropole Jakarta, která se ročně propadá o 20 cm a až trojnásobnou rychlostí klesá kalifornské San Joaquin Valley, kde jsou města Stockton a Fresno. 

Egypt

 • Egypt a povodí Nilu (11 státu), Delta řeky je domovem dvou třetin obyvatel země, tedy zhruba 50 milionů lidí.
 • delta Nilu v roce 2100 stane v podstatě neobyvatelnou - kvůli vzestupu mořské hladiny a sílící slanosti vody v Nilu, říká egyptský ekolog Ahmad Drúbí
 • Desetinu veškeré energie získává Egypt z Asuánské přehrady,
 • Nil je - a odpradávna byl - klíčovou, životodárnou tepnou Egypta, který zásobuje vodou až z 97 %
 • Egypt jako celek bude řešit krizový nedostatek sladké vody a energií za pouhých šest (2025)
 • Dostali jsme se do fáze, kdy nedostatek vody brzdí náš ekonomický rozvoj
 • Konflikt, který při stavbě nové přehrady v Etiopii (Súdán a Egypt)

Indie

 • na šest set milionů lidí (tj. 40% tamní populace) v současnosti musí vypořádávat s nedostatkem vody.
 • ročně pak kvůli suchu, na nedostatek nebo kontaminaci vody, zemře na 200 tisíc Indů
 • 21 největších měst Indie bude naprosto bez povrchové vody do konce roku 2020
 • Indie bere většinu svých zásob vody z povrchových zdrojů 
 • Monzunové deště již nepřinášejí tolik vláhy, jako tomu bylo v minulosti a sucha jsou častější

Irán

 • jedna z největších nádrží Urmijské jezero se slanou vodou na světě mizí
 • o vodovodní síť se mu stará Izrael, ztráty pitné vody ve vodovodní síti činní až 80% a hrozí max. 10 roků kritický nedostatek vody
 • Irán čelí v různé intenzitě suchu už půl století, průměrné srážky klesly o 20%
 • Suchu budu čelit v roce 2019 na 35 milionů lidí. Více než 17 milionů Íránců spadá do tzv. "červené zóny", kde má být nedostatek vody dramatický.

Izrael

Více než polovina vody v Izraeli je vyráběna uměle, tedy ve velkých odsolovacích závodech, které čerpají většinu vody ze Středozemního moře a dělají z ní vodu sladkou.  Země vyprodukuje o 20 % více vody, než zkonzumuje, a přebytek exportuje do Jordánu a Palestiny. Za posledních 70 let blízkovýchodní země využila nástrojů jako zdanění, přídělového systému, nové technologie a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem k vyhnutí se krizím kvůli nedostatku vody. Zároveň vytvořila kolem vody byznys s odhadovanou hodnotou 4 miliardy dolarů.

 • dvě pětiny podzemních zásob vody, které nyní Izrael potřebuje k přežití, leží pod teritorii dobytými v šestidenní válce. Jinými slovy: po roce 1967 se zvyšující izraelská spotřeba vody saturovala vlastně jen ze zdrojů ležících na palestinském Západním břehu.
 • Podle dat z roku 2015 mají k dispozici na den a osobu v průměru 84,3 litru, a to pro všechny druhy činnosti včetně zavlažování. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje minimálně 100 litrů, přičemž má na mysli výhradně potřeby lidí a 
 • společnost Watergen, která je známá výrobou technologie schopné získat pitnou vodu ze vzdušné vlhkosti. Příští války budou ve znamení boje o vodu. Myslí si to Daniel Zloczower
 • poté co tato voda proteče kanalizací, je recyklována. Podle izraelského úřadu pro ochranu přírody a parků se v zemi ročně vygeneruje 500 milionů krychlových metrů odpadní vody, z toho se asi 428 milionů krychlových metrů přefiltruje a využije v zemědělství (využívá se kapénkového zavlažování - dávkování přesného množství vody až ke kořenům rostlin),. 86 procent vody je recyklováno.
 • POkud se prosadí k Kalifornii, izraelské firmy budou v cizině propagovat odsolování, kapénkové zavlažování, systémy na filtraci vody a systém od Watergenu, který dokáže získat vodu ze vzduchu. (země mají podobné klima, obě jsou zemědělskými producenty a obě zažívají neustále se měnící klima, které přináší sušší a drsnější podmínky.
 • Nejdříve se musí ověřit, že technologie fungující v Izraeli bude fungovat i v jiném státě.

Sýrie

od 2007 až 2010 zažila Sýrie jeden z nejhorších období sucha v zaznamenané historii, jejímž důsledkem bylo snížení počtu venkovských komunit a vyhnání statisíců z území a do měst v Sýrii, tato situace byla podceněna. Důsledkem bylo pravděpodobně Arabské jaro 2011 (sucho a podmínky v Sýrii)

Další problémy s vodou je mezi státy v Jižní Americe na Amazonce

Vody ve světě, zprávy z tisku:

19.8.2020 Změnit mořskou a poloslanou vodu na čistou a pitnou? Právě to se podle článku v časopise Nature podařilo týmu výzkumníků, a to dokonce za necelou půlhodinu. Proces transformace nepitné vody je postaven na filtrování skrze membránu z kovoorganického materiálu MOF (Metal Organic Framework) s pomocí slunečního světla.

Z každého MOF byli výzkumníci schopni vytvořit téměř 140 litrů pitné vody. Ukázalo se tak, že je tato metoda výrazněji efektivnější než klasické odsolování, které se používá v severních státech Afriky nebo třeba v Izraeli.

Podle Světové zdravotnické organizace by obsah rozpuštěných pevných látek v pitné vodě neměl přesáhnout poměr 600 částí na milion. Výzkumníci během půl hodiny dokázali přeměnit mořskou vodu na pitnou vodu s poměrem 500 pevných látek na milion a posléze díky slunečnímu světlu obnovit MOF do svého původního stavu. MOF je takto možné použít už po čtyřech minutách.

https://www.forbes.cz/vyzkumnici-za-pul-hodiny-premenili-morskou-vodu-na-pitnou-pomaha-jim-v-tom-slunecni-energie/

19.7.2020 Týdny neutuchajícího deště způsobily masivní záplavy na většině území Číny. Neobvykle silný živel má na svědomí přes sto životů a tisíce domů, téměř dva miliony lidí musely být evakuovány. Číňané začali odstřelovat přehrady. Stav hladiny vody v Číně došel do bodu, kdy se úřady rozhodly pomoct nebezpečně přetíženým přehradám.

Na přehradě v provincii An-chuej na řece Čchu-che proběhly odstřely výbušninami, čímž by mělo dojít k rozšíření průtoku a snížení hladiny o 70 centimetrů. Podle zprávy státní agentury Sin-chua musely být v oblasti Tří soutěsek otevřeny tři "brány" pro průchod nashromážděné vody. Rezervoár za vodní elektrárnou byl téměř 15 metrů nad bezpečnostní úrovní hladiny vody. Odstřely přehrad a zasypávání zavodněných míst se využívaly už během ničivých povodní v roce 1998, během kterých zemřelo více než 2000 lidí a byly zničeny téměř tři miliony domů. Minulý týden způsobila voda zadržovaná za Třemi soutěskami další tři záplavy a vystoupala do výšky 15 metrů. Navíc se ukázalo, že masivní přehrada Tři soutěsky není lékem na trápení lidí žijících v údolí Jang-c'-ťiang.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/povodne-v-cine-jsou-kriticke-zacalo-odstrelovani-prehrad-112949#dop_ab_variant=0&dop_req_id=vIcMrtysU5z-202007191832&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

6.5.2020 V příštích desítkách let se na Zemi výrazně změní podmínky pro život. Do roku 2070 bude pětina Země stejně horká jako dnes saharská poušť a na tři miliardy lidí se budou muset těmto podmínkám přizpůsobit. Anebo utéct dál od rovníku. výzkumníkem Čch' Sü z Nankingské univerzity složený z čínských a amerických vědců.

 • nejvíce budou horkem zasaženy tropické státy, zejména Brazílie, Indie a země severní Afriky, kde budou běžné denní teploty kolem 45 stupňů Celsia ve stínu
 • důsledkem budou klimatičtí uprchlíci i v Evropě
 • Indie za několik desítek let může připomínat současnou Saharu
 • zejména Kanada, Sibiř a Arktida budou mít přívětivější podmínky pro život a zemědělství. Mírnější klima na Sibiři vloni předpověděla studie ruské Akademie věd. Odhadla, že namísto dnešních necelých 40 milionů by Sibiř budoucnosti mohla pojmout a uživit více než 140 milionů lidí
 • Takový přesun populací se ostatně přihodil mnohokrát v dějinách a zpravidla ho provázelo násilí a války

https://nedd.tiscali.cz/petina-planety-bude-do-roku-2070-horka-jako-sahara-488978?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

6.12.2019 Z Viktoriiných vodopádů ( Zimbabwe a Zambie) zbyl potůček. Podívejte se, co způsobilo sucho. Na konferenci o změně klimatu COP25 v Madridu světoví lídři řešili, jak zastavit katastrofické oteplování způsobené emisemi skleníkových plynů. Jižní Afrika na dopady lidské činnosti doplatila - vodovodní kohoutky vysychají, 45 milionů lidí přežívá díky potravinové pomoci. Zimbabwe a Zambie trpí i výpadky elektrické energie. Obě země jsou silně závislé na vodní energii z přehrady Kariba na řece Zambezi tekoucí skrze vodopády. více

 • Místním prodejcům klesají kvůli úbytkům turistů zisky, země přicházejí o hlavní zdroj elektrické energie a vědci se obávají dalších dopadů klimatických změn
zobrazit více..
Loading...